Quân Đội Pháp ở Việt Nam năm 1884 - 1885


Quân Đội Pháp 1884 - 1885 ở Việt Nam dưới thời vua Hàm Nghi do bác sĩ Charles-Edouard Hocquard chụp. Được xuất bản bởi Trung Tâm Tồn Trữ Dữ Liệu Thuộc Ðịa ở Aix-en-Provence.
Tàu chiến La Mutine
Tàu chiến La Mutine
Tàu chiến Le Pluvier
Tàu chiến Le Pluvier
Tàu chiến Le Yatagan trên sông Hồng
Tàu chiến Le Yatagan trên sông Hồng
Tàu chiến L'Eclair
Tàu chiến L'Eclair
Tàu chiến La Fanfare
Tàu chiến La Fanfare
Tàu chiến La Surprise trước tảng đá lớn ở  Ninh-Bình
Tàu chiến La Surprise trước tảng đá lớn ở Ninh-Bình
Toàn bộ tổng tham mưu của tướng Brière de Lisle
Toàn bộ tổng tham mưu của tướng Brière de Lisle
Toàn bộ tổng tham mưu của tướng Millot
Toàn bộ tổng tham mưu của tướng Millot
Pháo binh Pháp qua sông
Pháo binh Pháp qua sông
Ðồn Pháp trấn giữ tả ngạn sông Hồng
Ðồn Pháp trấn giữ tả ngạn sông Hồng
Lính thủy quân Pháp
Lính thủy quân Pháp
Lính Tập ở miền Bắc
Lính Tập ở miền Bắc

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác