Quần đảo Trường Sa phần 1


Biển - Đảo
Giây phút thư giãn vẫn sẵn sàng, cảnh giác
Giây phút thư giãn vẫn sẵn sàng, cảnh giác
Phương tiện, khí tài luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chiến sĩ xe tăng K63-85 luôn sẵn sàng để chiến đấu.
Phương tiện, khí tài luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chiến sĩ xe tăng K63-85 luôn sẵn sàng để chiến đấu.
Buổi chào cờ đầu tuần trên Đảo Thuyền Chài
Buổi chào cờ đầu tuần trên Đảo Thuyền Chài
Đảo Trường Sa tháng 5 năm 1988. Đảo Tốc Tan 1988.
Đảo Trường Sa tháng 5 năm 1988.
Đảo Tốc Tan 1988.
Ủy viên Bộ Chính Trị, Đại tướng Lê Đức Anh, Bộ trưởng Quốc phòng đọc diễn văn tại Mít tinh kỷ niệm Ngày truyền thống Quân chủng Hải Quân tại Trường Sa ngày 7/5/1988.
Ủy viên Bộ Chính Trị, Đại tướng Lê Đức Anh, Bộ trưởng Quốc phòng đọc diễn văn tại Mít tinh kỷ niệm Ngày truyền thống Quân chủng Hải Quân tại Trường Sa ngày 7/5/1988.
Đô đốc Giáp Văn Cương, Tư lệnh Quân chủng Hải quân độc diễn văn tại cuộc mít tinh kỷ niệm ngày thành lập Quân chủng Hải quân tại Đảo Trường Sa, ngày 7 tháng 5 năm 1988.
Đô đốc Giáp Văn Cương, Tư lệnh Quân chủng Hải quân độc diễn văn tại cuộc mít tinh kỷ niệm ngày thành lập Quân chủng Hải quân tại Đảo Trường Sa, ngày 7 tháng 5 năm 1988.
64 Chiến sĩ Việt Nam hy sinh trong trận hải chiến trên đảo Gạc Ma năm 1988
64 Chiến sĩ Việt Nam hy sinh trong trận hải chiến trên đảo Gạc Ma năm 1988
Bia chủ quyền Việt Nam dựng trên đảo Trường Sa, quần đảo Trường Sa (1961) Từ 1961 đến 1963, chính quyền Sài Gòn lần lượt cho xây bia chủ quyền ở các đảo chính của quần đảo Trường Sa như: Trường Sa, An Bang, Song Tử Tây, v v...
Bia chủ quyền Việt Nam dựng trên đảo Trường Sa, quần đảo Trường Sa (1961)
Từ 1961 đến 1963, chính quyền Sài Gòn lần lượt cho xây bia chủ quyền ở các đảo chính của quần đảo Trường Sa như: Trường Sa, An Bang, Song Tử Tây, v v...
Hải quân Việt Nam trên đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa)
Hải quân Việt Nam trên đảo Song Tử Tây
(thuộc quần đảo Trường Sa)
Bức hình của nhà báo Nguyễn Viết Thái chụp cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển đảo Trường Sa của Việt Nam tháng 3/1988. - ad LT
Bức hình của nhà báo Nguyễn Viết Thái chụp cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển đảo Trường Sa của Việt Nam tháng 3/1988.
- ad LT
Lễ truy diệu các liệt sĩ hy sinh bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa trong sự kiện 14-3-1988. Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước Posted by Admin ĐN
Lễ truy diệu các liệt sĩ hy sinh bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa trong sự kiện 14-3-1988.
Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Đèn bảo. Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước Posted by Admin ĐN
Đèn bảo.
Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước
Posted by Admin ĐN
Liệt sĩ Thiếu Úy Trần Văn Phương. Anh hùng LLVTND đã anh dũng chiến đấu bảo vệ cờ Tổ Quốc trên đảo Gạc Ma - quần đảo Trường Sa trong sự kiện 14-3-1988. Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước Posted by Admin ĐN
Liệt sĩ Thiếu Úy Trần Văn Phương. Anh hùng LLVTND đã anh dũng chiến đấu bảo vệ cờ Tổ Quốc trên đảo Gạc Ma - quần đảo Trường Sa trong sự kiện 14-3-1988.
Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước
Posted by Admin ĐN
Liệt sĩ Thiếu Úy Trần Văn Phương. Anh hùng LLVTND đã anh dũng chiến đấu bảo vệ cờ Tổ Quốc trên đảo Gạc Ma - quần đảo Trường Sa trong sự kiện 14-3-1988. Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước Posted by Admin ĐN
Liệt sĩ Thiếu Úy Trần Văn Phương. Anh hùng LLVTND đã anh dũng chiến đấu bảo vệ cờ Tổ Quốc trên đảo Gạc Ma - quần đảo Trường Sa trong sự kiện 14-3-1988.
Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước
Posted by Admin ĐN
Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước Posted by Admin ĐN
Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước
Posted by Admin ĐN
Cổng chào và trạm gác ở ngay cầu cảng. Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước Posted by Admin ĐN
Cổng chào và trạm gác ở ngay cầu cảng.
Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước
Posted by Admin ĐN
Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước Posted by Admin ĐN
Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước
Posted by Admin ĐN
Hình trích từ video quay tàu TQ đang bắn tàu HQ Việt Nam. Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước Posted by Admin ĐN
Hình trích từ video quay tàu TQ đang bắn tàu HQ Việt Nam.
Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước
Posted by Admin ĐN
Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước Posted by Admin ĐN
Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước
Posted by Admin ĐN
Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước Posted by Admin ĐN
Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước
Posted by Admin ĐN
Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước Posted by Admin ĐN
Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước
Posted by Admin ĐN
Hình trích từ video quay tàu TQ đang bắn tàu HQ Việt Nam. Tàu HQ-604 đang chìm tại phía Tây Nam bãi Gạc Ma. Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước Posted by Admin ĐN
Hình trích từ video quay tàu TQ đang bắn tàu HQ Việt Nam. Tàu HQ-604 đang chìm tại phía Tây Nam bãi Gạc Ma.
Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước
Posted by Admin ĐN
Hình trích từ video quay tàu TQ. Lần lượt từ phải sang trái là 3 lá cờ Việt Nam cùng gần 50 chiến sĩ Hải Quân VN. Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước Posted by Admin ĐN
Hình trích từ video quay tàu TQ. Lần lượt từ phải sang trái là 3 lá cờ Việt Nam cùng gần 50 chiến sĩ Hải Quân VN.
Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước
Posted by Admin ĐN
Mang thiết bị truyền tin mới được Liên Xô viện trợ ra đảo. Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước Posted by Admin ĐN
Mang thiết bị truyền tin mới được Liên Xô viện trợ ra đảo.
Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước
Posted by Admin ĐN
Tập thể tàu HQ 671 (đơn vị 2 lần anh hùng LLVTND) tình nguyện tham gia cứu hộ trong trận 14-3-1988. Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước Posted by Admin ĐN
Tập thể tàu HQ 671 (đơn vị 2 lần anh hùng LLVTND) tình nguyện tham gia cứu hộ trong trận 14-3-1988.
Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước
Posted by Admin ĐN
Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước Posted by Admin ĐN
Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước
Posted by Admin ĐN
Tàu HQ-931 (đơn vị anh hùng LLVTND) chở thương binh và chiến sĩ đã chiến đấu bảo vệ Trường Sa trở về sau trận 14-3-1988. Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước Posted by Admin ĐN
Tàu HQ-931 (đơn vị anh hùng LLVTND) chở thương binh và chiến sĩ đã chiến đấu bảo vệ Trường Sa trở về sau trận 14-3-1988.
Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước
Posted by Admin ĐN
Phút chia tay lưu luyến. Tạm biệt nhé, những người lính trẻ dũng cảm.(NVT) Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước Posted by Admin ĐN
Phút chia tay lưu luyến. Tạm biệt nhé, những người lính trẻ dũng cảm.(NVT)
Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước
Posted by Admin ĐN
Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước Posted by Admin ĐN
Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước
Posted by Admin ĐN
Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước Posted by Admin ĐN
Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước
Posted by Admin ĐN
Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước Posted by Admin ĐN
Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước
Posted by Admin ĐN
Bộ loa 75W. Dùng tuyên truyền xua đuổi tàu Nước Ngoài xâm phạm trái phép vùng biển Việt Nam. Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước Posted by Admin ĐN
Bộ loa 75W. Dùng tuyên truyền xua đuổi tàu Nước Ngoài xâm phạm trái phép vùng biển Việt Nam.
Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước
Posted by Admin ĐN
Báo đăng bộ Ngọai Giao VNCHXHCN yêu cầu phía Trung Quốc trao trả các thủy thủ Việt Nam
Báo đăng bộ Ngọai Giao VNCHXHCN yêu cầu phía Trung Quốc trao trả các thủy thủ Việt Nam "BỊ NẠN" trong sự kiện ngày 14-3-1988 tại bãi Gạc Ma.
Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước
Posted by Admin ĐN
Trường Sa 1988. Posted by Admin ĐN
Trường Sa 1988.
Posted by Admin ĐN
Đại Úy Hải Quân VNCH Nguyễn Chí Cẩn (k. 17/SQHG/NT), Hạm Phó Yểm Trợ Hạm Cần Thơ - HQ 801 trên đảo Song Tử Tây năm 1974. Qua email, HQ Tr/ Vũ Quốc Công đã xác nhận đây là đảo Song Tử Tây. Posted by Admin ĐN
Đại Úy Hải Quân VNCH Nguyễn Chí Cẩn (k. 17/SQHG/NT), Hạm Phó Yểm Trợ Hạm Cần Thơ - HQ 801 trên đảo Song Tử Tây năm 1974. Qua email, HQ Tr/ Vũ Quốc Công đã xác nhận đây là đảo Song Tử Tây.
Posted by Admin ĐN
Tập bắn. Posted by Admin ĐN
Tập bắn.
Posted by Admin ĐN
Ca sĩ Anh Đào bên cột mốc chủ quyền Trường Sa. Trích từ trang web reds.vn Posted by Admin ĐN
Ca sĩ Anh Đào bên cột mốc chủ quyền Trường Sa.
Trích từ trang web reds.vn
Posted by Admin ĐN
Ca sĩ Anh Đào và Thanh Thanh (ngồi) bên cột mốc chủ quyền Trường Sa. Trích từ trang web reds.vn Posted by Admin ĐN
Ca sĩ Anh Đào và Thanh Thanh (ngồi) bên cột mốc chủ quyền Trường Sa.
Trích từ trang web reds.vn
Posted by Admin ĐN
Ca sỹ Anh Đào với các chiến sỹ đơn vị thông tin trên đảo Trường Sa. Trích từ trang web reds.vn Posted by Admin ĐN
Ca sỹ Anh Đào với các chiến sỹ đơn vị thông tin trên đảo Trường Sa.
Trích từ trang web reds.vn
Posted by Admin ĐN
Ca sỹ Anh Đào với cán bộ Trạm Khí tượng Thủy văn Trường Sa. Tháng 5-1988. Trích từ trang web reds.vn Posted by Admin ĐN
Ca sỹ Anh Đào với cán bộ Trạm Khí tượng Thủy văn Trường Sa. Tháng 5-1988.
Trích từ trang web reds.vn
Posted by Admin ĐN
Chiếc Petya đi theo sau HQ-861. Posted by Admin ĐN
Chiếc Petya đi theo sau HQ-861.
Posted by Admin ĐN
Chiến sỹ lái xe PTS trên dảo Trường Sa Lớn. Trích từ trang web reds.vn Posted by Admin ĐN
Chiến sỹ lái xe PTS trên dảo Trường Sa Lớn.
Trích từ trang web reds.vn
Posted by Admin ĐN
Chụp ảnh lưu niệm tại Đá Lát. Posted by Admin ĐN
Chụp ảnh lưu niệm tại Đá Lát.
Posted by Admin ĐN
Công việc hằng ngày của lính đảo lau chùi súng đạn, tập phòng thủ dưới cái nắng gay gắt tại Đá Lát. Posted by Admin ĐN
Công việc hằng ngày của lính đảo lau chùi súng đạn, tập phòng thủ dưới cái nắng gay gắt tại Đá Lát.
Posted by Admin ĐN
Công việc hằng ngày của lính đảo lau chùi súng đạn, tập phòng thủ dưới cái nắng gay gắt tại Đá Lát. Posted by Admin ĐN
Công việc hằng ngày của lính đảo lau chùi súng đạn, tập phòng thủ dưới cái nắng gay gắt tại Đá Lát.
Posted by Admin ĐN
Công việc hằng ngày của lính đảo lau chùi súng đạn, tập phòng thủ dưới cái nắng gay gắt tại Đá Lát. Posted by Admin ĐN
Công việc hằng ngày của lính đảo lau chùi súng đạn, tập phòng thủ dưới cái nắng gay gắt tại Đá Lát.
Posted by Admin ĐN
Đá Đông là một trong những đảo chìm của quần đảo Trường Sa. Đảo chìm. Posted by Admin ĐN
Đá Đông là một trong những đảo chìm của quần đảo Trường Sa. Đảo chìm.
Posted by Admin ĐN
Đá Đông là một trong những đảo chìm của quần đảo Trường Sa. Đảo chìm. Posted by Admin ĐN
Đá Đông là một trong những đảo chìm của quần đảo Trường Sa. Đảo chìm.
Posted by Admin ĐN
Đá Đông, tháng 5 năm 1988. Posted by Admin ĐN
Đá Đông, tháng 5 năm 1988.
Posted by Admin ĐN
Đá Tây tháng 5-88. Posted by Admin ĐN
Đá Tây tháng 5-88.
Posted by Admin ĐN
Đại tướng Lê Đức Anh và các sỹ quan trên đảo Trường Sa Lớn. Tháng 5-1988. Trích từ trang web reds.vn Posted by Admin ĐN
Đại tướng Lê Đức Anh và các sỹ quan trên đảo Trường Sa Lớn. Tháng 5-1988.
Trích từ trang web reds.vn
Posted by Admin ĐN
Đại tướng Lê Đức Anh, Đô đốc Giáp Văn Cương và tướng lĩnh sỹ quan bên cột mốc chủ quyền Trường Sa. Trích từ trang web reds.vn Posted by Admin ĐN
Đại tướng Lê Đức Anh, Đô đốc Giáp Văn Cương và tướng lĩnh sỹ quan bên cột mốc chủ quyền Trường Sa.
Trích từ trang web reds.vn
Posted by Admin ĐN
Đại tướng Lê Đức Anh, Đô đốc Giáp Văn Cương và tướng lĩnh sỹ quan bên cột mốc chủ quyền Trường Sa. Trích từ trang web reds.vn Posted by Admin ĐN
Đại tướng Lê Đức Anh, Đô đốc Giáp Văn Cương và tướng lĩnh sỹ quan bên cột mốc chủ quyền Trường Sa.
Trích từ trang web reds.vn
Posted by Admin ĐN
Đại tướng Lê Đức Anh, Đô đốc Giáp Văn Cương và tướng lĩnh sỹ quan bên cột mốc chủ quyền Trường Sa. Trích từ trang web reds.vn Posted by Admin ĐN
Đại tướng Lê Đức Anh, Đô đốc Giáp Văn Cương và tướng lĩnh sỹ quan bên cột mốc chủ quyền Trường Sa. Trích từ trang web reds.vn
Posted by Admin ĐN
Đại tướng Lê Đức Anh, Đô đốc Giáp Văn Cương và tướng lĩnh sỹ quan bên cột mốc chủ quyền Trường Sa. Trích từ trang web reds.vn Posted by Admin ĐN
Đại tướng Lê Đức Anh, Đô đốc Giáp Văn Cương và tướng lĩnh sỹ quan bên cột mốc chủ quyền Trường Sa.
Trích từ trang web reds.vn
Posted by Admin ĐN
Đảo Trường Sa Lớn (lúc này có tên gọi là đảo Trường Sa). Tháng 5-1988. Trích từ trang web reds.vn Posted by Admin ĐN
Đảo Trường Sa Lớn (lúc này có tên gọi là đảo Trường Sa). Tháng 5-1988.
Trích từ trang web reds.vn
Posted by Admin ĐN
Đô đốc Giáp Văn cương, Tư lệnh Quân chủng Hải quân độc diễn văn tại cuộc mít tinh kỷ niệm ngày thành lập Quân chủng Hải quân tại Đảo Trường Sa, ngày 7 tháng 5 năm 1988. Trích từ trang web reds.vn Posted by Admin ĐN
Đô đốc Giáp Văn cương, Tư lệnh Quân chủng Hải quân độc diễn văn tại cuộc mít tinh kỷ niệm ngày thành lập Quân chủng Hải quân tại Đảo Trường Sa, ngày 7 tháng 5 năm 1988.
Trích từ trang web reds.vn
Posted by Admin ĐN
Đồng nghiệp của tôi trong chuyến đi Trường Sa tháng 5-1988. Trich từ trang web reds.vn Posted by Admin ĐN
Đồng nghiệp của tôi trong chuyến đi Trường Sa tháng 5-1988.
Trich từ trang web reds.vn
Posted by Admin ĐN
Nhà cấp 1 tại đảo chìm Đá nam quần đảo Trường Sa do đơn vị thi công năm 1994. Posted by Admin ĐN
Nhà cấp 1 tại đảo chìm Đá nam quần đảo Trường Sa do đơn vị thi công năm 1994.
Posted by Admin ĐN
Giếng nước gần cổng chính Trường Sa Lớn, HQ-501 đang cập cạnh cầu cảng. Trích từ web reds.vn Posted by Admin ĐN
Giếng nước gần cổng chính Trường Sa Lớn, HQ-501 đang cập cạnh cầu cảng.
Trích từ web reds.vn
Posted by Admin ĐN
Lời thề của người chiến sĩ hải quân vang dội đảo Trường sa. Trích từ trang web reds.vn Posted by Admin ĐN
Lời thề của người chiến sĩ hải quân vang dội đảo Trường sa.
Trích từ trang web reds.vn
Posted by Admin ĐN
Lời thề của người chiến sĩ hải quân vang dội đảo Trường sa. Trích từ trang web reds.vn Posted by Admin ĐN
Lời thề của người chiến sĩ hải quân vang dội đảo Trường sa.
Trích từ trang web reds.vn
Posted by Admin ĐN
Lời thề của người chiến sĩ hải quân vang dội đảo Trường sa. Trích từ trang web reds.vn Posted by Admin ĐN
Lời thề của người chiến sĩ hải quân vang dội đảo Trường sa.
Trích từ trang web reds.vn
Posted by Admin ĐN
Mang thiết bị truyền tin mới được Liên Xô viện trợ ra đảo. Trích từ trang web reds.vn Posted by Admin ĐN
Mang thiết bị truyền tin mới được Liên Xô viện trợ ra đảo.
Trích từ trang web reds.vn
Posted by Admin ĐN
Một khẩu đội pháo D30. Trich từ trang web reds.vn Posted by Admin ĐN
Một khẩu đội pháo D30.
Trich từ trang web reds.vn
Posted by Admin ĐN
Trích từ website reds.vn Posted by Admin ĐN
Trích từ website reds.vn
Posted by Admin ĐN
Những cán bộ chiến sỹ ở Trường Sa, tháng 5-1988.  Trích từ website reds.vn Posted by Admin ĐN
Những cán bộ chiến sỹ ở Trường Sa, tháng 5-1988.
Trích từ website reds.vn
Posted by Admin ĐN
Những cán bộ chiến sỹ ở Trường Sa, tháng 5-1988. Trích từ website reds.vn Posted by Admin ĐN
Những cán bộ chiến sỹ ở Trường Sa, tháng 5-1988.
Trích từ website reds.vn
Posted by Admin ĐN
Đại Tướng Lê Đức Anh. Trích từ website reds.vn Posted by Admin ĐN
Đại Tướng Lê Đức Anh.
Trích từ website reds.vn
Posted by Admin ĐN
Những cán bộ chiến sỹ ở Trường Sa, tháng 5-1988. Trích từ website reds.vn Posted by Admin ĐN
Những cán bộ chiến sỹ ở Trường Sa, tháng 5-1988.
Trích từ website reds.vn
Posted by Admin ĐN
Những cán bộ chiến sỹ ở Trường Sa, tháng 5-1988. Trích từ website reds.vn Posted by Admin ĐN
Những cán bộ chiến sỹ ở Trường Sa, tháng 5-1988.
Trích từ website reds.vn
Posted by Admin ĐN
Một khẩu đội pháo D30. Trích từ website reds.vn Posted by Admin ĐN
Một khẩu đội pháo D30.
Trích từ website reds.vn
Posted by Admin ĐN
Một khẩu đội pháo D30. Trích từ website reds.vn Posted by Admin ĐN
Một khẩu đội pháo D30.
Trích từ website reds.vn
Posted by Admin ĐN
Tank đựng nước bằng nhôm bên tay phải là của cải quý nhất của lính đảo. Ngoài cùng bên trái là bác NV Thái. Trích từ website reds.vn Posted by Admin ĐN
Tank đựng nước bằng nhôm bên tay phải là của cải quý nhất của lính đảo. Ngoài cùng bên trái là bác NV Thái.
Trích từ website reds.vn
Posted by Admin ĐN
Thượng sĩ Lê Đình Chinh. Trích từ website reds.vn Posted by Admin ĐN
Thượng sĩ Lê Đình Chinh.
Trích từ website reds.vn
Posted by Admin ĐN
Trạm Khí tượng Trường Sa. Tháng 5-1988. vào các giờ 7, 10, 13, 16, 19, 22, và 1 giờ trong ngày, các thông tin về khí tưởng và hải văn ở TS được gửi lên Tổ Chức Khí Tượng Thế Giới. Trích từ website reds.vn Posted by Admin ĐN
Trạm Khí tượng Trường Sa. Tháng 5-1988. vào các giờ 7, 10, 13, 16, 19, 22, và 1 giờ trong ngày, các thông tin về khí tưởng và hải văn ở TS được gửi lên Tổ Chức Khí Tượng Thế Giới.
Trích từ website reds.vn
Posted by Admin ĐN
Từ năm 1987 Quân chủng Hải Quân được Bộ Tổng Tham mưu điều chuyển bổ sung hàng chục xe tăng T54, K63-85, hàng chục khẩu súng pháo (ĐKZ, pháo 85mm, 37mm). Trích từ website reds.vn Posted by Admin ĐN
Từ năm 1987 Quân chủng Hải Quân được Bộ Tổng Tham mưu điều chuyển bổ sung hàng chục xe tăng T54, K63-85, hàng chục khẩu súng pháo (ĐKZ, pháo 85mm, 37mm).
Trích từ website reds.vn
Posted by Admin ĐN
Từ năm 1987 Quân chủng Hải Quân được Bộ Tổng Tham mưu điều chuyển bổ sung hàng chục xe tăng T54, K63-85, hàng chục khẩu súng pháo (ĐKZ, pháo 85mm, 37mm, D30, 122mm). Trích từ website reds.vn Posted by Admin ĐN
Từ năm 1987 Quân chủng Hải Quân được Bộ Tổng Tham mưu điều chuyển bổ sung hàng chục xe tăng T54, K63-85, hàng chục khẩu súng pháo (ĐKZ, pháo 85mm, 37mm, D30, 122mm).
Trích từ website reds.vn
Posted by Admin ĐN
Từ trái Đô đốc Giáp Văn Cương, Tư lệnh quân chủng Hải quân, Đại tướng Lê Đức Anh, Bộ trưởng Bộ quốc phòng, Thượng tá Phạm Sỹ Ta, Đảo trưởng đảo Trường Sa thị sát đảo. Trích từ website reds.vn Posted by Admin ĐN
Từ trái Đô đốc Giáp Văn Cương, Tư lệnh quân chủng Hải quân, Đại tướng Lê Đức Anh, Bộ trưởng Bộ quốc phòng, Thượng tá Phạm Sỹ Ta, Đảo trưởng đảo Trường Sa thị sát đảo.
Trích từ website reds.vn
Posted by Admin ĐN
Từ trái sang phải Nam ngồi đầu tiên, đội mũ trắng là anh Phạm Đình Quát; nam ngồi cạnh, tóc dài là cố Nhạc sĩ Xuân An, nữ đứng sau, giữa Phạm Đình Quát và Xuân An là ca sĩ Anh Đào va Thanh Thanh. Trích từ website reds.vn Posted by Admin ĐN
Từ trái sang phải Nam ngồi đầu tiên, đội mũ trắng là anh Phạm Đình Quát; nam ngồi cạnh, tóc dài là cố Nhạc sĩ Xuân An, nữ đứng sau, giữa Phạm Đình Quát và Xuân An là ca sĩ Anh Đào va Thanh Thanh.
Trích từ website reds.vn
Posted by Admin ĐN
Con tàu quét mìn HQ-861 sản xuất bởi LX. Lúc này tàu ta chưa sơn thêm chữ HQ. Trích từ reds.vn Posted by Admin ĐN
Con tàu quét mìn HQ-861 sản xuất bởi LX. Lúc này tàu ta chưa sơn thêm chữ HQ.
Trích từ reds.vn
Posted by Admin ĐN
Lính công binh cứ thế dầm mình suốt ngày dưới nước truyền tải hết từng ấy số vật liệu hỏi có gian lao nào bằng. Trich từ reds.vn Posted by Admin ĐN
Lính công binh cứ thế dầm mình suốt ngày dưới nước truyền tải hết từng ấy số vật liệu hỏi có gian lao nào bằng.
Trich từ reds.vn
Posted by Admin ĐN
Mang quà vào cho lính đảo. Trích từ reds.vn Posted by Admin ĐN
Mang quà vào cho lính đảo.
Trích từ reds.vn
Posted by Admin ĐN
Trích từ reds.vn Posted by Admin ĐN
Trích từ reds.vn
Posted by Admin ĐN
Ba tàu vận tải này đang neo đậu để xây nhà đá chẻ ở đảo Tiên nữ. Trích từ reds.vn Posted by Admin ĐN
Ba tàu vận tải này đang neo đậu để xây nhà đá chẻ ở đảo Tiên nữ.
Trích từ reds.vn
Posted by Admin ĐN
Biển cả mênh mông, như nuốt chửng cái tàu chở lính công binh xây đảo Trường Sa, có cảm giác nó chỉ nhỏ như cái lá tre. Trích từ reds.vn Posted by Admin ĐN
Biển cả mênh mông, như nuốt chửng cái tàu chở lính công binh xây đảo Trường Sa, có cảm giác nó chỉ nhỏ như cái lá tre.
Trích từ reds.vn
Posted by Admin ĐN
Bữa cơm trưa dưới mái tôn nóng hầm hập. Trích từ reds.vn Posted by Admin ĐN
Bữa cơm trưa dưới mái tôn nóng hầm hập.
Trích từ reds.vn
Posted by Admin ĐN
Chiếc tàu này chắc xuất phát từ Châu Viên sau khi cắt chéo đường chạy của một tàu vận tải kéo xà lan của ta từ Núi Le hay Tiên Nữ về thì quay ngoắt lại. Một hành động đe dọa. Trích từ reds.vn Posted by Admin ĐN
Chiếc tàu này chắc xuất phát từ Châu Viên sau khi cắt chéo đường chạy của một tàu vận tải kéo xà lan của ta từ Núi Le hay Tiên Nữ về thì quay ngoắt lại. Một hành động đe dọa.
Trích từ reds.vn
Posted by Admin ĐN
Chiếc tàu này chắc xuất phát từ Châu Viên sau khi cắt chéo đường chạy của một tàu vận tải kéo xà lan của ta từ Núi Le hay Tiên Nữ về thì quay ngoắt lại. Một hành động đe dọa. Trích từ reds.vn Posted by Admin ĐN
Chiếc tàu này chắc xuất phát từ Châu Viên sau khi cắt chéo đường chạy của một tàu vận tải kéo xà lan của ta từ Núi Le hay Tiên Nữ về thì quay ngoắt lại. Một hành động đe dọa.
Trích từ reds.vn
Posted by Admin ĐN
Chiếc tàu này chắc xuất phát từ Châu Viên sau khi cắt chéo đường chạy của một tàu vận tải kéo xà lan của ta từ Núi Le hay Tiên Nữ về thì quay ngoắt lại. Một hành động đe dọa. Trích từ reds.vn Posted by Admin ĐN
Chiếc tàu này chắc xuất phát từ Châu Viên sau khi cắt chéo đường chạy của một tàu vận tải kéo xà lan của ta từ Núi Le hay Tiên Nữ về thì quay ngoắt lại. Một hành động đe dọa.
Trích từ reds.vn
Posted by Admin ĐN
Da thịt con người đấu với nước biển, nắng gió, đấu với đá hộc, sắt thép xi măng Trích từ reds.vn Posted by Admin ĐN
Da thịt con người đấu với nước biển, nắng gió, đấu với đá hộc, sắt thép xi măng
Trích từ reds.vn
Posted by Admin ĐN
Đại úy nguyễn Văn Hiền, thuyền trưởng Tàu HQ-861 đã điều khiển tàu an toàn, đưa đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ chuyến đi Trường Sa tháng 5-1988. Trích từ reds.vn Posted by Admin ĐN
Đại úy nguyễn Văn Hiền, thuyền trưởng Tàu HQ-861 đã điều khiển tàu an toàn, đưa đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ chuyến đi Trường Sa tháng 5-1988.
Trích từ reds.vn
Posted by Admin ĐN
Đại úy nguyễn Văn Hiền, thuyền trưởng Tàu HQ-861 đã điều khiển tàu an toàn, đưa đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ chuyến đi Trường Sa tháng 5-1988. Trích từ reds.vn Posted by Admin ĐN
Đại úy nguyễn Văn Hiền, thuyền trưởng Tàu HQ-861 đã điều khiển tàu an toàn, đưa đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ chuyến đi Trường Sa tháng 5-1988.
Trích từ reds.vn
Posted by Admin ĐN
Đại úy nguyễn Văn Hiền, thuyền trưởng Tàu HQ-861 đã điều khiển tàu an toàn, đưa đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ chuyến đi Trường Sa tháng 5-1988. Trích từ reds.vn Posted by Admin ĐN
Đại úy nguyễn Văn Hiền, thuyền trưởng Tàu HQ-861 đã điều khiển tàu an toàn, đưa đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ chuyến đi Trường Sa tháng 5-1988.
Trích từ reds.vn
Posted by Admin ĐN
Đảo Tiên Nữ, tháng 5-1988. Trích từ reds.vn Posted by Admin ĐN
Đảo Tiên Nữ, tháng 5-1988.
Trích từ reds.vn
Posted by Admin ĐN
Đảo Tiên Nữ, tháng 5-1988. Trích từ reds.vn Posted by Admin ĐN
Đảo Tiên Nữ, tháng 5-1988.
Trích từ reds.vn
Posted by Admin ĐN
Đảo Tiên Nữ, tháng 5-1988. Trích từ reds.vn Posted by Admin ĐN
Đảo Tiên Nữ, tháng 5-1988.
Trích từ reds.vn
Posted by Admin ĐN
Đô đốc Giáp Văn Cương, Tư lệnh quân chủng Hải quân thăm bộ đội Công binh xây dựng đảo Tiên Nữ. Trích từ reds.vn Posted by Admin ĐN
Đô đốc Giáp Văn Cương, Tư lệnh quân chủng Hải quân thăm bộ đội Công binh xây dựng đảo Tiên Nữ.
Trích từ reds.vn
Posted by Admin ĐN

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác