Sư Đoàn 1 Bộ Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa


Các Chiến Sĩ Sư Đoàn 1 Bộ Binh tại Phi Trường La Vang tháng 3/1968

 Các Chiến Sĩ Sư Đoàn 1 Bộ Binh tại Phi Trường La Vang tháng 3/1968
Các Chiến Sĩ Sư Đoàn 1 Bộ Binh tại Phi Trường La Vang tháng 3/1968
 Các Chiến Sĩ Sư Đoàn 1 Bộ Binh tại Phi Trường La Vang tháng 3/1968
Các Chiến Sĩ Sư Đoàn 1 Bộ Binh tại Phi Trường La Vang tháng 3/1968
 Các Chiến Sĩ Sư Đoàn 1 Bộ Binh tại Phi Trường La Vang tháng 3/1968
Các Chiến Sĩ Sư Đoàn 1 Bộ Binh tại Phi Trường La Vang tháng 3/1968
 Các Chiến Sĩ Sư Đoàn 1 Bộ Binh tại Phi Trường La Vang tháng 3/1968
Các Chiến Sĩ Sư Đoàn 1 Bộ Binh tại Phi Trường La Vang tháng 3/1968
 Các Chiến Sĩ Sư Đoàn 1 Bộ Binh tại Phi Trường La Vang tháng 3/1968
Các Chiến Sĩ Sư Đoàn 1 Bộ Binh tại Phi Trường La Vang tháng 3/1968


Các Chiến Sĩ Đại Đội Hắc Báo / Sư Đoàn 1 Bộ Binh đang chờ trực thăng tản thương tại Ashau năm 1968.

 Các Chiến Sĩ Đại Đội Hắc Báo / Sư Đoàn 1 Bộ Binh đang chờ trực thăng tản thương tại Ashau năm 1968.
Các Chiến Sĩ Đại Đội Hắc Báo / Sư Đoàn 1 Bộ Binh đang chờ trực thăng tản thương tại Ashau năm 1968.
 Các Chiến Sĩ Đại Đội Hắc Báo / Sư Đoàn 1 Bộ Binh đang chờ trực thăng tản thương tại Ashau năm 1968.
Các Chiến Sĩ Đại Đội Hắc Báo / Sư Đoàn 1 Bộ Binh đang chờ trực thăng tản thương tại Ashau năm 1968.
 Các Chiến Sĩ Đại Đội Hắc Báo / Sư Đoàn 1 Bộ Binh đang chờ trực thăng tản thương tại Ashau năm 1968.
Các Chiến Sĩ Đại Đội Hắc Báo / Sư Đoàn 1 Bộ Binh đang chờ trực thăng tản thương tại Ashau năm 1968.
 Các Chiến Sĩ Đại Đội Hắc Báo / Sư Đoàn 1 Bộ Binh đang chờ trực thăng tản thương tại Ashau năm 1968.
Các Chiến Sĩ Đại Đội Hắc Báo / Sư Đoàn 1 Bộ Binh đang chờ trực thăng tản thương tại Ashau năm 1968.
 Các Chiến Sĩ Đại Đội Hắc Báo / Sư Đoàn 1 Bộ Binh đang chờ trực thăng tản thương tại Ashau năm 1968.
Các Chiến Sĩ Đại Đội Hắc Báo / Sư Đoàn 1 Bộ Binh đang chờ trực thăng tản thương tại Ashau năm 1968.
 Các Chiến Sĩ Đại Đội Hắc Báo / Sư Đoàn 1 Bộ Binh đang chờ trực thăng tản thương tại Ashau năm 1968.
Các Chiến Sĩ Đại Đội Hắc Báo / Sư Đoàn 1 Bộ Binh đang chờ trực thăng tản thương tại Ashau năm 1968.


Đại Đội 1 Trinh Sát /Tiểu Đoàn 2/Trung Đoàn 2 Soái Thần thuộc Sư Đoàn 1 Bộ Binh.
(Cuối năm 1971,Trung đoàn 2 được điều qua làm nòng cốt cho Sư đoàn 3 Bô binh.)

 Đại Đội 1 Trinh Sát /Tiểu Đoàn 2/Trung Đoàn 2 Soái Thần thuộc Sư Đoàn 1 Bộ Binh. (Cuối năm 1971,Trung đoàn 2 được điều qua làm nòng cốt cho Sư đoàn 3 Bô binh.)
Đại Đội 1 Trinh Sát /Tiểu Đoàn 2/Trung Đoàn 2 Soái Thần thuộc Sư Đoàn 1 Bộ Binh. (Cuối năm 1971,Trung đoàn 2 được điều qua làm nòng cốt cho Sư đoàn 3 Bô binh.)
 Đại Đội 1 Trinh Sát /Tiểu Đoàn 2/Trung Đoàn 2 Soái Thần thuộc Sư Đoàn 1 Bộ Binh. (Cuối năm 1971,Trung đoàn 2 được điều qua làm nòng cốt cho Sư đoàn 3 Bô binh.)
Đại Đội 1 Trinh Sát /Tiểu Đoàn 2/Trung Đoàn 2 Soái Thần thuộc Sư Đoàn 1 Bộ Binh. (Cuối năm 1971,Trung đoàn 2 được điều qua làm nòng cốt cho Sư đoàn 3 Bô binh.)
 Đại Đội 1 Trinh Sát /Tiểu Đoàn 2/Trung Đoàn 2 Soái Thần thuộc Sư Đoàn 1 Bộ Binh. (Cuối năm 1971,Trung đoàn 2 được điều qua làm nòng cốt cho Sư đoàn 3 Bô binh.)
Đại Đội 1 Trinh Sát /Tiểu Đoàn 2/Trung Đoàn 2 Soái Thần thuộc Sư Đoàn 1 Bộ Binh. (Cuối năm 1971,Trung đoàn 2 được điều qua làm nòng cốt cho Sư đoàn 3 Bô binh.)


 Đại Đội 1 Trinh Sát /Tiểu Đoàn 2/Trung Đoàn 2 Soái Thần thuộc Sư Đoàn 1 Bộ Binh. (Cuối năm 1971,Trung đoàn 2 được điều qua làm nòng cốt cho Sư đoàn 3 Bô binh.)
Đại Đội 1 Trinh Sát /Tiểu Đoàn 2/Trung Đoàn 2 Soái Thần thuộc Sư Đoàn 1 Bộ Binh. (Cuối năm 1971,Trung đoàn 2 được điều qua làm nòng cốt cho Sư đoàn 3 Bô binh.)
 Đại Đội 1 Trinh Sát /Tiểu Đoàn 2/Trung Đoàn 2 Soái Thần thuộc Sư Đoàn 1 Bộ Binh. (Cuối năm 1971,Trung đoàn 2 được điều qua làm nòng cốt cho Sư đoàn 3 Bô binh.)
Đại Đội 1 Trinh Sát /Tiểu Đoàn 2/Trung Đoàn 2 Soái Thần thuộc Sư Đoàn 1 Bộ Binh. (Cuối năm 1971,Trung đoàn 2 được điều qua làm nòng cốt cho Sư đoàn 3 Bô binh.)
 Đại Đội 1 Trinh Sát /Tiểu Đoàn 2/Trung Đoàn 2 Soái Thần thuộc Sư Đoàn 1 Bộ Binh. (Cuối năm 1971,Trung đoàn 2 được điều qua làm nòng cốt cho Sư đoàn 3 Bô binh.)
Đại Đội 1 Trinh Sát /Tiểu Đoàn 2/Trung Đoàn 2 Soái Thần thuộc Sư Đoàn 1 Bộ Binh. (Cuối năm 1971,Trung đoàn 2 được điều qua làm nòng cốt cho Sư đoàn 3 Bô binh.)


Sư Đoàn 1 Bộ Binh - QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA

Đại Bản Doanh:Căn cứ Gia Lệ,Cố Đô Huế,Tỉnh Thừa Thiên.

Sư Đoàn 1 Bộ Binh là một trong 3 đơn vị chủ lực thuộc Quân Đoàn I & Quân Khu l của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa,được thành lập năm 1955 và tan hàng vào tháng 3 năm 1975.

Đây là một đơn vị quân đội lớn,từng tham dự nhiều trận đánh quan trọng trong Chiến tranh Việt Nam,lập được nhiều thành tích,cũng là Sư Đoàn giỏi hàng đầu trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Ngoài ra Đại đội 1 Trinh Sát/Viễn Thám Hắc Báo nổi tiếng thiện chiến với quân số 260 tay súng cũng trực thuộc Sư Đoàn.Là Sư đoàn Bộ Binh đầu tiên mà tất cả quân nhân được mang Dây Biểu Chương Ba Màu Tam Hợp Bảo Quốc Huân Chương.
Đặc biệt, Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 1 của Sư đoàn là đơn vị duy nhất của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nhận Presdential Unit Citation của Hoa Kỳ vì thành tích chiến đấu dũng cảm.

Sư đoàn đã tham gia những trận chiến lớn ở vùng hỏa tuyến đối đầu với Bắc quân qua sông Bến Hải với những địa danh như:

Quốc Lộ 9

Cồn Thiên

Khe Sanh

Tchépone

Lao Bảo

Cam Lộ

Ba Lòng

Tà Bạt

Làng Vây

A Shầu

A Lưới

Đông Hà

Những chiến thắng của Sư đoàn 1 Bộ Binh không chỉ vang vọng trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa,mà còn vượt biên giới tỏa khắp thế giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thời thập niên 1970 đã tuyên bố: “Sư đoàn 1 Bộ Binh là một sư đoàn thiện chiến nhất trên thế giới”. Tướng Vanuxem của Pháp ca ngợi tinh thần chiến đấu của chiến sĩ Sư đoàn 1 Bộ Binh đã vượt ngoài sức tưởng tượng của thế giới.

Những lời khen ấy không phải phản ảnh từ lời lẽ ngoại giao chiếu lệ, vì bản chất tự thân người Mỹ và người Pháp rất cao ngạo, ngoài dân tộc và quân lực của họ, thì họ không thể thấy một quân lực nào vượt trội hơn.

Nhưng khi họ đã thành tâm nghiêng mình ca tụng một Quân Lực của một quốc gia nhỏ bé, thì những lời ấy là những lời thật lòng từ tận đáy thâm tâm.
Sư đoàn 1 Bộ Binh với tên gọi khác là Sư đoàn Cây Đèn Cầy là hình ảnh bảo bọc Huế cùng với mọi nơi vùng địa đầu giới tuyến trong suốt 20 năm dài khói lửa chinh chiến điêu linh.

Lược Sử Hình Thành:

Sư đoàn 1 Bộ Binh được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 1955 tại Huế,với danh xưng ban đầu là Sư đoàn 21 Bộ Binh (Nghị định số 012-QP/NĐ ngày 17 tháng 1 năm 1955 và Sự vụ văn thư số 474/TTM/1/1/SC ngày 27 tháng 1 năm 1955) do Trung tá Lê Văn Nghiêm làm Tư lệnh đầu tiên.

* Sư đoàn 21 Bộ Binh là biến thân của Liên đoàn Lưu động số 21 được thành lập vào ngày 1 tháng 9 năm 1953 tại Huế. Đến ngày 15 tháng 12 năm 1954, Liên đoàn Lưu động 21 được lệnh giải tán và dùng làm nòng cốt để thành lập Sư đoàn 21 Bộ Binh.

Ngày 1 tháng 8 năm 1955, Sư đoàn 21 Bộ Binh đổi tên là Sư đoàn Dã Chiến 21, ngày 1 tháng 10 năm 1955 lại đổi thành Sư đoàn Dã Chiến số 1 (Sự vụ văn thư số 3975/TTM/1/1/SC ngày 17 tháng 9 năm 1955)

Cuối năm 1958, Bộ Tổng tham mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tái tổ chức các Sư đoàn Dã Chiến 1, 2, 3, 4 và 6, các Sư đoàn Khinh Chiến 11, 12, 13, 14, 15, 16 thuộc Quân đội Quốc gia thành 7 Sư đoàn Bộ Binh, gồm Sư đoàn 1, Sư đoàn 2, Sư đoàn 5, Sư đoàn 7, Sư đoàn 21, Sư đoàn 22 và Sư đoàn 23. Mỗi sư đoàn với quân số 10.500 quân nhân.

Ngày 1-12-1958, Sư đoàn 1 Dã Chiến chính thức với tên gọi Sư đoàn 1 Bộ Binh.
Năm 1968, Trung đoàn 3, Đại đội Hắc Báo và các đơn vị yểm trợ trực thuộc Sư đoàn cùng với Chi đoàn 2/7, 3/7 Kỵ Binh và Chiến Đoàn 1 Dù gồm các tiểu đoàn 2, 7, 9 Nhẩy Dù giữ vững Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ Binh tại đồn Mang Cá và các khu vực lân cận xung quanh. Sau đó Trung đoàn cùng với Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, Chiến đoàn A Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam Cộng Hòa thay thế cho Chiến đoàn 1 Nhẩy Dù về Sài Gòn và 2 tiểu đoàn Biệt Động Quân 21 và 39 giải tỏa thành công Cố Đô Huế và truy quét tàn quân của đối phương.

Năm 1970, Sư đoàn tiếp nhận thêm Trung đoàn 54 Bộ Binh độc lập và trở thành trung đoàn thứ 4 của Sư đoàn.

Năm 1971, Sư đoàn tham gia cuộc hành quân Lam Sơn 719 với 3 trung đoàn gồm 1, 2, 3 Bộ Binh (Trung đoàn 54 Bộ Binh không tham gia trận này mà ở lại bảo vệ vùng hậu cứ Thừa Thiên) với mục tiêu là phá hủy đường mòn Hồ Chí Minh, triệt tiêu con đường tiếp vận khổng lồ của quân đội Bắc Việt vào chiến trường miền Nam với nhiều vũ khí tối tân đủ loại bên cạnh Sư đoàn Dù, Sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến, Liên đoàn 1 Biệt Động Quân thuộc Quân đoàn I.

Tiểu đoàn 2/2 do Trung tá Trần Ngọc Huế,người hùng của Tết Mậu Thân 1968 thuộc Sư đoàn được trực thăng vận nhảy vào thành phố Tchépone phá hủy các kho tàng chứa lương thực và vũ khí đủ loại tối tân lên tới hàng ngàn tấn.Sau đó Sư đoàn chạm súng nặng nề với các sư đoàn 2, 304, 308, 324B và các đơn vị tăng cường với quân số lên đến hơn 40.000 quân đang tiến hành bao vây sư đoàn,tiểu đoàn 4/1 lãnh trách nhiệm đoạn hậu cho Sư đoàn rút lui,tiểu đoàn chịu tổn thất nặng nề khi chỉ còn hơn 50 tay súng về tới Việt Nam.

Sau khi về Việt Nam,Sư đoàn đã tham gia ngay hai cuộc hành quân Lam Sơn 720 và 810 cùng với Thủy Quân Lục Chiến giải tỏa Động A Tây do Trung đoàn 6 cộng sản bắc việt chiếm đóng trước đó.

Ngày 26/6/1971, Đại đội Hắc Báo trực thuộc Sư đoàn tiến hành tấn công chớp nhoáng Binh trạm 106 tại thung lũng A Shầu, phá hủy các kho tàng chứa vũ khí và lương thực,tiêu diệt lực lượng bảo vệ binh trạm này và rút ra thành công mà không phải chịu tổn thất nào. Cũng trong năm này, các đơn vị thuộc Sư đoàn 1 Bộ Binh liên tiếp đạt từ thành công này đến thành công khác ở vùng hỏa tuyến.

Ngày 1/10/1971, Sư đoàn 3 Bộ Binh Việt Nam Cộng Hòa được thành lập,nhận lãnh trách nhiệm trấn đóng vùng địa đầu giới tuyến Quảng Trị thay thế cho Sư đoàn 1 Bộ Binh lui về phòng thủ tiểu khu Thừa Thiên, Sư đoàn 1 nhận lệnh chuyển Trung đoàn 2 Bộ Binh đang trấn đóng ở giới tuyến làm nòng cốt của Sư đoàn 3 Bộ Binh.
Năm 1972, Sư đoàn tham gia Chiến dịch Mùa Hè Đỏ Lửa, lúc này Trung đoàn 51 Bộ Binh độc lập đang hoạt động ở vùng Quảng Đà (Quảng Nam - Đà Nẵng) được lệnh sát nhập vào Sư đoàn,Sư đoàn chính thức có 4 trung đoàn trực thuộc gồm trung đoàn 1, 3, 51, 54 cho đến khi tan hàng năm 1975.

Sư đoàn tham gia các chiến dịch tái chiếm một loạt cứ điểm, các điểm cao và thung lũng có thể quan sát toàn bộ tuyến chuyển vận huyết mạch của cộng sản vào miền Nam,những trận đánh đẫm máu không kém hai sư đoàn đang hoạt động ở phía Bắc là Sư đoàn Dù và Sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến đang tiến lên tái chiếm Cổ thành Quảng Trị.

Năm 1975:

Tháng 3 năm 1975,Sư đoàn 1 Bộ Binh cùng Liên đoàn 15 Biệt Động Quân,chịu trách nhiệm bảo vệ hướng Tây và hướng Nam tỉnh Thừa Thiên.Trong lúc hành quân,Sư đoàn được lệnh rút về cửa Tư Hiền để thực hiện lệnh tái phối trí Quân đoàn I.
Theo kế hoạch rút quân,Sư đoàn 1 Bộ Binh cùng các đơn vị trực thuộc tăng phái sẽ tập hợp tại cửa Tư Hiền,vượt đầm Cầu Hai, qua đèo Hải Vân rồi theo Quốc lộ 1 về Đà Nẵng.

Kế hoạch này không tiến hành như dự kiến,vì ngày 21 tháng 3 năm 1975,Sư đoàn 324B và Sư đoàn 325 của cộng sản bắc việt cùng Trung đoàn Trị Thiên của vc,đồng loạt tấn công dọc theo tuyến phòng thủ sông Bồ kéo dài đến Phú Lộc. Tại các trận tuyến Mõ Tàu,núi Bông và các cao điểm nơi có mặt Trung đoàn 1, 51, 54 thuộc Sư đoàn 1 Bộ Binh,giao tranh xảy ra quyết liệt và Sư đoàn 1 đã gây thiệt hại nặng nề cho các đơn vị tấn công.

Khi các đơn vị Sư đoàn 1 Bộ Binh về đến cửa Tư Hiền,Duyên đoàn 13 Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa chịu trách nhiệm đưa quân qua sông gặp khó khăn do biển động mạnh và sóng quá lớn khiến Duyên đoàn không thể làm tròn trọng trách đó nên Sư đoàn 1 Bộ Binh tan rã tại đây và chỉ có khoảng 4.000 quân nhân về được đến Đà Nẵng.

Đến ngày 1/4/1975,sau khi đánh 1 loạt trận chiến cuối cùng xung quanh và trong thành phố Đà Nẵng,Sư đoàn 1 Bộ Binh đã tan hàng tại Đà Nẵng sau hơn 20 năm chiến đấu bảo vệ vùng địa đầu giới tuyến của Miền Nam Việt Nam.

Kể từ ngày thành lập đến sau cùng đã trải qua 17 vị Tư Lệnh
(Tướng Nguyễn Văn Chuân 2 lần được bổ nhiệm làm Tư lệnh)

Các Vị Tư Lệnh Sư Đoàn:

Đại tá Lê Văn Nghiêm 15/01/1955 - 15/12/1955

Đại tá Nguyễn Khánh 15/12/1955 - 14/08/1957

Đại tá Tôn Thất Đính 14/08/1957 - 09/08/1958

Đại tá Nguyễn Văn Chuân 09/08/1958 - 30/07/1959

Đại tá Tôn Thất Xứng 30/07/1959 - 02/12/1960

Đại tá Nguyễn Đức Thắng 02/12/1960 - 01/10/1961

Đại tá Nguyễn Văn Thiệu 01/10/1961 - 08.12/1962

Đại tá Đỗ Cao Trí 08/12/1962 - 22/11/1963

Đại tá Nguyễn Văn Hiếu 22/11/1963 - 12/12/1963

Đại tá Trần Thanh Phong 12/12/1963 - 19/02/1964

Đại tá Nguyễn Chánh Thi 19/02/1964 - 21/10/1964

Đại tá Nguyễn Văn Chuân 21/10/1964 - 14/03/1966

Chuẩn tướng Phan Xuân Nhuận 14/03/1966 - 18/16/1966

Thiếu tướng Ngô Quang Trưởng 18/16/1966 - 23/08/1970

Thiếu tướng Phạm Văn Phú 23/08/1970 - 12/11/1972

Chuẩn tướng Lê Văn Thân 12/11/1972 - 31/10/1973

Chuẩn tướng Nguyễn Văn Điềm 31/10/1973 - 29/03/1975

Các Trận Đánh Tiêu Biểu:

Chiến dịch Pegasus (1968)

Trận Mậu Thân (1968)

Trận Lam Sơn 719 (1971)

Trận Mùa Hè Đỏ Lửa - phòng tuyến Tây Nam Huế (1972)

Bài Hát Chính Thức: Sư Đoàn 1 Bộ Binh Hành Khúc.

Sư Đoàn 1 Bộ Binh Tại Căn Cứ Hỏa Lực O'Reilly 1970
Sự Người Lính Vùng Hỏa Tuyến (SĐ1BB)
liệu của @Phóng Viên Chiến Trường sưu tầm)

 Trung Tá Trần Ngọc Huế Chỉ huy trưởng Đại Đội Hắc Báo thuộc SĐ1BB.  Trung tá Trần Ngọc Huế sinh năm 1942. Ông tốt nghiệp khóa 18 trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt, trở thành sĩ quan tác chiến và được thăng cấp rất nhanh trong thời chiến. Một đêm cuối tháng 3 năm 1971, trong khuôn khổ chiến dịch Lam Sơn 719, ông lúc đó đang ở Tchepone, bị thương và ngất lịm. Ông ra lệnh cấp dưới mở đường máu thoát thân, để ông lại trận địa nhằm tránh gây cản trở trên đường tháo lui. Sau đó, ông bị phía Bắc Việt bắt làm tù binh. Sau nhiều lần chiêu dụ trung tá Huế hợp tác, nhưng bất thành, phía miền Bắc giam giữ ông cho đến năm 1983. Sau đó ông được trả tự do, về sống tại Sài Gòn cho đến ngày sang định cư ở Virginia, Hoa Kỳ.  (Hình chụp tại căn cứ Đông Hà, Quảng Trị 1969.)
Trung Tá Trần Ngọc Huế Chỉ huy trưởng Đại Đội Hắc Báo thuộc SĐ1BB. Trung tá Trần Ngọc Huế sinh năm 1942. Ông tốt nghiệp khóa 18 trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt, trở thành sĩ quan tác chiến và được thăng cấp rất nhanh trong thời chiến. Một đêm cuối tháng 3 năm 1971, trong khuôn khổ chiến dịch Lam Sơn 719, ông lúc đó đang ở Tchepone, bị thương và ngất lịm. Ông ra lệnh cấp dưới mở đường máu thoát thân, để ông lại trận địa nhằm tránh gây cản trở trên đường tháo lui. Sau đó, ông bị phía Bắc Việt bắt làm tù binh. Sau nhiều lần chiêu dụ trung tá Huế hợp tác, nhưng bất thành, phía miền Bắc giam giữ ông cho đến năm 1983. Sau đó ông được trả tự do, về sống tại Sài Gòn cho đến ngày sang định cư ở Virginia, Hoa Kỳ. (Hình chụp tại căn cứ Đông Hà, Quảng Trị 1969.)
 Cựu Trung Tá Trần Ngọc Huế Chỉ huy trưởng Đại Đội Hắc Báo thuộc SĐ1BB.  Trung tá Trần Ngọc Huế sinh năm 1942. Ông tốt nghiệp khóa 18 trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt, trở thành sĩ quan tác chiến và được thăng cấp rất nhanh trong thời chiến. Một đêm cuối tháng 3 năm 1971, trong khuôn khổ chiến dịch Lam Sơn 719, ông lúc đó đang ở Tchepone, bị thương và ngất lịm. Ông ra lệnh cấp dưới mở đường máu thoát thân, để ông lại trận địa nhằm tránh gây cản trở trên đường tháo lui. Sau đó, ông bị phía Bắc Việt bắt làm tù binh. Sau nhiều lần chiêu dụ trung tá Huế hợp tác, nhưng bất thành, phía miền Bắc giam giữ ông cho đến năm 1983. Sau đó ông được trả tự do, về sống tại Sài Gòn cho đến ngày sang định cư ở Virginia, Hoa Kỳ.  (Hình chụp Đại Úy Trần Ngọc Huế,lúc 26 tuổi, Chỉ huy trưởng đại đội Hắc Báo của SĐ1 BB Quân lực VNCH và Cố vấn Mỹ Đại úy Roger V. Wellbrook.  Photo by Joe Holloway
Cựu Trung Tá Trần Ngọc Huế Chỉ huy trưởng Đại Đội Hắc Báo thuộc SĐ1BB. Trung tá Trần Ngọc Huế sinh năm 1942. Ông tốt nghiệp khóa 18 trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt, trở thành sĩ quan tác chiến và được thăng cấp rất nhanh trong thời chiến. Một đêm cuối tháng 3 năm 1971, trong khuôn khổ chiến dịch Lam Sơn 719, ông lúc đó đang ở Tchepone, bị thương và ngất lịm. Ông ra lệnh cấp dưới mở đường máu thoát thân, để ông lại trận địa nhằm tránh gây cản trở trên đường tháo lui. Sau đó, ông bị phía Bắc Việt bắt làm tù binh. Sau nhiều lần chiêu dụ trung tá Huế hợp tác, nhưng bất thành, phía miền Bắc giam giữ ông cho đến năm 1983. Sau đó ông được trả tự do, về sống tại Sài Gòn cho đến ngày sang định cư ở Virginia, Hoa Kỳ. (Hình chụp Đại Úy Trần Ngọc Huế,lúc 26 tuổi, Chỉ huy trưởng đại đội Hắc Báo của SĐ1 BB Quân lực VNCH và Cố vấn Mỹ Đại úy Roger V. Wellbrook. Photo by Joe Holloway


Sư Đoàn 1 Bộ Binh tại Quảng Trị.

 Sư Đoàn 1 Bộ Binh tại Quảng Trị.
Sư Đoàn 1 Bộ Binh tại Quảng Trị.
 Sư Đoàn 1 Bộ Binh tại Quảng Trị.
Sư Đoàn 1 Bộ Binh tại Quảng Trị.
 Sư Đoàn 1 Bộ Binh tại Quảng Trị.
Sư Đoàn 1 Bộ Binh tại Quảng Trị.
 Sư Đoàn 1 Bộ Binh tại Quảng Trị.
Sư Đoàn 1 Bộ Binh tại Quảng Trị.


Nguồn : Page Phóng Viên Chiến Trường

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác