Lịch sử Trường Đại học Y Hà NộiTheo cuốn sách “L’Ecole de Plein Exercice de Médecine et de Pharmacie” do nha Học Chánh của chính phủ bảo hộ Đông Dương xuất bản năm 1931, thì trường YKDHH được thành lập năm 1902 do nghị định ký ngày 8 tháng giêng năm 1902 của toàn quyền Paul Doumer.

Người Pháp sau khi lập chính phủ bảo hộ cai trị toàn cõi Việt Nam đã có ý định thành lập một trường y khoa, không ngoài mục đích bành trướng ảnh hưởng văn hóa Pháp và thu phục nhân tâm dân bản xứ. Cơ sở giáo dục y khoa này trước định đặt ở Sài Gòn, nhưng sau một thời gian nghiên cứu, lại chuyển ra Hà Nội.

Trường có tên là Trường Y Khoa Đông Dương (Ecole de Médecine de l’Indochine). Vị Khoa trưởng đầu tiên không phải ai xa lạ mà chính là Bác sĩ Alexandre Yersin, người đã tìm ra vi trùng bịnh dịch hạch Yersinia pestis.

Ngoài BS Yersin ra còn có hai Giáo Sư người Pháp là BS Leroy des Barres và BS Degorce, nguyên cựu nội trú các bịnh viện Paris, phụ trách giảng giạy hai môn Nội và Ngoại khoa. BS Yersin cùng với 4 phụ giảng khác lo giạy môn Sinh vật học và Khoa học căn bản. Cứ nhìn vào tầm vóc chuyên môn của những vị được đề cử lo việc giảng huấn, ta thấy chính phủ bảo hộ Pháp cũng khá chú trọng về trường Y Khoa Đông Dương.

Tưởng cũng nên ghi nhận thêm là BS Yersin chỉ đảm nhiệm chức vụ Khoa trưởng có 2 năm, vì ông đã trở lại hoạt động tại viện Pasteur Nha Trang vào năm 1904, nơi mà ông yêu thích làm việc cho tới năm 1943 khi ông viên tịch.

Cho tới thập niên 1940, VN chỉ có một trường Y duy nhất đó là YK Đại Học Hà Nội.

Năm 1947, sau khi quân Nhật đầu hàng và người Pháp trở lại bán đảo Đông Dương, một trường Y Khoa thứ nhì được thành lập tại Sài Gòn để đáp ứng nhu cầu của số sinh viên càng ngày càng đông ở miền nam Việt Nam.

Trường Y Khoa Đại Học Sài Gòn được thành lập vào năm 1946 tại Sài Gòn, trong thời gian của chiến tranh Đệ Nhị Thế Chiến, với tên trường là Faculté de Médecine et de Pharmacie de Hanoi, Section de Saigon, thời đó được coi là như một chi nhánh của Trường Thuốc Hà Nội ( Ecole de Médecine et de Pharmacie de Plein Exercise de l’Indochine, gọi tắt là Ecole de Médecine de Hanoi ).

Tới 1946 Y Khoa Sài Gòn được thành lập như là một chi nhánh của YKDHH để đáp ứng nhu cầu của các sinh viên y khoa miền Nam.

Trước năm 1947, những sinh viên miền Nam muốn học y khoa sẽ phải hoặc ra Hà Nội hoặc sang Pháp, rầy rà và tốn kém.

Từ năm 1902 cho tới năm 1954, trường YKDHH đã đào tạo được tất cả 648 người bao gồm cả Y sĩ phụ tá, Y sĩ Đông Dương và Bác sĩ Y Khoa.

Con số này so với sĩ số ra trường trong những thập niên 60 và 70 thì không lớn là bao, nhưng các chuyên viên Y khoa kể trên đã đóng góp một phần không nhỏ vào công cuộc canh tân nền y khoa quốc gia và đáp ứng nhu cầu y tế của đồng bào trong nước.

Cho tới năm 1954, cuộc chia rẽ đất nước Việt Nam ra làm hai phần đã kéo theo một cuộc di cư vĩ đại của hơn 1 triệu người dân từ miền bắc vào nam. Trong số này có một số đông sinh viên y khoa và phần lớn ban giảng huấn của YKDHH.

Trường Y khoa Sài Gòn đã mở rộng cửa thâu nhận số sinh viên từ miền bắc tới và trở thành YKDHSNguồn : Page Sử Nước Nam

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Ảnh Xưa Tổng Hợp khác