Nội các chính phủ Trần Trọng Kim 1945


Chính phủ Đế quốc Việt Nam được Trần Trọng Kim lập ngày 17 tháng 4 năm 1945 và trình vua Bảo Đại phê chuẩn. Đây là nội các đầu tiên của nước Việt Nam độc lập và thống nhất trên danh nghĩa và ra mắt quốc dân ngày 19 tháng 4, Với nội các tập hợp được những trí thức có danh tiếng lúc bấy giờ, thành phần nội các ra mắt quốc dân ngày 19 tháng 4, trong đó có: Bác sĩ Trần Đình Nam - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Luật sư Trịnh Đình Thảo - Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Kỹ sư Lưu Văn Lang - Bộ trưởng Công chính Bác sĩ Hồ Tá Khanh - Bộ trưởng Bộ Kinh tế Luật sư Phan Anh - Bộ trưởng Bộ Thanh niên Thạc sĩ Hoàng Xuân Hãn - Bộ trưởng Giáo dục và Mỹ nghệ Cựu Tổng đốc tỉnh Thái Bình là Phan Kế Toại được bổ làm Khâm sai Bắc Kỳ còn Nguyễn Văn Sâm làm Khâm sai Nam Kỳ đại diện cho triều đình Huế ở trong Nam và ngoài Bắc. Tại Hà Nội Phan Kế Toại tiếp thu phủ thống sứ và Trần Văn Lai nhậm chức ở tòa đô chính trước đám đông dân chúng đến chứng kiến việc thu hồi độc lập trên danh nghĩa. ad NH
Giáo sư sử học Trần Trọng Kim(1883–1953) - Thủ tướng. Ông là một học giả danh tiếng, tác giả của tác phẩm Việt Nam Sử Lược. ad NH
Giáo sư sử học Trần Trọng Kim(1883–1953) - Thủ tướng.
Ông là một học giả danh tiếng, tác giả của tác phẩm Việt Nam Sử Lược.
ad NH
Thạc sĩ Toán Hoàng Xuân Hãn (1908–1996) - Bộ trưởng Giáo dục và Mỹ nghệ. Ông là giáo sư toán học, kỹ sư, nhà sử học, nhà ngôn ngữ học, nhà nghiên cứu văn hóa, giáo dục, Việt Nam. Ông là người soạn thảo và ban hành Chương trình Trung học Việt Nam đầu tiên. ad NH
Thạc sĩ Toán Hoàng Xuân Hãn (1908–1996) - Bộ trưởng Giáo dục và Mỹ nghệ.
Ông là giáo sư toán học, kỹ sư, nhà sử học, nhà ngôn ngữ học, nhà nghiên cứu văn hóa, giáo dục, Việt Nam. Ông là người soạn thảo và ban hành Chương trình Trung học Việt Nam đầu tiên.
ad NH
Nội các Trần Trọng Kim ra mắt.
Nội các Trần Trọng Kim ra mắt.
Luật sư Trần Văn Chương (1898 – 1986) người từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thời kỳ Đế quốc Việt Nam, rồi bộ trưởng Bộ Kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa thời Đệ nhất Cộng hòa trước khi được bổ nhiệm là đại sứ tại Mỹ. Ông là anh của Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ và cha của Đệ nhất Phu nhân thời Đệ nhất Cộng hòa Việt Nam, Trần Lệ Xuân. Ad NH
Luật sư Trần Văn Chương (1898 – 1986) người từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thời kỳ Đế quốc Việt Nam, rồi bộ trưởng Bộ Kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa thời Đệ nhất Cộng hòa trước khi được bổ nhiệm là đại sứ tại Mỹ. Ông là anh của Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ và cha của Đệ nhất Phu nhân thời Đệ nhất Cộng hòa Việt Nam, Trần Lệ Xuân.
Ad NH
Luật sư Trịnh Đình Thảo (1901-1986) - Bộ trưởng Tư pháp Ông nguyên Chủ tịch Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (1969-1976); nguyên Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá VI (1976-1981). ad NH
Luật sư Trịnh Đình Thảo (1901-1986) - Bộ trưởng Tư pháp
Ông nguyên Chủ tịch Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (1969-1976); nguyên Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá VI (1976-1981).
ad NH
Luật sư Vũ Văn Hiền(1911-1963) - Bộ trưởng Tài chính. Ông là một nhà báo, chính khách, chuyên gia về Luật và Tài chính người Việt Nam. Ông là đồng sáng lập báo Thanh Nghị dưới thời Pháp thuộc ad NH
Luật sư Vũ Văn Hiền(1911-1963) - Bộ trưởng Tài chính.
Ông là một nhà báo, chính khách, chuyên gia về Luật và Tài chính người Việt Nam. Ông là đồng sáng lập báo Thanh Nghị dưới thời Pháp thuộc
ad NH
Luật sư Phan Anh (1912-1990) -  Bộ trưởng Thanh niên  Luật sư nổi tiếng, nhà chính trị và là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. ad NH
Luật sư Phan Anh (1912-1990) - Bộ trưởng Thanh niên

Luật sư nổi tiếng, nhà chính trị và là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
ad NH
Lưu Văn Lang (1880 - 1969) - Bộ trưởng Công chính Là kỹ sư người bản xứ đầu tiên của Việt Nam và toàn cõi Đông Dương. Ông là một nhà trí thức yêu nước nổi tiếng ở miền Nam nửa đầu thế kỷ 20. ad NH
Lưu Văn Lang (1880 - 1969) - Bộ trưởng Công chính
Là kỹ sư người bản xứ đầu tiên của Việt Nam và toàn cõi Đông Dương. Ông là một nhà trí thức yêu nước nổi tiếng ở miền Nam nửa đầu thế kỷ 20.
ad NH
Thị lang Bộ Công, Tham tri Bộ Hình triều đình nhà Nguyễn Đặng Văn Hướng (1887 – 1954) - Tổng đốc Nghệ An. Sau năm 1945, từng là Quốc vụ khanh đặc trách công tác ở 3 tỉnh Thanh- Nghệ - Tĩnh trong Chính phủ Hồ Chí Minh. ad NH
Thị lang Bộ Công, Tham tri Bộ Hình triều đình nhà Nguyễn Đặng Văn Hướng (1887 – 1954) - Tổng đốc Nghệ An.
Sau năm 1945, từng là Quốc vụ khanh đặc trách công tác ở 3 tỉnh Thanh- Nghệ - Tĩnh trong Chính phủ Hồ Chí Minh.
ad NH
Phan Kế Toại (1892-1973) - Khâm sai Bắc Bộ. Sau Cách mạng tháng Tám đã tham gia Việt Minh và trở thành Phó Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong 4 nhiệm kỳ liên tục từ tháng 9 năm 1955 đến khi qua đời vào tháng 6 năm 1973. ad NH
Phan Kế Toại (1892-1973) - Khâm sai Bắc Bộ.
Sau Cách mạng tháng Tám đã tham gia Việt Minh và trở thành Phó Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong 4 nhiệm kỳ liên tục từ tháng 9 năm 1955 đến khi qua đời vào tháng 6 năm 1973.
ad NH
Bác Sỹ Trần Văn Lai ( 1894- 1975) - Đốc lý Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Thương binh Xã hội. Ông là người đặt lại tên đường cho hầu hết các con phố Hà Nội sau khi Nhật đảo chính Pháp. ad NH
Bác Sỹ Trần Văn Lai ( 1894- 1975) - Đốc lý Hà Nội.
Thứ trưởng Bộ Thương binh Xã hội. Ông là người đặt lại tên đường cho hầu hết các con phố Hà Nội sau khi Nhật đảo chính Pháp.
ad NH
Đô trưởng Sài Gòn-Chợ Lớn Kỹ sư Kha Vạng Cân  (16 tháng 10 năm 1908-18 tháng 1 năm 1982), sau này là  Bộ trưởng Công nghiệp nhẹ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.  ad NH
Đô trưởng Sài Gòn-Chợ Lớn Kỹ sư Kha Vạng Cân (16 tháng 10 năm 1908-18 tháng 1 năm 1982), sau này là Bộ trưởng Công nghiệp nhẹ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

ad NH

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác