Nghĩa Trang Quân Đội Quốc Gia - Nơi an nghĩ của những Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa


Tổ Quốc Ghi Ơn

Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
Nơi an nghĩ của những Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã đền nợ nước.

Lịch Sử :

Nghĩa trang được khởi công vào tháng 11 năm 1967,mô phỏng hình con ong,do kiến trúc sư Lê Văn Mậu phụ trách thi công đã vào giai đoạn 2,thời gian sáu năm,chi phí 100 triệu đồng tiền Việt Nam Cộng Hòa (thời giá năm 1973).
Nghĩa trang tọa lạc trên một đồi thấp diện tích 125 ha,được phân chia thành tám khu từ A đến I.Mặt tiền nghĩa trang có một bức tượng có tên gọi là Thương tiếc cao 5 m và được đặt trên bệ cao 3 m,do nhà điêu khắc Nguyễn Thanh Thu sáng tạo,khắc họa hình ảnh một quân nhân Việt Nam Cộng hòa cầm súng ngồi canh gác,được dựng vào năm 1966.Vào trong nghĩa trang còn có đền Tử Sĩ được xây trên một ngọn đồi thấp,trước đền có cổng Tam Quan.Ở giữa nghĩa trang là một tháp xi măng được gọi là Nghĩa Dũng đài cao 43 m.

Theo quy hoạch,nghĩa trang có sức chứa 30.000 mộ.Cao điểm vào Tết Mậu Thân 1968 và Mùa hè đỏ lửa 1972,nghĩa trang tiếp nhận trên 10.000 chiến sĩ trận vong. Tính đến năm 1975,nghĩa trang là nơi chôn cất của 18.318 lính và sĩ quan,chiếm 1/3 diện tích nghĩa trang.Bên cạnh tiếp nhận các quân nhân tử trận,nghĩa trang còn là nơi an táng của thành viên của ba nhánh quyền lực nhà nước Việt Nam Cộng Hòa (Lập Pháp,Hành Pháp và Tư Pháp).

Sau biến cố 30/4/1975 Miền Nam rơi vào tay cộng sản bắc việt,Khi mới cưỡng chiếm Miền Nam thì nhà quyền cấm không một ai được vào thăm mộ vì cho là "nhạy cảm" khu phi quân sự...
Bức Tượng Thương Tiếc ngay lối vào Nghĩa Trang đã bị cộng sản kéo sập xuống,Đền Tử Sĩ hoang phế,Cổng Tam Quan đã mất câu đối hai bên,Nghĩa Dũng đài bị cắt cụt một đoạn.những bia mộ đã bị đục khoét hình ảnh...v v...

Với người cộng sản nghĩa tử không là nghĩa tận,bàng chứng là họ muốn trả thù luôn những người đã chết.

Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa...nơi hàng ngàn người lính Việt Nam Cộng Hòa đã nằm im trong giấc ngủ ngàn thu, vẫn chưa được tìm thấy những giây phút thật thanh bình !

Cảm Ơn Anh...!

Các Anh Hùng Tử Sĩ

Vị Quốc Vong Thân

Người Chiến Sĩ Vô Danh !

Tổ Quốc Ghi Ơn Các Anh...Non Sông Nợ Các Anh...

Phỏng Vấn Ðiêu Khắc Gia Nguyễn Thanh Thu Tác Giả Của Bức Tượng Thương Tiếc
: Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa trước 1975
liệu của @Phóng Viên Chiến Trường sưu tầm)

 Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa - Tượng Đài Thương Tiếc
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa - Tượng Đài Thương Tiếc
 Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa - Tượng Đài Thương Tiếc
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa - Tượng Đài Thương Tiếc
 Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa - Tượng Đài Thương Tiếc
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa - Tượng Đài Thương Tiếc
 Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa - Tượng Đài Thương Tiếc
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa - Tượng Đài Thương Tiếc
 Tượng Đài Thương Tiếc lúc Hoàng Hôn
Tượng Đài Thương Tiếc lúc Hoàng Hôn
 Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa 1967
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa 1967


 Bức tượng Thương Tiếc tại Nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa - 1970.
Bức tượng Thương Tiếc tại Nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa - 1970.
 Saigon 1966 - Không ảnh Nghĩa trang QĐ Biên Hòa khi đang xây dựng.
Saigon 1966 - Không ảnh Nghĩa trang QĐ Biên Hòa khi đang xây dựng.


Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa đang xây cất năm 1967.

 Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa đang xây cất năm 1967.
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa đang xây cất năm 1967.
 Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa đang xây cất năm 1967.
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa đang xây cất năm 1967.


 Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu viếng Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa năm 1973.    (Photo by David Hume Kennerly/Getty Images)
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu viếng Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa năm 1973. (Photo by David Hume Kennerly/Getty Images)
 Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu viếng Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa năm 1973.     (Photo by David Hume Kennerly/Getty Images)
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu viếng Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa năm 1973. (Photo by David Hume Kennerly/Getty Images)


 Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu viếng Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa năm 1971
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu viếng Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa năm 1971
 Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu viếng Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa năm 1972
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu viếng Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa năm 1972


Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa

 Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
 Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
 Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
 Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
 Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
 Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa


 Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa 1969 - Đền Tử Sĩ   Câu đối 2 bên Cổng Tam Quan là:  Vì Nước Hy Sinh - Vì Dân Chiến Đấu
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa 1969 - Đền Tử Sĩ Câu đối 2 bên Cổng Tam Quan là: Vì Nước Hy Sinh - Vì Dân Chiến Đấu
 Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa 1969 - Đền Tử Sĩ   Câu đối 2 bên Cổng Tam Quan là:  Vì Nước Hy Sinh - Vì Dân Chiến Đấu
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa 1969 - Đền Tử Sĩ Câu đối 2 bên Cổng Tam Quan là: Vì Nước Hy Sinh - Vì Dân Chiến Đấu
 Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa 1969 - Đền Tử Sĩ
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa 1969 - Đền Tử Sĩ
 Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa   Đền Tử Sĩ
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa Đền Tử Sĩ
 Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa 1971 - Cổng Tam Quan - Đền Tử Sĩ
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa 1971 - Cổng Tam Quan - Đền Tử Sĩ


 Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
 Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
 Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
 Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
 Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
 Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
 Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
 Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
 Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
 Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
 Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa


Nguồn : Page Phóng Viên Chiến Trường

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác