Tem thư Đông Dương bị VNDCCH in đè, ngược


Lịch sử bưu chính thế giới đã có không ít những lần in tem bị sai, lỗi, bị in đè hay ngược chữ.

Sau khi Việt Minh giành chính quyền, do những điều kiện kinh tế chính trị và in ấn khó khăn, ngành Bưu điện chưa có điều kiện phát hành tem mới, ngành đã trình Chính phủ cho phép in đè tiêu đề: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH) lên tem Đông Dương để sử dụng tạm thời. Những dòng chữ và hình ảnh cũ trên con tem Đông Dương đều được ghạch bỏ hoặc in đè lên.

Bưu chính Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa đã in đè, in ngược chữ lên những con tem từ thời Pháp thuộc vẽ ông tổ chữ quốc ngữ Alexandre De Rhodes, Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer, cho đến Nam Phương Hoàng hậu, những chính khách, những nhà văn hóa, bác học có công đối với Việt Nam cũng như Đông Dương và thế giới.
Một số mẫu tem in đè tiêu đề “Cứu đói”, “Dân sinh”, “Quốc phòng”, Binh sỹ bị nạn”. Trên các mẫu tem này có “phụ thu cứu quốc” gây quỹ cho các tổ chức xã hội hoạt động vì những mục đích trên.

Tổng cộng ngành Bưu điện đã sử dụng 53 mẫu tem Đông Dương của Pháp phát hành từ năm 1941 đến 1944 in đè với 13 loại tiêu đề khác nhau, thành 57 mẫu tem tạm thời của VNDCCH theo các sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ VNDCCH hoặc Nghị định của Bộ trưởng Bộ giao thông Công chính.
Sau ngày 02/09/1946, một số con tem Đông Dương in đè vẫn được tiếp tục sử dụng một thời gian nữa cùng với những con tem mới do Chính phủ nước VNDCCH phát hành.

LSVNQA sẽ đưa lần lượt những con tem gốc thời Pháp thuộc để độc giả tiện theo dõi.
In chữ đè và ngược lên bức chân dung ông tổ chữ quốc ngữ Alexandre De Rhodes để đảo ngược đầu nhân vật.
In chữ đè và ngược lên bức chân dung ông tổ chữ quốc ngữ Alexandre De Rhodes để đảo ngược đầu nhân vật.
Dòng chữ VIET NAM DAN CHU CONG HOA  in chồng lên 2 lần chân dung của Alexandre De Rhodes.  Những dấu X đè lên chữ INDOCHINE
Dòng chữ VIET NAM DAN CHU CONG HOA in chồng lên 2 lần chân dung của Alexandre De Rhodes.
Những dấu X đè lên chữ INDOCHINE
Dòng chữ VIET NAM DAN CHU CONG HOA  in chồng lên chân dung ông  toàn quyền Đông Dương Paul Doumer- chữ hạnh phúc in ngược. Những dấu X đè lên chữ của Bưu chính Indochine trước đó.
Dòng chữ VIET NAM DAN CHU CONG HOA in chồng lên chân dung ông toàn quyền Đông Dương Paul Doumer- chữ hạnh phúc in ngược.
Những dấu X đè lên chữ của Bưu chính Indochine trước đó.
Dòng chữ VIET NAM DAN CHU CONG HOA  in chồng lên chân dung ông Alexandre De Rhodes.  Những dấu X đè lên chữ INDOCHINE
Dòng chữ VIET NAM DAN CHU CONG HOA in chồng lên chân dung ông Alexandre De Rhodes.
Những dấu X đè lên chữ INDOCHINE
Dòng chữ VIET NAM DAN CHU CONG HOA  in chồng lên chân dung ông Alexandre De Rhodes.  Những dấu X đè lên chữ INDOCHINE
Dòng chữ VIET NAM DAN CHU CONG HOA in chồng lên chân dung ông Alexandre De Rhodes.
Những dấu X đè lên chữ INDOCHINE
Con tem in hình bác sĩ Yersin của bưu chính Indochine (1945) bị bưu chính Việt Nam DCCH in đè lên (1946) - rao bán tren eBay.
Con tem in hình bác sĩ Yersin của bưu chính Indochine (1945) bị bưu chính Việt Nam DCCH in đè lên (1946) - rao bán tren eBay.
Tiêu đề 2: (19 mẫu) VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA BƯU CHÍNH
Tiêu đề 2: (19 mẫu) VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
BƯU CHÍNH
Tiêu đề 1: (10 mẫu) VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Tiêu đề 1: (10 mẫu) VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Tiêu đề 4: (09 mẫu) VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC
Tiêu đề 4: (09 mẫu) VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Ảnh Xưa Tổng Hợp khác