Thượng-trụ-quốc, Thiếu-Bảo Quận-công Võ-Di-Nguy


Tháng giêng năm Tân-Dậu (1801) Nguyễn-vương sai Nguyễn-Văn-Trương và Tống-Phúc-Lương đem quân tiên-đạo đánh Quy-nhơn. Lê-Văn-Duyệt và Võ-Di-Nguy đem thủy-binh đánh cửa Thị-nại bị trúng đạn chết. Sau được chuyển về an-táng tại Gia-định thành.  Chúa Nguyễn sắc phong : Thượng-trụ-quốc, Thiếu-Bảo Quận-công. Lăng và đền thờ của ông hiện nằm tại (hẻm) đường Cô-Giang sát với đường chính, nên đường này thời tổng-Thống Ngô-Đình-diệm đặt tên đường Võ-Di-Nguy là vì thế. Đến năm 1986  đổi là đường Phan-Đình-Phùng. Khu lăng mộ và đền thờ của ông lọt thỏm vào xóm lao-động nghèo, nên việc giữ-gìn cả là một việc rất tế-nhị. Bởi sự lấn-chiếm đất-đai thổ-trạch là điều khó tránh khỏi. Song song với thời thổ-tả chết đói của những sau năm 1975. Khuôn-viên trước đền thờ của ông, ban quản-lý đã cho thuê chỗ (nay gọi là mặt bằng) làm đủ thứ chuyện hòng kiếm thêm chút cháo sống qua ngày. Hiện nay, những người chịu trách-nhiệm quản-lý lại cho Á-châu Ngân-hàng thuê làm chỗ gửi xe cho nhân-viên của ngân-hàng này. Lấy đó làm nguồn thu để có tiền hương khói. Tuy vậy, lăng mộ của ông cũng đáng gọi là tươm-tất và sạch-sẽ. Nhìn vào có thể cho đây là một ngôi mộ của cụ tổ một giòng họ nào đó hơn là một di-tích có tính-chất lịch-sử.

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác