Phi Cơ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam - 1949-1975


Các loại phi cơ của Quận Đội Nhân Dân Việt Nam (VPAF) trong thời Chiến Tranh Việt Nam, kể cả các loại phi cơ chiếm được từ miền nam Việt Nam.
1949 De Haviland DH.82 Tiger Moth Hoàng Đế Bảo Đại tặng chiếc phi cơ này và một chiếc phi cơ Morane Saulnier cho quân kháng chiến chống Pháp năm 1945. Năm 1949, chiếc phi cơ loại này đi vào lịch sử vì nó là chiếc máy bay Việt Nam đầu tiên đã cất cánh bay. Người phi công tên là Nguyễn Đức Việt.
1949 De Haviland DH.82 Tiger Moth
Hoàng Đế Bảo Đại tặng chiếc phi cơ này và một chiếc phi cơ Morane Saulnier cho quân kháng chiến chống Pháp năm 1945. Năm 1949, chiếc phi cơ loại này đi vào lịch sử vì nó là chiếc máy bay Việt Nam đầu tiên đã cất cánh bay. Người phi công tên là Nguyễn Đức Việt.
1956 Aero 45 Phi cơ huấn luyện của Czech chế tạo và viện trợ bởi Liên Xô qua đường Trung Cộng.
1956 Aero 45
Phi cơ huấn luyện của Czech chế tạo và viện trợ bởi Liên Xô qua đường Trung Cộng.
1959 Antonov An-2 Colt Phi cơ vận tải do Liên Xô viện trợ.
1959 Antonov An-2 Colt
Phi cơ vận tải do Liên Xô viện trợ.
1959 Ilushin Il-14S Crate Phi cơ chở hành khách do Liên Xô viện trợ.
1959 Ilushin Il-14S Crate
Phi cơ chở hành khách do Liên Xô viện trợ.
1959 Lisunov Li-2 Cab Phi cơ vận tải do Liên Xô viện trợ. Phi cơ này Liên Xô đã chế lại từ phi cơ Douglas C-47 mà Mỹ đã viện trợ cho Liên Xô trong cuộc Thế Chiến Thư Hai.
1959 Lisunov Li-2 Cab
Phi cơ vận tải do Liên Xô viện trợ. Phi cơ này Liên Xô đã chế lại từ phi cơ Douglas C-47 mà Mỹ đã viện trợ cho Liên Xô trong cuộc Thế Chiến Thư Hai.
1959 Mil Mi-4 Hound Trực Thăng do Liên Xô viện trợ. Loại này Không Quân Nhân Dân Việt Nam dùng để chở Chủ Tịch Hồ Chí Minh.
1959 Mil Mi-4 Hound
Trực Thăng do Liên Xô viện trợ. Loại này Không Quân Nhân Dân Việt Nam dùng để chở Chủ Tịch Hồ Chí Minh.
1959 Yakovlev Yak-18 Max Phi cơ huấn luyện do Liên Xô viện trợ. Phi cơ Trung Cộng viện trợ gọi là CJ-6.
1959 Yakovlev Yak-18 Max
Phi cơ huấn luyện do Liên Xô viện trợ. Phi cơ Trung Cộng viện trợ gọi là CJ-6.
1963 North American T-28B Trojan - 1st Air Commando Squadron Phi cơ oanh tạc này nguyên thủy tùy Không Quân Hoàng Gia Lào. Một người phi công người Thái đã lái máy bay này qua miền bắc Việt Nam, và được Nhà Nước tiếp thu. Chiếc máy bay này nổi itếng trong lịch sử chiến tranh Việt Nam là đã bắn hạ một chiếc Fairchild C-123 Provider do Mỹ bay thám thính tỉnh Nghệ An.
1963 North American T-28B Trojan - 1st Air Commando Squadron
Phi cơ oanh tạc này nguyên thủy tùy Không Quân Hoàng Gia Lào. Một người phi công người Thái đã lái máy bay này qua miền bắc Việt Nam, và được Nhà Nước tiếp thu. Chiếc máy bay này nổi itếng trong lịch sử chiến tranh Việt Nam là đã bắn hạ một chiếc Fairchild C-123 Provider do Mỹ bay thám thính tỉnh Nghệ An.
1965 Mikoyan Gurevich Mig-15 UTI - 910th Julius Fucik Training Regiment Phi cơ huấn luyện do Liên Xô viện trợ.
1965 Mikoyan Gurevich Mig-15 UTI - 910th Julius Fucik Training Regiment
Phi cơ huấn luyện do Liên Xô viện trợ.
1966 Aero L-29 Delfin Phi cơ huấn luyện do Czech chế tạo và viện trở bởi Liên Xô.
1966 Aero L-29 Delfin
Phi cơ huấn luyện do Czech chế tạo và viện trở bởi Liên Xô.
1966 Mikoyan Gurevich Mig-17PF Fresco - 921st IAP Sao Do Chiến đấu cơ do Liên Xô và Trung Cộng viện trợ. Phi cơ của Trung Cộng gọi là F-5A.
1966 Mikoyan Gurevich Mig-17PF Fresco - 921st IAP Sao Do
Chiến đấu cơ do Liên Xô và Trung Cộng viện trợ. Phi cơ của Trung Cộng gọi là F-5A.
1966 Mikoyan Gurevich Mig-21PF Fishbed - 921st IAP Sao Do Chiến đấu cơ do Liên Xô và Trung Cộng viện trợ. Phi cơ của Trung Cộng gọi là F-13.
1966 Mikoyan Gurevich Mig-21PF Fishbed - 921st IAP Sao Do
Chiến đấu cơ do Liên Xô và Trung Cộng viện trợ. Phi cơ của Trung Cộng gọi là F-13.
1967 Mikoyan Gurevich Mig-17F Fresco C - 923rd IAP Yen The Chiến đấu cơ do Liên Xô và Trung Cộng viện trợ. Phi cơ của Trung Cộng gọi là F-5.
1967 Mikoyan Gurevich Mig-17F Fresco C - 923rd IAP Yen The
Chiến đấu cơ do Liên Xô và Trung Cộng viện trợ. Phi cơ của Trung Cộng gọi là F-5.
1966 Mikoyan Gurevich Mig-21PFV Fishbed D - 921st IAP Sao Do Chiến đấu cơ do Liên Xô viện trợ. Loại Mig-21PFV chế tạo đặc biệt cho khí hậu miệt nhiệt đới nóng và ẩm ở Việt Nam. Lưu ý, chữ
1966 Mikoyan Gurevich Mig-21PFV Fishbed D - 921st IAP Sao Do
Chiến đấu cơ do Liên Xô viện trợ. Loại Mig-21PFV chế tạo đặc biệt cho khí hậu miệt nhiệt đới nóng và ẩm ở Việt Nam. Lưu ý, chữ "V" sau chữ Mig-21PFV.
1967 Mikoyan Gurevich Mig-17F Fresco C Chiến đấu cơ do Liên Xô và Trung Cộng viện trợ. Phi cơ của Trung Cộng gọi là F-5.
1967 Mikoyan Gurevich Mig-17F Fresco C
Chiến đấu cơ do Liên Xô và Trung Cộng viện trợ. Phi cơ của Trung Cộng gọi là F-5.
1968 Mikoyan Gurevich Mig-17F Fresco-C - 921st IAP Sao Do Chiến đấu cơ do Liên Xô và Trung Cộng viện trợ. Phi cơ của Trung Cộng gọi là F-5.
1968 Mikoyan Gurevich Mig-17F Fresco-C - 921st IAP Sao Do
Chiến đấu cơ do Liên Xô và Trung Cộng viện trợ. Phi cơ của Trung Cộng gọi là F-5.
1968 Mikoyan Gurevich Mig-17F Fresco-F - 923rd IAP Yen The Chiến đấu cơ do Liên Xô và Trung Cộng viện trợ. Phi cơ của Trung Cộng gọi là F-5.
1968 Mikoyan Gurevich Mig-17F Fresco-F - 923rd IAP Yen The
Chiến đấu cơ do Liên Xô và Trung Cộng viện trợ. Phi cơ của Trung Cộng gọi là F-5.
1968 Mikoyan Gurevich Mig-21PFM Fishbed - 921st IAP Sao Do Fighter Regiment Chiến đấu cơ do Liên Xô và Trung Cộng viện trợ. Phi cơ của Trung Cộng gọi là F-13.
1968 Mikoyan Gurevich Mig-21PFM Fishbed - 921st IAP Sao Do Fighter Regiment
Chiến đấu cơ do Liên Xô và Trung Cộng viện trợ. Phi cơ của Trung Cộng gọi là F-13.
1968 Mil Mi-6 Hook Trực thăng vận tải hạng nặng do Liên Xô viện trợ. Trong những năm 1968 đến cuối 1972, máy bay trực thăng này đã được dùng để mang các chiến đấu cơ Mig-17 và Mig-21 vô núi dấu để tránh bom của Mỹ thả.
1968 Mil Mi-6 Hook
Trực thăng vận tải hạng nặng do Liên Xô viện trợ. Trong những năm 1968 đến cuối 1972, máy bay trực thăng này đã được dùng để mang các chiến đấu cơ Mig-17 và Mig-21 vô núi dấu để tránh bom của Mỹ thả.
1968 Shenyang J-5 Fresco C - 923rd Yen The Chiến đấu cơ do Trung Cộng chế và viện trợ. Phi cơ của Trung Cộng chế từ Mig-17F của Liên Xô.
1968 Shenyang J-5 Fresco C - 923rd Yen The
Chiến đấu cơ do Trung Cộng chế và viện trợ. Phi cơ của Trung Cộng chế từ Mig-17F của Liên Xô.
1968 Mikoyan Gurevich Mig-21F-13 Fishbed - 921st IAP Sao Do Fighter Regiment Chiến đấu cơ do Liên Xô và Trung Cộng viện trợ. Phi cơ của Trung Cộng gọi là F-13.
1968 Mikoyan Gurevich Mig-21F-13 Fishbed - 921st IAP Sao Do Fighter Regiment
Chiến đấu cơ do Liên Xô và Trung Cộng viện trợ. Phi cơ của Trung Cộng gọi là F-13.
1969 Ilushin H-5 Mascot Phi cơ thả bom do Liên Xô viện trợ.
1969 Ilushin H-5 Mascot
Phi cơ thả bom do Liên Xô viện trợ.
1969 Ilushin IL-28 Beagle - 929th BAE Phi cơ thả bom do Liên Xô viện trợ.
1969 Ilushin IL-28 Beagle - 929th BAE
Phi cơ thả bom do Liên Xô viện trợ.
1969 Mikoyan Gurevich Mig-21PFL Fishbed - 921st Sao Do Fighter Regiment Chiến đấu cơ do Liên Xô và Trung Cộng viện trợ. Phi cơ của Trung Cộng gọi là F-13.
1969 Mikoyan Gurevich Mig-21PFL Fishbed - 921st Sao Do Fighter Regiment
Chiến đấu cơ do Liên Xô và Trung Cộng viện trợ. Phi cơ của Trung Cộng gọi là F-13.
1972 Mikoyan Gurevich Mig-17F Fresco-C - 921st IAP Sao Do Chiến đấu cơ do Liên Xô và Trung Cộng viện trợ. Phi cơ của Trung Cộng gọi là F-5.
1972 Mikoyan Gurevich Mig-17F Fresco-C - 921st IAP Sao Do
Chiến đấu cơ do Liên Xô và Trung Cộng viện trợ. Phi cơ của Trung Cộng gọi là F-5.
1972 Mikoyan Gurevich Mig-19 (Shenyang J-6) Farmer-C - 925th Fighter Regiment Chiến đấu cơ do Liên Xô và Trung Cộng viện trợ. Phi cơ của Trung Cộng gọi là F-6. Loại phi cơ hai máy này khó bảo trì hơn Mig-17 và Mig-21, nên không được xài nhiều trong cuộc chiến Việt Nam.
1972 Mikoyan Gurevich Mig-19 (Shenyang J-6) Farmer-C - 925th Fighter Regiment
Chiến đấu cơ do Liên Xô và Trung Cộng viện trợ. Phi cơ của Trung Cộng gọi là F-6. Loại phi cơ hai máy này khó bảo trì hơn Mig-17 và Mig-21, nên không được xài nhiều trong cuộc chiến Việt Nam.
1972 Mikoyan Gurevich Mig-19 (Shenyang J-6) Farmer-C - 925th IAP Figher Regiment Chiến đấu cơ do Liên Xô và Trung Cộng viện trợ. Phi cơ của Trung Cộng gọi là F-6. Loại phi cơ hai máy này khó bảo trì hơn Mig-17 và Mig-21, nên không được xài nhiều trong cuộc chiến Việt Nam.
1972 Mikoyan Gurevich Mig-19 (Shenyang J-6) Farmer-C - 925th IAP Figher Regiment
Chiến đấu cơ do Liên Xô và Trung Cộng viện trợ. Phi cơ của Trung Cộng gọi là F-6. Loại phi cơ hai máy này khó bảo trì hơn Mig-17 và Mig-21, nên không được xài nhiều trong cuộc chiến Việt Nam.
1972 Mikoyan Gurevich Mig-21bis Fishbed Chiến đấu cơ do Liên Xô viện trợ.
1972 Mikoyan Gurevich Mig-21bis Fishbed
Chiến đấu cơ do Liên Xô viện trợ.
1972 Mikoyan Gurevich Mig-21PFM Fishbed - 927th IAP Lam Son Fighter Regiment 2 Chiến đấu cơ do Liên Xô viện trợ.
1972 Mikoyan Gurevich Mig-21PFM Fishbed - 927th IAP Lam Son Fighter Regiment 2
Chiến đấu cơ do Liên Xô viện trợ.
1972 Mikoyan Gurevich Mig-21PFM Fishbed - 927th IAP Lam Son Fighter Regiment 3 Chiến đấu cơ do Liên Xô viện trợ.
1972 Mikoyan Gurevich Mig-21PFM Fishbed - 927th IAP Lam Son Fighter Regiment 3
Chiến đấu cơ do Liên Xô viện trợ.
1975 De Haviland C-7A Caribou Phi cơ vận tải tiếp thu từ Không Quân Việt Nam của miền nam sau tháng tư năm 1975.
1975 De Haviland C-7A Caribou
Phi cơ vận tải tiếp thu từ Không Quân Việt Nam của miền nam sau tháng tư năm 1975.
1975 Cessna A-37A Dragonfly - Da Nang Phi cơ oanh tạc tiếp thu bở Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam năm 1975 và dùng để bom Tân Sơn Nhất trong những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hoà.
1975 Cessna A-37A Dragonfly - Da Nang
Phi cơ oanh tạc tiếp thu bở Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam năm 1975 và dùng để bom Tân Sơn Nhất trong những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hoà.
1975 Cessna L-19 (O-1A) Bird Dog Phi Cơ thám thính tiếp thu từ Không Quân Việt Nam của miền nam sau tháng tư năm 1975.
1975 Cessna L-19 (O-1A) Bird Dog
Phi Cơ thám thính tiếp thu từ Không Quân Việt Nam của miền nam sau tháng tư năm 1975.
1975 Cessna T-41A Mescalero Phi Cơ thám thính tiếp thu từ Không Quân Việt Nam của miền nam sau tháng tư năm 1975.
1975 Cessna T-41A Mescalero
Phi Cơ thám thính tiếp thu từ Không Quân Việt Nam của miền nam sau tháng tư năm 1975.
1975 Bell UH-1D Huey Phi Cơ trực thăng tiếp thu từ Không Quân Việt Nam của miền nam sau tháng tư năm 1975.
1975 Bell UH-1D Huey
Phi Cơ trực thăng tiếp thu từ Không Quân Việt Nam của miền nam sau tháng tư năm 1975.
1975 Boeing CH-47A Chinook Phi Cơ trực thăng tiếp thu từ Không Quân Việt Nam của miền nam sau tháng tư năm 1975.
1975 Boeing CH-47A Chinook
Phi Cơ trực thăng tiếp thu từ Không Quân Việt Nam của miền nam sau tháng tư năm 1975.
1975 Douglas AD-6 (A-1H) Skyraider Phi cơ oanh tạc tiếp thu từ Không Quân Việt Nam của miền nam sau tháng tư năm 1975.
1975 Douglas AD-6 (A-1H) Skyraider
Phi cơ oanh tạc tiếp thu từ Không Quân Việt Nam của miền nam sau tháng tư năm 1975.
1975 Douglas C-47 Dakota Phi cơ vận tải tiếp thu từ Không Quân Việt Nam của miền nam sau tháng tư năm 1975.
1975 Douglas C-47 Dakota
Phi cơ vận tải tiếp thu từ Không Quân Việt Nam của miền nam sau tháng tư năm 1975.
1975 Douglas DC-4 Skymaster Phi cơ chở hành khách tiếp thu từ Không Quân Việt Nam của miền nam sau tháng tư năm 1975.
1975 Douglas DC-4 Skymaster
Phi cơ chở hành khách tiếp thu từ Không Quân Việt Nam của miền nam sau tháng tư năm 1975.
1975 Douglas DC-6 Phi cơ chở hành khách tiếp thu từ Không Quân Việt Nam của miền nam sau tháng tư năm 1975.
1975 Douglas DC-6
Phi cơ chở hành khách tiếp thu từ Không Quân Việt Nam của miền nam sau tháng tư năm 1975.
1975 Fairchild C-119G Flying Boxcar Phi cơ vận tải tiếp thu từ Không Quân Việt Nam của miền nam sau tháng tư năm 1975.
1975 Fairchild C-119G Flying Boxcar
Phi cơ vận tải tiếp thu từ Không Quân Việt Nam của miền nam sau tháng tư năm 1975.
1975 Sukhoi SU-22M4 Fitter K - 372nd Division Phi cơ oanh tạc do Liên Xô viện trợ.
1975 Sukhoi SU-22M4 Fitter K - 372nd Division
Phi cơ oanh tạc do Liên Xô viện trợ.
1975 Northrop F-5A Freedom Fighter - IAP 935th Fighter Regiment Chiến đấu cơ tiếp thu từ Không Quân Việt Nam của miền nam sau tháng tư năm 1975.
1975 Northrop F-5A Freedom Fighter - IAP 935th Fighter Regiment
Chiến đấu cơ tiếp thu từ Không Quân Việt Nam của miền nam sau tháng tư năm 1975.
1975 Cessna A-37A Dragonfly - 937th Regiment Phi cơ oanh tạc tiếp thu từ Không Quân Việt Nam của miền nam sau tháng tư năm 1975.
1975 Cessna A-37A Dragonfly - 937th Regiment
Phi cơ oanh tạc tiếp thu từ Không Quân Việt Nam của miền nam sau tháng tư năm 1975.
1975 Cessna U-17A Skywagon - 917th Mixed Regiment Phi cơ thám thính tiếp thu từ Không Quân Việt Nam của miền nam sau tháng tư năm 1975.
1975 Cessna U-17A Skywagon - 917th Mixed Regiment
Phi cơ thám thính tiếp thu từ Không Quân Việt Nam của miền nam sau tháng tư năm 1975.
1975 Northrop F-5E Tiger II - IAP 935th Fighter Regiment Chiến đấu cơ tiếp thu từ Không Quân Việt Nam của miền nam sau tháng tư năm 1975.
1975 Northrop F-5E Tiger II - IAP 935th Fighter Regiment
Chiến đấu cơ tiếp thu từ Không Quân Việt Nam của miền nam sau tháng tư năm 1975.
1975 Lockheed C-130A Hercules Phi cơ vận tải tiếp thu từ Không Quân Việt Nam của miền nam sau tháng tư năm 1975.
1975 Lockheed C-130A Hercules
Phi cơ vận tải tiếp thu từ Không Quân Việt Nam của miền nam sau tháng tư năm 1975.
Ai cũng biết quân đội Không Quân Nhân Dân Việt Nam tham chiến tại miền Nam vào năm 1975, nhưng ít ai biết rằng QĐKQNDVN đã từng tham chiến tại miền Nam trước thời điểm đó. Vào ngày 7/2/1968 trong dịp Tổng Tấn Công Tết Mậu Thân tại Huế, chính quyền Bắc Việt đã phái 4 phi cơ vận tải Ilyushin IL-14 từ Hà Nội bay cấp tốc vào Huế để giúp lực lượng địa phương chiếm giữ thành nội. Nhưng vì thời tiết tỉnh Thừa Thiền lúc đó rất xấu, nên chỉ có hai chiếc mang chất nổ, đạn chống thiết giáp, và giây cáp điện thoại bay được tới mục tiêu để tiếp tế quân đội phía VNDCCH/MTGPMN. Sau khi thả xong đạn dược, cả hai chiếc phi cơ quay về lại miền Bắc. Nhưng vì sương mù dày đặc, một chiếc đã đâm vào núi làm tất cả phi hành đoàn bị tử thương. Trong khi đó hai chiếc IL-14 còn lại được lệnh thả bom tổng hành dinh của Tướng Ngô Quang Trưởng, nhưng cũng vì thời tiết xấu nên cả hai bắt buộc phải quay về. Năm ngày sau, hai chếc phi cơ này thử thêm lần nữa nhưng vẫn không tìm được mục tiêu vì sương mù quá dày. Cả hai phi cơ gọi tổng đài báo cáo rằng họ phải hủy bỏ phi vụ và sẽ bay ra biển để thả bom trước khi quay về Bắc. Vài giây lát sau đó thì tổng đài mất liên lạc và hai chiếc phi cơ đã mất tích từ ngày đó cho tới nay vẫn chưa tìm ra. Trích từ website,   http://www.armchairgeneral.com/forums/showthread.php?t=90326 Chú thích hình: Phi hành đoàn của một trong 4 chiếc phi cơ vận tải Ilyushin IL-14 Crate đã phục vụ tại chiến trường Huế vào dịp Tổng Công Kích Mậu Thân 1968. Từ trái sang: tổ bay Hoàng Ngọc Trung, Nguyễn Văn Kính, Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Bỉnh Sen, Trần Trung Quý... trước giờ xuất phát. Posted by Admin ĐN
Ai cũng biết quân đội Không Quân Nhân Dân Việt Nam tham chiến tại miền Nam vào năm 1975, nhưng ít ai biết rằng QĐKQNDVN đã từng tham chiến tại miền Nam trước thời điểm đó. Vào ngày 7/2/1968 trong dịp Tổng Tấn Công Tết Mậu Thân tại Huế, chính quyền Bắc Việt đã phái 4 phi cơ vận tải Ilyushin IL-14 từ Hà Nội bay cấp tốc vào Huế để giúp lực lượng địa phương chiếm giữ thành nội. Nhưng vì thời tiết tỉnh Thừa Thiền lúc đó rất xấu, nên chỉ có hai chiếc mang chất nổ, đạn chống thiết giáp, và giây cáp điện thoại bay được tới mục tiêu để tiếp tế quân đội phía VNDCCH/MTGPMN. Sau khi thả xong đạn dược, cả hai chiếc phi cơ quay về lại miền Bắc. Nhưng vì sương mù dày đặc, một chiếc đã đâm vào núi làm tất cả phi hành đoàn bị tử thương. Trong khi đó hai chiếc IL-14 còn lại được lệnh thả bom tổng hành dinh của Tướng Ngô Quang Trưởng, nhưng cũng vì thời tiết xấu nên cả hai bắt buộc phải quay về. Năm ngày sau, hai chếc phi cơ này thử thêm lần nữa nhưng vẫn không tìm được mục tiêu vì sương mù quá dày. Cả hai phi cơ gọi tổng đài báo cáo rằng họ phải hủy bỏ phi vụ và sẽ bay ra biển để thả bom trước khi quay về Bắc. Vài giây lát sau đó thì tổng đài mất liên lạc và hai chiếc phi cơ đã mất tích từ ngày đó cho tới nay vẫn chưa tìm ra.
Trích từ website, http://www.armchairgeneral.com/forums/showthread.php?t=90326

Chú thích hình: Phi hành đoàn của một trong 4 chiếc phi cơ vận tải Ilyushin IL-14 Crate đã phục vụ tại chiến trường Huế vào dịp Tổng Công Kích Mậu Thân 1968. Từ trái sang: tổ bay Hoàng Ngọc Trung, Nguyễn Văn Kính, Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Bỉnh Sen, Trần Trung Quý... trước giờ xuất phát.
Posted by Admin ĐN

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác