Nam Định xưa


Những bức ảnh đầu tiên chụp Nam Định có lẽ là của Charles Edouard Hocquard (1853 - 1911), ông là bác sĩ Quân y đi cùng đội quân viễn chinh Pháp sang Đông Dương khoảng những năm 1884, cũng là một nhà nhiếp ảnh, chụp rất nhiều ảnh về An Nam xưa.
Một kênh đào ở Nam-Ðịnh  Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884
Một kênh đào ở Nam-Ðịnh

Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884
Cổng thành Nam-Ðịnh bị pháo binh Pháp phá sập  Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884
Cổng thành Nam-Ðịnh bị pháo binh Pháp phá sập

Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884
Tháp canh của thành Nam-Ðịnh bị pháo binh Pháp bắn trúng  Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884
Tháp canh của thành Nam-Ðịnh bị pháo binh Pháp bắn trúng

Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884
Cổng thành Nam-Ðịnh  Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884
Cổng thành Nam-Ðịnh

Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884
Súng thần công của Pháp cho (?) bị hủy hoại ở thành Nam Định  Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884
Súng thần công của Pháp cho (?) bị hủy hoại ở thành Nam Định

Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884
Một nhà thờ Thiên Chúa Giáo ở Nam-Ðịnh  Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884
Một nhà thờ Thiên Chúa Giáo ở Nam-Ðịnh

Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884
Một ngôi chùa ở Nam-Ðịnh  Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884
Một ngôi chùa ở Nam-Ðịnh

Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884
Một ngôi chùa ở Nam-Ðịnh  Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884
Một ngôi chùa ở Nam-Ðịnh

Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884
Ðền thờ chánh của thành Nam-Ðịnh  Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884
Ðền thờ chánh của thành Nam-Ðịnh

Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884
Nam-Ðịnh  Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884
Nam-Ðịnh

Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884
Lồng chợ ở gần Nam-Ðịnh  Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884
Lồng chợ ở gần Nam-Ðịnh

Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884
Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1885
Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1885
1902 – Tháp Phổ Minh thuộc chùa Phổ Minh, Nam Định.
1902 – Tháp Phổ Minh thuộc chùa Phổ Minh, Nam Định.
Bản đồ quy hoạch thành phố Nam Định của người Pháp năm 1924.
Bản đồ quy hoạch thành phố Nam Định của người Pháp năm 1924.
Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer đến Ga Nam Định năm 1900.  Ảnh: Recueil Séjour
Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer đến Ga Nam Định năm 1900.
Ảnh: Recueil Séjour
Cảng Nam Định trên Sông Đào năm 1919
Cảng Nam Định trên Sông Đào năm 1919
Nhà máy Dệt Nam Định ban đầu là 1 cơ sở nghiên cứu về tơ lụa, do Toàn quyền Đông Dương De Lanessan lập ra (khoảng năm 1891-1894).  Năm 1898, Toàn quyền Paul Doumer cho phép lập một nhà máy tơ chạy bằng hơi nước có 6 lò đặt ngay tại thành phố.  Năm 1900, một số tư bản Pháp trong Công ty bông - vải - sợi Bắc Kỳ
Nhà máy Dệt Nam Định ban đầu là 1 cơ sở nghiên cứu về tơ lụa, do Toàn quyền Đông Dương De Lanessan lập ra (khoảng năm 1891-1894).

Năm 1898, Toàn quyền Paul Doumer cho phép lập một nhà máy tơ chạy bằng hơi nước có 6 lò đặt ngay tại thành phố.

Năm 1900, một số tư bản Pháp trong Công ty bông - vải - sợi Bắc Kỳ
Ông Louis Léon Anthyme Dupré, người lập nhà máy dệt Nam Định.  Anthyme Dupré (1865-1940) sinh năm 1865 tại Chatou. Ông đã đến Đông Dương vào năm 1890, làm việc 7 năm tại Ngân hàng Đông Dương, đầu tiên tại Hà Nội và sau đó là Hải Phòng. Năm 1900, ông sáng lập Công ty Cotton Tonkin (Sợi bông Bắc Kỳ) lúc 35 tuổi, tiền thân của Nhà máy Dệt Nam Định sau này. Vốn của công ty là 5.000.000 franc mà được thêm 2 triệu trái phiếu. Ông chọn Nam Định để đặt nhà máy dệt sau nhiều cân nhắc kỹ lưỡng: Dân số rất lớn, lao động dồi dào và ít việc, nguyên liệu rẻ tiền của địa phương, truyền thống dệt trước đây, cơ sở hạ tầng phát triển toàn diện (đường xá, sắt, giao thông sông ..) mà còn gần với các mỏ than của Cẩm Phả. Trên thực tế, nồi hơi và sản xuất điện năng đòi hỏi phải có gần 40 tấn than mỗi ngày (những năm 1930). Nhà máy Nam Định có nhà máy luyện kim riêng, bến tàu trên kênh, đội tàu thuyền và sà lan.  Nguồn ảnh từ Alain Léger và gia đình.
Ông Louis Léon Anthyme Dupré, người lập nhà máy dệt Nam Định.
Anthyme Dupré (1865-1940) sinh năm 1865 tại Chatou. Ông đã đến Đông Dương vào năm 1890, làm việc 7 năm tại Ngân hàng Đông Dương, đầu tiên tại Hà Nội và sau đó là Hải Phòng.
Năm 1900, ông sáng lập Công ty Cotton Tonkin (Sợi bông Bắc Kỳ) lúc 35 tuổi, tiền thân của Nhà máy Dệt Nam Định sau này. Vốn của công ty là 5.000.000 franc mà được thêm 2 triệu trái phiếu.
Ông chọn Nam Định để đặt nhà máy dệt sau nhiều cân nhắc kỹ lưỡng: Dân số rất lớn, lao động dồi dào và ít việc, nguyên liệu rẻ tiền của địa phương, truyền thống dệt trước đây, cơ sở hạ tầng phát triển toàn diện (đường xá, sắt, giao thông sông ..) mà còn gần với các mỏ than của Cẩm Phả. Trên thực tế, nồi hơi và sản xuất điện năng đòi hỏi phải có gần 40 tấn than mỗi ngày (những năm 1930). Nhà máy Nam Định có nhà máy luyện kim riêng, bến tàu trên kênh, đội tàu thuyền và sà lan.

Nguồn ảnh từ Alain Léger và gia đình.
Phố Hàng Sắt, Nam Định đầu thế kỷ 20
Phố Hàng Sắt, Nam Định đầu thế kỷ 20
Nhà xứ Nam Định - Tháp chuông nhà thờ cũ năm 1883, tranh khắc theo một bức ảnh của Cha Méchet. GRAVURE 1886 ENGRAVING NAM-DINH CLOCHER ANCIENNE EGLISE CHURCH
Nhà xứ Nam Định - Tháp chuông nhà thờ cũ năm 1883, tranh khắc theo một bức ảnh của Cha Méchet.
GRAVURE 1886 ENGRAVING NAM-DINH CLOCHER ANCIENNE EGLISE CHURCH
Bên bờ sông Nam Định thời thuộc địa.
Bên bờ sông Nam Định thời thuộc địa.
Lính kèn của Trung đoàn bộ binh số 4 Bắc Kỳ đóng ở Nam Định năm 1918 Clairons du 4e régiment de tirailleurs tonkinois en 1918
Lính kèn của Trung đoàn bộ binh số 4 Bắc Kỳ đóng ở Nam Định năm 1918
Clairons du 4e régiment de tirailleurs tonkinois en 1918
Ba người
Ba người "giặc cướp" đốt nhà bị ông Tổng Ðốc Nam Ðịnh kết án tử hình.

Ảnh do Bác sĩ Hocquard chụp trong những năm 1884-1885
Nam Định cuối thế kỷ 19 Ảnh của hãng Dieulefils
Nam Định cuối thế kỷ 19
Ảnh của hãng Dieulefils
Chợ Nam Định, những năm 1931-1932  Tonkin 1931-1932 - Le marché de Nam Dinh  N° de gestion : PV0067585 Culture : Asie / Annamite Attribué à : Paul Rivet (1876 - 1958) Réalise le contretype : Albert Cintract ((18..-19..) actif années 1910-1930) Production interne : Laboratoire photographique du Musée de l'Homme Précédente collection : Musée de l'Homme - Photothèque Collection photographiée : Paul Rivet Date(s) : 1900-1932 : Date de prise de vue initiale Evénement : Mission de Paul Rivet en Indochine, au Tonkin, Yunnan, Laos, Annam, Cochinchine, Cambodge, Thaïlande 18 décembre 1931-1er avril 1932 Matériaux et Techniques : Positif au gélatino-bromure d'argent sur plaque de verre Dimensions : Dimensions de la plaque : 8,5 x 10 cm
Chợ Nam Định, những năm 1931-1932

Tonkin 1931-1932 - Le marché de Nam Dinh

N° de gestion : PV0067585
Culture : Asie / Annamite
Attribué à : Paul Rivet (1876 - 1958)
Réalise le contretype : Albert Cintract ((18..-19..) actif années 1910-1930)
Production interne : Laboratoire photographique du Musée de l'Homme
Précédente collection : Musée de l'Homme - Photothèque
Collection photographiée : Paul Rivet
Date(s) : 1900-1932 : Date de prise de vue initiale
Evénement : Mission de Paul Rivet en Indochine, au Tonkin, Yunnan, Laos, Annam, Cochinchine, Cambodge, Thaïlande 18 décembre 1931-1er avril 1932
Matériaux et Techniques : Positif au gélatino-bromure d'argent sur plaque de verre
Dimensions : Dimensions de la plaque : 8,5 x 10 cm

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác