Một số hình ảnh về Trung kỳ năm 1885 - 1890


Năm 1887 Năm 1887 Năm 1887 Năm 1887 Năm 1887 Năm 1887 Năm 1887 Năm 1887 Năm 1887 Năm 1885 Năm 1890 Năm 1890 Năm 1890

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác