Luật pháp ngày xưa


Nguồn:
http://nguyentl.free.f/html/photo_loi_vn.htm

Luật pháp nước ta ngày xưa rất nghiêm, tội nhân có thể bị trừng phạt bằng 5 cách:
1-Suy (đánh bằng roi), 2-Trượng (đánh bằng gậy), 3-Ðồ (bắt đi làm việc công) 4- Lưu (đầy đi xa), 5- Tử (chết) - Admin DDGV
Một ông quan đang xử
Một ông quan đang xử
Ăn trộm bị phạt đòn (vở kịch)
Ăn trộm bị phạt đòn (vở kịch)
Ăn cắp bị phạt đòn
Ăn cắp bị phạt đòn
Ăn cắp bị phạt đòn
Ăn cắp bị phạt đòn
Một toà án
Một toà án
Hỏi cung
Hỏi cung
Thú tội
Thú tội
Nghe án
Nghe án
Tù nhân bị đi đày
Tù nhân bị đi đày
Đưa phạm nhân ra pháp trường
Đưa phạm nhân ra pháp trường
Lấy lời khai
Lấy lời khai
Tù nhân bị đóng gông
Tù nhân bị đóng gông
Nghĩa quân bị bắt cầm tù
Nghĩa quân bị bắt cầm tù
Đã thi hành xong án tử hình
Đã thi hành xong án tử hình
Đầu lìa khỏi cổ
Đầu lìa khỏi cổ
Chuẩn bị thi hành án
Chuẩn bị thi hành án
tội tử hình
tội tử hình
Hai cái đầu đã rơi xuống đất
Hai cái đầu đã rơi xuống đất
Lính An Nam ở Móng Cái (thời Pháp thuộc).
Lính An Nam ở Móng Cái (thời Pháp thuộc).
Quan thời Nguyễn.
Quan thời Nguyễn.
Thả bè chuối trôi sông (Tranh khắc gỗ dân gian).  Là một hình phạt áp dụng cho nữ giới thời phong kiến. Đàn bà gian dâm, con gái chửa hoang, bị làng gọt gáy bôi vôi, trói vào bè chuối, thả trôi sông. Có người chết đói, chết khát trên bè. Có người chết đuối. Người nào may mắn được dân làng khác cứu vớt thì cũng suốt đời phải sống tha phương cầu thực, không dám trở về làng cũ. Còn nam giới, trong bộ “Quốc triều Hình luật” (Bộ luật Hồng Đức): Thông dâm với vợ người khác bị phạt đánh 100 trượng, thích 8 chữ vào mặt, đầy đi châu xa. Nếu quan chức mà lợi dụng việc xử lý các án tụng để thỏa mãn lòng dục của mình thì theo điều 409: “Ngục quan và ngục lại, ngục tốt gian dâm với những đàn bà, con gái có việc kiện tụng thì xử tội nặng hơn tội gian dâm thường một bậc.
Thả bè chuối trôi sông (Tranh khắc gỗ dân gian).

Là một hình phạt áp dụng cho nữ giới thời phong kiến. Đàn bà gian dâm, con gái chửa hoang, bị làng gọt gáy bôi vôi, trói vào bè chuối, thả trôi sông. Có người chết đói, chết khát trên bè. Có người chết đuối. Người nào may mắn được dân làng khác cứu vớt thì cũng suốt đời phải sống tha phương cầu thực, không dám trở về làng cũ.
Còn nam giới, trong bộ “Quốc triều Hình luật” (Bộ luật Hồng Đức): Thông dâm với vợ người khác bị phạt đánh 100 trượng, thích 8 chữ vào mặt, đầy đi châu xa. Nếu quan chức mà lợi dụng việc xử lý các án tụng để thỏa mãn lòng dục của mình thì theo điều 409: “Ngục quan và ngục lại, ngục tốt gian dâm với những đàn bà, con gái có việc kiện tụng thì xử tội nặng hơn tội gian dâm thường một bậc."
Có thể bạn chưa biết.  Vua Gia Long là người rất có thiện chí với Thiên chúa giáo, không một lệnh cấm đạo nào được ban hành dưới thời Gia Long.  Việc khủng bố tôn giáo sẽ là nguyên nhân dẫn đến các biến động xã hội và gây ra thù oán trong nhân dân nên ông căn dặn người kế vị (Minh Mạng) không nên đối xử phân biệt giữa các đạo Nho, Phật, Thiên chúa giáo.  Tuy nhiên các vua đời sau phớt lờ lời dặn, ra lệnh cấm đạo và giết đạo.  Ảnh: Cảnh hành quyết những người Công giáo.  Nguồn: http://belleindochine.free.fr/images/PersecutionReligieuse/Massacre.jpeg
Có thể bạn chưa biết.

Vua Gia Long là người rất có thiện chí với Thiên chúa giáo, không một lệnh cấm đạo nào được ban hành dưới thời Gia Long.

Việc khủng bố tôn giáo sẽ là nguyên nhân dẫn đến các biến động xã hội và gây ra thù oán trong nhân dân nên ông căn dặn người kế vị (Minh Mạng) không nên đối xử phân biệt giữa các đạo Nho, Phật, Thiên chúa giáo.

Tuy nhiên các vua đời sau phớt lờ lời dặn, ra lệnh cấm đạo và giết đạo.

Ảnh: Cảnh hành quyết những người Công giáo.

Nguồn: http://belleindochine.free.fr/images/PersecutionReligieuse/Massacre.jpeg

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Ảnh Xưa Tổng Hợp khác