Thành Bắc Ninh 1884


Album khác về thành Bắc Ninh tại đây: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.685494434829398.1073741878.133331390045708&type=3
Bắc-Ninh ngày hôm sau, sau khi thất thủ (13-03-1884)
Bắc-Ninh ngày hôm sau, sau khi thất thủ (13-03-1884)
Thành Bắc-Ninh
Thành Bắc-Ninh
Voi của Tổng Ðốc Bắc-Ninh
Voi của Tổng Ðốc Bắc-Ninh
Thành Bắc-Ninh bị pháo binh Pháp oanh tạc
Thành Bắc-Ninh bị pháo binh Pháp oanh tạc
Súng ống của Giặc Cờ Ðen mà Pháp tịch thu được
Súng ống của Giặc Cờ Ðen mà Pháp tịch thu được
Ðiện thờ chánh (?) của thành Bắc-Ninh
Ðiện thờ chánh (?) của thành Bắc-Ninh
Cửa thành Bắc-Ninh mà quân đội Pháp đã tràn vào
Cửa thành Bắc-Ninh mà quân đội Pháp đã tràn vào
Kho gạo và chòi canh của thành Bắc-Ninh
Kho gạo và chòi canh của thành Bắc-Ninh
Chiến hào do giặc Cờ Đen dựng lên ở gần Bắc-Ninh
Chiến hào do giặc Cờ Đen dựng lên ở gần Bắc-Ninh
Vũ khí của Giặc Cờ Ðen (GCÐ) bị Pháp tịch thu
Vũ khí của Giặc Cờ Ðen (GCÐ) bị Pháp tịch thu
Ðồn nhỏ do GCÐ dựng lên ở gần Bắc-Ninh
Ðồn nhỏ do GCÐ dựng lên ở gần Bắc-Ninh
Ðồn nhỏ do Giặc Cờ Ðen (GCÐ) dựng lên ở Bắc-Ninh
Ðồn nhỏ do Giặc Cờ Ðen (GCÐ) dựng lên ở Bắc-Ninh
Bên trong thành
Bên trong thành

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác