Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6


F5

Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6
F5
Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6
F5


Tiếp Theo là Đoàn Nữ Quân Nhân trong bộ đồng phục gọn gàng màu xám,với những bước nhịp nhàng,uyển chuyển,đã làm nổi bậc nét Anh Thư của con cháu Bà Trưng ,Bà Triệu.

Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6
Tiếp Theo là Đoàn Nữ Quân Nhân trong bộ đồng phục gọn gàng màu xám,với những bước nhịp nhàng,uyển chuyển,đã làm nổi bậc nét Anh Thư của con cháu Bà Trưng ,Bà Triệu.
Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6
Tiếp Theo là Đoàn Nữ Quân Nhân trong bộ đồng phục gọn gàng màu xám,với những bước nhịp nhàng,uyển chuyển,đã làm nổi bậc nét Anh Thư của con cháu Bà Trưng ,Bà Triệu.
Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6
Tiếp Theo là Đoàn Nữ Quân Nhân trong bộ đồng phục gọn gàng màu xám,với những bước nhịp nhàng,uyển chuyển,đã làm nổi bậc nét Anh Thư của con cháu Bà Trưng ,Bà Triệu.
Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6
Tiếp Theo là Đoàn Nữ Quân Nhân trong bộ đồng phục gọn gàng màu xám,với những bước nhịp nhàng,uyển chuyển,đã làm nổi bậc nét Anh Thư của con cháu Bà Trưng ,Bà Triệu.
Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6
Tiếp Theo là Đoàn Nữ Quân Nhân trong bộ đồng phục gọn gàng màu xám,với những bước nhịp nhàng,uyển chuyển,đã làm nổi bậc nét Anh Thư của con cháu Bà Trưng ,Bà Triệu.


Tiếp theo là:Sinh Viên Sĩ Quan và Khóa Sinh của Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang.
Những người trai yêu mộng Hải Hồ.

Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6
Tiếp theo là:Sinh Viên Sĩ Quan và Khóa Sinh của Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang. Những người trai yêu mộng Hải Hồ.
Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6
Tiếp theo là:Sinh Viên Sĩ Quan và Khóa Sinh của Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang. Những người trai yêu mộng Hải Hồ.


Nguồn : Page Phóng Viên Chiến Trường

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Sử Kiện Lịch Sử khác