Sư Đoàn 23 Bộ Binh - Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa


SƯ ĐOÀN 23 BỘ BINH

Nam-Bình Bắc-Phạt Cao-Nguyên-Trấn

Những Con Đại Bàng Trắng "Trấn Sơn Bình Hải"

Sư Đoàn 23 Bộ Binh là 1 đại đơn vị trực thuộc Quân Đoàn II & Quân Khu 2 của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Được thành lập vào năm đầu tiên của nền Đệ Nhất Cộng Hòa.
Đây là đơn vị đầu tiên của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bị tan hàng tại mặt trận Ban Mê Thuột vào trung tuần tháng 3 năm 1975, mở đầu cho sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa dẫn tới toàn bộ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa phải buông vũ khí vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Lược Sử :

Sư Đoàn 23 Bộ Binh được thành lập vào ngày 1 tháng 8 tháng 1955 tại Nha Trang, Khánh Hòa với danh xưng ban đầu là Sư Đoàn Khinh Chiến số 5 của Quân Đội Quốc Gia Việt Nam do Trung tá Nguyễn Thế Như làm Tư Lệnh đầu tiên.
Sau khi thành lập, Bộ Tư Kệnh Sư Đoàn di chuyển ra Dục Mỹ,quận Ninh Hòa, Khánh Hòa.
Ba tháng sau, Sư Đoàn được cải danh thành Sư Đoàn Khinh Chiến số 15.

Sau khi phế truất Quốc Trưởng Bảo Đại và tuyên bố thành lập Việt Nam Cộng Hòa, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã cho tổ chức lại Quân Đội Quốc Gia Việt Nam và chính thức đặt tên lại là Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa.
Khối Bộ Binh được tổ chức lại thành 4 Sư Đoàn Dã Chiến và 6 Sư Đoàn Khinh Chiến.

Đầu năm 1959, Bộ Tổng Tham Mưu Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa một lần nữa tổ chức lại các đơn vị Bộ Binh.Đầu tháng 4 năm 1959, Sư Đoàn 15 được thâu nhận thêm quân số của Sư Đoàn 16 Khinh Chiến để cải danh lần cuối thành Sư Đoàn 23 Bộ Binh.
Cuối năm 1960, Sư Đoàn 23 di chuyển Bộ Tư Lệnh lên Ban Mê Thuột.

Địa bàn của Sư Đoàn phụ trách để Bảo An là 4 tỉnh Nam Cao nguyên Trung phần và 3 tỉnh nam Duyên Hải Trung phần.
Chính do trấn giữ địa bàn này mà về sau, Sư Đoàn xưng danh hiệu :

Nam Bình Bắc Phạt Cao Nguyên Trấn.

Tư Lệnh Sư Đoàn :

1 - Nguyễn Thế Như
Võ Bị Liên Quân Viễn Đông Đà Lạt.
8/1955-9/1956.

2 - Nguyễn Văn Vĩnh
Võ Bị Đà Lạt K5
9/1956-9/1958

3 - Bùi Dzinh
Võ bị Đà Lạt K3
9/1958-5/1959

4 - Trần Thanh Phong
Võ bị Huế K2
5/1959-5/1961

5 - Lê Quang Trọng
Võ bị Huế K2
5/1961-12/1963

6 - Hoàng Xuân Lãm
Võ bị Đà Lạt K3
12/1963-10/1964

7 - Lữ Lan
Võ bị Đà Lạt K3
10/1964-8/1965

8 - Nguyễn Văn Mạnh
Võ bị Huế K1
8/1965-11/1966

9 - Trương Quang Ân
Võ bị Đà lạt K7
11/1966-9/1968

10 - Võ Văn Cảnh
Võ bị Địa phương Trung Việt Đập Đá Huế K3
9/1968-1/1972

11 - Lý Tòng Bá
Võ bị Đà Lạt K6
1/1972-10/1972

12 - Trần Văn Cẩm
Võ bị Địa phương Trung Việt Đập Đá Huế K1
10/1972-11/1973

13 - Lê Trung Tường
11/1973-14/3/1975

14 - Lê Hữu Đức
Giáo phái Cao Đài
Từ 15/3/1975
Ngày 14 tháng 3 năm 1975 tại Phước An, Darlac, tướng Lê Trung Tường bị thương về Sài Gòn điều trị. Ngay ngày hôm sau, Đại tá Lê Hữu Đức, nguyên Tham mưu phó Đặc trách Bình định và Phát triển Quân khu 2 được Thiếu tướng Phạm Văn Phú Tư lệnh Quân đoàn II cử thay thế chức vụ Tư lệnh Sư đoàn (Lúc này phiên hiệu Sư đoàn chỉ còn trên danh tính, thực tế thì tổ chức và quân số của Sư đoàn đã thất tán).

