Lịch sử Long Khánh, Xuân lộc - Ảnh Tỉnh Long Khánh ngày xưa


LỊCH SỬ: Tỉnh Long Khánh

- Long Khánh là một tỉnh cũ thuộc Đông Nam Bộ Việt Nam thời Việt Nam Cộng Hòa, được lập theo Sắc lệnh 143-NV ngày 22 tháng 10 năm 1956 của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm.
Tỉnh Long Khánh phía bắc giáp tỉnh Phước Long, đông bắc giáp Lâm Đồng, đông giáp tỉnh Bình Tuy, nam giáp Phước Tuy, phía tây giáp hai tỉnh Biên Hòa và Bình Dương. Diện tích 3.457 kilômét vuông. Tỉnh lỵ đặt tại Xuân Lộc.

Theo Nghị định số 131-BNV/HC/NĐ của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Cộng Hòa ngày 24 tháng 4 năm 1957 thì tỉnh Long Khánh có 2 quận, 3 tổng, 32 xã:

- Quận Xuân Lộc, gồm 1 tổng: Bình Lâm Thượng. Quận lỵ: Xuân Lộc.

- Quận Định Quán, gồm 2 tổng: Ta Lai, Bình Tuy. Quận lỵ: Định Quán.

Khi tỉnh Phước Thành được thành lập vào tháng 1 năm 1959, vùng Ta Lai tách khỏi Long Khánh để nhập vào Phước Thành. Tỉnh sắp xếp lại còn 2 quận, 2 tổng, 16 xã.

Ngày 28-4-1967, lập thêm quận Kiệm Tân tách ra từ quận Xuân Lộc với quận lỵ ở Dốc Mơ (xã Gia Tân).

Ngày 31-12-1974, tách xã Gia Ray ra khỏi quận Xuân Lộc để thành lập quận Bình Khánh.

Cuối năm 1974, tỉnh Long Khánh có 4 quận là: Xuân Lộc, Định Quán, Kiệm Tân, Bình Khánh.

- Quận Xuân Lộc gồm 9 xã: Hiếu Kỉnh, Xuân Lộc, An Lộc, Tân Lập, Thới Giao, Cẩm Mĩ, Cẩm Tâm, Dầu Giây, Hưng Lộc

- Quận Định Quán gồm 4 xã: Định Quán, Đồng Hiệp, Phương Thọ, Chánh Hưng

- Quận Kiệm Tân gồm 5 xã: Gia Kiệm, Gia Tân, Bình Lộc, Bình Hòa, Bến Nôm

- Quận Bình Khánh gồm 3 xã: Gia Ray, Đồng Tâm, Xuân An.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tỉnh Long Khánh giải thể, nhập với 2 tỉnh Biên Hòa và Phước Tuy thành tỉnh Đồng Nai mới (tuy nhiên, đến năm 1991, địa bàn tỉnh Phước Tuy cũ lại được tách ra để thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Địa bàn tỉnh Long Khánh cũ hiện nay tương ứng với thị xã Long Khánh, các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Định Quán, Tân Phú và một phần các huyện Trảng Bom, Vĩnh Cửu cùng thuộc tỉnh Đồng Nai ngày nay.

Tỉnh có nhiều núi và rừng rậm, đất đỏ xám. Hầu hết là núi thấp có rừng bao phủ như: núi Chứa Chan (còn gọi là núi Gia Rai) lớn nhất, cao 838 mét; núi Cam Tiên cao 441 mét, núi Bé Bạc cao 319 mét, núi Đồng Bác cao 236 mét, núi Gia cao 225 mét, núi Tràn cao 209 mét, núi Hok cao 157 mét; dãy núi Mây Tào cao 716 mét nằm tại ngã ba ranh giới với Phước Tuy và Bình Tuy.

Sông chính của tỉnh là sông Đồng Nai, chảy dọc tỉnh theo hướng tây-nam. Các sông khác là sông La Ngà, sông Vong, sông Lục, sông Gia Ớt, suối Tâm Bung.

Tỉnh Long Khánh (trước 1975)

liệu của @Phóng Viên Chiến Trường sưu tầm)

 Chi Khu Định Quán, Tỉnh Long Khánh 1966
Chi Khu Định Quán, Tỉnh Long Khánh 1966
 Chi Khu Định Quán 1968-69   Photo by Meredith and Van Oosten7
Chi Khu Định Quán 1968-69 Photo by Meredith and Van Oosten7
 Chi Khu Định Quán, Tỉnh Long Khánh 1968-69   Photo by Meredith and Van Oosten
Chi Khu Định Quán, Tỉnh Long Khánh 1968-69 Photo by Meredith and Van Oosten
 Chi Khu Định Quán, Tỉnh Long Khánh 1968-69   Photo by Meredith and Van Oosten
Chi Khu Định Quán, Tỉnh Long Khánh 1968-69 Photo by Meredith and Van Oosten
 Chi Khu Định Quán 1968-69   Photo by Meredith and Van Oosten7
Chi Khu Định Quán 1968-69 Photo by Meredith and Van Oosten7
 Chi Khu Định Quán 1968-69   Photo by Meredith and Van Oosten7
Chi Khu Định Quán 1968-69 Photo by Meredith and Van Oosten7
 Chi Khu Định Quán 1968-69   Photo by Meredith and Van Oosten7
Chi Khu Định Quán 1968-69 Photo by Meredith and Van Oosten7


Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học.

Photo by Dave DeMilner

 Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học.  Photo by Dave DeMilner
Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học. Photo by Dave DeMilner
 Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học.  Photo by Dave DeMilner
Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học. Photo by Dave DeMilner
 Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học.  Photo by Dave DeMilner
Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học. Photo by Dave DeMilner
 Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học.  Photo by Dave DeMilner
Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học. Photo by Dave DeMilner
 Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học.  Photo by Dave DeMilner
Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học. Photo by Dave DeMilner
 Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học.  Photo by Dave DeMilner
Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học. Photo by Dave DeMilner
 Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học.  Photo by Dave DeMilner
Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học. Photo by Dave DeMilner
 Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học.  Photo by Dave DeMilner
Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học. Photo by Dave DeMilner
 Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học.  Photo by Dave DeMilner
Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học. Photo by Dave DeMilner
 Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học.  Photo by Dave DeMilner
Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học. Photo by Dave DeMilner
 Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học.  Photo by Dave DeMilner
Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học. Photo by Dave DeMilner
 Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học.  Photo by Dave DeMilner
Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học. Photo by Dave DeMilner
 Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học.  Photo by Dave DeMilner
Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học. Photo by Dave DeMilner
 Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học.  Photo by Dave DeMilner
Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học. Photo by Dave DeMilner
 Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học.  Photo by Dave DeMilner
Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học. Photo by Dave DeMilner
 Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học.  Photo by Dave DeMilner
Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học. Photo by Dave DeMilner
 Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học.  Photo by Dave DeMilner
Xuân Lộc 1967-68. High School Dedication - Lễ khánh thành trường Trung Học. Photo by Dave DeMilner


 Suối Tre năm 1960
Suối Tre năm 1960
 Suối Tre năm 1960
Suối Tre năm 1960
 QL1 - Suối Tre Long Khánh 1970
QL1 - Suối Tre Long Khánh 1970
 Dầu Dây - Xuân Lộc, Long Khánh 1960
Dầu Dây - Xuân Lộc, Long Khánh 1960
 Đồn điền cao su ở Long Khánh
Đồn điền cao su ở Long Khánh
 Dume (285) Hill - Long Khánh Aerial 1970
Dume (285) Hill - Long Khánh Aerial 1970
 Không Ảnh Đồn Điền Ông Quế - Quận Xuân Lộc - Long Khánh 1963
Không Ảnh Đồn Điền Ông Quế - Quận Xuân Lộc - Long Khánh 1963


 Long Khánh 1968-69 - Nhà thờ Xuân Lộc  Photo by Meredith and Van Oosten
Long Khánh 1968-69 - Nhà thờ Xuân Lộc Photo by Meredith and Van Oosten
 Thị xã Xuân Lộc, tỉnh Long Khánh 1968-69  Photo by Meredith and Van Oosten
Thị xã Xuân Lộc, tỉnh Long Khánh 1968-69 Photo by Meredith and Van Oosten


Nguồn : Page Phóng Viên Chiến Trường

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác