Thánh Thất Cao Đài Tây Ninh xưa trước 75 .


Hình ảnh Thánh Thất Cao Đài Tây Ninh vào năm 1965/66 và vài hình 1948 .
***
FB Dang Nguyen ..... Tôi không có Đạo Cao Đài không biết nhiều . Chỉ nghe còn gọi TÒA THÁNH và nhắc đến Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc . Ngoài cái nôi Cao Đài Tây Ninh ,tôi có dịp biết Cao Đài Bến Tre do ông Nguyễn Ngọc Tương (Giáo Tông ) tui hiểu là "nhánh khác " Kiến trúc khác Tây Ninh .Đôi khi có người hỏi anh/chị Cao Đài Tây Ninh hay Bến Tre .Hiện ở gần nhà tôi đang ở( DALLAS) cũng có Thánh Thất Cao Đài nhìn giống kiểu Tây Ninh .Hầu như kiến trúc có một kiểu ,khác nhau phía sau dài hơn , chứa nhiều người hành lễ cùng lúc . Khu nầy có Nhà Thờ Đức Mẹ ,Chùa Đạo Quang gần nhau khoảng 500m Riêng Giáo Phái Hòa Hảo xa hơn khoảng 30 phút xe và chỉ có Ban Trị Sự trong ngôi nhà thường ....
+
Hình ảnh đem về từ nguồn của anh Mạnh Hải :

Tay Ninh 1965-66. That's Old John back in '65 wearing his red sox Đây là Lão John hồi năm '65 mang vớ đỏ

Tay Ninh 1965-66. That's Old John back in '65 wearing his red sox
Đây là Lão John hồi năm '65 mang vớ đỏ

1948 - Le Caodaïsme de Tay Ninh. Une scène des rites. L'offre des fleurs (à droite un archevêque en 18 septembre 1948

1948 - Le Caodaïsme de Tay Ninh. Une scène des rites. L'offre des fleurs (à droite un archevêque en
18 septembre 1948

1948 - Le Caodaïsme de Tay Ninh Le Caodaïsme de Tay Ninh. M. le Supérieur Pham Cong Tac, en costume d'apparat sur son trône

1948 - Le Caodaïsme de Tay Ninh
Le Caodaïsme de Tay Ninh. M. le Supérieur Pham Cong Tac, en costume d'apparat sur son trône

1948 - Le Caodaïsme de Tay Ninh Le Caodaïsme de Tay Ninh. Une classe à l'école du Saint-Siège de Tay Ninh

1948 - Le Caodaïsme de Tay Ninh
Le Caodaïsme de Tay Ninh. Une classe à l'école du Saint-Siège de Tay Ninh

LIFE Magazine March 7, 1949 (5) - RELIGIOUS CULTS ARE MILITANT CÁC GIÁO PHÁI CŨNG SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤUSự ủng hộ vững chắc nhất của người bản xứ cho nước Pháp trong cuộc chiến tranh Đông Dương là từ hai giáo phái non trẻ, nơi kết hợp một tinh thần quân sự mạnh mẽ với những biến thể riêng của họ về Khổng giáo, Lão giáo, Công giáo và Phật giáo, tôn giáo chính của đất nước này. Cả hai giáo phái đều là thành viên của Tập hợp Quốc gia Việt Nam. Một giáo phái là Hòa Hảo, có hai trung đội nữ sử dụng kiếm (hình trái) trong số 2.000 chiến binh của họ. Những phu lao động có tính dễ tin thì tin rằng những người Hòa Hảo ăn thịt những kẻ thù của họ. Giáo phái kia là một giáo phái ăn chay, và là quan trọng hơn. Đó là hội thánh Cao Đài đã ra đời được 22 năm, và có một đội quân gồm 4.500 binh sĩ được huấn luyện tốt và một nghi lễ tôn giáo mang nhiều màu sắc lòe loẹt (trang bên). 250.000 tín đồ Cao Đài không phải là những tín đồ Kytô giáo, nhưng họ gọi người đứng đầu hội thánh của họ là “giáo chủ” và thờ phượng một Thượng đế toàn năng “nhìn thấy tất cả” (“Thiên Nhãn”) do riêng họ nghĩ ra. Giáo chủ của họ là ngài Hộ Pháp II (hình trên và dưới), là một người hút thuốc liên tục, trước đây là một viên chức thơ ký tại sở quan thuế Saigon. Ông ta đang đánh cược tương lai của mình vào thắng lợi của người Pháp. Bất cứ điều gì kém hơn một thắng lợi bây giờ cũng có thể cho các tín đồ của ngài Hộ Pháp thấy rằng bản thân vị giáo chủ của Thiên Nhãn của họ là một người có tầm nhìn rất khiếm khuyết.(Nguồn Mạnh Hải)

LIFE Magazine March 7, 1949 (5) - RELIGIOUS CULTS ARE MILITANT
CÁC GIÁO PHÁI CŨNG SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU
Sự ủng hộ vững chắc nhất của người bản xứ cho nước Pháp trong cuộc chiến tranh Đông Dương là từ hai giáo phái non trẻ, nơi kết hợp một tinh thần quân sự mạnh mẽ với những biến thể riêng của họ về Khổng giáo, Lão giáo, Công giáo và Phật giáo, tôn giáo chính của đất nước này. Cả hai giáo phái đều là thành viên của Tập hợp Quốc gia Việt Nam. Một giáo phái là Hòa Hảo, có hai trung đội nữ sử dụng kiếm (hình trái) trong số 2.000 chiến binh của họ. Những phu lao động có tính dễ tin thì tin rằng những người Hòa Hảo ăn thịt những kẻ thù của họ. Giáo phái kia là một giáo phái ăn chay, và là quan trọng hơn. Đó là hội thánh Cao Đài đã ra đời được 22 năm, và có một đội quân gồm 4.500 binh sĩ được huấn luyện tốt và một nghi lễ tôn giáo mang nhiều màu sắc lòe loẹt (trang bên). 250.000 tín đồ Cao Đài không phải là những tín đồ Kytô giáo, nhưng họ gọi người đứng đầu hội thánh của họ là “giáo chủ” và thờ phượng một Thượng đế toàn năng “nhìn thấy tất cả” (“Thiên Nhãn”) do riêng họ nghĩ ra. Giáo chủ của họ là ngài Hộ Pháp II (hình trên và dưới), là một người hút thuốc liên tục, trước đây là một viên chức thơ ký tại sở quan thuế Saigon. Ông ta đang đánh cược tương lai của mình vào thắng lợi của người Pháp. Bất cứ điều gì kém hơn một thắng lợi bây giờ cũng có thể cho các tín đồ của ngài Hộ Pháp thấy rằng bản thân vị giáo chủ của Thiên Nhãn của họ là một người có tầm nhìn rất khiếm khuyết.
(Nguồn Mạnh Hải)

1948 - Le Caodaïsme de Tay Ninh Le Caodaïsme de Tay Ninh. La nouvelle armée caodaiste suit un entrainement intensif suivant les règles les plus strictes de la vie militaire. Ces recrues, tous des jeunes, sont destinées à devenir les élites de l'armée caodaiste. Nous les voyons ici avec des fusils en bois.

1948 - Le Caodaïsme de Tay Ninh
Le Caodaïsme de Tay Ninh. La nouvelle armée caodaiste suit un entrainement intensif suivant les règles les plus strictes de la vie militaire. Ces recrues, tous des jeunes, sont destinées à devenir les élites de l'armée caodaiste. Nous les voyons ici avec des fusils en bois.

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác