Người lính Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.


Rất tiếc chưa tìm ra được nhiều hình ảnh về đề tài album này, nếu ai biết weblinks nào có hình về những người lính này thì cho LSVNQA biết để sưu tầm thêm. Admin ĐN.
Những người lãnh đạo của MTGPMN: Trần Văn Trà tại Sài Gòn, ngày 8 tháng 5 năm 1975 Posted by Admin ĐN
Những người lãnh đạo của MTGPMN: Trần Văn Trà tại Sài Gòn, ngày 8 tháng 5 năm 1975
Posted by Admin ĐN
Những người lãnh đạo của MTGPMN: Đinh Bá Thi đang nói chuyện với báo chí tại văn phòng của MTGPMN tại Ba Lê, Pháp. Posted by Admin ĐN
Những người lãnh đạo của MTGPMN: Đinh Bá Thi đang nói chuyện với báo chí tại văn phòng của MTGPMN tại Ba Lê, Pháp.
Posted by Admin ĐN
Những người lãnh đạo của MTGPMN: Dương Quỳnh Hoa là một bộ trưởng của chính phủ cách mạng lâm thời cho tới năm 1979. Sau đó, bà Hoa bắt đầu phát biểu chống chính quyền Cộng Sản. Posted by Admin ĐN
Những người lãnh đạo của MTGPMN: Dương Quỳnh Hoa là một bộ trưởng của chính phủ cách mạng lâm thời cho tới năm 1979. Sau đó, bà Hoa bắt đầu phát biểu chống chính quyền Cộng Sản.
Posted by Admin ĐN
Những người lãnh đạo của MTGPMN: 6 người lãnh đạo hàng đầu của MTGPMN đăng trên tờ báo Nữu Ước Thời Báo (New York Times). Posted by Admin ĐN
Những người lãnh đạo của MTGPMN: 6 người lãnh đạo hàng đầu của MTGPMN đăng trên tờ báo Nữu Ước Thời Báo (New York Times).
Posted by Admin ĐN
Những người lãnh đạo của MTGPMN: Trương Như Tảng từng là bộ trưởng về công lý của MTGPMN. Sau thống nhất, ông bắt đầu nhận thấy những thành phần lãnh đạo người miền Nam trong MTGPMN không được nhà nước đối đải công bằng như người miền Bắc. Thêm vào đó, hai người anh em trong gia đình của ông đã bị đày đi học tập cải tạo vì là thành phần của chế độ VNCH, một người phải đi học tập đến 1985. Bất mãn với chính quyền Hà Nội, năm 1978 ông là một trong những thuyền nhân vượt biển đi tìm tự do và lưu vong tại Pháp. Ông là tác gỉa của cuốn sách Hồi Ký Của Một vc (A Vietcong Memoir). Posted by Admin ĐN
Những người lãnh đạo của MTGPMN: Trương Như Tảng từng là bộ trưởng về công lý của MTGPMN. Sau thống nhất, ông bắt đầu nhận thấy những thành phần lãnh đạo người miền Nam trong MTGPMN không được nhà nước đối đải công bằng như người miền Bắc. Thêm vào đó, hai người anh em trong gia đình của ông đã bị đày đi học tập cải tạo vì là thành phần của chế độ VNCH, một người phải đi học tập đến 1985. Bất mãn với chính quyền Hà Nội, năm 1978 ông là một trong những thuyền nhân vượt biển đi tìm tự do và lưu vong tại Pháp. Ông là tác gỉa của cuốn sách Hồi Ký Của Một vc (A Vietcong Memoir).
Posted by Admin ĐN
Những người lãnh đạo của MTGPMN: Trương Như Tảng (năm 1976) từng là bộ trưởng về công lý của MTGPMN. Sau thống nhất, ông bắt đầu nhận thấy những thành phần lãnh đạo người miền Nam trong MTGPMN không được nhà nước đối đải công bằng như người miền Bắc. Thêm vào đó, hai người anh em trong gia đình của ông đã bị đày đi học tập cải tạo vì là thành phần của chế độ VNCH, một người phải đi học tập đến 1985. Bất mãn với chính quyền Hà Nội, năm 1978 ông là một trong những thuyền nhân vượt biển đi tìm tự do và lưu vong tại Pháp. Ông là tác gỉa của cuốn sách Hồi Ký Của Một vc (A Vietcong Memoir). Posted by Admin ĐN
Những người lãnh đạo của MTGPMN: Trương Như Tảng (năm 1976) từng là bộ trưởng về công lý của MTGPMN. Sau thống nhất, ông bắt đầu nhận thấy những thành phần lãnh đạo người miền Nam trong MTGPMN không được nhà nước đối đải công bằng như người miền Bắc. Thêm vào đó, hai người anh em trong gia đình của ông đã bị đày đi học tập cải tạo vì là thành phần của chế độ VNCH, một người phải đi học tập đến 1985. Bất mãn với chính quyền Hà Nội, năm 1978 ông là một trong những thuyền nhân vượt biển đi tìm tự do và lưu vong tại Pháp. Ông là tác gỉa của cuốn sách Hồi Ký Của Một vc (A Vietcong Memoir).
Posted by Admin ĐN
Những người lãnh đạo của MTGPMN: Nguyễn Thị Bình, thứ trưởng ngoại giao của MTGPMN, năm 1972. Posted by Admin ĐN
Những người lãnh đạo của MTGPMN: Nguyễn Thị Bình, thứ trưởng ngoại giao của MTGPMN, năm 1972.
Posted by Admin ĐN
Những người lãnh đạo của MTGPMN: Nguyễn Hữu Thọ. Posted by Admin ĐN
Những người lãnh đạo của MTGPMN: Nguyễn Hữu Thọ.
Posted by Admin ĐN
Những người lãnh đạo của MTGPMN: Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí Thư của Đảng CSVN vào thập niên 80. Ông là người miền Bắc và là một đảng viên từ giữa thập niên 1930. Ông là người được chính quyền VNDCCH bổ nhiệm làm bí thư Đảng tại miền Nam Việt Nam và có bổn phận chỉ đạo cuộc kháng chiến chống VNCH. Posted by Admin ĐN
Những người lãnh đạo của MTGPMN: Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí Thư của Đảng CSVN vào thập niên 80. Ông là người miền Bắc và là một đảng viên từ giữa thập niên 1930. Ông là người được chính quyền VNDCCH bổ nhiệm làm bí thư Đảng tại miền Nam Việt Nam và có bổn phận chỉ đạo cuộc kháng chiến chống VNCH.
Posted by Admin ĐN
Một nữ du kích MTGPMN. Posted by Admin ĐN
Một nữ du kích MTGPMN.
Posted by Admin ĐN
Một nữ du kích MTGPMN. Posted by Admin ĐN
Một nữ du kích MTGPMN.
Posted by Admin ĐN
Một đoàn lính MTGPMN. Posted by Admin ĐN
Một đoàn lính MTGPMN.
Posted by Admin ĐN
Những loại súng cá nhân của lính MTGPMN, AK47, B40, Type 56, v.v. Posted by Admin ĐN
Những loại súng cá nhân của lính MTGPMN, AK47, B40, Type 56, v.v.
Posted by Admin ĐN
Lính MTGPMN đứng trên một chiếc xe tăng M41A3 của VNCH tại Quảng Trị, năm 1972. Posted by Admin ĐN
Lính MTGPMN đứng trên một chiếc xe tăng M41A3 của VNCH tại Quảng Trị, năm 1972.
Posted by Admin ĐN
Lính MTGPMN đứng trên một chiếc xe tăng M48 của VNCH tại Quảng Trị, năm 1972. Posted by Admin ĐN
Lính MTGPMN đứng trên một chiếc xe tăng M48 của VNCH tại Quảng Trị, năm 1972.
Posted by Admin ĐN
Lính MTGPMN đứng trên một chiếc xe tăng M41A3 của VNCH tại Quảng Trị, năm 1972. Posted by Admin ĐN
Lính MTGPMN đứng trên một chiếc xe tăng M41A3 của VNCH tại Quảng Trị, năm 1972.
Posted by Admin ĐN
Đoàn xe tiếp tế thực phẩm cho MTGPMN. Posted by Admin ĐN
Đoàn xe tiếp tế thực phẩm cho MTGPMN.
Posted by Admin ĐN
Trong cuộc chiến VN, hàng ngàn xe vận tải do LX và TC sản xuất đã theo đường mòn Hồ Chí Minh, để tiếp tế cho lực lượng MTGPMN. Posted by Admin ĐN
Trong cuộc chiến VN, hàng ngàn xe vận tải do LX và TC sản xuất đã theo đường mòn Hồ Chí Minh, để tiếp tế cho lực lượng MTGPMN.
Posted by Admin ĐN
Lính MTGPMN đang mở hộp chứa đạn phóng lựu của TC, và gắn ngòi nổ để sửa soạn dùng. Posted by Admin ĐN
Lính MTGPMN đang mở hộp chứa đạn phóng lựu của TC, và gắn ngòi nổ để sửa soạn dùng.
Posted by Admin ĐN
Lính MTGPMN nhắm bắn phi cơ oanh tạc của địch thủ. Posted by Admin ĐN
Lính MTGPMN nhắm bắn phi cơ oanh tạc của địch thủ.
Posted by Admin ĐN
Một thiếu tướng Mỹ đang đàm thảo về việc trao đổi tù binh với những người chỉ huy MTGPMN năm 1973 sau khi hiệp định Ba Lê đã được ký. Posted by Admin ĐN
Một thiếu tướng Mỹ đang đàm thảo về việc trao đổi tù binh với những người chỉ huy MTGPMN năm 1973 sau khi hiệp định Ba Lê đã được ký.
Posted by Admin ĐN
Lính MTGPMN mang súng AK47 và RPD đang tấn công xuyên qua rừng. Posted by Admin ĐN
Lính MTGPMN mang súng AK47 và RPD đang tấn công xuyên qua rừng.
Posted by Admin ĐN
Súng M1 Carbine của Mỹ sản xuất. Lính MTGPMN gắn vào hai cái chống bằng tre để bắn cho chính xác hơn. Posted by Admin ĐN
Súng M1 Carbine của Mỹ sản xuất. Lính MTGPMN gắn vào hai cái chống bằng tre để bắn cho chính xác hơn.
Posted by Admin ĐN
Súng pháo không giật (recoiless rifle) 75mm. Loại súng này Mỹ chất và sau này Trung Quốc copy lạ và gọi là Type 52i. Lính MTGPMN thường dùng loại này, tầm đạn chính xác tới 1km. Posted by Admin ĐN
Súng pháo không giật (recoiless rifle) 75mm. Loại súng này Mỹ chất và sau này Trung Quốc copy lạ và gọi là Type 52i. Lính MTGPMN thường dùng loại này, tầm đạn chính xác tới 1km.
Posted by Admin ĐN
Hình chụp một buổi học tập chính trị (political indoctrination) của MTGPMN. Những buổi học tập bắt buộc này thường xảy ra hàng ngày đối với những ai theo Mặt Trận. Posted by Admin ĐN
Hình chụp một buổi học tập chính trị (political indoctrination) của MTGPMN. Những buổi học tập bắt buộc này thường xảy ra hàng ngày đối với những ai theo Mặt Trận.
Posted by Admin ĐN
Lính vc thuộc Tiểu Đoàn D 445. Hình chụp cho thấy MTGPMN mang nhiều quần áo khác nhau chứ không có một đồng phục, và họ dùng đủ loại vũ khí khác nhau. Posted by Admin ĐN
Lính vc thuộc Tiểu Đoàn D 445. Hình chụp cho thấy MTGPMN mang nhiều quần áo khác nhau chứ không có một đồng phục, và họ dùng đủ loại vũ khí khác nhau.
Posted by Admin ĐN
Hai người lính MTGPMN thuộc Tiểu Đoàn D 445. Tiểu đoàn này hoạt động tại tỉnh Phước Tuy nơi lính Úc đóng quân. Hình này tìm được bởi lính Úc thuộc 7RAR trong một cuộc hành quân năm 1967. Posted by Admin ĐN
Hai người lính MTGPMN thuộc Tiểu Đoàn D 445. Tiểu đoàn này hoạt động tại tỉnh Phước Tuy nơi lính Úc đóng quân. Hình này tìm được bởi lính Úc thuộc 7RAR trong một cuộc hành quân năm 1967.
Posted by Admin ĐN
Một bức tranh sơn dầu về người lính “Charlie vc” với súng AK47 họa bởi hoạ sĩ người Úc Ken McFayden vào năm 1967. Ken McFayden đã từng phục vụ trong quân đội Úc tại Việt Nam, vùng Núi Đất. Posted by Admin ĐN
Một bức tranh sơn dầu về người lính “Charlie vc” với súng AK47 họa bởi hoạ sĩ người Úc Ken McFayden vào năm 1967. Ken McFayden đã từng phục vụ trong quân đội Úc tại Việt Nam, vùng Núi Đất.
Posted by Admin ĐN
Một người lính MTGPMN đang đặt mìn. Vai khoác súng Mosin Nagant M1891 của LX. Posted by Admin ĐN
Một người lính MTGPMN đang đặt mìn. Vai khoác súng Mosin Nagant M1891 của LX.
Posted by Admin ĐN
Một người lính MTGPMN đang ngồi núp trong hầm tay cầm súng SKS của LX, năm 1968. Posted by Admin ĐN
Một người lính MTGPMN đang ngồi núp trong hầm tay cầm súng SKS của LX, năm 1968.
Posted by Admin ĐN
Một người lính MTGPMN đang bắn mọt chê 81mm. Posted by Admin ĐN
Một người lính MTGPMN đang bắn mọt chê 81mm.
Posted by Admin ĐN
Lính nữ MTGPMN đang diễn hành chiến thắng tại Hà Nội. Một người cầm khẩu M1 Carbine của Mỹ. Posted by Admin ĐN
Lính nữ MTGPMN đang diễn hành chiến thắng tại Hà Nội. Một người cầm khẩu M1 Carbine của Mỹ.
Posted by Admin ĐN
Một nhóm lính MTGPMN đang bắn súng AK47 và trung liên RPD của LX. Posted by Admin ĐN
Một nhóm lính MTGPMN đang bắn súng AK47 và trung liên RPD của LX.
Posted by Admin ĐN
Ghe là một phương tiện di chuyển thầm lặng. Posted by Admin ĐN
Ghe là một phương tiện di chuyển thầm lặng.
Posted by Admin ĐN
Lính MTGPMN đang khám một trực thăng UH-1 Huey. Posted by Admin ĐN
Lính MTGPMN đang khám một trực thăng UH-1 Huey.
Posted by Admin ĐN
Huấn luyện dùng súng của LX, SKS gắn dao găm. Posted by Admin ĐN
Huấn luyện dùng súng của LX, SKS gắn dao găm.
Posted by Admin ĐN
Phe bên kia có thể di chuyển bằng trực thăng Huey hoặc dùng những gì khác, nhưng VC chỉ cần di chuyển bằng loài 4 chân. Posted by Admin ĐN
Phe bên kia có thể di chuyển bằng trực thăng Huey hoặc dùng những gì khác, nhưng VC chỉ cần di chuyển bằng loài 4 chân.
Posted by Admin ĐN
Đội RPG (hỏa tiễn phóng lựu đạn của LX). Posted by Admin ĐN
Đội RPG (hỏa tiễn phóng lựu đạn của LX).
Posted by Admin ĐN
Những khẩu súng Mỹ sản xuất đã tịch thu được. Posted by Admin ĐN
Những khẩu súng Mỹ sản xuất đã tịch thu được.
Posted by Admin ĐN
Lính MTGPMN cầm súng SKS của LX đang tấn công. Posted by Admin ĐN
Lính MTGPMN cầm súng SKS của LX đang tấn công.
Posted by Admin ĐN
Một toán VC đang họp nhau. Posted by Admin ĐN
Một toán VC đang họp nhau.
Posted by Admin ĐN
Những người lính áo đen đáng sợ bởi phe bên kia. Một người cầm súng tiểu liên M3 Grease Gun còn người kia cầm súng M1 Carbine sản xuất bởi Mỹ. Posted by Admin ĐN
Những người lính áo đen đáng sợ bởi phe bên kia. Một người cầm súng tiểu liên M3 Grease Gun còn người kia cầm súng M1 Carbine sản xuất bởi Mỹ.
Posted by Admin ĐN
Một toán xạ thủ vc đang sửa soạn chiến đấu. Posted by Admin ĐN
Một toán xạ thủ vc đang sửa soạn chiến đấu.
Posted by Admin ĐN
Một lời nhắn
Một lời nhắn "Đô la của Johnson là máu và nước mắt của binh sĩ Mỹ" được viết trên một mãnh của xe thiết giáp M113. Người viết cầm súng M1 Carbine sản xuất bởi Mỹ.
Posted by Admin ĐN
Lính MTGPMN đang chờ phục kích địch thủ. Posted by Admin ĐN
Lính MTGPMN đang chờ phục kích địch thủ.
Posted by Admin ĐN
Lượm được một loại bom chùm những trái bom nhỏ (cluster bomb), những người lính MTGPMN sẽ tháo bom để dùng làm bẩy. Việc tháo chất nổ này rất nguy hiểm và phải làm rất cẩn thận. Posted by Admin ĐN
Lượm được một loại bom chùm những trái bom nhỏ (cluster bomb), những người lính MTGPMN sẽ tháo bom để dùng làm bẩy. Việc tháo chất nổ này rất nguy hiểm và phải làm rất cẩn thận.
Posted by Admin ĐN
Lấy chất nổ từ những qua bom phi cơ thả mà không nổ, những người lính này làm thành những lựu đạn với tay cầm bằng tre để xài như lựu đạn cá nhân. Posted by Admin ĐN
Lấy chất nổ từ những qua bom phi cơ thả mà không nổ, những người lính này làm thành những lựu đạn với tay cầm bằng tre để xài như lựu đạn cá nhân.
Posted by Admin ĐN
Sau khi một chiếc xe tăng M41 của quân đội miền Nam Việt Nam bị mìn nổ, lính VC đã bắt làm tù binh đội lái xe tăng này. Posted by Admin ĐN
Sau khi một chiếc xe tăng M41 của quân đội miền Nam Việt Nam bị mìn nổ, lính VC đã bắt làm tù binh đội lái xe tăng này.
Posted by Admin ĐN
Dùng súng M60 tịch thu được, lính MTGPMN đang bắn những phi cơ oanh tạc. Posted by Admin ĐN
Dùng súng M60 tịch thu được, lính MTGPMN đang bắn những phi cơ oanh tạc.
Posted by Admin ĐN
Lính tuyển dụng của MTGPMN đang trình diễn với những màn kịch đầy chính trị, sau đó thì họ kêu gọi dân tình nguyện tham gia Mặt Trận, và nếu kêu gọi tình nguyện không có hiệu quả thì họ dùng những cách thức trực tiếp hơn để tuyển dụng. Posted by Admin ĐN
Lính tuyển dụng của MTGPMN đang trình diễn với những màn kịch đầy chính trị, sau đó thì họ kêu gọi dân tình nguyện tham gia Mặt Trận, và nếu kêu gọi tình nguyện không có hiệu quả thì họ dùng những cách thức trực tiếp hơn để tuyển dụng.
Posted by Admin ĐN
Hình chụp một màn vũ tuyên truyền đề cao sự tranh đấu can đảm của vc chống lại quân Đế Quốc của miền Nam. Posted by Admin ĐN
Hình chụp một màn vũ tuyên truyền đề cao sự tranh đấu can đảm của vc chống lại quân Đế Quốc của miền Nam.
Posted by Admin ĐN
Những người lính MTGPMN đang phân chia gạo. Posted by Admin ĐN
Những người lính MTGPMN đang phân chia gạo.
Posted by Admin ĐN
Những người lính MTGPMN đang đặt bẫy chống địch. Posted by Admin ĐN
Những người lính MTGPMN đang đặt bẫy chống địch.
Posted by Admin ĐN
Những người lính MTGPMN đang chuẩn bị súng cối. Posted by Admin ĐN
Những người lính MTGPMN đang chuẩn bị súng cối.
Posted by Admin ĐN
Một ghe chở MTGPMN đi tuần trên sông Sài Gòn. Posted by Admin ĐN
Một ghe chở MTGPMN đi tuần trên sông Sài Gòn.
Posted by Admin ĐN
Ngụy trang là một yếu tố quan trọng đối với MTGPMN trong việc di chuyển và phục kích trong các khu rừng rậm. Posted by Admin ĐN
Ngụy trang là một yếu tố quan trọng đối với MTGPMN trong việc di chuyển và phục kích trong các khu rừng rậm.
Posted by Admin ĐN
Một toán nữ du kích của MTGPMN. Hai người ngồi cầm súng AK47. Posted by Admin ĐN
Một toán nữ du kích của MTGPMN. Hai người ngồi cầm súng AK47.
Posted by Admin ĐN
Một người lính MTGPMN đang bắn súng AK47. Posted by Admin ĐN
Một người lính MTGPMN đang bắn súng AK47.
Posted by Admin ĐN
Hai người lính MTPGMN với súng AK47 và SKS. Một người đang sửa soạn ném lựu đạn của LX. Posted by Admin ĐN
Hai người lính MTPGMN với súng AK47 và SKS. Một người đang sửa soạn ném lựu đạn của LX.
Posted by Admin ĐN
Một toán lính MTGPMN với khẩu súng pháo không giật (recoiless rifle), súng cối, AK47. Posted by Admin ĐN
Một toán lính MTGPMN với khẩu súng pháo không giật (recoiless rifle), súng cối, AK47.
Posted by Admin ĐN
Một toán lính MTGPMN đang phục kích. Posted by Admin ĐN
Một toán lính MTGPMN đang phục kích.
Posted by Admin ĐN
Hai người lính MTGPMN đang đặt mìn. Posted by Admin ĐN
Hai người lính MTGPMN đang đặt mìn.
Posted by Admin ĐN
Một toán lính đang học về vũ khí với người huấn luyện dùng xác một xe thiết giáp M113 làm bảng vẽ. Posted by Admin ĐN
Một toán lính đang học về vũ khí với người huấn luyện dùng xác một xe thiết giáp M113 làm bảng vẽ.
Posted by Admin ĐN
Lính MTGPMN đang đi hành quân. Posted by Admin ĐN
Lính MTGPMN đang đi hành quân.
Posted by Admin ĐN
Nữ du kích MTGPMN tại Sài Gòn năm 1975. Posted by Admin ĐN
Nữ du kích MTGPMN tại Sài Gòn năm 1975.
Posted by Admin ĐN
Mốt toán du kích MTGPMN với súng AK47. Posted by Admin ĐN
Mốt toán du kích MTGPMN với súng AK47.
Posted by Admin ĐN
Hình chụp tuyên truyền bởi MTGPMN với một người nữ du kích cầm súng AK47 sản xuất tại Trung Quốc. Người phụ nữ bên trái có khăn choàn vai mầu trắng và đỏ biểu hiểu cho MTGPMN. Posted by Admin ĐN
Hình chụp tuyên truyền bởi MTGPMN với một người nữ du kích cầm súng AK47 sản xuất tại Trung Quốc. Người phụ nữ bên trái có khăn choàn vai mầu trắng và đỏ biểu hiểu cho MTGPMN.
Posted by Admin ĐN
Một nữ du kích MTPGMN tại Sài Gòn năm 1975. Posted by Admin ĐN
Một nữ du kích MTPGMN tại Sài Gòn năm 1975.
Posted by Admin ĐN
Một nữ du kích MTPGMN đang trong trận đánh Mùa Xuân năm 1975. Posted by Admin ĐN
Một nữ du kích MTPGMN đang trong trận đánh Mùa Xuân năm 1975.
Posted by Admin ĐN
Một nữ du kích MTPGMN với súng M16 và khăn chòan trắng và đỏ biểu hiệu cho MTGPMN. Posted by Admin ĐN
Một nữ du kích MTPGMN với súng M16 và khăn chòan trắng và đỏ biểu hiệu cho MTGPMN.
Posted by Admin ĐN
Một nữ du kích MTPGMN với súng Mosin Nagant của Liên Xô. Súng này xài rất nhiều bởi phe MTGPMN và VNDCCH thời đó. Posted by Admin ĐN
Một nữ du kích MTPGMN với súng Mosin Nagant của Liên Xô. Súng này xài rất nhiều bởi phe MTGPMN và VNDCCH thời đó.
Posted by Admin ĐN
Những người lãnh đạo của MTGPMN: Huỳnh Tấn Phát. Posted by Admin ĐN
Những người lãnh đạo của MTGPMN: Huỳnh Tấn Phát.
Posted by Admin ĐN
Tháng 12 năm 1974, MTGPMN giải phóng Bình Thuận. Posted by Admin ĐN
Tháng 12 năm 1974, MTGPMN giải phóng Bình Thuận.
Posted by Admin ĐN
Dân Cà Mau chào đón lính MTGPMN. Posted by Admin ĐN
Dân Cà Mau chào đón lính MTGPMN.
Posted by Admin ĐN
Đoàn văn công đang trình diễn văn nghệ. Posted by Admin ĐN
Đoàn văn công đang trình diễn văn nghệ.
Posted by Admin ĐN
Sau giờ học tập văn hóa học sinh Nhà Máy xã Khánh Hưng còng rèn luyện quân sự. Posted by Admin ĐN
Sau giờ học tập văn hóa học sinh Nhà Máy xã Khánh Hưng còng rèn luyện quân sự.
Posted by Admin ĐN
Một số chiến lợi phẩm tịch thu tại khu Đầm Dơi. Posted by Admin ĐN
Một số chiến lợi phẩm tịch thu tại khu Đầm Dơi.
Posted by Admin ĐN
Đánh chiếm Quảng Trị. Posted by Admin ĐN
Đánh chiếm Quảng Trị.
Posted by Admin ĐN
Lính MTGPMN phóng lựu đạn bằng gìàn thung. Posted by Admin ĐN
Lính MTGPMN phóng lựu đạn bằng gìàn thung.
Posted by Admin ĐN
Ngày 1 tháng 5 năm 1975, lính MTGPMN làm chủ tỉnh lỵ An Xuyên, Cà Mau. Posted by Admin ĐN
Ngày 1 tháng 5 năm 1975, lính MTGPMN làm chủ tỉnh lỵ An Xuyên, Cà Mau.
Posted by Admin ĐN
Những người nữ du kích MTGPMN đang dùng súng cối. Posted by Admin ĐN
Những người nữ du kích MTGPMN đang dùng súng cối.
Posted by Admin ĐN
Các nữ du kích MTGPMN đang diễn hành. Posted by Admin ĐN
Các nữ du kích MTGPMN đang diễn hành.
Posted by Admin ĐN
Một người nữ du kích MTGPMN đang vác những khẩu súng trường. Posted by Admin ĐN
Một người nữ du kích MTGPMN đang vác những khẩu súng trường.
Posted by Admin ĐN
Lính MTGPMN đang học tập. Posted by Admin ĐN
Lính MTGPMN đang học tập.
Posted by Admin ĐN
Một đội nữ du kích MTGPMN với súng AK-47 và súng cối. Posted by admin ĐN
Một đội nữ du kích MTGPMN với súng AK-47 và súng cối.
Posted by admin ĐN
Một người lính vc với bộ đồng phục mầu đen và giầy sandal, vai mang cây chống cho súng cối. Posted by Admin ĐN
Một người lính vc với bộ đồng phục mầu đen và giầy sandal, vai mang cây chống cho súng cối.
Posted by Admin ĐN
Một nữ du kích MTGPMN đang nhắm hỏa tiền phóng lựu B40. Posted by Admin ĐN
Một nữ du kích MTGPMN đang nhắm hỏa tiền phóng lựu B40.
Posted by Admin ĐN
Những người nữ du kích MTGPMN. Posted by Admin ĐN
Những người nữ du kích MTGPMN.
Posted by Admin ĐN
Những người lính MTGPMN. Posted by Admin ĐN
Những người lính MTGPMN.
Posted by Admin ĐN
Một thuyền đi sông với hai cờ MTGPMN và VNCH. Posted by Admin ĐN
Một thuyền đi sông với hai cờ MTGPMN và VNCH.
Posted by Admin ĐN

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác