Lính khố đỏ


Sau khi chiếm được Nam Kỳ, rồi Bắc Kỳ, người Pháp tổ chức thành lập các đơn vị quân bản xứ để phụ trợ cho quân chính quy Pháp trong việc đánh dẹp, bảo vệ an ninh.

Lính khố đỏ là một trong những đơn vị quân bản xứ. Lính chuyên làm nhiệm vụ việc đánh dẹp phiến loạn. Người Pháp gọi lính này là tirailleur (bộ binh nhẹ, dùng súng), gọi đầy đủ là tirailleurs indochinois hoặc milicien à ceinture rouge. Người Việt gọi chung lính khố đỏ và lính khố xanh là lính tập.

Danh từ "lính khổ đỏ" xuất phát từ quân phục của nhóm này gồm quần áo chẽn, nón dẹp (sau đổi nón chóp), và giải thắt lưng màu đỏ buộc ở bụng, đầu giải buông thõng ở bẹn giống như cái khố nên người dân Việt mới gọi là "khố đỏ" tuy đúng ra người lính mặc quần chứ không phải khố.
Lính khố đỏ Bắc Kỳ hành quân
Lính khố đỏ Bắc Kỳ hành quân
Lính khố đỏ Nam Kỳ luyện tập
Lính khố đỏ Nam Kỳ luyện tập
Lính khố đỏ ở Hà Nội
Lính khố đỏ ở Hà Nội
Hình lính khố đỏ trên nhãn diêm
Hình lính khố đỏ trên nhãn diêm
Hình lính khố đỏ trên nhãn diêm
Hình lính khố đỏ trên nhãn diêm

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác