Người lính VNCH qua nét vẽ


Trích từ trang FB @[100000415584390:2048:Dung Dang]
Posted by Admin ĐN
Lính Quốc Gia Việt Nam, 1954-1956. 1. Lính mang súng trường của Pháp MAS 36. 2. Lính mang súng trung liên. 3. Đại đội trưởng với súng tiểu liên Pháp MAT-49. Trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN
Lính Quốc Gia Việt Nam, 1954-1956.
1. Lính mang súng trường của Pháp MAS 36.
2. Lính mang súng trung liên.
3. Đại đội trưởng với súng tiểu liên Pháp MAT-49.
Trích từ FBDung Dang
Posted by Admin ĐN
Lính Bộ Binh, cuối thập niên 60 & đầu thập niên 70. 1. Lính mang súng trung liên M60. 2. Đại Đội Trưởng với súng M16A1. Trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN
Lính Bộ Binh, cuối thập niên 60 & đầu thập niên 70.
1. Lính mang súng trung liên M60.
2. Đại Đội Trưởng với súng M16A1.
Trích từ FBDung Dang
Posted by Admin ĐN
Lính Biệt Động Quân 1968 mang súng M60, M16A1, phóng lựu M79. Tranh vẽ từ đồ chơi mô hình. Trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN
Lính Biệt Động Quân 1968 mang súng M60, M16A1, phóng lựu M79. Tranh vẽ từ đồ chơi mô hình.
Trích từ FBDung Dang
Posted by Admin ĐN
Lính Thủy Quân Lục Chiến thập niên 1960. 1. Quân phục. 2. Toán trưởng với khẩu tiểu liên M1928A1 Thompson. 3. Sĩ quan. Trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN
Lính Thủy Quân Lục Chiến thập niên 1960.
1. Quân phục.
2. Toán trưởng với khẩu tiểu liên M1928A1 Thompson.
3. Sĩ quan.
Trích từ FBDung Dang
Posted by Admin ĐN
Lính địa phương. 1. Nhân Dân Tự Vệ với súng M1 Carbine. 2. Điạ Phương Quân với súng M16A1. 3. Cảnh Sát Dã Chiến với súng Shotgun. Trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN
Lính địa phương.
1. Nhân Dân Tự Vệ với súng M1 Carbine.
2. Điạ Phương Quân với súng M16A1.
3. Cảnh Sát Dã Chiến với súng Shotgun.
Trích từ FBDung Dang
Posted by Admin ĐN
Lính Thủy Quân Lục Chiến cuối thập niên 60 và đầu thập niên 70. 1. Quân phục diễn hành. 2. Lính với súng phóng lựu M79. 3. Lính Cố Vấn Mỹ. Trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN
Lính Thủy Quân Lục Chiến cuối thập niên 60 và đầu thập niên 70.
1. Quân phục diễn hành.
2. Lính với súng phóng lựu M79.
3. Lính Cố Vấn Mỹ.
Trích từ FBDung Dang
Posted by Admin ĐN
Lính Nhảy Dù. 1. Đại Úy. 2. Lính mang súng M16A1 và hỏa tiễn chống thiết giáp M72. Trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN
Lính Nhảy Dù.
1. Đại Úy.
2. Lính mang súng M16A1 và hỏa tiễn chống thiết giáp M72.
Trích từ FBDung Dang
Posted by Admin ĐN
1. Cảnh Sát Dã Chiến cầm súng tiểu liên Grease Gun. 2. và 3. Lính Biệt Động Quân cầm súng M16A1. 4. Thủy Quân Lục Chiến cầm ống hỏa tiễn chống thiết giáp M72. Trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN
1. Cảnh Sát Dã Chiến cầm súng tiểu liên Grease Gun.
2. và 3. Lính Biệt Động Quân cầm súng M16A1.
4. Thủy Quân Lục Chiến cầm ống hỏa tiễn chống thiết giáp M72.
Trích từ FBDung Dang
Posted by Admin ĐN
1. Trung Tướng. 2. Trung Tá. 3. Quân Cảnh. Trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN
1. Trung Tướng.
2. Trung Tá.
3. Quân Cảnh.
Trích từ FBDung Dang
Posted by Admin ĐN
Lính Thiết Giáp và chiến xa M113. Trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN
Lính Thiết Giáp và chiến xa M113.
Trích từ FBDung Dang
Posted by Admin ĐN
Lính Biệt Động Quân với súng M16A1 và phóng lựu M79. Trích từ FB Dung Dang Posted by Admin ĐN
Lính Biệt Động Quân với súng M16A1 và phóng lựu M79.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Đầu thập niên 60. 1. Lính bộ binh với súng trường M1 Garand. 2. Lính bộ binh với súng M1 Carbine. Những huy hiệu chức vụ trước năm 1966. Trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN
Đầu thập niên 60.
1. Lính bộ binh với súng trường M1 Garand.
2. Lính bộ binh với súng M1 Carbine.
Những huy hiệu chức vụ trước năm 1966.
Trích từ FBDung Dang
Posted by Admin ĐN
Lính Biệt Động Quân với súng M79 và M16A1. Trích từ FBDung Dang Posted by Admin ĐN
Lính Biệt Động Quân với súng M79 và M16A1.
Trích từ FBDung Dang
Posted by Admin ĐN
11-1963 tại Mỹ - Bà Nhu và trưởng nữ Lệ Thủy sau cuộc đảo chánh ông Diệm và Nhu. Posted by Admin ĐN
11-1963 tại Mỹ - Bà Nhu và trưởng nữ Lệ Thủy sau cuộc đảo chánh ông Diệm và Nhu.
Posted by Admin ĐN
Bà Trần Lệ Chi, chị ruột của bà Trần Lệ Xuân. Trong một cuộc phỏng vấn với báo UPI, bà Chi kể lại rằng bà đã có lần cố tình tự tử để thoát khỏi
Bà Trần Lệ Chi, chị ruột của bà Trần Lệ Xuân. Trong một cuộc phỏng vấn với báo UPI, bà Chi kể lại rằng bà đã có lần cố tình tự tử để thoát khỏi "ách thống trị" của em bà. Hình của Bettman/Corbis.
Posted by Admin ĐN
Không chỉ là phu nhân ông cố vấn, Trần Lệ Xuân còn được bầu là dân biểu, Chủ tịch Hội phụ nữ Liên đới và tham gia tích cực vào chính trường. Posted by Admin ĐN
Không chỉ là phu nhân ông cố vấn, Trần Lệ Xuân còn được bầu là dân biểu, Chủ tịch Hội phụ nữ Liên đới và tham gia tích cực vào chính trường.
Posted by Admin ĐN
Không chỉ là phu nhân ông cố vấn, Trần Lệ Xuân còn được bầu là dân biểu, Chủ tịch Hội phụ nữ Liên đới và tham gia tích cực vào chính trường. Posted by Admin ĐN
Không chỉ là phu nhân ông cố vấn, Trần Lệ Xuân còn được bầu là dân biểu, Chủ tịch Hội phụ nữ Liên đới và tham gia tích cực vào chính trường.
Posted by Admin ĐN
Là hậu duệ của triều Nguyễn, cháu họ vua Bảo Đại, năm 19 tuổi, Trần Lệ Xuân lập gia đình với Ngô Đình Nhu, em trai và là cố vấn của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Posted by Admin ĐN
Là hậu duệ của triều Nguyễn, cháu họ vua Bảo Đại, năm 19 tuổi, Trần Lệ Xuân lập gia đình với Ngô Đình Nhu, em trai và là cố vấn của Tổng thống Ngô Đình Diệm.
Posted by Admin ĐN
Bà Trần Lệ Xuân, Dân Biểu Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa, trả lời phỏng vấn ở Phi Cảng Tân Sơn Nhất trước khi lên phi cơ ra đi.  Posted by Admin ĐN
Bà Trần Lệ Xuân, Dân Biểu Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa, trả lời phỏng vấn ở Phi Cảng Tân Sơn Nhất trước khi lên phi cơ ra đi.
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Bà Nhu vào năm 1957. Posted by Admin ĐN
Bà Nhu vào năm 1957.
Posted by Admin ĐN
Bà Nhu trước tượng đài Hai Bà Trưng. Posted by Admin ĐN
Bà Nhu trước tượng đài Hai Bà Trưng.
Posted by Admin ĐN
Bà Nhu trong giây phút chầu. Posted by Admin ĐN
Bà Nhu trong giây phút chầu.
Posted by Admin ĐN
Bà Maria Trần Lệ Xuân. Maria là tên thánh của bà sau khi vào đạo Công Giáo. Posted by Admin ĐN
Bà Maria Trần Lệ Xuân. Maria là tên thánh của bà sau khi vào đạo Công Giáo.
Posted by Admin ĐN
Ngô Đình Lệ Thủy và bà Trần Lệ Xuân trong một cuộc họp báo tại Mỹ năm 1963. Bà sang đây dự định sẽ vạch trần âm mưu lật đổ TT Diệm của Tổng thống Kennedy và CIA trước công chúng Mỹ. Trong lúc bà và người con gái còn ở Mỹ, thì ở Việt Nam đã xảy ra cuộc đảo chính. Posted by Admin ĐN
Ngô Đình Lệ Thủy và bà Trần Lệ Xuân trong một cuộc họp báo tại Mỹ năm 1963. Bà sang đây dự định sẽ vạch trần âm mưu lật đổ TT Diệm của Tổng thống Kennedy và CIA trước công chúng Mỹ. Trong lúc bà và người con gái còn ở Mỹ, thì ở Việt Nam đã xảy ra cuộc đảo chính.
Posted by Admin ĐN
Người đàn bà quyền lực một thời Lệ Xuân Posted by Admin ĐN
Người đàn bà quyền lực một thời Lệ Xuân
Posted by Admin ĐN
Nhà nghỉ mát của gia đình ÔB. Nhu tại Đà Lạt. Posted by Admin ĐN
Nhà nghỉ mát của gia đình ÔB. Nhu tại Đà Lạt.
Posted by Admin ĐN
Trong một cuộc họp báo tại Mỹ sau đảo chánh. Ngày 17 tháng 11 năm 1963. Posted by Admin ĐN
Trong một cuộc họp báo tại Mỹ sau đảo chánh. Ngày 17 tháng 11 năm 1963.
Posted by Admin ĐN
SAN FRANCISCO 28-10-1963 -- CHUẨN BỊ GẶP CÁC NHÀ BÁO. Posted by Admin ĐN
SAN FRANCISCO 28-10-1963 -- CHUẨN BỊ GẶP CÁC NHÀ BÁO.
Posted by Admin ĐN
Bà Trần Lệ Xuân đến thăm bệnh viện, ảnh chụp năm 1962. Posted by Admin ĐN
Bà Trần Lệ Xuân đến thăm bệnh viện, ảnh chụp năm 1962.
Posted by Admin ĐN
Trần Lệ Xuân được đánh giá là nguời phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Bà được biết đến là người khởi xướng kiểu áo dài cổ rộng. Posted by Admin ĐN
Trần Lệ Xuân được đánh giá là nguời phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Bà được biết đến là người khởi xướng kiểu áo dài cổ rộng.
Posted by Admin ĐN
Bà Trần Lệ Xuân trong vai trò Dân Biểu, năm 1956. Posted by Admin ĐN
Bà Trần Lệ Xuân trong vai trò Dân Biểu, năm 1956.
Posted by Admin ĐN
Bà Trần Lệ Xuân và ông Ngô Đình Nhu tại Đà Lạt, tháng 7, năm 1962. Posted by Admin ĐN
Bà Trần Lệ Xuân và ông Ngô Đình Nhu tại Đà Lạt, tháng 7, năm 1962.
Posted by Admin ĐN
Trần Lệ Xuân và Ngô Đình Nhu tại Sài Gòn. Posted by Admin ĐN
Trần Lệ Xuân và Ngô Đình Nhu tại Sài Gòn.
Posted by Admin ĐN
Bà Trần Lệ Xuân cũng được gọi là Bà Ngô Đình Nhu tại Việt Nam, năm 1963. Posted by Admin ĐN
Bà Trần Lệ Xuân cũng được gọi là Bà Ngô Đình Nhu tại Việt Nam, năm 1963.
Posted by Admin ĐN
Bà Trần Lệ Xuân và Ngô Đình Lệ Thủy trên bìa cuốn sách Trần Lệ Xuân, Giấc Mộng Chính Trường của Lý Nhân. Posted by Admin ĐN
Bà Trần Lệ Xuân và Ngô Đình Lệ Thủy trên bìa cuốn sách Trần Lệ Xuân, Giấc Mộng Chính Trường của Lý Nhân.
Posted by Admin ĐN
Trần Lệ Xuân. Posted by Admin ĐN
Trần Lệ Xuân.
Posted by Admin ĐN
Bà Trần Lệ Xuân cầu nguyện. Cổ tay trái của bà đeo hai chiếc vòng ngọc thạch. Posted by Admin ĐN
Bà Trần Lệ Xuân cầu nguyện. Cổ tay trái của bà đeo hai chiếc vòng ngọc thạch.
Posted by Admin ĐN
Bà Trần Lệ Xuân đứng trước tượng đài Hai Bà Trưng. Posted by Admin ĐN
Bà Trần Lệ Xuân đứng trước tượng đài Hai Bà Trưng.
Posted by Admin ĐN
Nhà nghỉ mát của ÔB. Nhu tại Đà Lạt được xây vào năm 1958, thiết kế bởi một kiến trức sư người Nhật. Ngày nay, biệt thự này là nơi du khách viếng thăm. Posted by Admin ĐN
Nhà nghỉ mát của ÔB. Nhu tại Đà Lạt được xây vào năm 1958, thiết kế bởi một kiến trức sư người Nhật. Ngày nay, biệt thự này là nơi du khách viếng thăm.
Posted by Admin ĐN
nhà nghỉ mát của ÔB. Nhu tại Đà Lạt được xây vào năm 1958, thiết kế bởi một kiến trức sư người Nhật. Ngày nay, biệt thự này là nơi du khách viếng thăm. Posted by Admin ĐN Posted by Admin ĐN
nhà nghỉ mát của ÔB. Nhu tại Đà Lạt được xây vào năm 1958, thiết kế bởi một kiến trức sư người Nhật. Ngày nay, biệt thự này là nơi du khách viếng thăm.
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Trần Lệ Xuân tháng 5 1975, vài ngày sau khi Sài Gòn bị lật đổ. Giai đoạn sau này bà sống tại Pháp cho tới khi qua đời ở tuổi 87 tại Ý. Posted by Admin ĐN
Trần Lệ Xuân tháng 5 1975, vài ngày sau khi Sài Gòn bị lật đổ. Giai đoạn sau này bà sống tại Pháp cho tới khi qua đời ở tuổi 87 tại Ý.
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
5-11-1963 tại Los Angeles, California. Bà Nhu tại khu hành làng trước của Beverly Wilshire hotel, trong lúc bà đang nhìn hình 3 người con vừa được phi cơ chở từ Sài Gòn tới La Mã, Ý. Hình chụp vài ngày sau cuộc đảo chánh làm TT Diệm và chồng bà bị chết. Posted by Admin ĐN
5-11-1963 tại Los Angeles, California. Bà Nhu tại khu hành làng trước của Beverly Wilshire hotel, trong lúc bà đang nhìn hình 3 người con vừa được phi cơ chở từ Sài Gòn tới La Mã, Ý. Hình chụp vài ngày sau cuộc đảo chánh làm TT Diệm và chồng bà bị chết.
Posted by Admin ĐN
Bà Nhu và trưởng nữ Ngô Đình Lệ Thủy. Posted by Admin ĐN
Bà Nhu và trưởng nữ Ngô Đình Lệ Thủy.
Posted by Admin ĐN
Bà Nhu và trưởng nữ Ngô Đình Lệ Thủy. Posted by Admin ĐN
Bà Nhu và trưởng nữ Ngô Đình Lệ Thủy.
Posted by Admin ĐN
13-9-1963 tại Belgrade, Nam Tư. Ông Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Massachusetts Edward Kennedy, em của TT John F. Kennedy, đang nói chuyện với bà Nhu sau một bửa ăn trưa. Posted by Admin ĐN
13-9-1963 tại Belgrade, Nam Tư. Ông Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Massachusetts Edward Kennedy, em của TT John F. Kennedy, đang nói chuyện với bà Nhu sau một bửa ăn trưa.
Posted by Admin ĐN
13-9-1963 tại Belgrade, Nam Tư. Ông Thượng Nghị Sĩ Edward Kennedy, em của TT John F. Kennedy, và người vợ Joan đang nói chuyện với bà Nhu sau một bửa ăn trưa. Posted by Admin ĐN
13-9-1963 tại Belgrade, Nam Tư. Ông Thượng Nghị Sĩ Edward Kennedy, em của TT John F. Kennedy, và người vợ Joan đang nói chuyện với bà Nhu sau một bửa ăn trưa.
Posted by Admin ĐN
Ông bà Nhu và hai người con trai tại tư gia. Posted by Admin ĐN
Ông bà Nhu và hai người con trai tại tư gia.
Posted by Admin ĐN
Bà Nhu đang chầu tại một nhà thờ. Posted by Admin ĐN
Bà Nhu đang chầu tại một nhà thờ.
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Nhà nghỉ mát của ông bà Nhu tại Đà Lạt ở số 2 Yết Kiêu (phường 5 - Đà Lạt hiện nay). Posted by Admin ĐN
Nhà nghỉ mát của ông bà Nhu tại Đà Lạt ở số 2 Yết Kiêu (phường 5 - Đà Lạt hiện nay).
Posted by Admin ĐN
Bà Nhu và trưởng nữ Ngô Đình Lệ Thủy trong chuyến viếng thăm tại La Mã, Ý, tháng 9 năm 1963. Posted by Admin ĐN
Bà Nhu và trưởng nữ Ngô Đình Lệ Thủy trong chuyến viếng thăm tại La Mã, Ý, tháng 9 năm 1963.
Posted by Admin ĐN
Bà Nhu và trưởng nữ Ngô Đình Lệ Thủy trong chuyến viếng thăm tại La Mã, Ý, tháng 9 năm 1963. Posted by Admin ĐN
Bà Nhu và trưởng nữ Ngô Đình Lệ Thủy trong chuyến viếng thăm tại La Mã, Ý, tháng 9 năm 1963.
Posted by Admin ĐN
Hình bà Nhu trên tờ bìa của tuần báo Time, ngày 9 tháng 8 - 1963 Posted by Admin ĐN
Hình bà Nhu trên tờ bìa của tuần báo Time, ngày 9 tháng 8 - 1963

Posted by Admin ĐN
Ông bà Nhu và hai người con trai tại nhà mát ở Đà Lạt. Posted by Admin ĐN
Ông bà Nhu và hai người con trai tại nhà mát ở Đà Lạt.
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
17-11-1963. Bà Nhu trong một cuộc họp báo sau đảo chánh anh em ông Diệm và Nhu. Posted by Admin ĐN
17-11-1963. Bà Nhu trong một cuộc họp báo sau đảo chánh anh em ông Diệm và Nhu.
Posted by Admin ĐN
2-11-1963 tại Los Angeles, California. Bà Nhu quỳ xuống chào Đức Ông Daniel F. Sullivan, cha xứ của nhà thờ Công Giáo, The Good Sheperd ở thành phố Beverly Hills, nơi bà vừa dự lễ Cầu Hồn. Đằng sau bà là con gái Ngô Đình Lệ Thủy. Sau đó, bà về lại hotel để chờ nghe tin tức về chồng của bà (AP Wirephoto). Posted by Admin ĐN
2-11-1963 tại Los Angeles, California. Bà Nhu quỳ xuống chào Đức Ông Daniel F. Sullivan, cha xứ của nhà thờ Công Giáo, The Good Sheperd ở thành phố Beverly Hills, nơi bà vừa dự lễ Cầu Hồn. Đằng sau bà là con gái Ngô Đình Lệ Thủy. Sau đó, bà về lại hotel để chờ nghe tin tức về chồng của bà (AP Wirephoto).
Posted by Admin ĐN
Bà Nhu và trưởng nữ Ngô Đình Lệ Thủy trong chuyến viếng thăm tại La Mã, Ý, tháng 9 năm 1963. Posted by Admin ĐN
Bà Nhu và trưởng nữ Ngô Đình Lệ Thủy trong chuyến viếng thăm tại La Mã, Ý, tháng 9 năm 1963.

Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Đệ nhất phu nhân chính quyền Sài Gòn còn là một biểu tượng sắc đẹp và thời trang. Bà là người khởi xướng mốt áo dài cổ thuyền, khoét sâu, được gọi là áo dài Trần Lệ Xuân. Posted by Admin ĐN
Đệ nhất phu nhân chính quyền Sài Gòn còn là một biểu tượng sắc đẹp và thời trang. Bà là người khởi xướng mốt áo dài cổ thuyền, khoét sâu, được gọi là áo dài Trần Lệ Xuân.
Posted by Admin ĐN
Do Tổng thống Ngô Đình Diệm không lập gia đình, bà được coi là đệ nhất phu nhân của miền Nam Việt Nam giai đoạn 1955-1963. Posted by Admin ĐN
Do Tổng thống Ngô Đình Diệm không lập gia đình, bà được coi là đệ nhất phu nhân của miền Nam Việt Nam giai đoạn 1955-1963.
Posted by Admin ĐN
Không chỉ là phu nhân của ông cố vấn Ngô Đình Nhu, bà Trần Lệ Xuân còn được bầu là dân biểu, Chủ tịch Hội phụ nữ Liên đới và tham gia tích cực vào chính trường. Posted by Admin ĐN
Không chỉ là phu nhân của ông cố vấn Ngô Đình Nhu, bà Trần Lệ Xuân còn được bầu là dân biểu, Chủ tịch Hội phụ nữ Liên đới và tham gia tích cực vào chính trường.
Posted by Admin ĐN
Bà Nhu trong cuộc họp báo ở thủ đô Mỹ Quốc 21-10-1963. Trần Lệ Xuân em dâu tổng thống, tính năng nổ và ăn nói bộc trực, thường xen vào công việc chính trường của triều đại. Bà được coi là “đệ nhất phu nhân” vì ông Diệm không lập gia đình.
Bà Nhu trong cuộc họp báo ở thủ đô Mỹ Quốc 21-10-1963.

Trần Lệ Xuân em dâu tổng thống, tính năng nổ và ăn nói bộc trực, thường xen vào công việc chính trường của triều đại. Bà được coi là “đệ nhất phu nhân” vì ông Diệm không lập gia đình.
Thanh Nữ Cộng Hòa 1962
Thanh Nữ Cộng Hòa 1962
Thanh Nữ Cộng Hòa 1962
Thanh Nữ Cộng Hòa 1962

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác