Lễ kỷ niệm 10 năm Hiệp định Genève chia đôi đất nước tại Sài Gòn


(Photo by: Gilbert L. Meyers) Một trong số những đám đông người dân Sài Gòn xuống đường tham gia biểu tình trong lễ kỷ niệm 10 năm Hiệp định Genève chia đôi đất nước - Vòng xoay Lê Lợi, Sài Gòn, 19/7/1964 (Photo by: Gilbert L. Meyers) Người dân Sài Gòn xuống đường tham gia lễ kỷ niệm 10 năm Hiệp định Genève chia đôi đất nước, 19/7/1964. (Photo by: Gilbert L. Meyers) Người dân Sài Gòn xuống đường tham gia lễ kỷ niệm 10 năm Hiệp định Genève chia đôi đất nước, 19/7/1964.  Biểu ngữ Toàn dân đau buồn 10 năm thực (dân) - Cộng (sản) chia cắt lãnh thổ  (Photo by: Gilbert L. Meyers)

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Sử Kiện Lịch Sử khác