Minh Mạng năm thứ 17 ( 1836) hạ chiếu về vấn đề thái giám


" Trong họ người nào được ấy để được sai khiến hầu hạ, mãi mãi ko đc cho dự vào giai vào phẩm chất triều đình, chức vụ của họ chỉ để triều đình sai khiến và truyền đạt mệnh lệnh mà thôi, tất cả triều chính và việc ngoài ko được can dự việc nào, nếu có kẻ nào vi phạm quyết trừng trị nặng ko đc khoan tha, Trẫm đã ân cần tha thiết dặn dò mưu tính sâu xa cho đời sau, về dụ này chuẩn cho văn miếu Quốc Tử Giám khắc vào đá , lại giao lục sao sử quán tính cẩn tàn trữ truyền lại cho con cháu ta muôn vàn năm, đời đời tín giữ ko được thay đổi!
- Lời dụ này đã chấm dứt vài trò Thái Giám ở đất nước ta, ý chính của Minh Mạng nhằm vào Lê Văn Duyệt, từ một hoạn quan bên cạnh Gia Long đạt đến tột đỉnh của quyền lực và danh vọng, ông đc gọi là Phó Vương, đứng sau vua an nam, lại được đặc ân nhập triều bất bái nên uy danh của ông càng lớn, sử hay nhắc rằng giữa ông và Minh Mạng có hiềm khích khi Duyệt ủng hộ dòng trưởng , ko ủng hộ dòng thứ( Minh Mạng là dòng thứ) nhưng khi Lê Văn Duyệt làm tổng trấn nam kỳ , Minh Mạng từng nói với các quan rằng cai trị và cầm quân ko ai hơn Duyệt, Duyệt ngồi đó trẫm rất yên lòng, qua chuyện đó thì thấy Minh Mạng rất tin dùng Lê Văn Duyệt , đại án chỉ xảy ra sau khi Duyệt chết, cũng như Khang Hi triều Thanh, Minh Mạng muốn triệt phiên ở nam kỳ, ông ko muốn quyền lực tập trung vào một người quá lớn, nhất là xứ nam kỳ rộng lớn đặt dưới sự cai trị của một người, lâu sẽ sinh loạn, quyền lực nên tập trung về triều đình , nhà vua sẽ cai trị gián tiếp thông qua các quan, truyền thống của chế độ phong kiến nước ta thời đó là tập phong và tập ước tức cha truyền con nối, Minh Mạng đã xoá bỏ chức vị tổng trấn gia định, chia thành 6 tỉnh đặt các chức tổng đốc , tuần phủ , án sát v..v , để triều đình gián tiếp cai trị, Minh Mạng còn cố tình dựng lên bản án cho Lê Văn Duyệt để hoàn toàn xoá bỏ ảnh hưởng của ông xót lại, nên sau khi con ông lên ngôi, Thiệu Trị đã ân xá , sang thời Tự Đức khôi phục lại các chức vụ của Lê Văn Duyệt va cho thờ tại Miếu Trung Hưng Công Thần nhà Nguyễn.
- Tắm bia được Minh Mạng đặt ở Quốc Tử Giám với ý nghĩa rằng sau này các Nho Sinh khi đỗ đạc làm quan nhìn đó mà thực thi mệnh lệnh của Tiên Đế , ko được trái lệnh,
- Đến đời Duy Tân vẫn giữ lại các thái giám nhưng ko tuyển thêm nữa, sang thời Bảo Đại vua cho tất cả thái giám xuất cung , chấm dứt chế độ Hoạn Quan tại Việt Nam!
- Biết sau khi chết đi ko nơi nương tựa, ko ai thờ tự nên khi các thái giám có tiền họ điều cúng cho ngôi chùa Từ Hiếu để xây sửa, với mong muốn sau khi chết đi sẽ được chôn trong khuôn viên chùa và hằng ngày đc các nhà sư hương khói để ở thế giới bên kia họ không cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn.
pic 1( Bài dụ của Minh Mạng nói về Thái Giám)
Pic 2 ( chiếu sắc phong cho Lê Văn Duyệt của Gia Long)
Pic 3 ( khuôn viên Nghĩa Trang của các thái giám nằm trong Chùa Từ Hiếu)Nguồn : group Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nghiên Cứu Lịch sử khác