Phi Cơ Thời Chiến Tranh Đông Dương - 1945-1954


Những hình ảnh phi cơ mà Pháp đã dùng trong cuộc chiến tranh chiếm lại Đông Dương (French Indochina War), từ năm 1945 cho tới 1954.
1945 French Aeronavale Grumman F6F-5 Hellcat - Flotille 1 Do Mỹ viện trợ.
1945 French Aeronavale Grumman F6F-5 Hellcat - Flotille 1
Do Mỹ viện trợ.
1945 French Aeronavale Nakajima A6M2-N Rufe - 8S Escadrille Pháp dùng các phi cơ của Nhật để lại sau Thế Chiến Thư Hai vì thời đó Pháp chưa đủ phi cơ để dùng trong cuộc chiến Đông Dương.
1945 French Aeronavale Nakajima A6M2-N Rufe - 8S Escadrille
Pháp dùng các phi cơ của Nhật để lại sau Thế Chiến Thư Hai vì thời đó Pháp chưa đủ phi cơ để dùng trong cuộc chiến Đông Dương.
1946 French Aerionavale Aichi E13A1a Jake - 8 Escadrille de Servitude Phi cơ Nhật để lại tại Đông Dương. Pháp dùng tù binh Nhật để bảo trì các phi cơ này.
1946 French Aerionavale Aichi E13A1a Jake - 8 Escadrille de Servitude
Phi cơ Nhật để lại tại Đông Dương. Pháp dùng tù binh Nhật để bảo trì các phi cơ này.
1947 French Aeronavale Douglas SBD-5 Dauntless Phi cơ do Mỹ viện trợ. Phi cơ này từng nổi tiếng tại trận đánh ở đảo Midway giữa Mỹ và Nhật năm 1942. Loại phi cơ này đã đánh chìm 3 hàng không mẫu hạm của Nhật thời đó. Sau trận đó, Nhật bắt đầu bị đánh lui cho tới khi đầu hàng năm 1945.
1947 French Aeronavale Douglas SBD-5 Dauntless
Phi cơ do Mỹ viện trợ. Phi cơ này từng nổi tiếng tại trận đánh ở đảo Midway giữa Mỹ và Nhật năm 1942. Loại phi cơ này đã đánh chìm 3 hàng không mẫu hạm của Nhật thời đó. Sau trận đó, Nhật bắt đầu bị đánh lui cho tới khi đầu hàng năm 1945.
1949 French Aeronavale Consolidated PBY-5A Catalina Do Mỹ viện trợ.
1949 French Aeronavale Consolidated PBY-5A Catalina
Do Mỹ viện trợ.
1951 French Aeronavale Supermarine Sea Otter - 9S Escadrille Do nước Anh viện trợ.
1951 French Aeronavale Supermarine Sea Otter - 9S Escadrille
Do nước Anh viện trợ.
1953 French Aeronavale Grumman JRF-5 Goose - 8 Escadrille de Servitude Do Mỹ viện trợ.
1953 French Aeronavale Grumman JRF-5 Goose - 8 Escadrille de Servitude
Do Mỹ viện trợ.
1953 French Aeronavale Sikorsky S-51 Dragonfly - 58S Escadrille Do Mỹ viện trợ.
1953 French Aeronavale Sikorsky S-51 Dragonfly - 58S Escadrille
Do Mỹ viện trợ.
1954 French Aeronavale Chance Vought F4U-7 Corsair - Flottille 12F Do Mỹ viện trợ.
1954 French Aeronavale Chance Vought F4U-7 Corsair - Flottille 12F
Do Mỹ viện trợ.
1954 French Aeronavale Consolidated PB4Y-2S Privateer - Flotille 8F Do Mỹ viện trợ. Phi cơ này tương tự phi cơ thả bom B-24 Liberator, nhưng phi cơ B-24 có hai đuôi. Hoàng Đế Bảo Đại có xài một chiếc này cho cá nhân.
1954 French Aeronavale Consolidated PB4Y-2S Privateer - Flotille 8F
Do Mỹ viện trợ. Phi cơ này tương tự phi cơ thả bom B-24 Liberator, nhưng phi cơ B-24 có hai đuôi. Hoàng Đế Bảo Đại có xài một chiếc này cho cá nhân.
1954 French Aeronavale Curtis SB2C-5E Helldiver - Flottille 3F Do Mỹ viện trợ.
1954 French Aeronavale Curtis SB2C-5E Helldiver - Flottille 3F
Do Mỹ viện trợ.
1954 French Aeronavale Piasecki HUP-2 Retriever - 23S Escadrille Do Mỹ viện trợ.
1954 French Aeronavale Piasecki HUP-2 Retriever - 23S Escadrille
Do Mỹ viện trợ.

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Ảnh Cũ Vật Xưa khác