Quân đội Quốc gia Việt Nam


Quân đội Quốc gia Việt Nam (tiếng Pháp: Armée Nationale Vietnamienne, ANV) là lực lượng vũ trang của Quốc gia Việt Nam, là một phần của Quân đội Liên hiệp Pháp, được sự bảo trợ tài chính và chỉ huy từ Liên hiệp Pháp, tồn tại từ 1950 đến 1955.
Cờ của Quân đội Quốc gia Việt Nam
Cờ của Quân đội Quốc gia Việt Nam
Lệnh gọi nhập ngũ
Lệnh gọi nhập ngũ
Gia đình một anh lính trong quân đội Quốc gia chụp hình tại Thảo Cầm Viên, Saigon
Gia đình một anh lính trong quân đội Quốc gia chụp hình tại Thảo Cầm Viên, Saigon
Thi phẩm ca ngợi người lính Quốc gia
Thi phẩm ca ngợi người lính Quốc gia

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác