Lịch sử Tỉnh long an, Hình ảnh Tỉnh Long An ngày xưa


LỊCH SỬ: Tỉnh Long An

Các di chỉ khảo cổ học cho thấy ngay từ thời cổ đại, Long An đã là địa bàn quan trọng của vương quốc Phù Nam - Chân Lạp. Khi Nguyễn Hữu Cảnh vào khai phá Miền Nam, đất Long An thuộc phủ Gia Định. Thời Minh Mạng, đất Long An thuộc tỉnh Gia Định. Đầu thời Pháp thuộc, Nam Kỳ được chia thành 21 tỉnh, đất Long An nằm trong địa bàn 2 tỉnh Tân An và Chợ Lớn.

Ngày 22 tháng 10 năm 1956, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm ký Sắc lệnh 143/VN để " thay đổi địa giới và tên Đô Thành Sài Gòn – Chợ Lớn cùng các Tỉnh và Tỉnh lỵ tại Việt Nam". Địa giới và địa danh các tỉnh ở miền Nam thay đổi nhiều, một số tỉnh mới được thành lập.
Theo Sắc lệnh này, địa phận Việt Nam Cộng Hoà gồm Đô Thành Sài Gòn và 22 tỉnh. Lúc này, tỉnh Tân An hợp nhất với phần lớn đất đai tỉnh Chợ Lớn để thành lập tỉnh mới có tên là tỉnh Long An.

Ngày 24 tháng 04 năm 1957, Tỉnh Long An bao gồm 7 quận như sau:

1 - Quận Bến Lức có 2 tổng với 12 xã.

2 - Quận Đức Hoà có 2 tổng với 13 xã.

3 - Quận Cần Đước có 3 tổng với 16 xã.

4 - Quận Cần Giuộc có 4 tổng với 24 xã.

5 - Quận Châu Thành có 3 tổng với 15 xã.

6 - Quận Thủ Thừa có 2 tổng với 9 xã.

7 - Quận Tân Trụ có 2 tổng với 12 xã.

Ngày 3 tháng 10 năm 1957, quận Châu Thành đổi tên thành quận Bình Phước.

Ngày 3 tháng 3 năm 1959, lập quận mới Đức Huệ, gồm 3 xã.

Ngày 7 tháng 2 năm 1963, đổi tên quận Cần Đước thành quận Cần Đức, quận Cần Giuộc thành quận Thanh Đức.

Ngày 15 tháng 10 năm 1963, tách 2 quận Đức Hoà, Đức Huệ nhập vào tỉnh Hậu Nghĩa.

Ngày 17 tháng 11 năm 1965, đổi tên quận Cần Đức thành quận Cần Đước, quận Thanh Đức thành quận Cần Giuộc như cũ.

Ngày 7 tháng 1 năm 1967, lập mới quận Rạch Kiến, gồm 9 xã.

Sau năm 1975, quận Bình Phước đổi về tên cũ là Châu Thành, quận Rạch Kiến giải thể.

(Tài liệu của @Phóng Viên Chiến Trường sưu tầm)

 Long An 1968 - Tân An
Long An 1968 - Tân An
 Long An 1968
Long An 1968
 LONG AN 1968 - the village - Photo by Laurie John Bowser
LONG AN 1968 - the village - Photo by Laurie John Bowser
 Long An 1968
Long An 1968
 Long An 1968
Long An 1968
 Long An 1968
Long An 1968


LONG AN 1968 - Photo by Laurie John Bowser

 LONG AN 1968 - Photo by Laurie John Bowser
LONG AN 1968 - Photo by Laurie John Bowser
 LONG AN 1968 - Photo by Laurie John Bowser
LONG AN 1968 - Photo by Laurie John Bowser
 LONG AN 1968 - Photo by Laurie John Bowser
LONG AN 1968 - Photo by Laurie John Bowser
 LONG AN 1968 - Photo by Laurie John Bowser
LONG AN 1968 - Photo by Laurie John Bowser
 LONG AN 1968 - Photo by Laurie John Bowser
LONG AN 1968 - Photo by Laurie John Bowser
 LONG AN 1968 - Photo by Laurie John Bowser
LONG AN 1968 - Photo by Laurie John Bowser
 LONG AN 1968 - Photo by Laurie John Bowser
LONG AN 1968 - Photo by Laurie John Bowser
 LONG AN 1968 - Photo by Laurie John Bowser
LONG AN 1968 - Photo by Laurie John Bowser
 LONG AN 1968 - Photo by Laurie John Bowser
LONG AN 1968 - Photo by Laurie John Bowser
 LONG AN 1968 - Photo by Laurie John Bowser
LONG AN 1968 - Photo by Laurie John Bowser


Quận Cần Đước - Tỉnh Long An năm 1970

 Quận Cần Đước - Tỉnh Long An năm 1970
Quận Cần Đước - Tỉnh Long An năm 1970
 Quận Cần Đước - Tỉnh Long An năm 1970
Quận Cần Đước - Tỉnh Long An năm 1970
 Quận Cần Đước - Tỉnh Long An năm 1970
Quận Cần Đước - Tỉnh Long An năm 1970
 Quận Cần Đước - Tỉnh Long An năm 1970
Quận Cần Đước - Tỉnh Long An năm 1970
 Quận Cần Đước - Tỉnh Long An năm 1970
Quận Cần Đước - Tỉnh Long An năm 1970
 Quận Cần Đước - Tỉnh Long An năm 1970
Quận Cần Đước - Tỉnh Long An năm 1970


Quận Cần Đước, Tỉnh Long An 1970

 Quận Cần Đước, Tỉnh Long An 1970
Quận Cần Đước, Tỉnh Long An 1970
 Quận Cần Đước, Tỉnh Long An 1970
Quận Cần Đước, Tỉnh Long An 1970
 Quận Cần Đước, Tỉnh Long An 1970
Quận Cần Đước, Tỉnh Long An 1970
 Quận Cần Đước, Tỉnh Long An 1970
Quận Cần Đước, Tỉnh Long An 1970
 Quận Cần Đước, Tỉnh Long An 1970
Quận Cần Đước, Tỉnh Long An 1970


Quận Tân Trụ, Tỉnh Long An 1966-67

Photo by Tom Jackson

 Quận Tân Trụ, Tỉnh Long An 1966-67   Photo by Tom Jackson
Quận Tân Trụ, Tỉnh Long An 1966-67 Photo by Tom Jackson
 Quận Tân Trụ, Tỉnh Long An 1966-67   Photo by Tom Jackson
Quận Tân Trụ, Tỉnh Long An 1966-67 Photo by Tom Jackson
 Quận Tân Trụ, Tỉnh Long An 1966-67   Photo by Tom Jackson
Quận Tân Trụ, Tỉnh Long An 1966-67 Photo by Tom Jackson
 Quận Tân Trụ, Tỉnh Long An 1966-67   Photo by Tom Jackson
Quận Tân Trụ, Tỉnh Long An 1966-67 Photo by Tom Jackson
 Quận Tân Trụ, Tỉnh Long An 1966-67   Photo by Tom Jackson
Quận Tân Trụ, Tỉnh Long An 1966-67 Photo by Tom Jackson
 Quận Tân Trụ, Tỉnh Long An 1966-67   Photo by Tom Jackson
Quận Tân Trụ, Tỉnh Long An 1966-67 Photo by Tom Jackson
 Quận Tân Trụ, Tỉnh Long An 1966-67   Photo by Tom Jackson
Quận Tân Trụ, Tỉnh Long An 1966-67 Photo by Tom Jackson


 Long An Aerial 1968-69 - Bến Lức Camp   Photo by Van Oosten & Merideth
Long An Aerial 1968-69 - Bến Lức Camp Photo by Van Oosten & Merideth
 Long An 1968-69 - Sông Vàm Cỏ Đông - Bến Lức.  Photo by Van Oosten & Merideth
Long An 1968-69 - Sông Vàm Cỏ Đông - Bến Lức. Photo by Van Oosten & Merideth
 Long An 1968-69 -Cầu Ván - QL4 - Nhựt Chánh, Bến Lức.  Photo by Van Oosten & Merideth
Long An 1968-69 -Cầu Ván - QL4 - Nhựt Chánh, Bến Lức. Photo by Van Oosten & Merideth


Long An 1970 - Cầu Bến Lức bị vc đât mìn

 Long An 1970 - Cầu Bến Lức bị vc đât mìn
Long An 1970 - Cầu Bến Lức bị vc đât mìn
 Long An 1970 - Cầu Bến Lức bị vc đât mìn
Long An 1970 - Cầu Bến Lức bị vc đât mìn
 Long An 1970 - Cầu Bến Lức bị vc đât mìn
Long An 1970 - Cầu Bến Lức bị vc đât mìn
 Long An 1970 - Cầu Bến Lức bị vc đât mìn
Long An 1970 - Cầu Bến Lức bị vc đât mìn
 Long An 1970 - Cầu Bến Lức bị vc đât mìn
Long An 1970 - Cầu Bến Lức bị vc đât mìn


Nguồn : Page Phóng Viên Chiến Trường

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác