Quy Nhơn Ngày Xưa


Trích từ FB Nhật Ký Yêu Nước
Posted by Admin ĐN
Thị xã Quy Nhơn trước 1975. Posted by Admin ĐN
Thị xã Quy Nhơn trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Ga xe lửa Quy Nhơn. Posted by Admin ĐN
Ga xe lửa Quy Nhơn.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Nghĩa địa Phật Giáo ở Quy Nhơn trước 1975. Posted by Admin ĐN
Nghĩa địa Phật Giáo ở Quy Nhơn trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Nhà thờ chính toà Quy Nhơn 1965. Posted by Admin ĐN
Nhà thờ chính toà Quy Nhơn 1965.
Posted by Admin ĐN
Thị xã Quy Nhơn dưới chân núi Bà-Hỏa. Hình chụp trước 1975.
Thị xã Quy Nhơn dưới chân núi Bà-Hỏa. Hình chụp trước 1975.
Quy Nhơn trước 1975. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Nhà thờ chính tòa tại thị xã Quy Nhơn. Posted by Admin ĐN
Nhà thờ chính tòa tại thị xã Quy Nhơn.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Phi trường trực thăng của Bộ Binh Mỹ tại Quy Nhơn. Posted by Admin ĐN
Phi trường trực thăng của Bộ Binh Mỹ tại Quy Nhơn.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Phi trường Phú Cát, Quy Nhơn trước 1975. Posted by Admin ĐN
Phi trường Phú Cát, Quy Nhơn trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Chợ Bình Định trước 1975. Posted by Admin ĐN
Chợ Bình Định trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Nhà thờ chính tòa tại thị xã Quy Nhơn. Posted by Admin ĐN
Nhà thờ chính tòa tại thị xã Quy Nhơn.
Posted by Admin ĐN
Bãi biển và cảng Quy Nhơn 1966. Hình của Yates. Posted by Admin ĐN
Bãi biển và cảng Quy Nhơn 1966.
Hình của Yates.
Posted by Admin ĐN
Sông An Tân 1966. Hình của Joe Turner Posted by Admin ĐN
Sông An Tân 1966.
Hình của Joe Turner
Posted by Admin ĐN
Cửa vào phố Quy Nhơn - Chào Mừng Quốc Khánh 1968. Hình của Walter Hart Posted by Admin ĐN
Cửa vào phố Quy Nhơn - Chào Mừng Quốc Khánh 1968.
Hình của Walter Hart
Posted by Admin ĐN
Bán đảo Nước Ngọt 1970. Hình của Jean  Posted by Admin ĐN
Bán đảo Nước Ngọt 1970.
Hình của Jean
Posted by Admin ĐN
Biển Quy Nhơn 1969. Hình của Quentin Jones Posted by Admin ĐN
Biển Quy Nhơn 1969.
Hình của Quentin Jones
Posted by Admin ĐN
Biển Quy Nhơn 1969. Hình của Quentin Jones Posted by Admin ĐN
Biển Quy Nhơn 1969.
Hình của Quentin Jones
Posted by Admin ĐN
Tượng Phật 1965-66. Hình của Dave Glenn Posted by Admin ĐN
Tượng Phật 1965-66.
Hình của Dave Glenn
Posted by Admin ĐN
Đồi tượng Phật 1965-66. Hình của James Claypool. Posted by Admin ĐN
Đồi tượng Phật 1965-66.
Hình của James Claypool.
Posted by Admin ĐN
Đài phát Thanh Quy Nhơn 1969 (Tết Mậu Thần 1968 vc vô chiếm Đài Phát Thanh, sau đó thì Quân đội chiếm lại. Posted by Admin ĐN
Đài phát Thanh Quy Nhơn 1969 (Tết Mậu Thần 1968 vc vô chiếm Đài Phát Thanh, sau đó thì Quân đội chiếm lại.
Posted by Admin ĐN
Đài phát Thanh Quy Nhơn (Tết Mậu Thần 1968 vc vô chiếm Đài Phát Thanh, sau đó thì Quân đội chiếm lại. Posted by Admin ĐN
Đài phát Thanh Quy Nhơn (Tết Mậu Thần 1968 vc vô chiếm Đài Phát Thanh, sau đó thì Quân đội chiếm lại.
Posted by Admin ĐN
Văn phòng nha sĩ tại Quy Nhơn 1968. Hình của Walter Hart Posted by Admin ĐN
Văn phòng nha sĩ tại Quy Nhơn 1968.
Hình của Walter Hart
Posted by Admin ĐN
Phố Quy Nhơn, đường Phan Bội Châu 1968. Hình của Walter Hart Posted by Admin ĐN
Phố Quy Nhơn, đường Phan Bội Châu 1968.
Hình của Walter Hart
Posted by Admin ĐN
Ngã ba - Gia Long Võ Tánh 1968. Hình của Walter Hart Posted by Admin ĐN
Ngã ba - Gia Long Võ Tánh 1968.
Hình của Walter Hart
Posted by Admin ĐN
Phi trường Phú Cát Quy Nhơn 1967-68. Hình của Aviatorr727 Posted by Admin ĐN
Phi trường Phú Cát Quy Nhơn 1967-68.
Hình của Aviatorr727
Posted by Admin ĐN
Ga xe lửa Quy Nhơn. Posted by Admin ĐN
Ga xe lửa Quy Nhơn.
Posted by Admin ĐN
Sông Hà Thanh 1965. Hình của Warren Balish Posted by Admin ĐN
Sông Hà Thanh 1965.
Hình của Warren Balish
Posted by Admin ĐN
Hãng làm nước đá tại Quy Nhơn 1968. Hình của Walter Hart Posted by Admin ĐN
Hãng làm nước đá tại Quy Nhơn 1968.
Hình của Walter Hart
Posted by Admin ĐN
Không Ảnh Tháp Cánh Tiên vào thập niên 1960. Posted by Admin ĐN
Không Ảnh Tháp Cánh Tiên vào thập niên 1960.
Posted by Admin ĐN
Đình Bát Giác xây bởi người Nam Hàn 1968 Hình của Walter Hart Posted by Admin ĐN
Đình Bát Giác xây bởi người Nam Hàn 1968
Hình của Walter Hart
Posted by Admin ĐN
Sông Lại Giang 1968. Posted by Admin ĐN
Sông Lại Giang 1968.
Posted by Admin ĐN
Sông Lại Giang 1968. Posted by Admin ĐN
Sông Lại Giang 1968.
Posted by Admin ĐN
Sông Lại Giang 1968. Posted by Admin ĐN
Sông Lại Giang 1968.
Posted by Admin ĐN
Lũ Sông Tây 1970 Posted by Admin ĐN
Lũ Sông Tây 1970
Posted by Admin ĐN
Nhà thờ chánh tòa - Quy Nhơn 1969. Hình của Quentin Jones Posted by Admin ĐN
Nhà thờ chánh tòa - Quy Nhơn 1969.
Hình của Quentin Jones
Posted by Admin ĐN
Cầu Ông Đô - Bình Định 1969. Posted by Admin ĐN
Cầu Ông Đô - Bình Định 1969.
Posted by Admin ĐN
Phi trường Phú Cát 1969. Posted by Admin ĐN
Phi trường Phú Cát 1969.
Posted by Admin ĐN
Quốc Lộ 1 - Ngã tư Bà Di 1965-66. Hình của John Graham Posted by Admin ĐN
Quốc Lộ 1 - Ngã tư Bà Di 1965-66.
Hình của John Graham
Posted by Admin ĐN
Quân cảng Quy Nhơn 1966. Posted by Admin ĐN
Quân cảng Quy Nhơn 1966.
Posted by Admin ĐN
Nhà thờ chánh tòa Quy Nhơn 1965. Hình của Tim Wright. Posted by Admin ĐN
Nhà thờ chánh tòa Quy Nhơn 1965.
Hình của Tim Wright.
Posted by Admin ĐN
Trường mẫu giáo trên bãi biển Quy Nhơn 1965. Hình của Tim Wright Posted by Admin ĐN
Trường mẫu giáo trên bãi biển Quy Nhơn 1965.
Hình của Tim Wright
Posted by Admin ĐN
Đường Nguyễn Huệ gần trường nữ trung học 1965. Hình của Tim Wright Posted by Admin ĐN
Đường Nguyễn Huệ gần trường nữ trung học 1965.
Hình của Tim Wright
Posted by Admin ĐN
Trường Nữ Trung Học Quy Nhơn trên đường Nguyễn Huệ 1965. Hình của Tim Wright Posted by Admin ĐN
Trường Nữ Trung Học Quy Nhơn trên đường Nguyễn Huệ 1965.
Hình của Tim Wright
Posted by Admin ĐN
Em bé bán gương và mũ 1968. Hình của Walter Hart Posted by Admin ĐN
Em bé bán gương và mũ 1968.
Hình của Walter Hart
Posted by Admin ĐN
Nghĩa địa Phật Giáo núi Bà Hòa 1968. Hình của Walter Hart Posted by Admin ĐN
Nghĩa địa Phật Giáo núi Bà Hòa 1968.
Hình của Walter Hart
Posted by Admin ĐN
Xe xích lô trên đường Gia Long 1968. Hình của Walter Hart Posted by Admin ĐN
Xe xích lô trên đường Gia Long 1968.
Hình của Walter Hart
Posted by Admin ĐN
Cảnh sát Quy Nhơn 1968. Hình của Walter Hart Posted by Admin ĐN
Cảnh sát Quy Nhơn 1968.
Hình của Walter Hart
Posted by Admin ĐN
Làm bánh tráng 1968. Hình của Walter Hart Posted by Admin ĐN
Làm bánh tráng 1968.
Hình của Walter Hart
Posted by Admin ĐN
Trại lính Nam Hàn tại Quy Nhơn 1968. Hình của Walter Hart Posted by Admin ĐN
Trại lính Nam Hàn tại Quy Nhơn 1968.
Hình của Walter Hart
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn 1968. Hình của Walter Hart Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn 1968.
Hình của Walter Hart
Posted by Admin ĐN
Phi trường Phù Cát - 1973 - Photo by Robert Dyoung Posted by Admin ĐN
Phi trường Phù Cát - 1973 - Photo by Robert Dyoung
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn 1968. Hình của Walter Hart. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn 1968. Hình của Walter Hart.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn 1968. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn 1968.
Posted by Admin ĐN
Em bé chơi bên đường. Hình của Walter Hart. Posted by Admin ĐN
Em bé chơi bên đường. Hình của Walter Hart.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn 1965. Đường Gia Long. Hình của Tim Wright. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn 1965. Đường Gia Long. Hình của Tim Wright.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn 1966. Đường Gia Long. Hình của Tim Wright. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn 1966. Đường Gia Long. Hình của Tim Wright.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn 19 tháng 5 năm 1965. Hình của Warren Balish. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn 19 tháng 5 năm 1965. Hình của Warren Balish.
Posted by Admin ĐN
Không ảnh thành phố Quy Nhơn 1969. Hình của Bill Gann. Posted by Admin ĐN
Không ảnh thành phố Quy Nhơn 1969. Hình của Bill Gann.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn, Bình Định 1969. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn, Bình Định 1969.
Posted by Admin ĐN
Không ảnh thành phố Quy Nhơn 1968-69. Hình của John Stymerski. Posted by Admin ĐN
Không ảnh thành phố Quy Nhơn 1968-69. Hình của John Stymerski.
Posted by Admin ĐN
Không ảnh thành phố Quy Nhơn 1968-69. Hình của John Stymerski. Posted by Admin ĐN
Không ảnh thành phố Quy Nhơn 1968-69. Hình của John Stymerski.
Posted by Admin ĐN
Đài kiểm sóat phi trường Phú Cát 1967. Posted by Admin ĐN
Đài kiểm sóat phi trường Phú Cát 1967.
Posted by Admin ĐN
Bãi biển Quy Nhơn 1969. Hình của Quentin Jones. Posted by Admin ĐN
Bãi biển Quy Nhơn 1969. Hình của Quentin Jones.
Posted by Admin ĐN
Bãi biển Quy Nhơn 1969. Hình của Quentin Jones. Posted by Admin ĐN
Bãi biển Quy Nhơn 1969. Hình của Quentin Jones.
Posted by Admin ĐN
Bãi biển Quy Nhơn 1969. . Posted by Admin ĐN
Bãi biển Quy Nhơn 1969. .
Posted by Admin ĐN
Bãi biển Quy Nhơn 1969.  Posted by Admin ĐN
Bãi biển Quy Nhơn 1969.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn 1970. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn 1970.
Posted by Admin ĐN
Bãi biển Quy Nhơn 1970. Posted by Admin ĐN
Bãi biển Quy Nhơn 1970.
Posted by Admin ĐN
Thuyền đánh cá tại Quy Nhơn 12 tháng 1 năm 1965. Hình của Warren Balish. Posted by Admin ĐN
Thuyền đánh cá tại Quy Nhơn 12 tháng 1 năm 1965. Hình của Warren Balish.
Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn 1964-65. Hình của Warren Balish. Posted by Admin ĐN
Quy Nhơn 1964-65. Hình của Warren Balish.
Posted by Admin ĐN
Nhà thờ chính tòa Quy Nhơn 1968-69. Posted by Admin ĐN
Nhà thờ chính tòa Quy Nhơn 1968-69.
Posted by Admin ĐN
Nhà thờ chính tòa Quy Nhơn 1965. Hình của Yates. Posted by Admin ĐN
Nhà thờ chính tòa Quy Nhơn 1965. Hình của Yates.
Posted by Admin ĐN
Không ảnh thành phố Quy Nhơn 1964. Posted by Admin ĐN
Không ảnh thành phố Quy Nhơn 1964.
Posted by Admin ĐN

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác