Lịch sử hình thành phát triển Tỉnh Quảng Trị


Lịch Sử Tỉnh Quảng TrịQuảng Trị là một tỉnh ven biển thuộc vùng cực Bắc Trung Bộ Việt Nam.
Đây là tỉnh có Khu phi quân sự Vĩ Tuyến 17, là giới tuyến chia cắt miền Bắc Việt Nam (Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa) và Miền Nam Việt Nam (Việt Nam Cộng Hòa), do đó cũng là một chiến trường ác liệt nhất trong suốt 21 năm của cuộc Chiến Tranh Việt Nam giữa hai miền Nam-Bắc (1954 - 1975).

Tỉnh Quảng Trị Trong Cổ SửTừ thời Hùng Vương - An Dương Vương, vùng Quảng Trị ngày nay được cho là thuộc lãnh địa bộ Việt Thường của Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc. Đầu Nhà Hán thuộc (từ năm 111 trước Công Nguyên đến năm 192), Quảng Trị thuộc đất quận Nhật Nam.

Cuối thế kỷ 2, nhân triều đình nhà Hán sụp đổ, Trung Quốc rơi vào tình trạng loạn lạc, cát cứ, một chính quyền bản xứ của quận Nhật Nam và xứ Tượng Lâm đã được hình thành, lập nên vương quốc Lâm Ấp. Lãnh thổ của Lâm Ấp được phỏng đoán tương ứng với vùng từ đèo Hải Vân đến đèo Ngang ngày nay, tức bao gồm cả vùng Quảng Trị.

Tỉnh Quảng Trị Thời LýTuy mãi đến thế kỷ 10 mới giành lại được độc lập, nhưng các chính quyền của nhà nước Đại Việt nhanh chóng phát triển về mọi mặt và luôn tìm cách phát triển lãnh thổ để giành lấy không gian sinh tồn trước sự uy hiếp của Trung Quốc ở phía Bắc và Chăm Pa (hậu thân của Lâm Ấp) ở phía Nam.
Sự phát triển nhanh chóng của Đại Việt là mối lo ngại cho Chăm Pa cũng như tham vọng của nhà Tống. Để loại trừ mọi uy hiếp ở phía Nam và phá tan âm mưu của nhà Tống câu kết với Chăm Pa đánh phá Đại Việt, năm 1069 vua Lý Thánh Tông thân chinh thống lĩnh 5 vạn quân cùng Lý Thường Kiệt đi tiên phong đánh thẳng vào kinh đô Chà Bàn, bắt được vua Chăm Pa là Rudravarman III (sử Việt chép tên là Chế Củ) đưa về Thăng Long.

Để chuộc tội, Chế Củ xin dâng 3 châu: Bố Chính, Địa Lý và Ma Linh cho Đại Việt. Vua Lý Thánh Tông nhận 3 châu đó rồi tha cho Chế Củ về nước. Ông cho đổi châu Địa Lý thành châu Lâm Bình, châu Ma Linh thành châu Minh Linh. Địa bàn của châu Minh Linh được phỏng đoán tương ứng với vùng đất từ Cửa Việt trở ra phía bắc Quảng Trị ngày nay, gồm các huyện Gio Linh, Cam Lộ, Đa Krông, một phần đất của thành phố Đông Hà, các huyện Hướng Hóa và Vĩnh Linh hiện nay.

Tỉnh Quảng Trị Thời TrầnMột trong những sự kiện lịch sử đáng nhớ của Quảng Trị xảy ra vào thời nhà Trần.
Năm 1306, vua Chăm Pa là Jaya Sinhavarman III (sử Việt chép là Chế Mân) dâng biểu cầu hôn lên vua Trần Anh Tông xin cưới Công Chúa Huyền Trân và dâng 2 châu Ô và Lý (Rí) làm vật sính lễ.Vua Trần bằng lòng gả công chúa Huyền Trân cho Chế Mân và nhận hai châu Ô, Rí.
Năm 1309, nhà Trần đổi châu Ô thành Thuận Châu, châu Rí thành Hóa Châu.

Địa bàn Thuận Châu tương ứng với vùng đất từ sông Hiếu - Cửa Việt trở vào phía Nam Quảng Trị ngày nay, trong đó có các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, thị xã Quảng Trị và một phần đất thành phố Đông Hà hiện nay.

THỜI KỲ NAM TIẾNTừ đó cho đến khi người Việt hoàn thành công cuộc Nam tiến, dù có vài lần Chăm Pa chiếm lại được quyền kiểm soát, nhưng chung quy người Việt vẫn làm chủ được vùng này.
Đặc biệt từ sau năm 1558, khi Nguyễn Hoàng được vua Lê Anh Tông sai vào trấn thủ Thuận Hóa, đóng Dinh Cát ở Ái Tử, các chúa Nguyễn đã áp dụng những chính sách di dân cũng như cho phép người nước ngoài nhập cư vào Đàng Trong, đặc biệt là người Hoa, nhằm làm tăng nhanh dân số cũng như tiềm lực kinh tế để làm cơ sở tranh hùng với các chúa Trịnh ở Đàng Ngoài.

THỜI NHÀ NGUYỀNTrong suốt gần 300 năm, vùng đất Quảng Trị tồn tại với tên gọi Cựu Dinh thuộc vào trấn Thuận Hóa.

Mãi đến sau khi Gia Long lên ngôi năm 1802, đã đặt lại Cựu Dinh thành Dinh Quảng Trị, bao gồm các huyện Hải Lăng, Đặng Xương (tên cũ là Vũ Xương), Minh Linh và đạo Cam Lộ.

Năm 1806, Quảng Trị trở thành dinh trực lệ kinh sư Huế.

Năm 1822, đặt châu Hướng Hóa lệ thuộc đạo Cam Lộ.

Đến năm 1827, dinh Quảng Trị nâng lên thành trấn Quảng Trị.

Năm 1832, trấn Quảng Trị đổi thành tỉnh Quảng Trị.

Năm 1853, tỉnh Quảng Trị hợp nhất với phủ Thừa Thiên thành đạo Quảng Trị.

Tới năm 1876, tỉnh Quảng Trị được tái lập.

Tỉnh Quảng Trị Thời Pháp ThuộcSau khi nắm được quyền kiểm soát Đông Dương, ngày 3 tháng 5 năm 1890, Toàn quyền Đông Dương Jules Georges Piquet ra Nghị định hợp Quảng Trị với tỉnh Quảng Bình thành tỉnh Bình Trị.

Ngày 23 tháng 1 năm 1896, Toàn quyền Paul Armand Rousseau ra Nghị định rút Quảng Trị ra khỏi địa hạt thuộc quyền Công sứ Đồng Hới, cùng Thừa Thiên dưới quyền Công sứ Trung Kỳ, đặt một phó Công sứ đại diện cho Khâm sứ ở Quảng Trị.

Đến năm 1900, Toàn quyền Paul Doumer ra Nghị định tách Quảng Trị ra khỏi Thừa Thiên lập thành một tỉnh riêng biệt gồm 4 phủ: Triệu Phong (Thuận Xương cũ), Hải Lăng, Vĩnh Linh (Chiêu Linh cũ) Cam Lộ và huyện Gio Linh.

Ngày 17 tháng 2 năm 1906, Toàn quyền Paul Beau ra Nghị định thành lập thị xã Quảng Trị và đặt làm tỉnh lỵ.

Ảnh Xưa Quảng Trị Thời Việt Nam Cộng HòaSau Hiệp định Genève 1954, sông Bến Hải được chọn làm giới tuyến quân sự tạm thời, tỉnh Quảng Trị tạm thời chia làm hai vùng: Vùng bờ Nam sông Bến Hải là tỉnh Quảng Trị, gồm các huyện: Hải Lăng, Triệu Phong, Cam Lộ, Gio Linh, Hướng Hóa, xã Vĩnh Liêm và một phần của xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Linh), thị xã Quảng Trị, do Chính Quyền Việt Nam Cộng Hòa quản lý, hơn 3/4 địa bàn và dân cư của huyện Vĩnh Linh ở phía Bắc vĩ tuyến 17 (sông Bến Hải) do Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa quản lý, được thành lập đặc khu. Đặc khu Vĩnh Linh tương đương đơn vị hành chính cấp tỉnh, trực thuộc Trung ương.

Tỉnh Quảng Trị Sau 1975Sau khi Sài Gòn thất thủ, tỉnh Quảng Trị và đặc khu Vĩnh Linh được Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam tiếp quản. Từ tháng 3 năm 1976, thực hiện Quyết định của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Quảng Trị cùng hai tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên và đặc khu Vĩnh Linh hợp nhất thành tỉnh mới là Bình Trị Thiên. Ngày 11 tháng 3 năm 1977, hợp nhất 3 huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ thành huyện Bến Hải; hợp nhất 2 huyện Triệu Phong và Hải Lăng thành huyện Triệu Hải.

(Tài liệu của Phóng Viên Chiến Trường sưu tầm)

 Quảng Trị 1972 - Đại Lộ Kinh Hoàng.  28 Apr 1972, Near Quang Tri City, South Vietnam --- His Tragic Loss. Outside Quang Tri City, So. Vietnam: A distraught father rushes his dead son from truck which struck a mine about four miles south of here, killing at least 40 persons and injuring 60 others. Three trucks, loaded with refugees fleeing this provincial capital under attack, were involved in the incident. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Quảng Trị 1972 - Đại Lộ Kinh Hoàng. 28 Apr 1972, Near Quang Tri City, South Vietnam --- His Tragic Loss. Outside Quang Tri City, So. Vietnam: A distraught father rushes his dead son from truck which struck a mine about four miles south of here, killing at least 40 persons and injuring 60 others. Three trucks, loaded with refugees fleeing this provincial capital under attack, were involved in the incident. --- Image by © Bettmann/CORBIS
 Quảng Trị 1972 - Đại Lộ Kinh Hoàng.  02 May 1972, Quang Tri, South Vietnam --- Out of the War. Quang Tri, South Vietnam: South Vietnamese soldier carries young victim of war after a truck in which the youngster was riding struck a mine four mile south of Quang Tri recently. --- Image by © Bettmann/CORBISby Ennio Iacobucci
Quảng Trị 1972 - Đại Lộ Kinh Hoàng. 02 May 1972, Quang Tri, South Vietnam --- Out of the War. Quang Tri, South Vietnam: South Vietnamese soldier carries young victim of war after a truck in which the youngster was riding struck a mine four mile south of Quang Tri recently. --- Image by © Bettmann/CORBISby Ennio Iacobucci
 Quảng Trị 1972 - Đại Lộ Kinh Hoàng.  28 Apr 1972, Outside Quang Tri City, South Vietnam --- Outside Quang Tri City, So. Vietnam: An ARVN tries to extricate wounded civilians from debris after truck loaded with refugees struck a mine four miles south of Quang Tri. At least 40 persons were killed and 60 injured in the incident involving three different vehicles. --- Image by © Bettmann/CORBISby Ennio Iacobucci
Quảng Trị 1972 - Đại Lộ Kinh Hoàng. 28 Apr 1972, Outside Quang Tri City, South Vietnam --- Outside Quang Tri City, So. Vietnam: An ARVN tries to extricate wounded civilians from debris after truck loaded with refugees struck a mine four miles south of Quang Tri. At least 40 persons were killed and 60 injured in the incident involving three different vehicles. --- Image by © Bettmann/CORBISby Ennio Iacobucci
 Quảng Trị 1972 - Đại Lộ Kinh Hoàng.  06 Apr 1972, Quang Tri City, South Vietnam --- 4/6/1972-Quang Tri City, South Vietnam- Dead North Vietnamese soldiers are lined up beside road as refugees from Quang Tri City City flee from fighting, 4/5, five miles south of Quang Tri. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Quảng Trị 1972 - Đại Lộ Kinh Hoàng. 06 Apr 1972, Quang Tri City, South Vietnam --- 4/6/1972-Quang Tri City, South Vietnam- Dead North Vietnamese soldiers are lined up beside road as refugees from Quang Tri City City flee from fighting, 4/5, five miles south of Quang Tri. --- Image by © Bettmann/CORBIS


 Trong hình trên, Ba Vị Giám mục đứng ở đây lúc đó chắc cũng không nghĩ là ngôi Thánh đường trước mặt sẽ bị bom đạn phá tan tành và trong tương lai sẽ có một ngôi thanh đường nguy nga khác được xây nên trên ngay chỗ các Ngài đang đứng.
Trong hình trên, Ba Vị Giám mục đứng ở đây lúc đó chắc cũng không nghĩ là ngôi Thánh đường trước mặt sẽ bị bom đạn phá tan tành và trong tương lai sẽ có một ngôi thanh đường nguy nga khác được xây nên trên ngay chỗ các Ngài đang đứng.
 Đại lễ Đại Hội La Vang lần 15 ngày 22/08/1961
Đại lễ Đại Hội La Vang lần 15 ngày 22/08/1961
 Đại lễ Đại Hội La Vang lần 15 ngày 22/08/1961
Đại lễ Đại Hội La Vang lần 15 ngày 22/08/1961
 Linh đài theo kiểu Việt Nam được xây vào khoảng năm 1950 và nằm trước linh đài hiện nay khoảng 15 thước. Linh đài này tồn tại trong khoảng từ năm 1950 – 1960. Có thể thấy bức tượng Đức Mẹ La Vang bên trong linh đài.
Linh đài theo kiểu Việt Nam được xây vào khoảng năm 1950 và nằm trước linh đài hiện nay khoảng 15 thước. Linh đài này tồn tại trong khoảng từ năm 1950 – 1960. Có thể thấy bức tượng Đức Mẹ La Vang bên trong linh đài.
 Đại lễ Đại Hội La Vang lần 15 ngày 22/08/1961
Đại lễ Đại Hội La Vang lần 15 ngày 22/08/1961
 Trong đền thánh La Vang đặt bốn bàn thờ cẩm thạch lấy từ núi Ngũ Hành Sơn. Một bàn thờ chính dâng kính Đức Mẹ và ba bàn thờ phụ dâng kính các thánh tử đạo ba miền Bắc, Trung, Nam. Trên bàn thờ có hình Đức Mẹ La Vang và phù điêu thánh tử đạo Việt Nam. Lúc đó (1961) khi làm lễ, vị Chủ tế vẫn hướng về phía bàn thờ (trừ lúc giảng) chứ chưa quay mặt về phía giáo dân như bây giờ.
Trong đền thánh La Vang đặt bốn bàn thờ cẩm thạch lấy từ núi Ngũ Hành Sơn. Một bàn thờ chính dâng kính Đức Mẹ và ba bàn thờ phụ dâng kính các thánh tử đạo ba miền Bắc, Trung, Nam. Trên bàn thờ có hình Đức Mẹ La Vang và phù điêu thánh tử đạo Việt Nam. Lúc đó (1961) khi làm lễ, vị Chủ tế vẫn hướng về phía bàn thờ (trừ lúc giảng) chứ chưa quay mặt về phía giáo dân như bây giờ.
 Trong ảnh, Ngôi nhà thờ đã xuống cấp nhiều, tháp bên phía trái đã có dấu hiệu bị nứt và nghiêng lún và sau đó tự động đổ xuống vào tháng 5.1925 nhưng không làm ai bị thương. Hình ảnh của ngôi nhà thờ này hiện đang được lưu trữ tại Hội Thừa Sai Paris.
Trong ảnh, Ngôi nhà thờ đã xuống cấp nhiều, tháp bên phía trái đã có dấu hiệu bị nứt và nghiêng lún và sau đó tự động đổ xuống vào tháng 5.1925 nhưng không làm ai bị thương. Hình ảnh của ngôi nhà thờ này hiện đang được lưu trữ tại Hội Thừa Sai Paris.


 Quảng Trị 1972- Xe tăng Nam VN mắc kẹt trong hố bom giữa đống đổ nát của TP Quảng Trị  South Vietnamese tank trapped in a bomb crater amid the ruins of Quang Tri City
Quảng Trị 1972- Xe tăng Nam VN mắc kẹt trong hố bom giữa đống đổ nát của TP Quảng Trị South Vietnamese tank trapped in a bomb crater amid the ruins of Quang Tri City
 Thành cổ Quảng Trị 1967, nhìn về hướng đông  Photo by David Sciacchitano. Quang Tri Citadel facing east, July 1967. The MACV Advisory Team 4 main compound (Camp Kilroy) iis located at 12 o'clock across from the southeast bastion, just across the road bordering the eastern Citadel wall.
Thành cổ Quảng Trị 1967, nhìn về hướng đông Photo by David Sciacchitano. Quang Tri Citadel facing east, July 1967. The MACV Advisory Team 4 main compound (Camp Kilroy) iis located at 12 o'clock across from the southeast bastion, just across the road bordering the eastern Citadel wall.
 Không ảnh Quảng Trị - 1967  MACV Advisory Team 4 in the foreground with the Quang Tri Citadel in the background, and Tri Buu village is to the right. (photo by Wohlfert)
Không ảnh Quảng Trị - 1967 MACV Advisory Team 4 in the foreground with the Quang Tri Citadel in the background, and Tri Buu village is to the right. (photo by Wohlfert)
 Không ảnh Quảng Trị - 1967  MACV Advisory Team 4 in the foreground with the Quang Tri Citadel in the background, and Tri Buu village is to the right. (photo by Wohlfert)
Không ảnh Quảng Trị - 1967 MACV Advisory Team 4 in the foreground with the Quang Tri Citadel in the background, and Tri Buu village is to the right. (photo by Wohlfert)
 Không ảnh Quảng Trị - July 1967   Trong ảnh này cổ thành Quảng trị được chụp nhìn về cửa Tả .Ở góc bên phải thành bên kia đường là MACV,khu đât trống bên cạnh là sân vận động.Ngay đằng trước SVĐ là trường trung học Nguyễn Hoàng,bên cạnh MACV rất dễ bị lầm là MACV.  Photo by David Sciacchitano
Không ảnh Quảng Trị - July 1967 Trong ảnh này cổ thành Quảng trị được chụp nhìn về cửa Tả .Ở góc bên phải thành bên kia đường là MACV,khu đât trống bên cạnh là sân vận động.Ngay đằng trước SVĐ là trường trung học Nguyễn Hoàng,bên cạnh MACV rất dễ bị lầm là MACV. Photo by David Sciacchitano
 Không ảnh Quảng Trị tháng 2-1968, vài tuần sau tổng tấn công Tết Mậu Thân  MACV Advisory Team 4 main compound looking southeast, February 1968 a couple of weeks after the Tet Offensive - Photo by David Sciacchitano.  Những dãy nhà dài nằm dọc cạnh nhau là MACV.Đừng lầm dãy nhà ngói mái đen cũng nằm dọc có 8 ô cửa sổ nằm rất sát với MACV là trường Nguyễn Hoàng.Tôi biết chấc chấn như vậy vì xưa kia tôi đã học trong số các phòng này.Tuy nhiên cỗng chính của MACV thì không đi ra phía cổ thành mà đi băng dọc sân vận động,sau lưng trường Nguyễn Hoàng như chú thích bằng Anh ngữ, MACV nhìn về hướng ĐN là đúng.
Không ảnh Quảng Trị tháng 2-1968, vài tuần sau tổng tấn công Tết Mậu Thân MACV Advisory Team 4 main compound looking southeast, February 1968 a couple of weeks after the Tet Offensive - Photo by David Sciacchitano. Những dãy nhà dài nằm dọc cạnh nhau là MACV.Đừng lầm dãy nhà ngói mái đen cũng nằm dọc có 8 ô cửa sổ nằm rất sát với MACV là trường Nguyễn Hoàng.Tôi biết chấc chấn như vậy vì xưa kia tôi đã học trong số các phòng này.Tuy nhiên cỗng chính của MACV thì không đi ra phía cổ thành mà đi băng dọc sân vận động,sau lưng trường Nguyễn Hoàng như chú thích bằng Anh ngữ, MACV nhìn về hướng ĐN là đúng.
 Thành cổ Quảng Trị 1967, nhìn về hướng đông  Photo by David Sciacchitano. Quang Tri Citadel facing east, July 1967. The MACV Advisory Team 4 main compound (Camp Kilroy) iis located at 12 o'clock across from the southeast bastion, just across the road bordering the eastern Citadel wall.
Thành cổ Quảng Trị 1967, nhìn về hướng đông Photo by David Sciacchitano. Quang Tri Citadel facing east, July 1967. The MACV Advisory Team 4 main compound (Camp Kilroy) iis located at 12 o'clock across from the southeast bastion, just across the road bordering the eastern Citadel wall.


 Quang Tri 1967 - Photo by Edward Palm - Book Delivery
Quang Tri 1967 - Photo by Edward Palm - Book Delivery
 Quang Tri 1967 - Photo by Edward Palm - Teacher w Bayonet
Quang Tri 1967 - Photo by Edward Palm - Teacher w Bayonet
 Quang Tri 1967 - Photo by Edward Palm  Edward Palm said: This was the village teacher in Cam Hieu in 1967. I was a Combined Action Marine serving in this village. The teacher looks apprehensive because we had just delivered government-approved textbooks, probably putting her in an awkward position with the local VC infrastructure.
Quang Tri 1967 - Photo by Edward Palm Edward Palm said: This was the village teacher in Cam Hieu in 1967. I was a Combined Action Marine serving in this village. The teacher looks apprehensive because we had just delivered government-approved textbooks, probably putting her in an awkward position with the local VC infrastructure.
 Quang Tri 1967 - Photo by Edward Palm - VN Madona
Quang Tri 1967 - Photo by Edward Palm - VN Madona
 Quang Tri 1967 - Photo by Edward Palm - VN Seamstress  Cô thợ may
Quang Tri 1967 - Photo by Edward Palm - VN Seamstress Cô thợ may
 Quang Tri 1967 - Photo by Edward Palm - Girl w baby
Quang Tri 1967 - Photo by Edward Palm - Girl w baby
 Quang Tri 1967 - Photo by Edward Palm - Girl w Hat
Quang Tri 1967 - Photo by Edward Palm - Girl w Hat


 Quảng Trị 1967 - Lính Thiết Giáp  Photo by Therese Cline
Quảng Trị 1967 - Lính Thiết Giáp Photo by Therese Cline
 Quảng Trị 1967 - Lính Thiết Giáp  Photo by Therese Cline
Quảng Trị 1967 - Lính Thiết Giáp Photo by Therese Cline
 Quảng Trị 1967 - Mấy cái rương này hối đó mắc tiền lắm, ít người sắm nổi.  Photo by Therese Cline
Quảng Trị 1967 - Mấy cái rương này hối đó mắc tiền lắm, ít người sắm nổi. Photo by Therese Cline
 Quảng Trị 1967   Photo by Therese Cline
Quảng Trị 1967 Photo by Therese Cline
 Quảng Trị 1967   Photo by Therese Cline
Quảng Trị 1967 Photo by Therese Cline
 Quảng Trị 1967   Photo by Therese Cline
Quảng Trị 1967 Photo by Therese Cline


 Quảng Trị - QL1, Đại lộ kinh hoàng  Mùa hè đỏ lửa 1972.  La route de Quang Tri  L'engagement debuta le 30 mars avec des barrages d'artillerie sur les positions sudiistes. Pendant ce temps, l'infanterie nordiste soutenue par des chars s'empara des avant-postes. L'effet de surpri des attaques communistes eut un impact decicif sur les soldats de l'ARVN, qui n'etaitent par prepares.  Plus de 10.000 soldats du Sud furent tue ou blesses dans la bataille et 5.000 autres furent captures tandis que le Nord n'avait qu'à deplorer la perte de 2.000 tues et 4.169 blesses.   by Philippe Boffon
Quảng Trị - QL1, Đại lộ kinh hoàng Mùa hè đỏ lửa 1972. La route de Quang Tri L'engagement debuta le 30 mars avec des barrages d'artillerie sur les positions sudiistes. Pendant ce temps, l'infanterie nordiste soutenue par des chars s'empara des avant-postes. L'effet de surpri des attaques communistes eut un impact decicif sur les soldats de l'ARVN, qui n'etaitent par prepares. Plus de 10.000 soldats du Sud furent tue ou blesses dans la bataille et 5.000 autres furent captures tandis que le Nord n'avait qu'à deplorer la perte de 2.000 tues et 4.169 blesses. by Philippe Boffon
 Quảng Trị - QL1, Đại lộ kinh hoàng  Mùa hè đỏ lửa 1972.
Quảng Trị - QL1, Đại lộ kinh hoàng Mùa hè đỏ lửa 1972.
 Quảng Trị - QL1, Đại lộ kinh hoàng  Mùa hè đỏ lửa 1972.
Quảng Trị - QL1, Đại lộ kinh hoàng Mùa hè đỏ lửa 1972.
 Quảng Trị - QL1, Đại lộ kinh hoàng  Mùa hè đỏ lửa 1972.
Quảng Trị - QL1, Đại lộ kinh hoàng Mùa hè đỏ lửa 1972.


 Victory at Ba-Long (Quang-Tri) 19 October 1965  still picture identifier; 306-sp-2-832  Group 306: Records of the U.S. Information Agency, 1900 - 2003 Series: Psychological Warfare Posters Promoting the U.S.-South Vietnamese Cause During the Vietnam War, 1965 - 1969 Item: Victory at Ba-Long (Quang-Tri)
Victory at Ba-Long (Quang-Tri) 19 October 1965 still picture identifier; 306-sp-2-832 Group 306: Records of the U.S. Information Agency, 1900 - 2003 Series: Psychological Warfare Posters Promoting the U.S.-South Vietnamese Cause During the Vietnam War, 1965 - 1969 Item: Victory at Ba-Long (Quang-Tri)
 Victory in Quang Tri Province (May 20. 1967)  306-sp-2-1982  Group 306: Records of the U.S. Information Agency, 1900 - 2003 Series: Psychological Warfare Posters Promoting the U.S.-South Vietnamese Cause During the Vietnam War, 1965 - 1969 Item: Victory in Quang Tri Province (May 20)
Victory in Quang Tri Province (May 20. 1967) 306-sp-2-1982 Group 306: Records of the U.S. Information Agency, 1900 - 2003 Series: Psychological Warfare Posters Promoting the U.S.-South Vietnamese Cause During the Vietnam War, 1965 - 1969 Item: Victory in Quang Tri Province (May 20)
 Freedom: At a prisoner exchange in Quang Tri Province on the south bank of the Thac Han River on March 17, 1975, soldiers, family members, and a thicket of South Vietnamese flags greet a boatload of ARVN prisoners
Freedom: At a prisoner exchange in Quang Tri Province on the south bank of the Thac Han River on March 17, 1975, soldiers, family members, and a thicket of South Vietnamese flags greet a boatload of ARVN prisoners

Phi Trường Ái Tử - Quảng Trị 1969

 Phi Trường Ái Tử - Quảng Trị 1969
Phi Trường Ái Tử - Quảng Trị 1969
 Phi Trường Ái Tử - Quảng Trị 1969
Phi Trường Ái Tử - Quảng Trị 1969
 Phi Trường Ái Tử - Quảng Trị 1969
Phi Trường Ái Tử - Quảng Trị 1969


Tiểu đoàn Công binh MCB-62 của Hải quân Mỹ xây dựng cầu Đông Hà Quảng Trị 1969

 Tiểu đoàn Công binh MCB-62 của Hải quân Mỹ xây dựng cầu Đông Hà Quảng Trị 1969
Tiểu đoàn Công binh MCB-62 của Hải quân Mỹ xây dựng cầu Đông Hà Quảng Trị 1969
 Tiểu đoàn Công binh MCB-62 của Hải quân Mỹ xây dựng cầu Đông Hà Quảng Trị 1969
Tiểu đoàn Công binh MCB-62 của Hải quân Mỹ xây dựng cầu Đông Hà Quảng Trị 1969
 Tiểu đoàn Công binh MCB-62 của Hải quân Mỹ xây dựng cầu Đông Hà Quảng Trị 1969
Tiểu đoàn Công binh MCB-62 của Hải quân Mỹ xây dựng cầu Đông Hà Quảng Trị 1969
 Tiểu đoàn Công binh MCB-62 của Hải quân Mỹ xây dựng cầu Đông Hà Quảng Trị 1969
Tiểu đoàn Công binh MCB-62 của Hải quân Mỹ xây dựng cầu Đông Hà Quảng Trị 1969
 Tiểu đoàn Công binh MCB-62 của Hải quân Mỹ xây dựng cầu Đông Hà Quảng Trị 1969
Tiểu đoàn Công binh MCB-62 của Hải quân Mỹ xây dựng cầu Đông Hà Quảng Trị 1969
 Tiểu đoàn Công binh MCB-62 của Hải quân Mỹ xây dựng cầu Đông Hà Quảng Trị 1969
Tiểu đoàn Công binh MCB-62 của Hải quân Mỹ xây dựng cầu Đông Hà Quảng Trị 1969
 Tiểu đoàn Công binh MCB-62 của Hải quân Mỹ xây dựng cầu Đông Hà Quảng Trị 1969
Tiểu đoàn Công binh MCB-62 của Hải quân Mỹ xây dựng cầu Đông Hà Quảng Trị 1969
 Tiểu đoàn Công binh MCB-62 của Hải quân Mỹ xây dựng cầu Đông Hà Quảng Trị 1969
Tiểu đoàn Công binh MCB-62 của Hải quân Mỹ xây dựng cầu Đông Hà Quảng Trị 1969
 Tiểu đoàn Công binh MCB-62 của Hải quân Mỹ xây dựng cầu Đông Hà Quảng Trị 1969
Tiểu đoàn Công binh MCB-62 của Hải quân Mỹ xây dựng cầu Đông Hà Quảng Trị 1969
 Tiểu đoàn Công binh MCB-62 của Hải quân Mỹ xây dựng cầu Đông Hà Quảng Trị 1969
Tiểu đoàn Công binh MCB-62 của Hải quân Mỹ xây dựng cầu Đông Hà Quảng Trị 1969
 Tiểu đoàn Công binh MCB-62 của Hải quân Mỹ xây dựng cầu Đông Hà Quảng Trị 1969
Tiểu đoàn Công binh MCB-62 của Hải quân Mỹ xây dựng cầu Đông Hà Quảng Trị 1969
 Tiểu đoàn Công binh MCB-62 của Hải quân Mỹ xây dựng cầu Đông Hà Quảng Trị 1969
Tiểu đoàn Công binh MCB-62 của Hải quân Mỹ xây dựng cầu Đông Hà Quảng Trị 1969
 Tiểu đoàn Công binh MCB-62 của Hải quân Mỹ xây dựng cầu Đông Hà Quảng Trị 1969
Tiểu đoàn Công binh MCB-62 của Hải quân Mỹ xây dựng cầu Đông Hà Quảng Trị 1969Nguồn : Page Phóng Viên Chiến Trường

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác