Tiền Việt Nam Cộng Hòa


Tiền Việt Nam Cộng Hòa

Hình Luật Phạt Khổ Sai Những Kẻ Nào Giả Mạo Giấy Bạc Do Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam Phát Ra.

Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam
Giấy bạc 1 đồng Tên thường gọi: Đập lúa Năm phát hành: 1955 Nhà in: American Banknote Company (Mỹ)
Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam
Giấy bạc 2 đồng Tên thường gọi trong giới sưu tầm: Chiếc buồm. Năm phát hành: 1955 Nhà in: American Banknote Company (Mỹ)
Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam
Giấy bạc 5 đồng Tên thường gọi: Cày ruộng Năm phát hành: 1955 Nhà in: American Banknote Company (Mỹ)
Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam
Giấy bạc 10 đồng Tên thường gọi: Đỏ Lăng Ông Năm phát hành: 1962 Nhà in: American Banknote Company (Mỹ)
Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam
Giấy bạc 20 đồng Tên thường gọi: Nâu Năm phát hành: 1962 Nhà in: American Banknote Company (Mỹ)


Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam
Giấy bạc 200 đồng Tên thường gọi trong giới sưu tầm: Lính bồng súng Năm phát hành: 1955 Nhà in: American Banknote Company (Mỹ)
Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam
Giấy bạc 200 đồng Tên thường gọi: Bụi trúc tím Năm phát hành: 1958 Nhà in: American Banknote Company (Mỹ)


Nguồn : Page Phóng Viên Chiến Trường

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Ảnh Cũ Vật Xưa khác