Lịch sử Tỉnh Bình Dương , Hình ảnh Tỉnh Bình Dương ngày xửa ngày xưa


Bình Dương là một phần của tỉnh Thủ Dầu Một xưa kia. Tỉnh Thủ Dầu Một được thành lập tháng 12 năm 1899 từ Sở Tham Biện Thủ Dầu Một, tách từ tỉnh Biên Hòa.
Tháng mười năm 1956. Chính Quyền Việt Nam Cộng Hòa giải thể Tỉnh Thủ Dầu Một để thành lập các tỉnh Bình Dương, Bình Long và Phước Long. Như vậy Bình Dương là một trong 22 tỉnh của Nam Phần được Chính Quyền Việt Nam Cộng Hòa thiết lập theo Sắc lệnh 143-NV ngày 22 tháng 10 năm 1956.
Tỉnh lị là thị xã Phú Cường. Tỉnh Bình Dương bao gồm 5 quận, 10 tổng, 60 xã:

- Quận Châu Thành, có 3 tổng là Bình Điền, Bình Phú, Bình Thiện; quận lỵ: Phú Cường.

- Quận Lái Thiêu, có 1 tổng là Bình Chánh; quận lị: Tân Thới.

- Quận Bến Cát, có 2 tổng là Bình An, Bình Hưng; quận lỵ: Mỹ Phước.

- Quận Trị Tâm (Dầu Tiếng), có 1 tổng là Bình Thạnh Thượng; quận lỵ: Định Thành.

- Quận Củ Chi, có 3 tổng là Long Tuy Hạ, Long Tuy Trung, Long Tuy Thượng; quận lỵ: Tân An Hội. Quận Củ Chi là một phần quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định, đến năm 1963 chuyển sang tỉnh Hậu Nghĩa mới thành lập.

Năm 1959, cắt một phần đất, cùng với phần đất của các tỉnh Biên Hòa, Long Khánh, Phước Long, để lập tỉnh Phước Thành. Tỉnh này tồn tại đến năm 1965 thì giải thể.

Ngày 18 tháng 12 năm 1963, tách một phần quận Củ Chi về tỉnh Hậu Nghĩa mới thành lập. Phần còn lại của quận Củ Chi lập thành quận Phú Hòa, quận lị đặt tại Bến Cỏ, xã Phú Hòa Đông, sau dời về xã Tân Hòa.

Năm 1965, quận Phú Giáo của tỉnh Phước Thành vừa giải thể được nhập vào tỉnh Bình Dương.

Sau năm 1975, quận Phú Hòa lại nhập với quận Củ Chi, tỉnh Hậu Nghĩa thành huyện Củ Chi thuộc Thành phố Hồ Chí Minh...

Phú Cường - Bình Dương 1967
liệu của @Phóng Viên Chiến Trường sưu tầm)

 Bình Dương 1968   Photo by Clare Love
Bình Dương 1968 Photo by Clare Love
 Bình Dương 1968   Photo by Clare Love
Bình Dương 1968 Photo by Clare Love
 Bình Dương 1968   Photo by Clare Love
Bình Dương 1968 Photo by Clare Love
 Chợ Phú Cường
Chợ Phú Cường


Bình Dương năm 1968

Photo by Paul Moore

 Bình Dương năm 1968  Photo by Paul Moore
Bình Dương năm 1968 Photo by Paul Moore
 Bình Dương năm 1968  Photo by Paul Moore
Bình Dương năm 1968 Photo by Paul Moore
 Bình Dương năm 1968  Photo by Paul Moore
Bình Dương năm 1968 Photo by Paul Moore
 Bình Dương năm 1968  Photo by Paul Moore
Bình Dương năm 1968 Photo by Paul Moore


 BÌNH DƯƠNG 1968 - Nhà thờ Thị xã Phú Cường   Photo by Paul Moore
BÌNH DƯƠNG 1968 - Nhà thờ Thị xã Phú Cường Photo by Paul Moore
 Bình Dương 1968 - Trường Tiểu Học Cộng Đồng Trịnh-Hoài-Đức  Photo by rising70
Bình Dương 1968 - Trường Tiểu Học Cộng Đồng Trịnh-Hoài-Đức Photo by rising70
 Thủ Dầu Một 1968-69 -Trường Tiểu Học Cộng đồng An Mỹ tại Bình Dương.  Photo by David Parsley
Thủ Dầu Một 1968-69 -Trường Tiểu Học Cộng đồng An Mỹ tại Bình Dương. Photo by David Parsley
 Căn cứ Lai Khê, tỉnh Bình Dương 1965  Photo by Charles Cox
Căn cứ Lai Khê, tỉnh Bình Dương 1965 Photo by Charles Cox
 Bình Dương 1968 - Bộ Chỉ Huy Đại-Đội 775 Địa-Phương-Quân.  Photo by rising70
Bình Dương 1968 - Bộ Chỉ Huy Đại-Đội 775 Địa-Phương-Quân. Photo by rising70


 Không ảnh chợ Thủ Dầu Một trước 1975
Không ảnh chợ Thủ Dầu Một trước 1975
 Chợ Thủ Dầu Một trước 1975
Chợ Thủ Dầu Một trước 1975
 Chợ cá Thủ Dầu Một 1950
Chợ cá Thủ Dầu Một 1950
 Chợ cá Thủ Dầu Một 1950
Chợ cá Thủ Dầu Một 1950
 Phú Cường 1968-69   Photo by David Parsley
Phú Cường 1968-69 Photo by David Parsley
 Phú Cường 1968-69   Photo by David Parsley
Phú Cường 1968-69 Photo by David Parsley


 THU DAU MOT - Le Marché  Ed. La Pagode, Saïgon
THU DAU MOT - Le Marché Ed. La Pagode, Saïgon
 Chợ Lái Thiêu ca 1930
Chợ Lái Thiêu ca 1930
 INDOCHINE - THUDAUMOT - Laithieu. Le Marché  Chợ Lái Thiêu
INDOCHINE - THUDAUMOT - Laithieu. Le Marché Chợ Lái Thiêu
 LAITHIEU - CULTIVATEURS VENANT EN SAMPANS
LAITHIEU - CULTIVATEURS VENANT EN SAMPANS
 Laithieu - Marché au riz - 1908  chợ gạo Lái Thiêu
Laithieu - Marché au riz - 1908 chợ gạo Lái Thiêu


 Maison Commune de Thudaumot  Nhà việc (trụ sở hành chánh) ở Lái Thiêu, tỉnh Thủ dầu Một.
Maison Commune de Thudaumot Nhà việc (trụ sở hành chánh) ở Lái Thiêu, tỉnh Thủ dầu Một.
 Thủ Dầu Một - Chùa...?
Thủ Dầu Một - Chùa...?
 Thủ Dầu Một - La pagode de Co-Hôn  Chùa Cô Hồn
Thủ Dầu Một - La pagode de Co-Hôn Chùa Cô Hồn
 Thủ Dầu Một - Cochinchine 1914
Thủ Dầu Một - Cochinchine 1914
 Thủ Dầu Một - Freight boats on the river THU-DAU-MOT 1900's
Thủ Dầu Một - Freight boats on the river THU-DAU-MOT 1900's


 Thị xã Phú Cường, tỉnh lỵ của tỉnh Bình Dương trước 1975 (trước 1954 là thị xã tỉnh lỵ của tỉnh Thủ Dầu Một).
Thị xã Phú Cường, tỉnh lỵ của tỉnh Bình Dương trước 1975 (trước 1954 là thị xã tỉnh lỵ của tỉnh Thủ Dầu Một).
 Bến Tàu Thủ Dầu Một 1920s
Bến Tàu Thủ Dầu Một 1920s
 Một con đường ở Thủ Dầu Một thập niên 1920
Một con đường ở Thủ Dầu Một thập niên 1920
 THU DAU MOT 1920-1929 - École de Thudaumot - Trường Thủ Dầu Một (Bình Dương)
THU DAU MOT 1920-1929 - École de Thudaumot - Trường Thủ Dầu Một (Bình Dương)


 Thủ Dầu Một 1920s - Bến Tàu
Thủ Dầu Một 1920s - Bến Tàu
 Chợ Lái Thiêu thập niên 1920
Chợ Lái Thiêu thập niên 1920
 Chợ Lái Thiêu thập niên 1920
Chợ Lái Thiêu thập niên 1920
 Chợ cá Thủ Dầu Một thập niên 1920.   Photo by Charles Peyrin
Chợ cá Thủ Dầu Một thập niên 1920. Photo by Charles Peyrin
 Thủ Dầu Một 1920s - Bến đò chợ Thủ Dầu Một   Photo by Charles Peyrin
Thủ Dầu Một 1920s - Bến đò chợ Thủ Dầu Một Photo by Charles Peyrin
 Thủ Dầu Một 1920s - Bến đò chợ Thủ Dầu Một   Photo by Charles Peyrin
Thủ Dầu Một 1920s - Bến đò chợ Thủ Dầu Một Photo by Charles Peyrin


 THU DAU MOT 1920-1929 - Le pont en bois du village de Hung-Dinh - Cây cầu gỗ ở làng Hung-Dinh
THU DAU MOT 1920-1929 - Le pont en bois du village de Hung-Dinh - Cây cầu gỗ ở làng Hung-Dinh
 THU DAU MOT 1920-1929 - Le pont en bois du village de Hung-Dinh - Cây cầu gỗ ở làng Hung-Dinh
THU DAU MOT 1920-1929 - Le pont en bois du village de Hung-Dinh - Cây cầu gỗ ở làng Hung-Dinh
 Thủ Dầu Một 1920s - Chùa Bà  THU DAU MOT 1920-1929 - Pagode Chua-Ba - Chùa Bà.
Thủ Dầu Một 1920s - Chùa Bà THU DAU MOT 1920-1929 - Pagode Chua-Ba - Chùa Bà.
 THU DAU MOT 1920-1929 - Marchand de soupe chinoise - Gánh hủ tiếu bán rong ở chợ Thủ Dầu Một thập niên 1920
THU DAU MOT 1920-1929 - Marchand de soupe chinoise - Gánh hủ tiếu bán rong ở chợ Thủ Dầu Một thập niên 1920


 THU DAU MOT 1920-1929 - La route vers Saigon - Đường từ Thủ Dầu Một về Saigon
THU DAU MOT 1920-1929 - La route vers Saigon - Đường từ Thủ Dầu Một về Saigon
 THU DAU MOT 1920-1929 - Une rue commerçante - Dãy phố buôn bán phía bên phải chợ Thủ Dầu Một thập niên 1920
THU DAU MOT 1920-1929 - Une rue commerçante - Dãy phố buôn bán phía bên phải chợ Thủ Dầu Một thập niên 1920
 THU DAU MOT 1920-1929 - Une rue commerçante - Dãy phố buôn bán phía bên phải chợ Thủ Dầu Một thập niên 1920.  Hình trên cho thấy vào thời gian này chưa có điện, mỗi góc chợ chỉ có một trụ đèn đường chiếu sáng bằng đèn dầu, có dây treo vào ròng rọc để hạ xuống thắp đèn mỗi tối hay để châm thêm dầu. Ở cuối đường phía xa là sông, nhìn thấy mái nhà hình bát giác của chợ cá, cạnh bên là bến đò ngang (trong hình dưới có bảng chữ Pháp: BAC = bắc, phà, đò ngang).
THU DAU MOT 1920-1929 - Une rue commerçante - Dãy phố buôn bán phía bên phải chợ Thủ Dầu Một thập niên 1920. Hình trên cho thấy vào thời gian này chưa có điện, mỗi góc chợ chỉ có một trụ đèn đường chiếu sáng bằng đèn dầu, có dây treo vào ròng rọc để hạ xuống thắp đèn mỗi tối hay để châm thêm dầu. Ở cuối đường phía xa là sông, nhìn thấy mái nhà hình bát giác của chợ cá, cạnh bên là bến đò ngang (trong hình dưới có bảng chữ Pháp: BAC = bắc, phà, đò ngang).


 THU DAU MOT 1920-1929 - Laithieu - Vue du moulin-pressoir de cannes à sucre - Cối ép mía để sản xuất đường Cái máy ép mía thô sơ này hoạt động nhờ sức kéo của hai con trâu với một em bé ngồi trên trục quay để điều khiển. Mái nhà xưởng lợp ngói, được dỡ ngói ra cho chiếu sáng vào chiếc máy, có lẽ để đủ ánh sáng chụp hình chi tiết, vì vào thời gian này chưa có điện ở đây, và phim còn là loại dùng hóa chất (gélatino-bromure d'argent) bôi lên kính.
THU DAU MOT 1920-1929 - Laithieu - Vue du moulin-pressoir de cannes à sucre - Cối ép mía để sản xuất đường Cái máy ép mía thô sơ này hoạt động nhờ sức kéo của hai con trâu với một em bé ngồi trên trục quay để điều khiển. Mái nhà xưởng lợp ngói, được dỡ ngói ra cho chiếu sáng vào chiếc máy, có lẽ để đủ ánh sáng chụp hình chi tiết, vì vào thời gian này chưa có điện ở đây, và phim còn là loại dùng hóa chất (gélatino-bromure d'argent) bôi lên kính.
 THU DAU MOT 1920-1929 - Laithieu - Vue du moulin-pressoir de cannes à sucre - Cối ép mía để sản xuất đường Cái máy ép mía thô sơ này hoạt động nhờ sức kéo của hai con trâu với một em bé ngồi trên trục quay để điều khiển. Mái nhà xưởng lợp ngói, được dỡ ngói ra cho chiếu sáng vào chiếc máy, có lẽ để đủ ánh sáng chụp hình chi tiết, vì vào thời gian này chưa có điện ở đây, và phim còn là loại dùng hóa chất (gélatino-bromure d'argent) bôi lên kính.
THU DAU MOT 1920-1929 - Laithieu - Vue du moulin-pressoir de cannes à sucre - Cối ép mía để sản xuất đường Cái máy ép mía thô sơ này hoạt động nhờ sức kéo của hai con trâu với một em bé ngồi trên trục quay để điều khiển. Mái nhà xưởng lợp ngói, được dỡ ngói ra cho chiếu sáng vào chiếc máy, có lẽ để đủ ánh sáng chụp hình chi tiết, vì vào thời gian này chưa có điện ở đây, và phim còn là loại dùng hóa chất (gélatino-bromure d'argent) bôi lên kính.
 THU DAU MOT 1920-1929 - Laithieu - Vue du moulin-pressoir de cannes à sucre - Cối ép mía để sản xuất đường Cái máy ép mía thô sơ này hoạt động nhờ sức kéo của hai con trâu với một em bé ngồi trên trục quay để điều khiển. Mái nhà xưởng lợp ngói, được dỡ ngói ra cho chiếu sáng vào chiếc máy, có lẽ để đủ ánh sáng chụp hình chi tiết, vì vào thời gian này chưa có điện ở đây, và phim còn là loại dùng hóa chất (gélatino-bromure d'argent) bôi lên kính.
THU DAU MOT 1920-1929 - Laithieu - Vue du moulin-pressoir de cannes à sucre - Cối ép mía để sản xuất đường Cái máy ép mía thô sơ này hoạt động nhờ sức kéo của hai con trâu với một em bé ngồi trên trục quay để điều khiển. Mái nhà xưởng lợp ngói, được dỡ ngói ra cho chiếu sáng vào chiếc máy, có lẽ để đủ ánh sáng chụp hình chi tiết, vì vào thời gian này chưa có điện ở đây, và phim còn là loại dùng hóa chất (gélatino-bromure d'argent) bôi lên kính.
 THU DAU MOT 1920-1929 - Laithieu - Fabrication du sucre - la cuisson - Lò sản xuất đường mía ở Lái Thiêu.
THU DAU MOT 1920-1929 - Laithieu - Fabrication du sucre - la cuisson - Lò sản xuất đường mía ở Lái Thiêu.


COCHINCHINE - La Maison de Correction d'ONG-YEM (Province de Thudaumot) - vers 1910 - Trại cải huấn Ông Yệm dành cho thiếu niên phạm pháp Trại cải huấn Ông Yệm tại Thủ Dầu Một (cách Bến Cát 3 km về phía bắc, cạnh QL13). Où est Ong Yem en Vietnam? touteslesvilles.biz/index.php?qcountry_code=VN&qregio... 11°11'00.0"N 106°36'00.0"E
La Maison de Correction d'ONG-YEM (Province de Thudaumot) Trại cải huấn Ông Yệm tại Thủ Dầu Một (cách Bến Cát 3 km về phía bắc, cạnh QL13). Où est Ong Yem en Vietnam? touteslesvilles.biz/index.php?qcountry_code=VN&qregio... 11°11'00.0"N 106°36'00.0"E
 THUDAUMOT - Pénitencier d'Ong-Yem. L'école - Trại Ông Yệm Trại cải huấn thiếu niên phạm pháp tại Ông Yệm, Quận Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một.
THUDAUMOT - Pénitencier d'Ong-Yem. L'école - Trại Ông Yệm Trại cải huấn thiếu niên phạm pháp tại Ông Yệm, Quận Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một.
 COCHINCHINE - ONG-YÊM - Pénitencier - Jeunes détenus au travail Trại cải huấn - Các tù nhân trẻ tại nơi làm việc  Penitentiary - Young prisoners at work
COCHINCHINE - ONG-YÊM - Pénitencier - Jeunes détenus au travail Trại cải huấn - Các tù nhân trẻ tại nơi làm việc Penitentiary - Young prisoners at work
 Tuần báo TÂN VĂN 01-6-1935 - ÔNG YỆM ! Phóng sự của B.S. gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9799452/f14.planchecontact  Title : Tân-Văn Publisher : (Saïgon) Publication date : 1935-06-01 Language : vietnamien Description : 01 juin 1935 -------------------------- Tuần báo TÂN VĂN, xuất bản tại SAIGON  3 Years available - 91 Issues  gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32875833v/date.item  1934 : 22 Issues  1935 : 51 Issues  1936 : 18 Issues
Tuần báo TÂN VĂN 01-6-1935 - ÔNG YỆM ! Phóng sự của B.S. gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9799452/f14.planchecontact Title : Tân-Văn Publisher : (Saïgon) Publication date : 1935-06-01 Language : vietnamien Description : 01 juin 1935 -------------------------- Tuần báo TÂN VĂN, xuất bản tại SAIGON 3 Years available - 91 Issues gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32875833v/date.item 1934 : 22 Issues 1935 : 51 Issues 1936 : 18 Issues
 Tuần báo TÂN VĂN 08-6-1935 - Tù nhỏ tuổi trên Ông-Yệm (Phóng sự của Bút-Sơn)      Title : Tân-Văn  Publisher : (Saïgon)  Publication date : 1935-06-08  Language : vietnamien  Description : 08 juin 1935
Tuần báo TÂN VĂN 08-6-1935 - Tù nhỏ tuổi trên Ông-Yệm (Phóng sự của Bút-Sơn) gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k979946f/f1.planchecontact gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k979946f/f3.item.zoom Title : Tân-Văn Publisher : (Saïgon) Publication date : 1935-06-08 Language : vietnamien Description : 08 juin 1935
 Vị trí xã Ông Yệm: cách Bến Cát 3km về hướng bắc, cạnh QL 13 Bản đồ Bến Cát (Sheet 6331-3)  legacy.lib.utexas.edu/maps/topo/vietnam/ben_cat-6331-3.pdf
Vị trí xã Ông Yệm: cách Bến Cát 3km về hướng bắc, cạnh QL 13 Bản đồ Bến Cát (Sheet 6331-3)


Nguồn : Page Phóng Viên Chiến Trường

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác