Poster quảng cáo và bản đồ du lịch Đông Dương thời thuộc Pháp


Bộ Poster quảng cáo du lịch do họa sĩ Pháp Jos Henri-Ponchin vẽ và in năm 1931 tại Hà Nội. Cùng các bản đồ du lịch của 3 kỳ với các poster khác về văn hóa, thương mại, quảng cáo... liên quan đến xứ Đông Dương

Ad DTT
Châu thổ Bắc kỳ
Châu thổ Bắc kỳ
Vịnh Hạ Long
Vịnh Hạ Long
Hồ Ba bể
Hồ Ba bể
Huế
Huế
Kênh rạch Nam kỳ
Kênh rạch Nam kỳ
Angkor, Cambodge
Angkor, Cambodge
Chùa Lào
Chùa Lào
Bản đồ du lịch Bắc kỳ (Tonkin)
Bản đồ du lịch Bắc kỳ (Tonkin)
Bản đồ du lịch Trung kỳ (Annam)
Bản đồ du lịch Trung kỳ (Annam)
Bản đồ du lịch Nam kỳ (Cochinchine)
Bản đồ du lịch Nam kỳ (Cochinchine)
Đông Dương thuộc Liên Hiệp Pháp
Đông Dương thuộc Liên Hiệp Pháp
Bản đồ xứ Bắc Kỳ thuộc Pháp 1942
Bản đồ xứ Bắc Kỳ thuộc Pháp 1942
Bản đồ xứ Nam Kỳ thuộc Pháp 1942
Bản đồ xứ Nam Kỳ thuộc Pháp 1942
Tuyên Quang
Tuyên Quang

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Ảnh Xưa Tổng Hợp khác