Lịch sử tỉnh Hậu Giang , Hình ảnh Tỉnh Chương Thiện ngày xưa


LỊCH SỬ : TỈNH CHƯƠNG THIỆN

Chương Thiện là một tỉnh cũ ở Tây Nam Bộ Việt Nam thời Việt Nam Cộng Hòa tỉnh lỵ là thị xã Vị Thanh, tồn tại trong giai đoạn 1961-1975. Đất đai tỉnh Chương Thiện bao gồm những vùng được tách ra từ các tỉnh Phong Dinh (trước năm 1956 là tỉnh Cần Thơ), Kiên Giang (trước năm 1956 là tỉnh Rạch Giá) và Ba Xuyên (trước năm 1956 là tỉnh Sóc Trăng).

Tỉnh Chương Thiện được thành lập vào ngày 24 tháng 12 năm 1961 theo Sắc lệnh 244-NV của Tổng thống Ngô Đình Diệm dưới thời Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa, từ những quận tách ra từ ba tỉnh Ba Xuyên, Kiên Giang và Phong Dinh.
Chương Thiện có diện tích 2.292 km², phía đông bắc giáp tỉnh Phong Dinh, phía đông nam giáp tỉnh Ba Xuyên, phía nam giáp tỉnh An Xuyên và Bạc Liêu, phía tây và tây bắc giáp tỉnh Kiên Giang.
Tỉnh lỵ tỉnh Chương Thiện có tên là "Vị Thanh", do lấy theo tên xã Vị Thanh thuộc quận Đức Long vốn là nơi đặt tỉnh lỵ.

Ban đầu tỉnh Chương Thiện có 5 quận: Đức Long, Long Mỹ, Kiên Hưng, Kiên Long, và Phước Long:

1 - Quận Đức Long (trước đó thuộc tỉnh Phong Dinh): gồm 1 tổng là An Ninh với 7 xã. Quận lỵ: Vị Thanh (thuộc xã Vị Thanh)

2 - Quận Long Mỹ (trước đó thuộc tỉnh Phong Dinh): gồm 2 tổng với 9 xã: Bình Định (5 xã), Thanh Tuyền (4 xã). Quận lỵ: Long Mỹ (thuộc xã Long Trị)

3 - Quận Kiên Hưng (trước đó thuộc tỉnh Kiên Giang): gồm 1 tổng là Kiên Định với 7 xã. Quận lỵ: Gò Quao (thuộc xã Vĩnh Phước)

4 - Quận Kiên Long (trước đó thuộc tỉnh Kiên Giang): gồm 6 xã (không có cấp tổng). Quận lỵ: Vĩnh Thuận (thuộc xã Vĩnh Phong)

5 - Quận Phước Long (trước đó thuộc tỉnh Ba Xuyên): gồm 2 tổng với 8 xã: Thanh Yên (8 xã), Thanh Bình (8 xã). Quận lỵ: Phước Long (thuộc xã Phước Long).

Năm 1963, quận lỵ quận Đức Long được dời về xã Vị Thủy, gần khu vực cầu Nàng Mau. Giữa năm 1974, dự định dời quận lỵ quận Đức Long về lại xã Vị Thanh một lần nữa, tuy nhiên không được chính quyền Trung ương Việt Nam Cộng Hòa ở Sài Gòn chấp nhận.

Ngày 18 tháng 4 năm 1963, Tổng thống Ngô Đình Diệm lại ban hành Sắc lệnh 38-NV về việc thay đổi hành chính ở tỉnh Chương Thiện. Theo đó, thành lập mới quận Kiến Thiện trên cơ sở tách một phần đất đai của các quận Phước Long và Long Mỹ, quận lỵ đặt tại Ngan Dừa (thuộc xã Vĩnh Lộc).

Ngày 8 tháng 9 năm 1964, Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa ký Sắc lệnh 254/NV quy định kể từ ngày 01 tháng 10 năm 1964 tái lập tỉnh Bạc Liêu. Lúc này, quận Phước Long trở lại thuộc tỉnh Bạc Liêu.
Kể từ đó cho đến năm 1975, tỉnh Chương Thiện còn lại 5 quận: Đức Long, Long Mỹ, Kiên Long, Kiên Hưng, Kiên Thiện.

Năm 1965, giải thể tất cả các tổng, các xã trực thuộc các quận. Tính đến năm 1971, dân số của tỉnh là 285.517 người.

Tuy nhiên phía Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa không công nhận tên gọi "Chương Thiện" cùng với sự sắp xếp, phân chia hành chính như trên. Khu vực tỉnh Chương Thiện vẫn thuộc hai tỉnh Cần Thơ và Rạch Giá chỉ đạo như cũ.
Huyện Long Mỹ, thị xã Vị Thanh thuộc tỉnh Cần Thơ; các huyện Gò Quao, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận thuộc tỉnh Rạch Giá. Riêng huyện Hồng Dân (tức huyện Phước Long cũ) vẫn thuộc tỉnh Sóc Trăng, đến tháng 11 năm 1973 thì chuyển sang thuộc tỉnh Bạc Liêu.

Sau 1975:

Tháng 2 năm 1976, một phần tỉnh Chương Thiện nhập với tỉnh Phong Dinh và tỉnh Ba Xuyên thành tỉnh mới là tỉnh Hậu Giang, phần còn lại của tỉnh Chương Thiện nhập vào tỉnh Kiên Giang như trước.
Tháng 12 năm 1991 tỉnh Hậu Giang tách ra thành tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng như cũ. Ngày 1 tháng 1 năm 2004 tỉnh Cần Thơ lại được tách ra thành Thành Phố Cần Thơ trực thuộc trung ương và tỉnh Hậu Giang mới.
Phần lãnh thổ thuộc tỉnh Chương Thiện cũ thì thuộc về tỉnh Hậu Giang mới thành lập khi đó.

Địa bàn tỉnh Chương Thiện cũ hiện nay tương ứng với thành phố Vị Thanh, huyện Long Mỹ, huyện Vị Thủy, thị trấn Kinh Cùng và các xã Hòa An, Phương Bình, Phương Phú của huyện Phụng Hiệp cùng thuộc tỉnh Hậu Giang: huyện Hồng Dân của tỉnh Bạc Liêu; toàn bộ diện tích các huyện Vĩnh Thuận, Gò Quao và một phần diện tích của huyện Giồng Riềng, U Minh Thượng cùng thuộc tỉnh Kiên Giang ngày nay.

(Tài liệu của @Phóng Viên Chiến Trường sưu tầm)
Hành Quân Dân Chí của Sư Đoàn 21 Bộ Binh và Tiểu Đoàn 13 Không Vận Hoa Kỳ tại Tỉnh Chương Thiện năm 1964.

 Chương Thiện 1965
Chương Thiện 1965
 Chương Thiện 1965    Presentation of the United States Presidential Citation to the Vietnamese 44th Ranger Bn for its part in a government combat operation in Chunong Thien Province resulting in an estimated 278 Viet Cong killed. Gen W.C. Westmoreland, Commander of the U.S. Military Assistance Command (MACV) presided over the ceremony. MAJ GEN Milton B. Adams, MACV J-5 Section, pins citation ribon on Cwo Ho Thi Que (WAC) Administrative Staff, 44th Ranger Battalion.
Chương Thiện 1965 Presentation of the United States Presidential Citation to the Vietnamese 44th Ranger Bn for its part in a government combat operation in Chunong Thien Province resulting in an estimated 278 Viet Cong killed. Gen W.C. Westmoreland, Commander of the U.S. Military Assistance Command (MACV) presided over the ceremony. MAJ GEN Milton B. Adams, MACV J-5 Section, pins citation ribon on Cwo Ho Thi Que (WAC) Administrative Staff, 44th Ranger Battalion.
 Chương Thiện 1965    19 Jun 1965 --- Wearing full battle dress of the crack 44th South Vietnamese Ranger Battalion, Ho Thi Que salutes after being given the US Presidential citation for her unit at a ceremony in Saigon. The  is getting the award from General William C. Westmoreland, commander of US forces in South Viet Nam. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Chương Thiện 1965 19 Jun 1965 --- Wearing full battle dress of the crack 44th South Vietnamese Ranger Battalion, Ho Thi Que salutes after being given the US Presidential citation for her unit at a ceremony in Saigon. The is getting the award from General William C. Westmoreland, commander of US forces in South Viet Nam. --- Image by © Bettmann/CORBIS
 Chương Thiện 1968
Chương Thiện 1968
 Bắt sống mấy tên vc tuổi từ 13 đến 16 tại Tỉnh Chương Thiện năm 1967.  - Người đứng giữa hình nhìn rất giống Tướng Lê Minh Đảo,còn người bên phải giống Tướng Lê Văn Hưng.
Bắt sống mấy tên vc tuổi từ 13 đến 16 tại Tỉnh Chương Thiện năm 1967. - Người đứng giữa hình nhìn rất giống Tướng Lê Minh Đảo,còn người bên phải giống Tướng Lê Văn Hưng.


Nguồn : Page Phóng Viên Chiến Trường

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác