Một vài ảnh xưa Chợ xã Dưỡng Điềm, quận Sầm Giang, tỉnh Định Tường ngày xưa


Một vài ảnh xưa Chợ xã Dưỡng Điềm, quận Sầm Giang, tỉnh Định Tường, xã Dưỡng Điềm cách thành phố Mỹ Tho khoảng 16 km về hướng tây thời Việt-Nam Cộng-Hòa, ngày nay là huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

- Xã Dưỡng Điềm trước kia là Tân Đức Đông có từ khoảng cuối thế kỷ XVIII ở xứ Thuộc Nhiêu, đời Thiệu Trị đổi tên là Dưỡng Điềm, từ ngày 5 tháng 1 năm 1876 thuộc hạt tham biện Mỹ Tho, từ ngày 1 tháng 1 năm 1900 thuộc tỉnh Mỹ Tho, từ ngày 22 tháng 3 năm 1912 thuộc quận Châu Thành cùng tỉnh, từ sau năm 1956 gọi là xã thuộc tỉnh Định Tường, ngày 8 tháng 11 năm 1960, thuộc Long Định cùng tỉnh, ngày 24 tháng 3 năm 1969, thuộc quận Sầm Giang cho tới ngày cuối cùng năm 1975.

Định Tường là một tỉnh cũ ở miền Tây Nam Bộ, còn gọi là vùng Đồng bằng sông Cửu Long và là một trong sáu tỉnh đầu tiên ở Nam Kỳ lục tỉnh vào thời Nhà Nguyễn độc lập, thành lập năm 1832 dưới triều vua Minh Mạng, một thời gian sau tỉnh Định Tường bị giải thể dưới thời Pháp thuộc và sau đó được chánh quyền Đệ Nhứt Cộng Hòa tái lập và tồn tại trong giai đoạn 1956-1975.

Sài Gòn Xưa
===========Nguồn : Page Sài Gòn Xưa

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác