Một Số hình ảnh ít thấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Nhân ngày kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 - 19/5/2014, mời các mem chiêm ngưỡng một số hình ảnh ít thấy của Người.
#AdCCCP

 Tổng Bí thư Trường Chinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Lê Đức Thọ ăn cơm tại chân đèo Re phía Định Hóa, Thái Nguyên vào tháng 10/1948.
Tổng Bí thư Trường Chinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Lê Đức Thọ ăn cơm tại chân đèo Re phía Định Hóa, Thái Nguyên vào tháng 10/1948.
 Tổng Bí thư Trường Chinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Lê Đức Thọ ăn cơm tại chân đèo Re phía Định Hóa, Thái Nguyên vào tháng 10/1948.
Tổng Bí thư Trường Chinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Lê Đức Thọ ăn cơm tại chân đèo Re phía Định Hóa, Thái Nguyên vào tháng 10/1948.
 Bác câu cá ở Việt Bắc, 1950.
Bác câu cá ở Việt Bắc, 1950.
 Bác Hồ đí chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông 1947.
Bác Hồ đí chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông 1947.
 Bác Hồ nghe báo cáo
Bác Hồ nghe báo cáo
"Chủ tịch Hồ Chí Minh nhảy cùng các đại biểu trong giờ giải lao Đại hội thống nhất liên việt việt minh, Việt Bắc tháng 3 năm 1951.
 Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp ăn cơm sau một cuộc họp về vấn đề chiến tranh Đông Dương năm 1946.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp ăn cơm sau một cuộc họp về vấn đề chiến tranh Đông Dương năm 1946.
 Bác Hồ và đồng chí Chu Đức tại Trung Quốc cuối tháng 11/1950.
Bác Hồ và đồng chí Chu Đức tại Trung Quốc cuối tháng 11/1950.
 Chủ tịch Hồ Chí Minh khoác tay nhảy cùng ông Hà Huy Giáp trong giờ giải lao Đại hội thống nhất Liên Việt và Việt Minh, Việt Bắc tháng 3 năm 1951.
Chủ tịch Hồ Chí Minh khoác tay nhảy cùng ông Hà Huy Giáp trong giờ giải lao Đại hội thống nhất Liên Việt và Việt Minh, Việt Bắc tháng 3 năm 1951.
 Bác Hồ xem bia đá ở Côn Sơn, Hải Dương 12/05/1965.
Bác Hồ xem bia đá ở Côn Sơn, Hải Dương 12/05/1965.
 Chủ tịch Hồ Chí Minh kéo lưới với ngư dân Sầm Sơn, Thanh Hóa, tháng 7/1960.
Chủ tịch Hồ Chí Minh kéo lưới với ngư dân Sầm Sơn, Thanh Hóa, tháng 7/1960.


Nguồn : Page Tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam (Viet Nam War)

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác