Những bông hoa trong chiến dịch Điện Biên Phủ


Những cô gái này đều là y tá phục vụ trong chiến dịch ĐBP. Có những người đã hi sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.
#AdCCCp

 Nguyễn Thị Sắn, 28 tuổi.
Nguyễn Thị Sắn, 28 tuổi.
 Lê Thị Bích Hoàn, 22 tuổi.
Lê Thị Bích Hoàn, 22 tuổi.
 Ngô Thị Thái Nghiêm, 22 tuổi.
Ngô Thị Thái Nghiêm, 22 tuổi.
 Nguyễn Thị Hồng Minh, 20 tuổi.
Nguyễn Thị Hồng Minh, 20 tuổi.
 Phạm Thị Tín, 21 tuổi.
Phạm Thị Tín, 21 tuổi.
 Phùng Thị Tâm, 24 tuổi.
Phùng Thị Tâm, 24 tuổi.
 Trần Thị Luật, 21 tuổi.
Trần Thị Luật, 21 tuổi.
 Vũ Thị Nhâm, 22 tuổi.
Vũ Thị Nhâm, 22 tuổi.


Nguồn : Page Tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam (Viet Nam War)

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác