Lính Quân Cảnh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa


Huy hiệu của quân cảnh VNCH. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN Trường Quân Cảnh của QL VNCH tại Vũng Tàu. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN Trường Quân Cảnh của QL VNCH tại Vũng Tàu. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN Diễn hành. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN Duyệt binh. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN Diễn hành . Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN Diễn hành. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN Tuần hành. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN Tuần hành. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN Nhiệm vụ điều khiển giao thông cho xe nhà binh. Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN Trích từ http://www.hatnang.net/showthread.php?s=6d0619f6a2ec4ae8d9f8439b199d8ff4&t=44925 Posted by Admin ĐN Một người lính Kiểm Soát của binh chủng Biệt Động Quân đứng cạnh một người lính binh chủng Quân Cảnh. Posted by Admin ĐN Lính Quân Cảnh đang chỉ dẫn một nhóm tù binh vc trước khi trao trả tù binh, 1973. Posted by Admin ĐN Một người lính Quân Cảnh đang bồng một bà già khỏi khu chiến đấu. Posted by Admin ĐN Lính Quân Cảnh đa tra hỏi một người lính tại một nơi kiểm soát ở Phan Thiết, 1968. Posted by Admin ĐN Lính Quân Cảnh trên xe thiết giáp Hai người lính Quân Cảnh tại một trạm kiểm soát trong một phố. Posted by Admin ĐN Lính Quân Cảnh đang điều khiển lưu thông tại một ngã tư. Posted by Admin ĐN Lính Quân Cảnh đang chở một người tình nghi là vc. Posted by Admin ĐN Một cuộc tuần tra kết hợp giữa Quân Cảnh VNCH, Mỹ, và Nam Hàn. Posted by Admin ĐN Lính Quân Cảnh đang giúp một tù binh VC sắp sửa được thả qua trao đổi tù binh, 1973. Posted by Admin ĐN Lính Quân Cảnh đi tuần hành. Posted by Admin ĐN Lính Quân Cảnh xếp hàng chào đón Tướng Nguyễn Cao Kỳ vừa đáp xuống phi trường. Posted by Admin ĐN Hai người lính Quân Cảnh đang canh giữ một tù binh vc. Posted by Admin ĐN Tuần tra giữa lính Quân Cảnh VNCH và Mỹ. Posted by Admin ĐN Tuần tra giữa lính Quân Cảnh VNCH và Mỹ. Posted by Admin ĐN Tuần tra giữa lính Quân Cảnh VNCH và Mỹ. Posted by Admin ĐN Tuần tra giữa lính Quân Cảnh VNCH và Mỹ. Posted by Admin ĐN Tuần tra giữa lính Quân Cảnh VNCH và Úc. Posted by Admin ĐN Lính Quân Cảnh tại một nơi trao đổi tù binh gần Thạch Hản (Quảng Trí, 1973). Posted by Admin ĐN Tuần tra giữa lính Quân Cảnh VNCH và Mỹ. Posted by Admin ĐN Cảnh Sát Quốc Gia và lính Quân Cảnh. Posted by Admin ĐN Lính Quân Cảnh đang xử tử Nguyễn Văn Trỗi, một đặc công vc bị bắt khi gắn chất nổ cầu Công Lý để ám sát Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ, Robert McNamara. Posted by Admin ĐN Quân Cảnh tại quảng trường Mê Linh đầu đường Hai Ba Trưng, gần Bộ Tư Lệnh Hải Quân. Posted by Admin ĐN Lính Quân Cảnh đang tra vấn một toán lính tại một trạm kiểm soát, tháng 4/1975. Posted by Admin ĐN

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác