Lịch Sử bùng binh Hồ Con Rùa tại Sài Gòn


Trích từ FB Hòn Ngọc Viễn Đông
Ảnh: manhhai photostream
Posted by Admin ĐN

Vào năm 1878, tháp nước được xây tại vị trí Hồ Con Rùa ngày nay để cung cấp nước uống cho cư dân trong vùng gọi là Công trường Tháp Nước (Place de Château d’eau). Tháp xây kiên cố, khá cao, có thang hình xoắn ốc dẫn lên tới đỉnh.Trích từ FB Hòn Ngọc Viễn Đông (manhhai photostream)Posted by Admin ĐN

Vào năm 1878, tháp nước được xây tại vị trí Hồ Con Rùa ngày nay để cung cấp nước uống cho cư dân trong vùng gọi là Công trường Tháp Nước (Place de Château d’eau). Tháp xây kiên cố, khá cao, có thang hình xoắn ốc dẫn lên tới đỉnh.
Trích từ FB Hòn Ngọc Viễn Đông (manhhai photostream)
Posted by Admin ĐN

Vào năm 1878, tháp nước được xây tại vị trí Hồ Con Rùa ngày nay để cung cấp nước uống cho cư dân trong vùng gọi là Công trường Tháp Nước (Place de Château d’eau). Tháp xây kiên cố, khá cao, có thang hình xoắn ốc dẫn lên tới đỉnh.Bên phải giờ là nhà văn hoá thanh niên.Trích từ FB Hòn Ngọc Viễn Đông (manhhai photostream)Posted by Admin ĐN

Vào năm 1878, tháp nước được xây tại vị trí Hồ Con Rùa ngày nay để cung cấp nước uống cho cư dân trong vùng gọi là Công trường Tháp Nước (Place de Château d’eau). Tháp xây kiên cố, khá cao, có thang hình xoắn ốc dẫn lên tới đỉnh.

Bên phải giờ là nhà văn hoá thanh niên.
Trích từ FB Hòn Ngọc Viễn Đông (manhhai photostream)
Posted by Admin ĐN

Công trường chiến sĩ trận vong với tượng đài ba binh sĩ Pháp bằng đồng và một hồ nước nhỏ được xây dựng năm 1927 để tưởng niệm lính Pháp và lính Đông Dương chết trong thế chiến thứ nhất.Trích từ FB Hòn Ngọc Viễn Đông (manhhai photostream)Posted by Admin ĐN

Công trường chiến sĩ trận vong với tượng đài ba binh sĩ Pháp bằng đồng và một hồ nước nhỏ được xây dựng năm 1927 để tưởng niệm lính Pháp và lính Đông Dương chết trong thế chiến thứ nhất.

Trích từ FB Hòn Ngọc Viễn Đông (manhhai photostream)
Posted by Admin ĐN

Tượng đài ba binh sĩ Pháp để tưởng niệm lính Pháp và lính Đông Dương chết trong thế chiến thứ nhất bị dở bỏ vào năm 1956 trong thời VNCH.Trích từ FB Hòn Ngọc Viễn Đông (manhhai photostream)Posted by Admin ĐN

Tượng đài ba binh sĩ Pháp để tưởng niệm lính Pháp và lính Đông Dương chết trong thế chiến thứ nhất bị dở bỏ vào năm 1956 trong thời VNCH.

Trích từ FB Hòn Ngọc Viễn Đông (manhhai photostream)
Posted by Admin ĐN

Công trường Chiến Sĩ (1964), lúc này tượng đài ba binh sĩ Pháp đã bị dở bỏ chỉ còn lại tháp nước nhỏ.Trích từ FB Hòn Ngọc Viễn Đông (manhhai photostream)Posted by Admin ĐN

Công trường Chiến Sĩ (1964), lúc này tượng đài ba binh sĩ Pháp đã bị dở bỏ chỉ còn lại tháp nước nhỏ.

Trích từ FB Hòn Ngọc Viễn Đông (manhhai photostream)
Posted by Admin ĐN

Đài viện trợ quốc tế với hình ảnh 5 cột bê tông cao có dạng như một bông hoa nhiều cánh, trên đỉnh là 1 hình tròn to tượng trưng cho đồng xu được hứng bởi những cánh hoa đó, hình ảnh này biểu tượng cho bàn tay xoè ra đón nhận viện trợ.Trích từ FB Hòn Ngọc Viễn Đông (manhhai photostream)Posted by Admin ĐN

Đài viện trợ quốc tế với hình ảnh 5 cột bê tông cao có dạng như một bông hoa nhiều cánh, trên đỉnh là 1 hình tròn to tượng trưng cho đồng xu được hứng bởi những cánh hoa đó, hình ảnh này biểu tượng cho bàn tay xoè ra đón nhận viện trợ.
Trích từ FB Hòn Ngọc Viễn Đông (manhhai photostream)
Posted by Admin ĐN

Đài Viện Trợ Quốc Tế - Hồ Con Rùa 1972.Trích từ FB Hòn Ngọc Viễn Đông (manhhai photostream)Posted by Admin ĐN

Đài Viện Trợ Quốc Tế - Hồ Con Rùa 1972.
Trích từ FB Hòn Ngọc Viễn Đông (manhhai photostream)
Posted by Admin ĐN

Hồ Con Rùa từ đường Trần Cao Vân nhìn qua đường Trần Quý Cáp (Võ Văn Tần).Trích từ FB Hòn Ngọc Viễn Đông (manhhai photostream)Posted by Admin ĐN

Hồ Con Rùa từ đường Trần Cao Vân nhìn qua đường Trần Quý Cáp (Võ Văn Tần).
Trích từ FB Hòn Ngọc Viễn Đông (manhhai photostream)
Posted by Admin ĐN

Hồ Con Rùa năm 1972 với hình con rùa bằng đồng cõng tấm bia tri ân các quốc gia viện trợ cho VNCH.Trích từ FB Hòn Ngọc Viễn Đông (manhhai photostream)Posted by Admin ĐN

Hồ Con Rùa năm 1972 với hình con rùa bằng đồng cõng tấm bia tri ân các quốc gia viện trợ cho VNCH.
Trích từ FB Hòn Ngọc Viễn Đông (manhhai photostream)
Posted by Admin ĐN

Công trình này còn bao gồm một vòng xoay giao thông với đường kính khoảng gần 100 mét, được trang trí bởi cây xanh và hồ phun nước hình bát giác lớn với 4 đường đi bộ xoắn ốc đồng hướng đến khu vực trung tâm là đài tưởng niệm.Trích từ FB Hòn Ngọc Viễn Đông (manhhai photostream)Posted by Admin ĐN

Công trình này còn bao gồm một vòng xoay giao thông với đường kính khoảng gần 100 mét, được trang trí bởi cây xanh và hồ phun nước hình bát giác lớn với 4 đường đi bộ xoắn ốc đồng hướng đến khu vực trung tâm là đài tưởng niệm.
Trích từ FB Hòn Ngọc Viễn Đông (manhhai photostream)
Posted by Admin ĐN

Công trình này còn bao gồm một vòng xoay giao thông với đường kính khoảng gần 100 mét, được trang trí bởi cây xanh và hồ phun nước hình bát giác lớn với 4 đường đi bộ xoắn ốc đồng hướng đến khu vực trung tâm là đài tưởng niệm.Trích từ FB Hòn Ngọc Viễn Đông (manhhai photostream)Posted by Admin ĐN

Công trình này còn bao gồm một vòng xoay giao thông với đường kính khoảng gần 100 mét, được trang trí bởi cây xanh và hồ phun nước hình bát giác lớn với 4 đường đi bộ xoắn ốc đồng hướng đến khu vực trung tâm là đài tưởng niệm.
Trích từ FB Hòn Ngọc Viễn Đông (manhhai photostream)
Posted by Admin ĐN

Hình ảnh con rùa bằng đồng tại vòng xoay Hồ Con Rùa ở Sài Gòn trước 1975. Con rùa được làm bằng lá đồng mỏng, ốp trên khung sườn bằng thép góc và thép lá. Bia trên lưng rùa một mặt thì khắc câu tri ân các quốc gia đã viện trợ cho miền Nam trước 1975, một mặt khắc tên tất cả các quốc gia này.Con rùa này sau 1975 đã bị dẹp bỏ sau 1 vụ nổ, và tấm bia cũng bị đục bỏ những chữ khắc trên bia.Trích từ FB Hòn Ngọc Viễn Đông (manhhai photostream)Posted by Admin ĐN

Hình ảnh con rùa bằng đồng tại vòng xoay Hồ Con Rùa ở Sài Gòn trước 1975. Con rùa được làm bằng lá đồng mỏng, ốp trên khung sườn bằng thép góc và thép lá. Bia trên lưng rùa một mặt thì khắc câu tri ân các quốc gia đã viện trợ cho miền Nam trước 1975, một mặt khắc tên tất cả các quốc gia này.

Con rùa này sau 1975 đã bị dẹp bỏ sau 1 vụ nổ, và tấm bia cũng bị đục bỏ những chữ khắc trên bia.
Trích từ FB Hòn Ngọc Viễn Đông (manhhai photostream)
Posted by Admin ĐN

Dân làng Phong Nhất và Phong Nhị bị lính thuộc Lữ Đoàn 2 Thủy Quân Lục Chiến Nam Hàn thảm sát vào ngày 12 tháng 2 năm 1968.Posted by Admin ĐN

Dân làng Phong Nhất và Phong Nhị bị lính thuộc Lữ Đoàn 2 Thủy Quân Lục Chiến Nam Hàn thảm sát vào ngày 12 tháng 2 năm 1968.
Posted by Admin ĐN

Những nạn nhân làng Phong Nhất và Phong Nhị bị lính thuộc Lữ Đoàn 2 Thủy Quân Lục Chiến Nam Hàn thảm sát vào ngày 12 tháng 2 năm 1968.Posted by Admin ĐN

Những nạn nhân làng Phong Nhất và Phong Nhị bị lính thuộc Lữ Đoàn 2 Thủy Quân Lục Chiến Nam Hàn thảm sát vào ngày 12 tháng 2 năm 1968.
Posted by Admin ĐN

Những dân làng Phong Nhất và Phong Nhị nằm trong đường mương của làng.  Hình chụp lính Mỹ và VNCH đang đi tìm xác của dân làng.Posted by Admin ĐN

Những dân làng Phong Nhất và Phong Nhị nằm trong đường mương của làng. Hình chụp lính Mỹ và VNCH đang đi tìm xác của dân làng.
Posted by Admin ĐN

Một cô gái 21 tuổi nằm chờ chết sau khi bị lính Nam Hàn cắt vú và bắn.  Lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ tìm được và chuyển vào bệnh viện cấp cứu, nhưng cô đã tử thương ngay sau đó.  Hình của Hạ Sỉ J. Vaughn.Posted by Admin ĐN

Một cô gái 21 tuổi nằm chờ chết sau khi bị lính Nam Hàn cắt vú và bắn. Lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ tìm được và chuyển vào bệnh viện cấp cứu, nhưng cô đã tử thương ngay sau đó. Hình của Hạ Sỉ J. Vaughn.
Posted by Admin ĐN

Đơn khiếu nại tới chính quyền VNCH đòi bồi thường bởi dân làng Phong Nhất và Phong Nhị về vụ thảm sát tại làng.Posted by Admin ĐN

Đơn khiếu nại tới chính quyền VNCH đòi bồi thường bởi dân làng Phong Nhất và Phong Nhị về vụ thảm sát tại làng.
Posted by Admin ĐN

Xác dân làng Phong Nhị bị đốt cháy bởi lính Thủy Quân Lục Chiến Nam Hàn.  Hình của Hạ Sỉ J. Vaughn.Posted by Admin ĐN

Xác dân làng Phong Nhị bị đốt cháy bởi lính Thủy Quân Lục Chiến Nam Hàn. Hình của Hạ Sỉ J. Vaughn.
Posted by Admin ĐN

Một bé gái làng Phong Nhị sống sót vụ thảm sát đang được chăm sóc bởi lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ.  Hình của Hạ Sỉ J. Vaughn.Posted by Admin ĐN

Một bé gái làng Phong Nhị sống sót vụ thảm sát đang được chăm sóc bởi lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ. Hình của Hạ Sỉ J. Vaughn.
Posted by Admin ĐN

Dân làng Phong Nhất và Phong Nhị bị lính thuộc Lữ Đoàn 2 Thủy Quân Lục Chiến Nam Hàn thảm sát vào ngày 12 tháng 2 năm 1968.Posted by Admin ĐN

Dân làng Phong Nhất và Phong Nhị bị lính thuộc Lữ Đoàn 2 Thủy Quân Lục Chiến Nam Hàn thảm sát vào ngày 12 tháng 2 năm 1968.
Posted by Admin ĐN

Lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đang khám xét xác dân làng Phong Nhất và Phong Nhị bí lính Thủy Quân Lục Chiến Nam Hàn giết.Posted by Admin ĐN

Lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đang khám xét xác dân làng Phong Nhất và Phong Nhị bí lính Thủy Quân Lục Chiến Nam Hàn giết.
Posted by Admin ĐN

Xác những phụ nữ dân làng Phong Nhị.  Một người đàn bà đang mang thai bị bắn vỡ đầu bởi lính Thủy Quân Lục Chiến Nam Hàn.  Hình của Hạ Sỉ J. Vaughn.Posted by Admin ĐN

Xác những phụ nữ dân làng Phong Nhị. Một người đàn bà đang mang thai bị bắn vỡ đầu bởi lính Thủy Quân Lục Chiến Nam Hàn. Hình của Hạ Sỉ J. Vaughn.
Posted by Admin ĐN

Xác của một em bé làng Phong Nhị bị lính Nam Hàn giết. Hình của Hạ Sỉ J. Vaughn.Posted by Admin ĐN

Xác của một em bé làng Phong Nhị bị lính Nam Hàn giết. Hình của Hạ Sỉ J. Vaughn.
Posted by Admin ĐN

Tài liệu báo cáo vào ngày 10 tháng 1 năm 1970, bởi Đại Tá Thanh Tra quân đội Mỹ Robert Morehead Cook về vụ thảm sát dân làng Phong Nhất và Phong Nhị bởi lính Thủy Quân Lục Chiến Nam Hàn.  Posted by Admin ĐN

Tài liệu báo cáo vào ngày 10 tháng 1 năm 1970, bởi Đại Tá Thanh Tra quân đội Mỹ Robert Morehead Cook về vụ thảm sát dân làng Phong Nhất và Phong Nhị bởi lính Thủy Quân Lục Chiến Nam Hàn.
Posted by Admin ĐN

Tài liệu báo cáo vào ngày 10 tháng 1 năm 1970, bởi Đại Tá Thanh Tra quân đội Mỹ Robert Morehead Cook về vụ thảm sát dân làng Phong Nhất và Phong Nhị bởi lính Thủy Quân Lục Chiến Nam Hàn.  Posted by Admin ĐN

Tài liệu báo cáo vào ngày 10 tháng 1 năm 1970, bởi Đại Tá Thanh Tra quân đội Mỹ Robert Morehead Cook về vụ thảm sát dân làng Phong Nhất và Phong Nhị bởi lính Thủy Quân Lục Chiến Nam Hàn.
Posted by Admin ĐN

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Sài Gòn Xưa khác