Lịch sử hình thành và phát triển Tỉnh Ninh Thuận, Hình ảnh Phan Rang ngày xưa


LỊCH SỬ TỈNH NINH THUẬNNgày 20 tháng 5 năm 1901, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định thành lập tỉnh Phan Rang, tỉnh lị cũng có tên là Phan Rang.

Năm 1913, tỉnh Phan Rang bị xóa bỏ, phần phía bắc nhập vào tỉnh Khánh Hòa, còn phần phía nam gọi là đại lý hành chính Phan Rang, thuộc tỉnh Bình Thuận.

Ngày 5 tháng 7 năm 1922, tỉnh Phan Rang, còn gọi là tỉnh Ninh Thuận, được tái lập. Tỉnh gồm phủ Ninh Thuận và huyện An Phước (nơi người Chăm cư trú), do một Công Sứ Pháp cai trị. Dưới Công Sứ còn có một Quản Đạo.

Năm 1958, tỉnh Ninh Thuận gồm có 3 quận (24 xã):

1 - Thanh Hải (quận lị là Khánh Hải)

2 - An Phước (quận lị là Hậu Phước)

3 - Bửu Sơn (quận lị là An Sơn)

Ngày 6 tháng 4 năm 1960, thành lập quận Du Long, do tách một phần đất quận Bửu Sơn và một phần đất của quận Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, quận lị đặt tại Karom, xã Cam Ly (nay thuộc xã Công Hải, huyện Thuận Bắc).

Trước ngày 16 tháng 4 năm 1975, Ninh Thuận gồm có 5 quận là Thanh Hải, An Phước, Bửu Sơn, Du Long và Sông Pha.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tỉnh Ninh Thuận dự kiến sáp nhập với các tỉnh Bình Thuận, Tuyên Đức, Lâm Đồng để thành lập tỉnh mới là Thuận Lâm.

Nhưng đến tháng 2 năm 1976, do có sự điều chỉnh từ trung ương cho sát với thực tế, các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Bình Tuy hợp nhất thành tỉnh Thuận Hải. Lúc này tỉnh Ninh Thuận cũ có thị xã Phan Rang và 3 huyện là Ninh Sơn, Ninh Hải và An Phước.

(Tài liệu của Phóng Viên Chiến Trường sưu tầm)

Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Núi Đá Chồng - Quận Thanh Hải - Tỉnh Ninh Thuận năm 1966
Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Bãi Biển Từ Thiện - Đồng Hải - Ninh Thuận 1960's


Phan Rang 1971

Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Phan Rang 1971
Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Phan Rang 1971
Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Phan Rang 1971
Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Phan Rang 1971
Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Phan Rang 1971


Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Quốc Lộ 1, Phan Rang 1967-68 Photo by Dunlin
Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Quốc Lộ 1, Phan Rang 1967-68 Photo by Dunlin
Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Chợ Phan Rang - Ninh Thuận 1967 Photo by Rod O' Dell
Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Ninh Thuận 1967 Photo by Rod O' Dell
Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Ninh Thuận 1967 Photo by Rod O' Dell
Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Ninh Thuận 1967 Photo by Rod O' Dell


Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Ninh Thuận 1967 - Tháp Chàm Restaurant, đường Độc Lập. Photo by Rod O' Dell
Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Ninh Thuận 1967 Photo by Rod O' Dell
Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Ninh Thuận 1968 - QL1 - Phan Rang Photo by Cottmeyer
Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Ninh Thuận 1967 - Đường Độc Lập Photo by Rod O' Dell


Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Phan Rang - Ninh Thuận 1963 -Tháp Po Klong Garai (nay Bác Ái).
Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Quận Bửu Sơn - Tỉnh Ninh Thuận 1967 Photo by Rod O' Dell


Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Ninh Thuận 1971 - Núi Đá Chồng Photo by Lourun
Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Ninh Thuận 1971 - Cầu Trị Thủy Photo by Lourun
Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Ninh Thuận 1971 - Trị Thủy Photo by Lourun
Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Ninh Thuận 1971 - Tân Thành Photo by Lourun


Phan Rang 1967-68

Photo by Michael

Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Phan Rang 1967-68 Photo by Michael
Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Phan Rang 1967-68 Photo by Michael
Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Phan Rang 1967-68 Photo by Michael
Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Phan Rang 1967-68 Photo by Michael


Phan Rang 1967-68

Photo by Michael

Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Phan Rang 1967-68 Photo by Michael
Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Phan Rang 1967-68 Photo by Michael
Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Phan Rang 1967-68 Photo by Michael
Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Phan Rang 1967-68 Photo by Michael
Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Phan Rang 1967-68 Photo by Michael
Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Phan Rang 1967-68 Photo by Michael
Tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang) ngày xửa ngày xưa
Ninh Thuận 1967-68 - Nhà thờ Hộ Diêm, giáo phận Nha Trang. Photo by Michael


Nguồn : Page Phóng Viên Chiến Trường

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác