Quân Đội Nhật Xâm Chiếm Đông Dương


Quân đội của Đế Quốc Nhật xâm lăng Đông Dương trong thời kỳ Thế Chiến Thứ Hai, vào tháng 9 năm 1940 với mục đích cắt đứt đường dây tiếp tế vũ khí và nhiên liệu từ nước ngoài vô Trung Hoa. Khi Pháp đầu hàng Đức Quốc Xã ngày 22 tháng 6 năm 1940, Đức tạo một chính quyền bù nhìn gọi là Vichy Pháp để cai trị miền nam nước Pháp và các vùng thuộc địa nước ngoài. Sau đó Nhật, một đồng minh Phát Xít với Đức và Ý, đã yêu cầu chính quyền Vichy Pháp phong toả các đường tiếp tế tại Đông Dương cho quân đội Tưởng Giới Thạch, nhưng chính quyền Pháp không đồng ý. Ngày 5 tháng 9 năm 1940, quân đội Nhật dưới quyền chỉ huy của Tướng Takuma Nishimura bắt đầu tiến quân vô Đông Dương, với sự hổ trở bởi hải quân và không quân từ các hàng không mẫu hạm và đảo Hải Nam.

Với quân đội quá yếu, chính quyền Vichy Pháp phải đồng ý và buộc phải ký hiệp ước chấp nhận cho quân đội Nhật đóng quân tại Đông Dương và cho phép Nhật dùng Đông Dương để đưa quân và tiếp tế cho cuộc chiến về phía Trung Hoa và Miến Điện. Hiệp ước chỉ cho 6.000 lính Nhật đóng quân tại Đông Dương và tối đa 25.000 lính Nhật tạm thời đóng quân trên đường di chuyển tới mặt trận ngoài Đông Dương.

Hiệp ước vừa ký xong thì Nhật bắt đầu đưa Sư Đoàn 5 Bộ Binh dưới quyền chỉ huy của Trung Tướng Akihito Nakamura tiến vô Lạng Sơn trái với hiệp ước đã ký. Trận đánh Lạng Sơn giữa lính người Đông Dương dưới quyền chỉ huy Pháp và quân đội Nhật bắt đầu. Ngày 25 tháng 9, Lạng Sơn thất thủ mở đường cho quân Nhật tiến vô Hà Nội. Sáng 24 tháng 9, hải quân và không quân Nhật bắt đầu tấn công các vị trí phòng thủ của Pháp chung quanh Hải Phòng. Ngày 26 tháng 9, bộ binh Nhật đổ bộ rồi chiếm Hải Phòng và cuối ngày, Hà Nội cũng bị thất thủ. Kể từ đó, Đông Dương bị Nhật chiếm đóng cho tới khi Thế Chiến Thứ Hai kết thúc.

Posted by Admin ĐN
Tháng 7 năm 1941, quân đội Nhật tiến vô Sài Gòn. Posted by Admin ĐN
Tháng 7 năm 1941, quân đội Nhật tiến vô Sài Gòn.
Posted by Admin ĐN
Tháng 7 năm 1941, quân đội Nhật tiến vô Sài Gòn. Posted by Admin ĐN
Tháng 7 năm 1941, quân đội Nhật tiến vô Sài Gòn.
Posted by Admin ĐN
Dân bản xứ rót trà và nước uống cho lính Nhật. Posted by Admin ĐN
Dân bản xứ rót trà và nước uống cho lính Nhật.
Posted by Admin ĐN
Tiền của Nhật in vào năm 1938-1940 cho quân đội xâm lăng Nhật dùng tại các nước đã bị chiếm. Posted by Admin ĐN
Tiền của Nhật in vào năm 1938-1940 cho quân đội xâm lăng Nhật dùng tại các nước đã bị chiếm.
Posted by Admin ĐN
Tiền của Nhật in vào năm 1938-1940 cho quân đội xâm lăng Nhật dùng tại các nước đã bị chiếm. Posted by Admin ĐN
Tiền của Nhật in vào năm 1938-1940 cho quân đội xâm lăng Nhật dùng tại các nước đã bị chiếm.
Posted by Admin ĐN
Tiền của Nhật in vào năm 1938-1940 cho quân đội xâm lăng Nhật dùng tại các nước đã bị chiếm. Posted by Admin ĐN
Tiền của Nhật in vào năm 1938-1940 cho quân đội xâm lăng Nhật dùng tại các nước đã bị chiếm.
Posted by Admin ĐN
Tiền của Nhật in vào năm 1938-1940 cho quân đội xâm lăng Nhật dùng tại các nước đã bị chiếm. Posted by Admin ĐN
Tiền của Nhật in vào năm 1938-1940 cho quân đội xâm lăng Nhật dùng tại các nước đã bị chiếm.
Posted by Admin ĐN
Tiền của Nhật in vào năm 1942 cho quân đội xâm lăng Nhật dùng tại các nước đã bị chiếm. Posted by Admin ĐN
Tiền của Nhật in vào năm 1942 cho quân đội xâm lăng Nhật dùng tại các nước đã bị chiếm.
Posted by Admin ĐN
Xe tăng Type 94 TK và Otsu của Nhật tại Đông Dương. Posted by Admin ĐN
Xe tăng Type 94 TK và Otsu của Nhật tại Đông Dương.
Posted by Admin ĐN
Xe vận tải của Nhật tại Đông Dương. Posted by Admin ĐN
Xe vận tải của Nhật tại Đông Dương.
Posted by Admin ĐN
24 tháng 11 năm 1940, quân đội Nhật đi qua Hải Phòng trên đường tới biên giới Trung Quốc để ngăn chận đường tiếp tế cho quân của Tưởng Giới Thạch. Posted by Admin ĐN
24 tháng 11 năm 1940, quân đội Nhật đi qua Hải Phòng trên đường tới biên giới Trung Quốc để ngăn chận đường tiếp tế cho quân của Tưởng Giới Thạch.
Posted by Admin ĐN
Bản đồ của Nhật nói về Đông Dương thời Thế Chiến Thứ 2. Posted by Admin ĐN
Bản đồ của Nhật nói về Đông Dương thời Thế Chiến Thứ 2.
Posted by Admin ĐN
Xe Laffly S15 của quân đội Pháp tại Đông Dương bị Nhật tịch thu để dùng. Posted by Admin ĐN
Xe Laffly S15 của quân đội Pháp tại Đông Dương bị Nhật tịch thu để dùng.
Posted by Admin ĐN
Xe Tăng Type 95 Ha-Go của quân đội Nhật tiến vô Sài Gòn. Posted by Admin ĐN
Xe Tăng Type 95 Ha-Go của quân đội Nhật tiến vô Sài Gòn.
Posted by Admin ĐN
Sĩ quan Nhật chụp hình chung với người Pháp tại Đông Dương. Posted by Admin ĐN
Sĩ quan Nhật chụp hình chung với người Pháp tại Đông Dương.
Posted by Admin ĐN
Xe tăng Type 94 TK của quân đội Nhật đổ bộ tại cảng Sài Gòn. Posted by Admin ĐN
Xe tăng Type 94 TK của quân đội Nhật đổ bộ tại cảng Sài Gòn.
Posted by Admin ĐN
Quân đội Nhật diễn hành tại Sài Gòn, năm 1941. Posted by Admin ĐN
Quân đội Nhật diễn hành tại Sài Gòn, năm 1941.
Posted by Admin ĐN
Quân đội Nhật xâm chiếm Đông Dương, năm 1940. Posted by Admin ĐN
Quân đội Nhật xâm chiếm Đông Dương, năm 1940.
Posted by Admin ĐN
Đoàn quân Nhật vào Đông Dương ngày 22 tháng 9 năm 1940. Posted by Admin ĐN
Đoàn quân Nhật vào Đông Dương ngày 22 tháng 9 năm 1940.
Posted by Admin ĐN
Bản đồ thuộc địa của Đế Quốc Nhật vào thời điểm Nhật còn mạnh nhất trong Thế Chiến Thứ Hai. Posted by Admin ĐN
Bản đồ thuộc địa của Đế Quốc Nhật vào thời điểm Nhật còn mạnh nhất trong Thế Chiến Thứ Hai.
Posted by Admin ĐN
Bản đồ Đông Dương của Nhật. Mục đích Nhật chiếm Đông Dương là để làm bàn đạp đánh Trung Quốc từ phía Nam và để sau này sẽ đánh sang Ấn Độ qua Thái Lan và Miến Điện. Posted by Admin ĐN
Bản đồ Đông Dương của Nhật. Mục đích Nhật chiếm Đông Dương là để làm bàn đạp đánh Trung Quốc từ phía Nam và để sau này sẽ đánh sang Ấn Độ qua Thái Lan và Miến Điện.
Posted by Admin ĐN
Lính Nhật thuộc Sư Đoàn 5 bộ binh đang thử súng tịch thu được từ Pháp vào tháng 9 năm 1940. Posted by Admin ĐN
Lính Nhật thuộc Sư Đoàn 5 bộ binh đang thử súng tịch thu được từ Pháp vào tháng 9 năm 1940.
Posted by Admin ĐN
Xe vân tải thuộc Sư Đoàn 5 bộ binh Nhật đand đi qua một nhóm thường dân Việt. Posted by Admin ĐN
Xe vân tải thuộc Sư Đoàn 5 bộ binh Nhật đand đi qua một nhóm thường dân Việt.
Posted by Admin ĐN
Xe tăng Type 94 TK của quân đội Nhật tiến vô Sài Gòn. Posted by Admin ĐN
Xe tăng Type 94 TK của quân đội Nhật tiến vô Sài Gòn.
Posted by Admin ĐN
Phi cơ Hải Quân Mỹ bay từ hàng không mẫu hạm oanh tạc các địa điểm của quân đội Nhật tại Sài Gòn. Posted by Admin ĐN
Phi cơ Hải Quân Mỹ bay từ hàng không mẫu hạm oanh tạc các địa điểm của quân đội Nhật tại Sài Gòn.
Posted by Admin ĐN
Quân Nhật đang thay cờ. Posted by Admin ĐN
Quân Nhật đang thay cờ.
Posted by Admin ĐN
Quân đội Nhật đang di chuyển vô miền nam của Đông Dương. Posted by Admin ĐN
Quân đội Nhật đang di chuyển vô miền nam của Đông Dương.
Posted by Admin ĐN
Quân đôi Nhật đang mua hàng tại Đông Dương. Posted by Admin ĐN
Quân đôi Nhật đang mua hàng tại Đông Dương.
Posted by Admin ĐN
Quân đội Nhật tiến vô Sài Gòn. Posted by Admin ĐN
Quân đội Nhật tiến vô Sài Gòn.
Posted by Admin ĐN
Quân đội Nhật vừa đổ bộ vô Việt Nam tại Vịnh Cam Ranh vào năm 1941. Posted by Admin ĐN
Quân đội Nhật vừa đổ bộ vô Việt Nam tại Vịnh Cam Ranh vào năm 1941.
Posted by Admin ĐN
Sĩ quan Nhật gặp sĩ quan của Vichy Pháp tại Vịnh Cam Ranh, Việt Nam vào năm 1941. Posted by Admin ĐN
Sĩ quan Nhật gặp sĩ quan của Vichy Pháp tại Vịnh Cam Ranh, Việt Nam vào năm 1941.
Posted by Admin ĐN
Quân Nhật đang chờ đợi để được lịnh di chuyển tại miền nam Đông Dương. Posted by Admin ĐN
Quân Nhật đang chờ đợi để được lịnh di chuyển tại miền nam Đông Dương.
Posted by Admin ĐN
Phi cơ Hải Quân Mỹ bay từ hàng không mẫu hạm USS Essex oanh tạc các địa điểm của quân đội Nhật tại Sài Gòn, ngày 12 tháng 1 năm 1945. Posted by Admin ĐN
Phi cơ Hải Quân Mỹ bay từ hàng không mẫu hạm USS Essex oanh tạc các địa điểm của quân đội Nhật tại Sài Gòn, ngày 12 tháng 1 năm 1945.
Posted by Admin ĐN
Quân đội Nhật đang diễn binh tại Đông Dương. Posted by Admin ĐN
Quân đội Nhật đang diễn binh tại Đông Dương.
Posted by Admin ĐN
Quân đội Nhật đổ bộ vô Đồng Đăng năm 1940. Posted by Admin ĐN
Quân đội Nhật đổ bộ vô Đồng Đăng năm 1940.
Posted by Admin ĐN
Quân đội Nhật đổ bộ vô Đồng Đăng năm 1940. Posted by Admin ĐN
Quân đội Nhật đổ bộ vô Đồng Đăng năm 1940.
Posted by Admin ĐN
Người ở giữa là Tướng Lida, chỉ huy trưởng Sư Đoàn 25 của quân đội Nhật. Posted by Admin ĐN
Người ở giữa là Tướng Lida, chỉ huy trưởng Sư Đoàn 25 của quân đội Nhật.
Posted by Admin ĐN
Một sĩ quan Nhật đầu hàng gươm của mình tới quân đội Đồng Minh tại Đông Dương. Posted by Admin ĐN
Một sĩ quan Nhật đầu hàng gươm của mình tới quân đội Đồng Minh tại Đông Dương.
Posted by Admin ĐN
Tướng Nishihara Issaku với Thống Đốc Tòan Quyền Đông Dương, Đề Đốc Jean Decoux. Tướng Nishihara sau này chết vì bệnh vào năm 1945. Posted by Admin ĐN
Tướng Nishihara Issaku với Thống Đốc Tòan Quyền Đông Dương, Đề Đốc Jean Decoux. Tướng Nishihara sau này chết vì bệnh vào năm 1945.
Posted by Admin ĐN
Xe tăng Nhật Type 92 tại Đông Dương vào tháng 8 năm 1945. Posted by Admin ĐN
Xe tăng Nhật Type 92 tại Đông Dương vào tháng 8 năm 1945.
Posted by Admin ĐN
Quân đội Nhật chiếm Hải Phòng vào năm 1940 để cắt đứt đường tiếp vận phía Nam của quân đội Tưởng Giới Thạch. Posted by Admin ĐN
Quân đội Nhật chiếm Hải Phòng vào năm 1940 để cắt đứt đường tiếp vận phía Nam của quân đội Tưởng Giới Thạch.
Posted by Admin ĐN
Tầu hải quân Nhật tại Đông Dương trong thời điểm 1940/1941. Posted by Admin ĐN
Tầu hải quân Nhật tại Đông Dương trong thời điểm 1940/1941.
Posted by Admin ĐN
Tầu hải quân Nhật tại Đông Dương trong thời điểm 1940/1941. Posted by Admin ĐN
Tầu hải quân Nhật tại Đông Dương trong thời điểm 1940/1941.
Posted by Admin ĐN
Tầu hải quân Nhật tại Đông Dương trong thời điểm 1940/1941. Posted by Admin ĐN
Tầu hải quân Nhật tại Đông Dương trong thời điểm 1940/1941.
Posted by Admin ĐN
Tầu hải quân Nhật tại Đông Dương trong thời điểm 1940/1941. Lính Nhật đang tập thể thao buổi sáng. Posted by Admin ĐN
Tầu hải quân Nhật tại Đông Dương trong thời điểm 1940/1941. Lính Nhật đang tập thể thao buổi sáng.
Posted by Admin ĐN
Tầu hải quân Nhật tại Đông Dương trong thời điểm 1940/1941. Posted by Admin ĐN
Tầu hải quân Nhật tại Đông Dương trong thời điểm 1940/1941.
Posted by Admin ĐN
Một sĩ quan Nhật tại Đông Dương. Posted by Admin ĐN
Một sĩ quan Nhật tại Đông Dương.
Posted by Admin ĐN
Một người lính Nhật bị bắn chết trong một cuộc hành quân chống lại nhóm Việt Minh. Posted by Admin ĐN
Một người lính Nhật bị bắn chết trong một cuộc hành quân chống lại nhóm Việt Minh.
Posted by Admin ĐN
Quân đội Nhật đang tranh chiến với quân Vichy Pháp tại Lạng Sơn vào năm 1940, sau khi đổ bộ vô Việt Nam. Posted by Admin ĐN
Quân đội Nhật đang tranh chiến với quân Vichy Pháp tại Lạng Sơn vào năm 1940, sau khi đổ bộ vô Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
Tù binh quân Vichy Pháp tại Lạng Sơn vào năm 1940. Posted by Admin ĐN
Tù binh quân Vichy Pháp tại Lạng Sơn vào năm 1940.
Posted by Admin ĐN
Tướng Nishihara Issaku, chỉ huy trưởng của quân đội Nhật tại Đông Dương. Posted by Admin ĐN
Tướng Nishihara Issaku, chỉ huy trưởng của quân đội Nhật tại Đông Dương.
Posted by Admin ĐN
Quân đội Nhật đang tấn công vào một đồn của Pháp vào năm 1945. Posted by Admin ĐN
Quân đội Nhật đang tấn công vào một đồn của Pháp vào năm 1945.
Posted by Admin ĐN
Sĩ quan Vichy Pháp đang nói chuyện với sĩ quan Nhật tại Đông Dương. Posted by Admin ĐN
Sĩ quan Vichy Pháp đang nói chuyện với sĩ quan Nhật tại Đông Dương.
Posted by Admin ĐN
Thống Đốc Toàn Quyền, Đề Đốc Jean Decoux của phía Vichy Pháp đang bàn giao với sĩ quan quân đội Nhật. Posted by Admin ĐN
Thống Đốc Toàn Quyền, Đề Đốc Jean Decoux của phía Vichy Pháp đang bàn giao với sĩ quan quân đội Nhật.
Posted by Admin ĐN
Quân đội Nhật tại một phi trường chiếm được. Đằng sau hàng lính Nhật là một chiếc phi cơ Kawasaki Ki-56. Posted by Admin ĐN
Quân đội Nhật tại một phi trường chiếm được. Đằng sau hàng lính Nhật là một chiếc phi cơ Kawasaki Ki-56.
Posted by Admin ĐN
Một poster của Pháp viết về sự xâm lăng của Nhật vào Đông Dương. Posted by Admin ĐN
Một poster của Pháp viết về sự xâm lăng của Nhật vào Đông Dương.
Posted by Admin ĐN
Quân Nhật thường tự cho rằng họ là người giải phóng Á Châu, với câu nói
Quân Nhật thường tự cho rằng họ là người giải phóng Á Châu, với câu nói "Á Châu cho người Á Châu" nhằm để biện minh cho việc bành trướng đế quốc Nhật và chiêu dụ dân bản xứ chống lại thực dân Tây Phương.
Posted by Admin ĐN
Phi cơ oanh tạc TBF Avengers trở về hàng không mẫu hạm USS Essex sau một phi vụ oanh tạc Sài Gòn chống Nhật vào vào ngày 12 tháng 1 năm 1945. Posted by Admin ĐN
Phi cơ oanh tạc TBF Avengers trở về hàng không mẫu hạm USS Essex sau một phi vụ oanh tạc Sài Gòn chống Nhật vào vào ngày 12 tháng 1 năm 1945.
Posted by Admin ĐN
Lính Nhật tấn công một đồn của Pháp tại Đông Dương vào năm 1945. Posted by Admin ĐN
Lính Nhật tấn công một đồn của Pháp tại Đông Dương vào năm 1945.
Posted by Admin ĐN
Lính Nhật đang canh tù bình Pháp vào năm 1945. Posted by Admin ĐN
Lính Nhật đang canh tù bình Pháp vào năm 1945.
Posted by Admin ĐN
Một tù binh đang bị xử trước tòa án về tội phạm chiến tranh. Posted by Admin ĐN
Một tù binh đang bị xử trước tòa án về tội phạm chiến tranh.
Posted by Admin ĐN
Một người lính Nhật. Posted by Admin ĐN
Một người lính Nhật.
Posted by Admin ĐN
Xe thiết giáp của Nhật tại Đông Dương. Posted by Admin ĐN
Xe thiết giáp của Nhật tại Đông Dương.
Posted by Admin ĐN
Lính Nhật đang sửa soạn lên phi cơ Consolidated PBY Catalina ở Tân Sơn Nhất để hồi hương. Posted by Admin ĐN
Lính Nhật đang sửa soạn lên phi cơ Consolidated PBY Catalina ở Tân Sơn Nhất để hồi hương.
Posted by Admin ĐN
Một người lính Nhật. Posted by Admin ĐN
Một người lính Nhật.
Posted by Admin ĐN
Những xe vận tải chở lính Pháp đi qua những người lính Nhật đang đi tuần hành. Posted by Admin ĐN
Những xe vận tải chở lính Pháp đi qua những người lính Nhật đang đi tuần hành.
Posted by Admin ĐN
Lính Nhật diễn binh trước khi giải tán, năm 1945. Posted by Admin ĐN
Lính Nhật diễn binh trước khi giải tán, năm 1945.
Posted by Admin ĐN
Lính Nhật dưới quyền chỉ huy của một sĩ quan Pháp, năm 1945. Posted by Admin ĐN
Lính Nhật dưới quyền chỉ huy của một sĩ quan Pháp, năm 1945.
Posted by Admin ĐN
Một lính Nhật đang đứng canh gác. Posted by Admin ĐN
Một lính Nhật đang đứng canh gác.
Posted by Admin ĐN
Phi cơ Mitsubishi Ki-46 Dinah, Nhật để lại cho Pháp sau khi Nhật đầu hàng năm 1945. Posted by Admin ĐN
Phi cơ Mitsubishi Ki-46 Dinah, Nhật để lại cho Pháp sau khi Nhật đầu hàng năm 1945.
Posted by Admin ĐN
Nạn đói tại miền Bắc Việt Nam vào thời 1944-1945. Posted by Admin ĐN
Nạn đói tại miền Bắc Việt Nam vào thời 1944-1945.
Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía Đồng Minh được rải tại Đông Dương thông báo phía Nhật đã đầu hàng. Posted by Admin ĐN
Truyền đơn của phía Đồng Minh được rải tại Đông Dương thông báo phía Nhật đã đầu hàng.
Posted by Admin ĐN
Một điểm canh gác chung bởi quân đội Pháp và Nhật tại Sài Gòn sau Thế Chiến Thứ 2. Posted by Admin ĐN
Một điểm canh gác chung bởi quân đội Pháp và Nhật tại Sài Gòn sau Thế Chiến Thứ 2.
Posted by Admin ĐN
Quân đội Đồng Minh đổ bộ Sài Gòn sau khi Nhật đầu hàng vào năm 1945. Dân Sài Gòn ra chào đón phía Đồng Minh. Posted by Admin ĐN
Quân đội Đồng Minh đổ bộ Sài Gòn sau khi Nhật đầu hàng vào năm 1945. Dân Sài Gòn ra chào đón phía Đồng Minh.
Posted by Admin ĐN
Quân đội Nhật đứng dàn chào tầu hải quân Hoàng Gia Anh HMS Waveney đang cặp bến Sài Gòn vào năm 1945. Posted by Admin ĐN
Quân đội Nhật đứng dàn chào tầu hải quân Hoàng Gia Anh HMS Waveney đang cặp bến Sài Gòn vào năm 1945.
Posted by Admin ĐN
Lính Nhật đứng tại bến cảng Sài Gòn để chào đón tầu hải quân Hoàng Gia Anh, HMS Waveney vào năm 1945. Posted by Admin ĐN
Lính Nhật đứng tại bến cảng Sài Gòn để chào đón tầu hải quân Hoàng Gia Anh, HMS Waveney vào năm 1945.
Posted by Admin ĐN
Thuyền trưởng của hải quân Hoàng Gia Anh, Scott Bell đang nói chuyện với Đề Đốc Kondo của quân đội Nhật tại Sài Gòn vào năm 1945, sau khi Nhật đã đầu hàng. Posted by Admin ĐN
Thuyền trưởng của hải quân Hoàng Gia Anh, Scott Bell đang nói chuyện với Đề Đốc Kondo của quân đội Nhật tại Sài Gòn vào năm 1945, sau khi Nhật đã đầu hàng.
Posted by Admin ĐN
Trung Tướng quân đội Hoàng Gia Anh, Douglas D. Gracey trưng dụng lính Nhật để giữ an ninh trật tự phía nam của vĩ tuyến 16. Posted by Admin ĐN
Trung Tướng quân đội Hoàng Gia Anh, Douglas D. Gracey trưng dụng lính Nhật để giữ an ninh trật tự phía nam của vĩ tuyến 16.
Posted by Admin ĐN
Lính Nhật chào đón biệt động quân Pháp trở lại Đông Dương. Posted by Admin ĐN
Lính Nhật chào đón biệt động quân Pháp trở lại Đông Dương.
Posted by Admin ĐN
Phi cơ quân đội Nhật được phía Đồng Minh trưng dụng tại Đông Dương trong những thời gian sau Thế Chiến Thứ 2. Posted by Admin ĐN
Phi cơ quân đội Nhật được phía Đồng Minh trưng dụng tại Đông Dương trong những thời gian sau Thế Chiến Thứ 2.
Posted by Admin ĐN
Phi cơ quân đội Nhật được phía Đồng Minh trưng dụng tại Đông Dương trong những thời gian sau Thế Chiến Thứ 2. Hình phi cơ Showa L2D sản xuất bởi Nhật và copy từ phi cơ Mỹ C-47 Dakota. Posted by Admin ĐN
Phi cơ quân đội Nhật được phía Đồng Minh trưng dụng tại Đông Dương trong những thời gian sau Thế Chiến Thứ 2. Hình phi cơ Showa L2D sản xuất bởi Nhật và copy từ phi cơ Mỹ C-47 Dakota.
Posted by Admin ĐN
Một người lính Nhật đang nhắm bắn với súng trường Type 99 trong dịp xâm lăng Đông Dương, tháng 9 năm 1940. Posted by Admin ĐN
Một người lính Nhật đang nhắm bắn với súng trường Type 99 trong dịp xâm lăng Đông Dương, tháng 9 năm 1940.
Posted by Admin ĐN
Đề Đốc Hải Quân Pháp tại Đông Dương Jean Decoux. Posted by Admin ĐN
Đề Đốc Hải Quân Pháp tại Đông Dương Jean Decoux.
Posted by Admin ĐN
Quân đội Pháp di tãn khỏi Hải Phòng ngày 26 tháng 9 năm 1940 sau khi quân đội Nhật đổ bộ vô thành phố này. Posted by Admin ĐN
Quân đội Pháp di tãn khỏi Hải Phòng ngày 26 tháng 9 năm 1940 sau khi quân đội Nhật đổ bộ vô thành phố này.
Posted by Admin ĐN
Lính Nhật thuộc Sư Đoàn 5 Bộ Binh nghĩ tại Sài Gòn trước khi được lệnh di chuyển sang Mã Lai, tháng 12 năm 1941. Posted by Admin ĐN
Lính Nhật thuộc Sư Đoàn 5 Bộ Binh nghĩ tại Sài Gòn trước khi được lệnh di chuyển sang Mã Lai, tháng 12 năm 1941.
Posted by Admin ĐN
Lính Nhật đổ bộ vô Bắc Đông Dương, năm 1940. Posted by Admin ĐN
Lính Nhật đổ bộ vô Bắc Đông Dương, năm 1940.
Posted by Admin ĐN
Dân Hải Phòng đang khiêng những thùng xăng của hãng Standard Oil Mỹ vào ngày 27 tháng 10 năm 1940. Mỹ có chứa một số xăng dầu tại Hải Phòng và rất lo ngại vì hiệp định ký giữa Nhật và Vichy Pháp. Posted by Admin ĐN
Dân Hải Phòng đang khiêng những thùng xăng của hãng Standard Oil Mỹ vào ngày 27 tháng 10 năm 1940. Mỹ có chứa một số xăng dầu tại Hải Phòng và rất lo ngại vì hiệp định ký giữa Nhật và Vichy Pháp.
Posted by Admin ĐN
Đài Chiến Thắng tại Bangkok, Thái Lan để kỷ niệm cuộc chiến giữa Pháp và Thái vào năm 1941 tại Đông Dương. Lấy cơ hội nước Pháp bị nước Đức chiếm và để trả thù cho sự xấu hổ khi Pháp dùng thế mạnh bắt nước Siam phải vẽ lại biên giới vào năm 1893 và 1904, Tướng Phibun đem quân tấn công Đông Dương của Pháp vào năm 1941. Với sự can thiệp của quân đội Nhật, Thái Lan lấy lại được những phần đất bị mất. Sau khi Nhật đầu hàng vào năm 1945, phe Đồng Minh đã bắt Thái Lan phải trả lại những phần đất đó cho Pháp. Admin ĐN
Đài Chiến Thắng tại Bangkok, Thái Lan để kỷ niệm cuộc chiến giữa Pháp và Thái vào năm 1941 tại Đông Dương. Lấy cơ hội nước Pháp bị nước Đức chiếm và để trả thù cho sự xấu hổ khi Pháp dùng thế mạnh bắt nước Siam phải vẽ lại biên giới vào năm 1893 và 1904, Tướng Phibun đem quân tấn công Đông Dương của Pháp vào năm 1941. Với sự can thiệp của quân đội Nhật, Thái Lan lấy lại được những phần đất bị mất. Sau khi Nhật đầu hàng vào năm 1945, phe Đồng Minh đã bắt Thái Lan phải trả lại những phần đất đó cho Pháp.
Admin ĐN
Phi cơ Hải Quân Mỹ SB2C Helldiver đánh chìm các tầu vận tải của Nhật dọc theo bờ biển Đông Dương, vào ngày 12 tháng 1 năm 1945. Posted by Admin ĐN
Phi cơ Hải Quân Mỹ SB2C Helldiver đánh chìm các tầu vận tải của Nhật dọc theo bờ biển Đông Dương, vào ngày 12 tháng 1 năm 1945.
Posted by Admin ĐN
Pháp tiếp đón ngoại trưởng Nhật Hajime Matsumiya tại Hải Phòng. Posted by Admin D-N
Pháp tiếp đón ngoại trưởng Nhật Hajime Matsumiya tại Hải Phòng.
Posted by Admin D-N
Trung Tướng Hattori trao gươm đầu hàng tới Chuẩn Tưởng Woodford chỉ huy Tiểu Đoàn 32 Ấn Độ của quân đội Hoàng Gia Anh, năm 1945.
Trung Tướng Hattori trao gươm đầu hàng tới Chuẩn Tưởng Woodford chỉ huy Tiểu Đoàn 32 Ấn Độ của quân đội Hoàng Gia Anh, năm 1945.
Tướng D. D. Gracey chỉ huy trưởng quân đội Đồng Minh tại Đông Dương trao tăng Tướng Le Clerc chỉ huy quân đội Pháp tại Sài Gòn một thanh kiếm đầu hàng của Nhật. Posted by Admin ĐN
Tướng D. D. Gracey chỉ huy trưởng quân đội Đồng Minh tại Đông Dương trao tăng Tướng Le Clerc chỉ huy quân đội Pháp tại Sài Gòn một thanh kiếm đầu hàng của Nhật.
Posted by Admin ĐN
Một sĩ quan hải quân Nhật trao thanh kiếm để đầu hàng cho Trung Uý Anthony Martin tại Sài Gòn. Posted by Admin ĐN
Một sĩ quan hải quân Nhật trao thanh kiếm để đầu hàng cho Trung Uý Anthony Martin tại Sài Gòn.
Posted by Admin ĐN
Hai sĩ quan hải quân Nhật trao thanh kiếm để đầu hàng cho một sĩ quan của quân đội Đồng Minh tại Sài Gòn. Posted by Admin ĐN
Hai sĩ quan hải quân Nhật trao thanh kiếm để đầu hàng cho một sĩ quan của quân đội Đồng Minh tại Sài Gòn.
Posted by Admin ĐN
Phi cơ Tachikawa Ki-54 Nhật để lại tại Đông Dương và Pháp trưng dụng trong những năm đầu sau Thế Chiến 2. Posted by Admin ĐN
Phi cơ Tachikawa Ki-54 Nhật để lại tại Đông Dương và Pháp trưng dụng trong những năm đầu sau Thế Chiến 2.
Posted by Admin ĐN
Một lính Nhật (người mang kiếng) ở lại Việt Nam để giúp nhóm Việt Minh, năm 1947. Posted by Admin ĐN
Một lính Nhật (người mang kiếng) ở lại Việt Nam để giúp nhóm Việt Minh, năm 1947.
Posted by Admin ĐN

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Sử Kiện Lịch Sử khác