(Sưu tầm)

 Phù Hiệu Sư đoàn
Phù Hiệu Sư đoàn
 Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 23 Bộ Binh
Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 23 Bộ Binh
 Bản Doanh Lê Lai  Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 23 Bộ Binh tại Ban Mê Thuột 1969-1970
Bản Doanh Lê Lai Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 23 Bộ Binh tại Ban Mê Thuột 1969-1970
 Bản Doanh Lê Lai  Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 23 Bộ Binh tại Ban Mê Thuột 1969-1970
Bản Doanh Lê Lai Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 23 Bộ Binh tại Ban Mê Thuột 1969-1970
 Sông Mao - Quận Hải Ninh - Bình Thuận 1969
Sông Mao - Quận Hải Ninh - Bình Thuận 1969
 Sông Mao - Quận Hải Ninh - Bình Thuận 1969
Sông Mao - Quận Hải Ninh - Bình Thuận 1969
 Bản Doanh Lê Lai  Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 23 Bộ Binh tại Ban Mê Thuột 1969-1970
Bản Doanh Lê Lai Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 23 Bộ Binh tại Ban Mê Thuột 1969-1970
 Đài tưởng niệm Sông Mao - Quận Hải Ninh - Bình Thuận 1970
Đài tưởng niệm Sông Mao - Quận Hải Ninh - Bình Thuận 1970
 Đài tưởng niệm Sông Mao - Quận Hải Ninh - Bình Thuận 1969
Đài tưởng niệm Sông Mao - Quận Hải Ninh - Bình Thuận 1969
 Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 23 Bộ Binh tại Ban Mê Thuột 1970
Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 23 Bộ Binh tại Ban Mê Thuột 1970
 Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 23 Bộ Binh tại Ban Mê Thuột 1970
Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 23 Bộ Binh tại Ban Mê Thuột 1970
 Đức Lập 1969  06 Nov 1969, Duc Lap, South Vietnam --- Montagnards and U.S. troops engage in activities at Duc Lap Special Forces Camp A-239 here November 6th. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Đức Lập 1969 06 Nov 1969, Duc Lap, South Vietnam --- Montagnards and U.S. troops engage in activities at Duc Lap Special Forces Camp A-239 here November 6th. --- Image by © Bettmann/CORBIS
 Đức Lập 1969  06 Nov 1969, Duc Lap, South Vietnam --- Montagnards and U.S. troops engage in activities at Duc Lap Special Forces Camp A-239 here November 6th. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Đức Lập 1969 06 Nov 1969, Duc Lap, South Vietnam --- Montagnards and U.S. troops engage in activities at Duc Lap Special Forces Camp A-239 here November 6th. --- Image by © Bettmann/CORBIS
 Ban Mê Thuột
Ban Mê Thuột
 Chuẩn Tướng Trương Quang Ân Tư Lệnh SĐ23BB
Chuẩn Tướng Trương Quang Ân Tư Lệnh SĐ23BB
Chuẩn Tướng Lữ Lan - Khóa 3/ Võ Bị Đà Lạt - Tư Lệnh Sư Đoàn 23 Bộ Binh.Những Con Đại Bàng Trắng "Trấn Sơn Bình Hải" (Hình chụp: ngày 2/2/1965) năm cuối cùng làm Tư Lệnh của SĐ23BB.
 Đại tá Lý Tòng Bá Tư Lệnh SĐ23BB 1/1972-10/1972- K6 Võ bị Đà Lạt (bên phải hình).
Đại tá Lý Tòng Bá Tư Lệnh SĐ23BB 1/1972-10/1972- K6 Võ bị Đà Lạt (bên phải hình).
 Tổng Thống Thiệu và Tướng Lý Tòng Bá tại Chiến Trường Kontum 1972. Ngay sau khi làm chủ chiến trường  đích thân Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã đáp trực thăng xuống ngay tại mặt trận khi còn đầy khói súng để khen ngợi vị Tư Lệnh chiến trường cùng toàn thể anh em binh sĩ ,đồng thời gắn 1 sao cho người sĩ quan lỗi lạc tại mặt trận Kontum 1972 .
Tổng Thống Thiệu và Tướng Lý Tòng Bá tại Chiến Trường Kontum 1972. Ngay sau khi làm chủ chiến trường đích thân Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã đáp trực thăng xuống ngay tại mặt trận khi còn đầy khói súng để khen ngợi vị Tư Lệnh chiến trường cùng toàn thể anh em binh sĩ ,đồng thời gắn 1 sao cho người sĩ quan lỗi lạc tại mặt trận Kontum 1972 .
 Chuẩn Tướng Lý Tòng Bá Tư Lệnh SĐ23BB và Thiếu Úy Nguyễn Hữu Hào (ông già M72) Đại Đội phó Đại Đại 4 Tiểu Đoàn 2 Trâu Điên/TQLC trong buổi khao quân tại Dinh Độc Lập.
Chuẩn Tướng Lý Tòng Bá Tư Lệnh SĐ23BB và Thiếu Úy Nguyễn Hữu Hào (ông già M72) Đại Đội phó Đại Đại 4 Tiểu Đoàn 2 Trâu Điên/TQLC trong buổi khao quân tại Dinh Độc Lập.
 Trại Lý Thường Kiệt, hậu cứ của Trung đoàn 44/Sư đoàn 23 BB ở Sông Mao, Bình Thuận.
Trại Lý Thường Kiệt, hậu cứ của Trung đoàn 44/Sư đoàn 23 BB ở Sông Mao, Bình Thuận.
 Đại Tá Lê Quang Trọng Võ bị Huế K2 5/1961-12/1963
Đại Tá Lê Quang Trọng Võ bị Huế K2 5/1961-12/1963
 Khoá 25 Sư Đoàn 23 BB
Khoá 25 Sư Đoàn 23 BB
"Húi cua" nha
 Cao Nguyên 1972 - SĐ23BB   Có anh nơi biên cương  Tàn canh tay súng đợi từng đêm...
Cao Nguyên 1972 - SĐ23BB Có anh nơi biên cương Tàn canh tay súng đợi từng đêm...
 Hai chiến sĩ thuộc Sư Đoàn 23 Bộ Binh tại Pleiku 1971.
Hai chiến sĩ thuộc Sư Đoàn 23 Bộ Binh tại Pleiku 1971.
 Các Chiến Sĩ Sư Đoàn 23 Bộ Binh tại mặt trận Kontum Mùa Hè Đỏ Lửa 1972
Các Chiến Sĩ Sư Đoàn 23 Bộ Binh tại mặt trận Kontum Mùa Hè Đỏ Lửa 1972
 Các Chiến Sĩ Sư Đoàn 23 Bộ Binh đã ngã xuống tại mặt trận Kontum Mùa Hè Đỏ Lửa 1972.
Các Chiến Sĩ Sư Đoàn 23 Bộ Binh đã ngã xuống tại mặt trận Kontum Mùa Hè Đỏ Lửa 1972.
 Các Chiến Sĩ Sư Đoàn 23 Bộ Binh đã ngã xuống tại mặt trận Kontum Mùa Hè Đỏ Lửa 1972.
Các Chiến Sĩ Sư Đoàn 23 Bộ Binh đã ngã xuống tại mặt trận Kontum Mùa Hè Đỏ Lửa 1972.
 Một người lính thuộc SĐ23BB đau đớn quằn quại trong đám cỏ,cánh tay anh ta vẫn còn đặt trên khẩu súng,đã bị cắt lìa bởi mảnh đạn một vụ nổ rocket. Đơn vị của người lính này đang mở một cuộc tấn công để giải tỏa Căn cứ 11 bị bao vây bởi các lực lượng VC và Cộng sản bắc việt.
Một người lính thuộc SĐ23BB đau đớn quằn quại trong đám cỏ,cánh tay anh ta vẫn còn đặt trên khẩu súng,đã bị cắt lìa bởi mảnh đạn một vụ nổ rocket. Đơn vị của người lính này đang mở một cuộc tấn công để giải tỏa Căn cứ 11 bị bao vây bởi các lực lượng VC và Cộng sản bắc việt.
 SĐ23BB tại mặt trận Kontum 1972 VIETNAM (South). Near Kontum. An exhausted soldier of the ARVN whose unit is attempting to liberate the November Base surrounded by the North Vietnamese and Vietcong forces.
SĐ23BB tại mặt trận Kontum 1972 VIETNAM (South). Near Kontum. An exhausted soldier of the ARVN whose unit is attempting to liberate the November Base surrounded by the North Vietnamese and Vietcong forces.
 Kontum 1972 Đường vào Bộ Tư Lệnh đã được gài mìn
Kontum 1972 Đường vào Bộ Tư Lệnh đã được gài mìn
 Bộ Tư Lệnh SĐ23BB bị cộng sản chiếm năm 1975
Bộ Tư Lệnh SĐ23BB bị cộng sản chiếm năm 1975


Nguồn : Page Phóng Viên Chiến Trường

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác