Sự thật ai đã giết cố đại tá Lê Quang Tung ?


Sự thật ai đã giết cố đại tá Lê Quang Tung ..? theo như tập tư liệu thì người ra lệnh thủ tiêu Đại tá Lê Quang Tung là ông Dương Văn Minh.

Đại tá Lê Quang Tung cùng người em trai út của ông là Lê Quang Triệu, nguyên là Thiếu tá Tham mưu trưởng Lực lượng Đặc biệt, bị sát hại cùng ngày với ông.

- Đây là bài viết của một quý niên trưởng thuộc binh chủng lực lượng đặc biệt

Tôi xin mạn phép thưa qúy vị vài điều trước khi trả lời câu hỏi trên, đối với những ai chưa biệt, tôi xin thưa rằng tôi là Cựu Đại Tá Trần Doãn Thường, thuộc Binh chủng Lực Lượng Đặc Biệt. Vào thời điểm đảo chánh Tổng Thống Ngô Đình Diệm, tôi là Chánh Văn Phòng của Thiếu Tướng Lê Văn Nghiêm mà Th/Tg LVN là một thành viên trong hàng ngũ sĩ quan đảo chánh, như vậy những điều cố Thiếu Tướng LVN thuật với tôi là Chánh Văn Phòng ắt Phải là những điều khả tín và có giá trị A1.

Tại sao tôi đã không lên tiếng khi biết sự thật Ai đã giết Đại Tá Lê Quang Tung từ hơn 5O năm trươc mà nay lại viết ra? Lý do là:

a/ vào thời điểm đó, không khí “cách mạng” sục xôi, nói những điều mà không khí cách mạng và tình thế chưa ổn định thì kẻ “hớt lẻo” đương nhiên là sẽ và phải chịu hậu quả khó lường.

b/ Vào thời điểm khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Trần thiện Khiêm cầm quyền thì mọi sự coi như đã ổn cố, nếu tiết lộ bí mật ra chắc sẽ gây xáo trộn và hậu quả chắc không mấy tốt đẹp.

c/ Sau 1975 nếu tiết lộ bí mật này ra thi Để làm gì khi nước đã mất, nhà đã tan?

Tại sao nay tôi lại lên tiếng sau khi đã im lặng 50 năm từ 1963 tới nay? Lý do là tôi đã thấy:

a/ những sự buộc tội gây hàm oan cho người khác là Th/ Tg Lê Minh Đảo

b/ Những sự vu khống, bịa đặt cho người đã chết là đại úy Nguyễn văn Nhung. Vu khống để buộc tội cho ngưòi đã chết, đã có thành tích giết cố TT NĐD và CV NĐN là chuyện quá dễ và thông thường vì Người chết không đội mồ lên mà cải chính hàm oan được.

c/ Những vị viết hồi ký có thể là đã có thoả thuận qui kết cho đại úy Nhung giết Đai Tá LQT, một là để chạy tội hai là để kết tội, ba là như ngạn ngữ “Chúng khẩu đồng từ, ông sư cũng chết”. Chuyện này chỉ những ai ngây thơ mù quáng tin tưởng vào các hồi kỳ để chạy tội và buộc tội hoặc là các vị trong trường phái viết sử PHỊA có thể làm được.

- AI ĐÃ GIẾT CỐ ĐẠI TÁ LÊ QUANG TUNG?

Đó là một trung sĩ Quân Cảnh canh gác ở Tòa Nhà Chính Bộ Tổng Tham Mưu.

- ĐẠI TÁ LÊ QUANG TUNG ĐÃ BỊ GIẾT NHƯ THẾ NÀO?Theo lời Thiếu Tướng Lê Văn Nghiêm thuật lai cho tôi và hai sĩ quan cấp úy thường chầu trực tại tư dinh th/tg LVN vào chiếu tối 2/11/1963 thì:

Do lệnh của Tướng Dương Văn Minh, Trung Tưóng Trần văn Đôn đã điện thoại kêu Đại Tá Lê Quang Tung tới bộ TTM họp vì có tin có kẻ định ám sát và đảo chánh Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Đại Tá Tung liền qua họp, (không phải là để qua dự Lunch Party).

Tr/tg Trần văn Đôn đã ra lệnh cho Quân Cảnh canh gác trước phòng hội Toà Nhà Chính Bộ TTM là: “BẤT CỨ AI BƯỚC RA KHỎI PHÒNG HỌP NÀY LÀ PHẢI BẮN CHẾT NGAY”.

Trong khi họp đã có tuyên bố là sẽ đảo chánh TT NĐD và nếu ai không đồng ý thì cứ việc ra về. Đại Tá Tung liền bỏ ra và bị bắn chết ngay tại hành lang của toà nhà chính nơi có phòng họp.

Sự thật mà Th/Tg Lê Văn Nghiêm đã thuật cho nghe là như vậy. Tóm lược là:

1/ Đại Tá Tung được mời qua dự họp.

2/ Lý do là để thảo luận kế hoạch vì có tin ám sát TT NĐD và đảo chánh.

3/ Cố Đại Tá Lê Quang Tung bị bắn chết ngay khi bước ra khỏi phòng họp.

4/ Không có chuyện cố Đại Tá Tung chửi bới, mắng nhiếc.

5/ Không có chuyện ép cố Đại Tá Tung gọi điện thoại,vì đã bị giết ngay khi bước ra khỏi phòng họp

6/ Không có chuyện đại úy Nhung lôi anh em LQT và LQTr lên sân thượng toà nhà chính Bộ TTM để bắn chết ngay vì Th/Ta LQTr chỉ tới Bộ TTM vào buỏi tối khi đi kiếm cố Đại Tá LQT.

7/ Chi tiết những lời trung thực của Tướng Lê Văn Nghiêm có thể không đúng 100% nhưng đại ý là như vậy.

Tướng LVN đã không nói gì về những mắng chửi của cố Đại Tá LQT và cũng không nói gì vè ai đã hạ sát th/tá Lê Quang Triệu, vì thế tôi khẳng định là không hề có chuyện cố Đại Tá LQT mắng chửi, và bị đại úy Nguyễn văn Nhung đưa hai anh em đại Tá Tung và Triệu lên sân thượng và bắn chết ở chòi canh, hoặc đưa hai anh em LQT & LQTr ra sân cỏ sát trường bay để bắn chết và vùi thây xuống huyệt nông.

Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự trung thực trong lời thuật lại của Th/Tg Lê văn Nghìêm. Tôi xin qúy vị nên vì danh dự cá nhân, nhất là danh dự của một sĩ quan QLVNCH hãy đừng “Phịạ” chuyển để bôi nhọ ngưòi chết vì người chết không thể đội mồ dậy để minh oan, hoặc nhục mạ người sống khi người sống khinh bỉ mà không thèm lên tiếng. Xin hãy nhớ câu người xưa thường noi “Lời nói là đọi máu” và “Lời nói có quỷ thần hai vai chứng giám”.

Kính

Trần Doãn Thường

 Đại Tá Lê Quang Tung
Đại Tá Lê Quang Tung
 Đại Tướng Dương Văn Minh - chính ông là người ra lệnh thủ tiêu đại tá Lê Quang Tung và đảo chánh giết 2 anh ông Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu năm 1963.    Năm 1975 ông ra lệnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đầu hàng cộng sản và tuyên bố đầu hàng dẫn tới mất nước và kéo theo các tướng tá tử tiết
Đại Tướng Dương Văn Minh - chính ông là người ra lệnh thủ tiêu đại tá Lê Quang Tung và đảo chánh giết 2 anh ông Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu năm 1963. Năm 1975 ông ra lệnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đầu hàng cộng sản và tuyên bố đầu hàng dẫn tới mất nước và kéo theo các tướng tá tử tiết
 Tướng Trần Văn Đôn cũng dính tới vụ thủ tiêu đại tá Lê Quang Tung - ông cũng tham gia trong đợt đảo chánh 1963 giết 2 anh em cụ Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu
Tướng Trần Văn Đôn cũng dính tới vụ thủ tiêu đại tá Lê Quang Tung - ông cũng tham gia trong đợt đảo chánh 1963 giết 2 anh em cụ Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu
 Đại tá Lê Quang Tung trong Lực Lượng Đặc Biệt
Đại tá Lê Quang Tung trong Lực Lượng Đặc Biệt
 Tôn Thất Đính - ông là con nuôi của Tổng thống Ngô Đình Diệm - ông đã nghe theo lời Dương Văn Minh và đảo chánh cha nuôi của mình dẫn đến cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu.     Ông cũng là người đứng trong phòng họp nơi đại tá Lê Quang Tung bị bắn chết ngay cửa
Tôn Thất Đính - ông là con nuôi của Tổng thống Ngô Đình Diệm - ông đã nghe theo lời Dương Văn Minh và đảo chánh cha nuôi của mình dẫn đến cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu. Ông cũng là người đứng trong phòng họp nơi đại tá Lê Quang Tung bị bắn chết ngay cửa
 Quân Đội của Dương Văn Minh đang tiến vào Dinh Gia Long, nơi được cho là Tổng Thống Ngô Đình Diệm trốn trong đây
Quân Đội của Dương Văn Minh đang tiến vào Dinh Gia Long, nơi được cho là Tổng Thống Ngô Đình Diệm trốn trong đây
 Xe tank - Xe Jeep - Xe Quân Đội và xe thiết giáp trong ngày đảo chánh 1963
Xe tank - Xe Jeep - Xe Quân Đội và xe thiết giáp trong ngày đảo chánh 1963
 Lực Lượng Đặc Biệt của Đại Tá Lê Quang Tung
Lực Lượng Đặc Biệt của Đại Tá Lê Quang Tung
 Tôn Thất Đính - Mai Hữu Xuân - Lê Văn Kim - Nguyễn Ngọc Thơ - Dương Văn Minh
Tôn Thất Đính - Mai Hữu Xuân - Lê Văn Kim - Nguyễn Ngọc Thơ - Dương Văn Minh
 Tôn Thất Đính - Mai Hữu Xuân - Lê Văn Kim - Nguyễn Ngọc Thơ - Dương Văn Minh
Tôn Thất Đính - Mai Hữu Xuân - Lê Văn Kim - Nguyễn Ngọc Thơ - Dương Văn Minh
 Tôn Thất Đính - Mai Hữu Xuân - Lê Văn Kim - Nguyễn Ngọc Thơ - Dương Văn Minh
Tôn Thất Đính - Mai Hữu Xuân - Lê Văn Kim - Nguyễn Ngọc Thơ - Dương Văn Minh
 Dương Văn Minh
Dương Văn Minh
 Dương Văn Minh
Dương Văn Minh
 Tôn Thất Đính - Mai Hữu Xuân - Lê Văn Kim - Nguyễn Ngọc Thơ - Dương Văn Minh - Trần Văn Đôn - Trần Thiện Khiêm - Nguyễn Hữu Có (người quay lưng ra sau ông Nguyễn Ngọc Thơ)
Tôn Thất Đính - Mai Hữu Xuân - Lê Văn Kim - Nguyễn Ngọc Thơ - Dương Văn Minh - Trần Văn Đôn - Trần Thiện Khiêm - Nguyễn Hữu Có (người quay lưng ra sau ông Nguyễn Ngọc Thơ)


Nguồn : Page Sài Gòn Xưa

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác