Sư Đoàn 2 Bộ Binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa


Lược Sử Sư Đoàn 2 Bộ Binh Việt Nam Cộng Hòa

:

Nguyên là Liên đoàn 32 Dã chiến được đổi danh thành, Bộ Tư lệnh Sư đoàn đóng tại Sơn Trà (Sơn Chà), Quảng Nam (6/1957), sau dời về Quảng Ngãi (1965, Biệt khu 12 Chiến thuật). Sư đoàn 2 BB đã được tuyên dương công trạng với chiến công phá tan mật khu Đỗ Xá tháng 5/1970 (Hành quân Quyết Thắng 63). Năm 1971, Bộ Tư lệnh Sư đoàn dời về căn cứ Chu Lai, Quảng Ngãi, tiếp nhận từ Sư đoàn 23 Bộ binh Hoa Kỳ.

Cho đến năm 1972, Sư đoàn 2 BB chịu trách nhiệm khu vực nam Hải Vân ở Quân khu 1, bao gồm ba tỉnh Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi. Bộ Tư lệnh Sư đoàn đặt ở căn cứ Chu Lai cùng với Thiết đoàn 4 Kỵ binh, Trung đoàn 5 hoạt động gần Hội An (Quảng Nam), Trung đoàn 6 tại căn cứ Artillery Hill (Quảng Tín) và Trung đoàn 4 tại căn cứ Bronco (Quảng Ngãi). Do vùng trách nhiệm rộng lớn, Sư đoàn 2 BB cũng được trợ lực bởi 6 tiểu đoàn Biệt động quân Biên phòng.

Do Trung đoàn 5 và 6 của Sư đoàn 2 BB bị thiệt hại sau các trận đánh với Sư đoàn 711 CSBV, hai trung đoàn này được bổ sung quân số bằng cách đôn quân từ lực lượng Địa phương quân-Nghĩa quân trong hai tỉnh Quảng Tín và Quảng Ngãi. Trung đoàn 4 tăng cường cho Sư đoàn Nhảy dù ở mặt trận Quảng Trị được trở về. Sư đoàn 2 BB được tăng cường thêm Trung đoàn 2 của Sư đoàn 3 BB để đảm nhiệm phần lãnh thổ trách nhiệm chạy dài 150km dọc quốc lộ 1 đến biên giới tỉnh Bình Định của Quân khu 2.

Cuối tháng 9/1972, Trung đoàn 5 BB tăng cường cho Tiểu đoàn 77 BĐQ Biên phòng nhưng vẫn không giữ được Tiên Phước, Quảng Tín. Đại tá Nhựt cho mở các cuộc hành quân tập trung vào tỉnh Quảng Ngãi nơi Sư đoàn 2 CSBV và Trung đoàn 52 của Sư đoàn 320 vừa chuyển về từ mặt trận Kontum. Đầu tiên là hành quân tái chiếm Tiên Phước do Trung đoàn 6 BB và Trung đoàn 2 (SD 3 BB). Tiếp theo đó Trung đoàn 4 và 5 BB cùng Liên đoàn 2 BDQ và Tiểu đoàn 78 BĐQ Biên phòng, được Thiết đoàn 4 Kỵ binh yểm trợ mở cuộc hành quân giải tỏa Mộ Đức và Đức Phổ, Quảng Ngãi, đang bị áp lực của Trung đoàn 52 và Sư đoàn 3 Sao Vàng. Sau thắng lợi Tiên Phước, Trung đoàn 6 và Liên đoàn 1 BĐQ mở cuộc hành quân giải tỏa khu vực bán đảo Ba Làng An (với ngôi làng Mỹ Lai). Sau đó Trung đoàn 5 BB cố gắng trái chiếm lại Ba Tơ từ Trung đoàn 52 CSBV nhưng không thành công.

Tháng 3/1975, cùng ngày Ban Mê Thuột bị tấn công, Cộng quân đã tiến chiếm các quận Tiên Phước và Hậu Đức, cách thị xã Tam Kỳ 20km về phía tây, gây nhiều tổn thất cho Liên đoàn 916 ĐPQ. Trong khi Huế đang ở vào cao độ của cuộc chiến thì tại Quảng Nam và Quảng Tín, từ ngày 16 tháng 3/1975 đến ngày 21 tháng 3/1975 Cộng quân tung một trung đoàn thuộc Tỉnh đội Quảng Nam đánh chiếm vùng Bình Tú, quận Thăng Bình, phía bắc Tam Kỳ.

Sau khi mất quận Tiên Phước, Bộ Tư lệnh Tiền phương Sư đoàn 2 Bộ binh dời về đóng tại trường trung học thị xã Tam Kỳ. Sáng ngày 24 tháng 3/1975, một biệt đội Đặc công và hai chiến xa PT-76 của Cộng quân đã lọt vào thị xã Tam Kỳ, tỉnh lỵ tỉnh Quảng Tín. Do bị tấn công bất ngờ, binh sĩ trú phòng đã không kịp có phản ứng nên Cộng quân đã chiếm được thị xã này. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Tiểu khu Quảng Tín, Bộ Tư lệnh Tiền phương SĐ 2 BB và Bộ Chỉ huy TRĐ 5 BB đang đóng ở thị xã Tam Kỳ đã phải rút quân về vùng hoạt động của SĐ 3 BB ở phía bắc quận Thăng Bình, rồi từ đó về Đà Nẵng.

Ngày 25 tháng 3/1975, SD 2 BB rút từ căn cứ Chu Lai ra Cù Lao Ré, Lý Sơn, khoảng 2.000 binh sĩ về đến Huế và được chuyển vận vào Bình Tuy tái chỉnh trang. Ngày 12 tháng 4/1975, SĐ 2 BB di chuyển ra phòng tuyến Phan Rang, ngoại trừ TRD 6 BB, do bị tổn thất trên đường rút lui từ miền Trung về, được Quân đoàn 3 tăng phái cho Tiểu khu Bình Tuy để phòng thủ bảo vệ phi trường.

Tại Phan Rang, Trung đoàn 4 BB được điều động thay thế TĐ 5 ND phòng thủ mặt tây phi trường. Đại tá Trương Đăng Liêm, Trung đoàn trưởng TRĐ 4 BB, được đề cử giử chức vụ Tỉnh trưởng Phan Rang thay Đại tá Trần Văn Tự. Trung đoàn 5 BB cùng một tiểu đoàn Địa phương quân của Tiểu khu Ninh Thuận có nhiệm vụ phòng thủ trung tâm thị xã. Ngày 16 tháng 4/1975, phòng tuyến Phan Rang bị tràn ngập, các đơn vị phòng thủ trên đường rút về Phan Thiết, trong đó có SĐ 2 BB, coi như tan hàng.

Chỉ Huy Sư Đoàn 2 Bộ Binh Việt Nam Cộng Hòa● Trung tướng Tôn Thất Đính

● Thiếu tướng Dương Ngọc Lắm

● Thiếu tướng Lâm Văn Phát

● Thiếu tướng Tôn Thất Xứng

● Trung tướng Ngô Dzu

● Chuẩn tướng Nguyễn Thanh Sằng

● Trung tướng Hoàng Xuân Lãm

● Trung tướng Nguyễn Văn Toàn

● Chuẩn tướng Phan Hòa Hiệp

● Chuẩn tướng Trần Văn Nhựt

Buổi Triển Lãm Trưng Bày Chiến Lợi Phẩm của Sư Đoàn 2 Bộ Binh tại Quảng Ngãi ngày 22/04/1968
liệu của Phóng Viên Chiến Trường sưu tầm)

Sư Đoàn 2 Bộ Binh
Quân kỳ
Sư Đoàn 2 Bộ Binh
Phù hiệu Sư Đoàn
Sư Đoàn 2 Bộ Binh
Chuẩn Tướng Trần Văn Nhựt Tư Lệnh SĐ2BB
Sư Đoàn 2 Bộ Binh
Một nhà báo ngoại quốc đang tác nghiệp
Sư Đoàn 2 Bộ Binh
Sư Đoàn 2 Bộ Binh hành quân
Sư Đoàn 2 Bộ Binh
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và Tướng Nguyễn Văn Toàn Hình:RVNHS
Sư Đoàn 2 Bộ Binh
Ban văn nghệ SĐ2BB trình diễn tại Saigon ngày 1/2/1969 Hình:RVNHS
Sư Đoàn 2 Bộ Binh
Viện trợ y tế được cung cấp bởi các y tá và các thành viên Quân đoàn phụ nữ thuộc Sư đoàn 2 bộ binh Hình:RVNHS
Sư Đoàn 2 Bộ Binh
Chiến lợi phẩm của SĐ2BB tịch thu của vc. Hình:RVNHS


Nguồn : Page Phóng Viên Chiến Trường

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác