Người bộ đội Cụ Hồ qua nét vẽ của hoạ sĩ Mỹ


"The NVA and Viet Cong" của tác giả Kenneth Conboy nằm trong bộ sách Elite của nhà xuất bản Osprey, nhằm giúp người đọc có những hiểu biết cơ bản là hoàn cảnh ra đời cũng như những sự kiện nổi bật, những chiến dịch tiêu biểu trong quá trình phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Không chỉ dừng ở việc điểm qua những hoạt động, chiến dịch cơ bản của lực lượng vũ trang Việt Nam qua các cuộc kháng chiến chống Pháp, Nhật, Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam đến thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia, cuốn sách đem đến cho người đọc hiểu biết cơ bản về cấu trúc, cách tổ chức các đơn vị quân sự trong Quân đội Nhân Dân Việt Nam cùng với những tiểu sử sơ lược về những vị tướng nổi tiếng.

Đặc biệt, cuốn sách còn chú trọng đến miêu tả quân trang, phục của các binh chủng trong biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam qua từng thời kỳ với đầy đủ thông tin như vật liệu, kích cỡ.

Không chỉ dừng ở việc minh họa bằng những bức ảnh đen trắng, những quân trang quân phục này còn được họa sĩ Simon McCouaig, họa sĩ chuyên vẽ minh họa cho các cuốn sách quân sự hiện đại, minh họa một cách trực quan bằng những hình vẽ rất sống động.

Dưới đây là các hình vẽ trích từ tác phẩm "The NVA and Viet Cong".

Nguồn: http://reds.vn/index.php/khoanh-khac-lich-su/1457-the-nva-and-viet-cong-hinh-ve
Posted by Admin ĐN
1 - Sĩ quan Việt Minh ở Hà Nội năm 1954. 2 - Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam ở Hà Nội năm 1955. Nguồn: http://reds.vn/index.php/khoanh-khac-lich-su/1457-the-nva-and-viet-cong-hinh-ve Posted by Admin ĐN
1 - Sĩ quan Việt Minh ở Hà Nội năm 1954.
2 - Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam ở Hà Nội năm 1955.
Nguồn: http://reds.vn/index.php/khoanh-khac-lich-su/1457-the-nva-and-viet-cong-hinh-ve
Posted by Admin ĐN
1 & 2 - Chiến sĩ du kích thuộc Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam (PLAF) ở Sài Gòn năm 1968. 3 - Huy hiệu của chiến sĩ thuộc Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Nguồn: http://reds.vn/index.php/khoanh-khac-lich-su/1457-the-nva-and-viet-cong-hinh-ve Posted by Admin ĐN
1 & 2 - Chiến sĩ du kích thuộc Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam (PLAF) ở Sài Gòn năm 1968.
3 - Huy hiệu của chiến sĩ thuộc Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam.
Nguồn: http://reds.vn/index.php/khoanh-khac-lich-su/1457-the-nva-and-viet-cong-hinh-ve
Posted by Admin ĐN
1. Tướng Võ Nguyên Giáp, đầu thập niên 1960. 2. Thượng tướng Văn Tiến Dũng, đầu thập niên 1970. 3. Thiếu tướng Chu Huy Mân, đầu thập niên 1970. Nguồn: http://reds.vn/index.php/khoanh-khac-lich-su/1457-the-nva-and-viet-cong-hinh-ve Posted by Admin ĐN
1. Tướng Võ Nguyên Giáp, đầu thập niên 1960.
2. Thượng tướng Văn Tiến Dũng, đầu thập niên 1970.
3. Thiếu tướng Chu Huy Mân, đầu thập niên 1970.
Nguồn: http://reds.vn/index.php/khoanh-khac-lich-su/1457-the-nva-and-viet-cong-hinh-ve
Posted by Admin ĐN
1 & 2 - Sĩ quan phi công trong lực lượng Không quân Nhân dân Việt Nam năm 1972. Nguồn: http://reds.vn/index.php/khoanh-khac-lich-su/1457-the-nva-and-viet-cong-hinh-ve Posted by Admin ĐN
1 & 2 - Sĩ quan phi công trong lực lượng Không quân Nhân dân Việt Nam năm 1972.
Nguồn: http://reds.vn/index.php/khoanh-khac-lich-su/1457-the-nva-and-viet-cong-hinh-ve
Posted by Admin ĐN
1 - Trung úy pháo binh năm 1972. 2 - Sĩ quan pháo binh năm 1972. 3 - Hạ sĩ quan pháo binh năm 1972. Nguồn: http://reds.vn/index.php/khoanh-khac-lich-su/1457-the-nva-and-viet-cong-hinh-ve Posted by Admin ĐN
1 - Trung úy pháo binh năm 1972.
2 - Sĩ quan pháo binh năm 1972.
3 - Hạ sĩ quan pháo binh năm 1972.
Nguồn: http://reds.vn/index.php/khoanh-khac-lich-su/1457-the-nva-and-viet-cong-hinh-ve
Posted by Admin ĐN
1 & 2 - Nhân viên Bộ nội vụ (Công an Nhân dân) đầu những năm 1980. 3 - Huy hiệu Công An gắn trên mũ Nguồn: http://reds.vn/index.php/khoanh-khac-lich-su/1457-the-nva-and-viet-cong-hinh-ve Posted by Admin ĐN
1 & 2 - Nhân viên Bộ nội vụ (Công an Nhân dân) đầu những năm 1980.
3 - Huy hiệu Công An gắn trên mũ
Nguồn: http://reds.vn/index.php/khoanh-khac-lich-su/1457-the-nva-and-viet-cong-hinh-ve
Posted by Admin ĐN
1 - Trung úy của Quân đội Nhân dân Việt Nam năm 1987. 2 - Huy hiệu gắn trên mũ của chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam. 3 - Huy hiệu gắn trên mũ của sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam. 4 - Huy hiệu gắn trên mũ của cấp tướng. Nguồn: http://reds.vn/index.php/khoanh-khac-lich-su/1457-the-nva-and-viet-cong-hinh-ve Posted by Admin ĐN
1 - Trung úy của Quân đội Nhân dân Việt Nam năm 1987.
2 - Huy hiệu gắn trên mũ của chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3 - Huy hiệu gắn trên mũ của sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam.
4 - Huy hiệu gắn trên mũ của cấp tướng.
Nguồn: http://reds.vn/index.php/khoanh-khac-lich-su/1457-the-nva-and-viet-cong-hinh-ve
Posted by Admin ĐN
1 - Chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam tại chiến trường Campuchia năm 1988. 2, 3, 4, 5 & 6 - Các cấp bậc trong Hải quân Nhân dân Việt Nam. Nguồn: http://reds.vn/index.php/khoanh-khac-lich-su/1457-the-nva-and-viet-cong-hinh-ve Posted by Admin ĐN
1 - Chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam tại chiến trường Campuchia năm 1988.
2, 3, 4, 5 & 6 - Các cấp bậc trong Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Nguồn: http://reds.vn/index.php/khoanh-khac-lich-su/1457-the-nva-and-viet-cong-hinh-ve
Posted by Admin ĐN
1 - Chiến sĩ xe tăng thuộc Lữ đoàn tăng thiết giáp 203 tại mặt trận Sài Gòn năm 1975. 2 - Trung uý tăng thiết giáp tại Campuchia năm 1988. Nguồn: http://reds.vn/index.php/khoanh-khac-lich-su/1457-the-nva-and-viet-cong-hinh-ve Posted by Admin ĐN
1 - Chiến sĩ xe tăng thuộc Lữ đoàn tăng thiết giáp 203 tại mặt trận Sài Gòn năm 1975.
2 - Trung uý tăng thiết giáp tại Campuchia năm 1988.
Nguồn: http://reds.vn/index.php/khoanh-khac-lich-su/1457-the-nva-and-viet-cong-hinh-ve
Posted by Admin ĐN
1 - Chiến sĩ thuộc Sư đoàn Xây dựng kinh tế biên giới phía bắc năm 1980. 2 - Chiến sĩ biên phòng tại biên giới Việt - Trung, thập niên 1980. Nguồn: http://reds.vn/index.php/khoanh-khac-lich-su/1457-the-nva-and-viet-cong-hinh-ve Posted by Admin ĐN
1 - Chiến sĩ thuộc Sư đoàn Xây dựng kinh tế biên giới phía bắc năm 1980.
2 - Chiến sĩ biên phòng tại biên giới Việt - Trung, thập niên 1980.
Nguồn: http://reds.vn/index.php/khoanh-khac-lich-su/1457-the-nva-and-viet-cong-hinh-ve
Posted by Admin ĐN
1 - Thượng tướng Lê Ngọc Hiền tại Campuchia năm 1988. 2 - Thượng uý hải quân năm 1988. 3 - Thượng tá lục quân năm 1988. 4 - Thượng tá không quân năm 1988. Nguồn: http://reds.vn/index.php/khoanh-khac-lich-su/1457-the-nva-and-viet-cong-hinh-ve Posted by Admin ĐN
1 - Thượng tướng Lê Ngọc Hiền tại Campuchia năm 1988.
2 - Thượng uý hải quân năm 1988.
3 - Thượng tá lục quân năm 1988.
4 - Thượng tá không quân năm 1988.
Nguồn: http://reds.vn/index.php/khoanh-khac-lich-su/1457-the-nva-and-viet-cong-hinh-ve
Posted by Admin ĐN

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác