Tên đường Sài gòn xưa và nay


Tài liệu trích từ cuốn "Saigon Gia Ðịnh xưa", nhà xuất bản TP HCM - 1996
http://nguyentl.free.fr/html/sujet_noms_rues_saigon_vn.htm
http://www.caimon.org/Hinhanh/ban_do_saigon_truoc_75.JPG


Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Sài Gòn Xưa khác