Phạm Tuân, Người Phi Hành Gia Việt Nam Đầu Tiên


Ngày 23/7/1980, tên lửa đẩy Soyuz 11A511U đã được phóng thành công tại Baikonur đưa tàu vũ trụ Soyuz 37 chở hai nhà du hành Phạm Tuân và Viktor Gorbatko lên quỹ đạo.

Với sự kiện này, Việt Nam đã trở thành quốc gia đầu tiên của châu Á và thế giới thứ ba, quốc gia thứ 8 trên thế giới có người bay lên vũ trụ. Dưới đây là một vài hình ảnh Phạm Tuân những ngày trước và sau chuyến bay lịch sử vào vũ trụ.

Trích từ http://chaobuoisang.net/anh-hung-pham-tuan-va-chuyen-bay-lich-su-1286812.htm
Posted by Admin ĐN

Anh hùng Phi công Phạm Tuân cùng những người bạn Liên Xô trượt tuyết ở khu vực ngoại vi Thủ đô Moscow.Trích từ http://chaobuoisang.net/anh-hung-pham-tuan-va-chuyen-bay-lich-su-1286812.htmPosted by Admin ĐN

Anh hùng Phi công Phạm Tuân cùng những người bạn Liên Xô trượt tuyết ở khu vực ngoại vi Thủ đô Moscow.
Trích từ http://chaobuoisang.net/anh-hung-pham-tuan-va-chuyen-bay-lich-su-1286812.htm
Posted by Admin ĐN

Anh hùng phi công Phạm Tuân và người bạn Liên Xô đồng hành trên tàu Soyuz 37, phi hành gia Viktor Gorbatko.Trích từ http://chaobuoisang.net/anh-hung-pham-tuan-va-chuyen-bay-lich-su-1286812.htmPosted by Admin ĐN

Anh hùng phi công Phạm Tuân và người bạn Liên Xô đồng hành trên tàu Soyuz 37, phi hành gia Viktor Gorbatko.
Trích từ http://chaobuoisang.net/anh-hung-pham-tuan-va-chuyen-bay-lich-su-1286812.htm
Posted by Admin ĐN

Phạm Tuân (trái) và Bùi Thanh Liêm (phải) thuộc tổ bay dự bị tàu Soyuz 37.Trích từ http://chaobuoisang.net/anh-hung-pham-tuan-va-chuyen-bay-lich-su-1286812.htmPosted by Admin ĐN

Phạm Tuân (trái) và Bùi Thanh Liêm (phải) thuộc tổ bay dự bị tàu Soyuz 37.
Trích từ http://chaobuoisang.net/anh-hung-pham-tuan-va-chuyen-bay-lich-su-1286812.htm
Posted by Admin ĐN

Phi hành gia Phạm Tuân (phải) và Gorbatko (trái) trong khoang lái mô phỏng.Posted by Admin ĐN

Phi hành gia Phạm Tuân (phải) và Gorbatko (trái) trong khoang lái mô phỏng.
Posted by Admin ĐN

Phạm Tuân đang được Viktor Gorbatko hướng dẫn sử dụng các thiết bị tại Trung tâm huấn luyện Gagarin.Trích từ http://chaobuoisang.net/anh-hung-pham-tuan-va-chuyen-bay-lich-su-1286812.htmPosted by Admin ĐN

Phạm Tuân đang được Viktor Gorbatko hướng dẫn sử dụng các thiết bị tại Trung tâm huấn luyện Gagarin.
Trích từ http://chaobuoisang.net/anh-hung-pham-tuan-va-chuyen-bay-lich-su-1286812.htm
Posted by Admin ĐN

Phạm Tuân và Gorbatko cùng trao đổi trong buổi huấn luyện sẵn sàng chuyến bay vào vũ trụ.Trích từ http://chaobuoisang.net/anh-hung-pham-tuan-va-chuyen-bay-lich-su-1286812.htmPosted by Admin ĐN

Phạm Tuân và Gorbatko cùng trao đổi trong buổi huấn luyện sẵn sàng chuyến bay vào vũ trụ.
Trích từ http://chaobuoisang.net/anh-hung-pham-tuan-va-chuyen-bay-lich-su-1286812.htm
Posted by Admin ĐN

Phạm Tuân thực hiện bài huấn luyện tại trung tâm huấn luyện phi hành gia Yuri Gagarin, thành phố Ngôi sao.Trích từ http://chaobuoisang.net/anh-hung-pham-tuan-va-chuyen-bay-lich-su-1286812.htmPosted by Admin ĐN

Phạm Tuân thực hiện bài huấn luyện tại trung tâm huấn luyện phi hành gia Yuri Gagarin, thành phố Ngôi sao.
Trích từ http://chaobuoisang.net/anh-hung-pham-tuan-va-chuyen-bay-lich-su-1286812.htm
Posted by Admin ĐN

Phi hành gia Phạm Tuân (phải) và Gorbatko (trái) trong khoang lái mô phỏng.Trích từ http://chaobuoisang.net/anh-hung-pham-tuan-va-chuyen-bay-lich-su-1286812.htmPosted by Admin ĐN

Phi hành gia Phạm Tuân (phải) và Gorbatko (trái) trong khoang lái mô phỏng.
Trích từ http://chaobuoisang.net/anh-hung-pham-tuan-va-chuyen-bay-lich-su-1286812.htm
Posted by Admin ĐN

Phi hành đoàn chính thức và dự bị tàu Soyuz 37 (từ trái qua phải): Phạm Tuân, Viktor Gorbatko, Bùi Thanh Liêm và Valery Bykovsky tại gian phòng trong điện Kremlin.Trích từ http://chaobuoisang.net/anh-hung-pham-tuan-va-chuyen-bay-lich-su-1286812.htmPosted by Admin ĐN

Phi hành đoàn chính thức và dự bị tàu Soyuz 37 (từ trái qua phải): Phạm Tuân, Viktor Gorbatko, Bùi Thanh Liêm và Valery Bykovsky tại gian phòng trong điện Kremlin.
Trích từ http://chaobuoisang.net/anh-hung-pham-tuan-va-chuyen-bay-lich-su-1286812.htm
Posted by Admin ĐN

Phi hành đoàn chính thức và dự bị Soyuz 37 tại trung tâm huấn luyện Yuri Gagarin.Trích từ http://chaobuoisang.net/anh-hung-pham-tuan-va-chuyen-bay-lich-su-1286812.htmPosted by Admin ĐN

Phi hành đoàn chính thức và dự bị Soyuz 37 tại trung tâm huấn luyện Yuri Gagarin.
Trích từ http://chaobuoisang.net/anh-hung-pham-tuan-va-chuyen-bay-lich-su-1286812.htm
Posted by Admin ĐN

Bùi Thanh Liêm, Valery Bykovsky (bên trái) và Phạm Tuân, Gorbatko (bên phải) trong buổi cùng trao đổi.Trích từ http://chaobuoisang.net/anh-hung-pham-tuan-va-chuyen-bay-lich-su-1286812.htmPosted by Admin ĐN

Bùi Thanh Liêm, Valery Bykovsky (bên trái) và Phạm Tuân, Gorbatko (bên phải) trong buổi cùng trao đổi.
Trích từ http://chaobuoisang.net/anh-hung-pham-tuan-va-chuyen-bay-lich-su-1286812.htm
Posted by Admin ĐN

Hai nhà du hành vũ trụ Gorbatko và Phạm Tuân đang huấn luyện.Posted by Admin ĐN

Hai nhà du hành vũ trụ Gorbatko và Phạm Tuân đang huấn luyện.
Posted by Admin ĐN

Hai nhà du hành vũ trụ Gorbatko và Phạm Tuân.Posted by Admin ĐN

Hai nhà du hành vũ trụ Gorbatko và Phạm Tuân.
Posted by Admin ĐN

Hai nhà du hành vũ trụ Gorbatko và Phạm Tuân.Posted by Admin ĐN

Hai nhà du hành vũ trụ Gorbatko và Phạm Tuân.
Posted by Admin ĐN

Phi hành gia Phạm Tuân.Posted by Admin ĐN

Phi hành gia Phạm Tuân.
Posted by Admin ĐN

Phi hành gia Phạm Tuân.Posted by Admin ĐN

Phi hành gia Phạm Tuân.
Posted by Admin ĐN

Phạm Tuân và Gorơbatco trước giờ lên tàu vũ trụ ngày 23-7-1980.Posted by Admin ĐN

Phạm Tuân và Gorơbatco trước giờ lên tàu vũ trụ ngày 23-7-1980.
Posted by Admin ĐN

Ngày 23/7/1980, tại sân bay vũ trụ Baikonur, tên lửa đẩy Soyuz A511U phóng thành công đưa tàu vũ trụ Soyuz-37 mang hai nhà du hành Phạm Tuân và Gorbatko lên quỹ đạo. Tới 23h02, Soyuz-37 kết nối thành công với Trạm Chào mừng 6.Trích từ http://chaobuoisang.net/anh-hung-pham-tuan-va-chuyen-bay-lich-su-1286812.htmPosted by Admin ĐN

Ngày 23/7/1980, tại sân bay vũ trụ Baikonur, tên lửa đẩy Soyuz A511U phóng thành công đưa tàu vũ trụ Soyuz-37 mang hai nhà du hành Phạm Tuân và Gorbatko lên quỹ đạo. Tới 23h02, Soyuz-37 kết nối thành công với Trạm Chào mừng 6.
Trích từ http://chaobuoisang.net/anh-hung-pham-tuan-va-chuyen-bay-lich-su-1286812.htm
Posted by Admin ĐN

Phạm Tuân cùng hai nhà du hành vũ trụ Gorơbatco (phải) và Veleri Riumin trên tàu vũ trụ.Posted by Admin ĐN

Phạm Tuân cùng hai nhà du hành vũ trụ Gorơbatco (phải) và Veleri Riumin trên tàu vũ trụ.
Posted by Admin ĐN

Sau 8 ngày trên vũ trụ, ngày 11/10/1980, Phạm Tuân và Gorbatko trở về trái đất an toàn. Trong ảnh: hai phi hành gia Việt - Xô trả lời phỏng vấn báo chí.Trích từ http://chaobuoisang.net/anh-hung-pham-tuan-va-chuyen-bay-lich-su-1286812.htmPosted by Admin ĐN

Sau 8 ngày trên vũ trụ, ngày 11/10/1980, Phạm Tuân và Gorbatko trở về trái đất an toàn. Trong ảnh: hai phi hành gia Việt - Xô trả lời phỏng vấn báo chí.
Trích từ http://chaobuoisang.net/anh-hung-pham-tuan-va-chuyen-bay-lich-su-1286812.htm
Posted by Admin ĐN

Sau 8 ngày trên vũ trụ, ngày 11-10-80, Phạm Tuân và Gorbatko trở về trái đất an toàn. Trong ảnh hai phi hành gia Việt - Xô trả lời phỏng vấn báo chí.Posted by Admin ĐN

Sau 8 ngày trên vũ trụ, ngày 11-10-80, Phạm Tuân và Gorbatko trở về trái đất an toàn. Trong ảnh hai phi hành gia Việt - Xô trả lời phỏng vấn báo chí.
Posted by Admin ĐN

Anh hùng Phạm Tuân được đón mừng sau chuyến bay lịch sử.Trích từ http://chaobuoisang.net/anh-hung-pham-tuan-va-chuyen-bay-lich-su-1286812.htmPosted by Admin ĐN

Anh hùng Phạm Tuân được đón mừng sau chuyến bay lịch sử.
Trích từ http://chaobuoisang.net/anh-hung-pham-tuan-va-chuyen-bay-lich-su-1286812.htm
Posted by Admin ĐN

Trở về trong vòng tay bè bạn thành phố Ngôi sao.Trích từ http://chaobuoisang.net/anh-hung-pham-tuan-va-chuyen-bay-lich-su-1286812.htmPosted by Admin ĐN

Trở về trong vòng tay bè bạn thành phố Ngôi sao.
Trích từ http://chaobuoisang.net/anh-hung-pham-tuan-va-chuyen-bay-lich-su-1286812.htm
Posted by Admin ĐN

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp thăm phi hành gia Phạm Tuân.Posted by Admin ĐN

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp thăm phi hành gia Phạm Tuân.
Posted by Admin ĐN

Phi hành gia Phạm Tuân sau chuyến bay lịch sử.Posted by Admin ĐN

Phi hành gia Phạm Tuân sau chuyến bay lịch sử.
Posted by Admin ĐN

Theo nhà nước, đây là chiếc máy bay MIG-21MF mang số hiệu 5121 mà Phạm Tuân đã điều khiển và bắn rơi một máy bay B-52 vào ngày 27-12-1972.Posted by Admijn ĐN

Theo nhà nước, đây là chiếc máy bay MIG-21MF mang số hiệu 5121 mà Phạm Tuân đã điều khiển và bắn rơi một máy bay B-52 vào ngày 27-12-1972.
Posted by Admijn ĐN

Tướng Phạm Tuân ngày ngay.Posted by Admin ĐN

Tướng Phạm Tuân ngày ngay.
Posted by Admin ĐN

Nhà thờ Đức Bà năm 1890 khi chưa có 2 chóp mái.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Nhà thờ Đức Bà năm 1890 khi chưa có 2 chóp mái.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Nhà thờ Núi Nha Trang, giai đoạn đang xây dựng khoảng những năm đầu 1930.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Nhà thờ Núi Nha Trang, giai đoạn đang xây dựng khoảng những năm đầu 1930.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Niềm vui chiến thắng, Sài Gòn 30-4-1975.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Niềm vui chiến thắng, Sài Gòn 30-4-1975.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Pháp trường Sài Gòn 1966, nay là Cty Vận tải Đường sắt Tp.HCM.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Pháp trường Sài Gòn 1966, nay là Cty Vận tải Đường sắt Tp.HCM.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Quân Giải phóng tiến vào Thành nội, Huế năm 1968.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Quân Giải phóng tiến vào Thành nội, Huế năm 1968.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Sài Gòn, năm 1969 & nay.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Sài Gòn, năm 1969 & nay.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Sân trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt năm 1948.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Sân trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt năm 1948.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Sinh viên ngoại quốc trong sân trường CĐSP Đà Lạt.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Sinh viên ngoại quốc trong sân trường CĐSP Đà Lạt.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Thành nội, Huế khoảng những năm 1925-30.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Thành nội, Huế khoảng những năm 1925-30.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Tháp bà Ponagar nhìn từ cầu Xóm Bóng.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Tháp bà Ponagar nhìn từ cầu Xóm Bóng.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Tháp Nam Pônagar - Kalan B Dinh Ông.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Tháp Nam Pônagar - Kalan B Dinh Ông.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Tháp Tây Bắc Pônagar - Kalan F Dinh Cô Cậu.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Tháp Tây Bắc Pônagar - Kalan F Dinh Cô Cậu.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Thiếu nữ Huế trên cầu Trường Tiền, những năm 60.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Thiếu nữ Huế trên cầu Trường Tiền, những năm 60.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Trường Lê Quý Đôn Février 1947.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Trường Lê Quý Đôn Février 1947.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Trường Lycée Yersin năm 1948, nay là Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Trường Lycée Yersin năm 1948, nay là Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Tượng Phật Trắng Nha Trang, 9-1966.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Tượng Phật Trắng Nha Trang, 9-1966.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Vệ binh Huế xưa.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Vệ binh Huế xưa.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Vòng xoay Thống Nhất và 2-4 khoảng những cuối năm 60.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Vòng xoay Thống Nhất và 2-4 khoảng những cuối năm 60.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Behind the Scene

Behind the Scene "Looking Into the Past". Cách chụp hình so sánh ngày nay và hình quá khứ.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Ấp Trường Tây (xóm Chụt) năm 1968. Ảnh gốc được chụp bởi nhiếp ảnh gia nổi tiếng Alfred Eisenstaedt.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Ấp Trường Tây (xóm Chụt) năm 1968. Ảnh gốc được chụp bởi nhiếp ảnh gia nổi tiếng Alfred Eisenstaedt.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Biển Nha Trang xưa & nay, huớng nhìn từ cầu Xóm Bóng.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Biển Nha Trang xưa & nay, huớng nhìn từ cầu Xóm Bóng.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Bưu điện trung tâm Thành Phố.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Bưu điện trung tâm Thành Phố.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Cảng cá Nha Trang xưa & nay.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Cảng cá Nha Trang xưa & nay.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Caravelle Hotel 1966 & nayTrích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Caravelle Hotel 1966 & nay
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Cầu Long Hồ, Cam Ranh 1967-68.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Cầu Long Hồ, Cam Ranh 1967-68.
Trích từ website
http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Cầu Ông Đạo, Đà Lạt năm 1957.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Cầu Ông Đạo, Đà Lạt năm 1957.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Cầu Xóm Bóng Nha Trang.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Cầu Xóm Bóng Nha Trang.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Chợ Bến Thành, 1922.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Chợ Bến Thành, 1922.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Chợ Hòa Bình, Đà Lạt năm 1948.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Chợ Hòa Bình, Đà Lạt năm 1948.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Chùa Cầu, Hội An xưa.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Chùa Cầu, Hội An xưa.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Chụp cùng người bạn thân cuối năm học cấp 3 tại trường Lý Tự Trọng, Nha Trang 1998.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Chụp cùng người bạn thân cuối năm học cấp 3 tại trường Lý Tự Trọng, Nha Trang 1998.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Cổng Đinh Công Tráng Thành cổ Quảng Trị năm 1968.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Cổng Đinh Công Tráng Thành cổ Quảng Trị năm 1968.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Cổng thành cổ Diên Khánh.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Cổng thành cổ Diên Khánh.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Công viên Yến Phi.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Công viên Yến Phi.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Continental Palace năm 1950 & nay.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Continental Palace năm 1950 & nay.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Dalat Hotel Du Parc 29-12-1948 - 11/11/2011.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Dalat Hotel Du Parc 29-12-1948 - 11/11/2011.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Đường Đồng Khởi, Sài Gòn những năm 50-60.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Đường Đồng Khởi, Sài Gòn những năm 50-60.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Đường Lê Hồng Phong, Buôn Mê Thuột những năm 1960 & nay.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Đường Lê Hồng Phong, Buôn Mê Thuột những năm 1960 & nay.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Đường Lý Thánh Tôn (đoạn nối với Phan Chu Trinh), Nha Trang năm 1966 và nay.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Đường Lý Thánh Tôn (đoạn nối với Phan Chu Trinh), Nha Trang năm 1966 và nay.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Đường Thống Nhất, Nha Trang năm 1969.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Đường Thống Nhất, Nha Trang năm 1969.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Đường Yersin, Nha Trang năm 1966-1967. Ảnh gốc được chụp bởi Paul Gansky.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Đường Yersin, Nha Trang năm 1966-1967. Ảnh gốc được chụp bởi Paul Gansky.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Ga Nha Trang năm 1970.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Ga Nha Trang năm 1970.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Góc đường Duy Tân nay đường là 3/2, Đà Lạt năm 1968.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Góc đường Duy Tân nay đường là 3/2, Đà Lạt năm 1968.
Trích từ website
http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Hải Đảo xưa, nay là Champa Island.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Hải Đảo xưa, nay là Champa Island.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Hồ Xuân Hương, đoạn Thủy Tạ, Đà Lạt thập niên 50.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Hồ Xuân Hương, đoạn Thủy Tạ, Đà Lạt thập niên 50.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Hội An xưa & nay.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Hội An xưa & nay.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Hội An xưa.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Hội An xưa.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Huế 1967 - Cầu Trường Tiền.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Huế 1967 - Cầu Trường Tiền.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Khách sạn Terminus, theo tiếng Pháp nghĩa là Cuối Cùng, nay là trụ sở của phòng CSGT Khánh Hòa.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Khách sạn Terminus, theo tiếng Pháp nghĩa là Cuối Cùng, nay là trụ sở của phòng CSGT Khánh Hòa.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Khu Hòa Bình, Đà Lạt năm 1970.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Khu Hòa Bình, Đà Lạt năm 1970.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Khu vực Thông tin hướng ra phía Bắc xưa và nay đã có thêm tượng đài Chiến thắng.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Khu vực Thông tin hướng ra phía Bắc xưa và nay đã có thêm tượng đài Chiến thắng.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Khu vực Thông tin Khánh Hòa cũ.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Khu vực Thông tin Khánh Hòa cũ.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

KTX 135 Trần Hưng Đạo năm 1966 bị phá hủy mấy tầng dưới do bom đạn.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

KTX 135 Trần Hưng Đạo năm 1966 bị phá hủy mấy tầng dưới do bom đạn.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Mã binh Huế.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Mã binh Huế.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Majestic Hotel năm 1966 & nay.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Majestic Hotel năm 1966 & nay.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Mandapa - Tầng giữa Pônagar.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Mandapa - Tầng giữa Pônagar.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Ngã ba Hai Bà Trưng - Phan Bội Châu, Nha Trang những năm 60.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Ngã ba Hai Bà Trưng - Phan Bội Châu, Nha Trang những năm 60.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Ngã ba Thống Nhất-Đào Duy Từ, Nha Trang.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Ngã ba Thống Nhất-Đào Duy Từ, Nha Trang.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Ngã ba Thống Nhất-Yết Kiêu, Nha Trang năm 1967-68.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Ngã ba Thống Nhất-Yết Kiêu, Nha Trang năm 1967-68.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Ngã tư Nhà Thờ-Độc Lập (nay là Lê Thành Phương-Thông Nhất), Nha Trang khoảng những năm 1966-68.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Ngã tư Nhà Thờ-Độc Lập (nay là Lê Thành Phương-Thông Nhất), Nha Trang khoảng những năm 1966-68.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Ngã tư Thống Nhất - Lê Thành Phương, Nha Trang 1967.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Ngã tư Thống Nhất - Lê Thành Phương, Nha Trang 1967.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Nha Địa dư Quốc gia, Đà Lạt năm 1948, nay là Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Nha Địa dư Quốc gia, Đà Lạt năm 1948, nay là Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt.
Trích từ website
http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Nha Trang 1966-68 và ngày nay.Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/Hình của Khánh HmoongPosted by Admin ĐN

Nha Trang 1966-68 và ngày nay.
Trích từ website http://www.flickr.com/photos/hmoong/sets/72157627891376819/
Hình của Khánh Hmoong
Posted by Admin ĐN

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác