Tỉnh LONG XUYÊN và con sông Hậu đầu thế kỷ 20


Bộ ảnh xưa cùng Bản đồ Địa hình Tỉnh LONG XUYÊN và con sông Hậu đầu thế kỷ 20 ,ai thích cứ lấy về làm tư liệu nghiên cứu thoải mái nhé.

>>> Tóm tắt sơ lược.

Long Xuyên là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh An Giang, thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, miền nam Việt Nam, thành phố Long Xuyên lớn thứ 2 ở đồng bằng sông Cửu Long, trước 1975 rất sầm uất từ thời Quốc Gia Việt Nam và cả hai thời Đệ Nhứt và Đệ Nhị Cộng Hòa.

Năm Kỷ Dậu 1789, một đồn nhỏ được thành lập tại vàm rạch Tam Khê được gọi là thủ Đông Xuyên. Đại Nam nhất thống chí tỉnh An Giang chép: "Thủ Đông Xuyên cũ ở đường lạch bờ phía tây Hậu Giang thuộc địa phận huyện Tây Xuyên, đặt từ năm Kỷ Dậu, đầu thời trung hưng [Nguyễn Ánh dựng nghiệp], sau bỏ.

Năm Minh Mạng thứ 18 [1837] đặt làm sở thuế quan, nay [năm Tự Đức] bỏ, tại vị trí thủ Đông Xuyên rồi sở Đông Xuyên huyện Tây Xuyên (trùng tên với một huyện Đông Xuyên đương thời cũng của tỉnh An Giang nhà Nguyễn), đến thời Tự Đức thành một phố thị với chợ Đông Xuyên năm tại ngã ba rạch Đông Xuyên với sông Hậu Giang. Đến thời Pháp xâm chiếm Nam Kỳ (tức khoảng năm 1863) cái tên chợ Đông Xuyên được biến đổi thành chợ Long Xuyên, trùng với tên một huyện Long Xuyên (nguyên là đất Cà Mau) của tỉnh Hà Tiên đã từng có trước đó.

Từ khi Pháp chiếm An Giang năm 1867 đến 1876, họ chia An Giang thành khoảng 5 hạt tham biện, tên Long Xuyên của chợ này được lấy làm tên của hạt tham biện Long Xuyên, trong khi đó, huyện Long Xuyên Hà Tiên (nay là tỉnh Cà Mau) thì kết thúc tồn tại.

Năm Minh Mạng thứ 13 (1832) lấy đất Tầm Phong Long (được vua Chân Lạp là Nặc Tôn giao cho Việt Nam vào năm 1757 để đền ơn chúa Nguyễn đã trợ giúp lấy lại ngôi vua) cùng với huyện Vĩnh An tỉnh Vĩnh Long, đặt làm tỉnh An Giang với 2 phủ Tuy Biên và phủ Tân Thành.

Lỵ sở của tỉnh An Giang đặt tại thành Châu Đốc. Lại cử chức An Hà Tổng đốc, thống lãnh hai tỉnh An Giang và Hà Tiên, lại thành lập hai ty Bố chánh, Án sát... Địa bàn thành phố Long Xuyên ngày nay thuộc huyện Tây Xuyên, phủ Tuy Biên, tỉnh An Giang thời ấy thì thành phố Long Xuyên là đất thuộc phủ Tuy Biên, cho nên sau này (1909), Nam kỳ phong tục nhơn vật diễn ca của Nguyễn Liên Phong có câu:

Long Xuyên thuộc phủ Tuy Biên,
Cựu trào có đặt Tây Xuyên huyện đường.

Năm 1876, sau khi Pháp chiếm được Nam Kỳ thì hạt Long Xuyên được thành lập (chủ hạt là Briere), bắt đầu hình thành khu vực chợ Đông Xuyên tại thôn Mỹ Phước, trung tâm hành chính thuộc thôn Bình Đức.

Năm 1900, tỉnh Long Xuyên được thành lập gồm 3 đơn vị hành chính cấp quận: quận Châu Thành (phần đất thuộc huyện Tây Xuyên cũ), quận Thốt Nốt (phần đất căn bản thuộc huyện Phong Phú, phủ Tuy Biên cũ) và quận Chợ Mới (phần đất căn bản thuộc huyên Đông Xuyên và Vĩnh An của phủ Tân Thành cũ), trong đó có 8 tổng với 54 làng xã.

Năm 1917, địa bàn Long Xuyên hiện nay chỉ có hai làng là Bình Đức và Mỹ Phước, thuộc tổng Định Phước, quận Châu Thành, tỉnh Long Xuyên. Thời Pháp thuộc, làng Mỹ Phước vừa đóng vai trò là quận lỵ quận Châu Thành và là tỉnh lỵ tỉnh Long Xuyên.

>>> Thời Việt Nam Cộng Hòa.

Ngày 22 tháng 10 năm 1956, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm ký Sắc lệnh 143/VN để "thay đổi địa giới và tên Đô thành Sài Gòn – Chợ Lớn cùng các tỉnh và tỉnh lỵ tại Việt Nam".

Địa giới và địa danh các tỉnh ở miền Nam thay đổi nhiều, một số tỉnh mới được thành lập, Theo Sắc lệnh này, địa phận Việt Nam Cộng hoà gồm Đô thành Sài Gòn và 22 tỉnh, lúc này tỉnh Châu Đốc và tỉnh Long Xuyên được sáp nhập để thành lập tỉnh mới có tên là tỉnh An Giang.

Tỉnh lỵ tỉnh An Giang đặt tại Long Xuyên và vẫn giữ nguyên tên là "Long Xuyên", về mặt hành chánh thuộc xã Mỹ Phước, quận Châu Thành, như vậy, vùng đất Long Xuyên được chọn làm tỉnh lỵ của tỉnh An Giang mới thay cho Châu Đốc trước đó, thời Việt Nam Cộng hòa, xã Mỹ Phước vẫn tiếp tục vừa đóng vai trò là quận lỵ quận Châu Thành và là tỉnh lỵ tỉnh An Giang.

Năm 1957, hai xã Bình Đức và Mỹ Phước được chia ra thành 5 xã là Bình Đức, Mỹ Hòa Hưng, Phước Đức (thuộc tổng Định Thành) và Mỹ Phước và Mỹ Thới (thuộc tổng Định Phước).

Năm 1959, xã Phước Đức nhập vào xã Bình Đức và Mỹ Phước. Và Long Xuyên luôn là tỉnh lỵ của tỉnh An Giang cho đến sau năm 1975.

Năm 1964 Bộ tưởng Quốc Phòng Mỹ McNamara thăm một vùng Hòa Hảo - Long Xuyên, đi theo ông còn có ký giả Pháp Francois Sully, ông Nguyễn Xuân Oánh, Thủ tuớng Nguyễn Khánh, Bộ trưởng McNamara và tướng Taylor, tại đây ông cùng các cộng sự của mình có chuyến thăm tới Chùa Hòa Hảo giữa dòng sông Mekong cùng bức chân dung của Đức Huỳnh Giáo Chủ trên tầng trên cùng của ngôi chùa này.

Ông là người đã sáng lập ra Phật Giáo Hòa Hảo và đã bị cộng sản bắn chết vào năm 1947.

Xin hết.

Tỉnh LONG XUYÊN và con sông Hậu đầu thế kỷ 20
Tỉnh LONG XUYÊN và con sông Hậu đầu thế kỷ 20
Tỉnh LONG XUYÊN và con sông Hậu đầu thế kỷ 20
Tỉnh LONG XUYÊN và con sông Hậu đầu thế kỷ 20
Tỉnh LONG XUYÊN và con sông Hậu đầu thế kỷ 20
Tỉnh LONG XUYÊN và con sông Hậu đầu thế kỷ 20
Tỉnh LONG XUYÊN và con sông Hậu đầu thế kỷ 20
Tỉnh LONG XUYÊN và con sông Hậu đầu thế kỷ 20
Tỉnh LONG XUYÊN và con sông Hậu đầu thế kỷ 20
Tỉnh LONG XUYÊN và con sông Hậu đầu thế kỷ 20
Tỉnh LONG XUYÊN và con sông Hậu đầu thế kỷ 20
Tỉnh LONG XUYÊN và con sông Hậu đầu thế kỷ 20
Tỉnh LONG XUYÊN và con sông Hậu đầu thế kỷ 20
Tỉnh LONG XUYÊN và con sông Hậu đầu thế kỷ 20
Tỉnh LONG XUYÊN và con sông Hậu đầu thế kỷ 20
Tỉnh LONG XUYÊN và con sông Hậu đầu thế kỷ 20
Tỉnh LONG XUYÊN và con sông Hậu đầu thế kỷ 20
VIET NAM, JULY 1966: A Hao Hao pagoda amid Mekong River palms. Typically it features a huge portrait of the Master. The top tier of this pagoda carries a portrait of the founder of the faith, Le Maitre, who was shot by communists in 1947.
Tỉnh LONG XUYÊN và con sông Hậu đầu thế kỷ 20
The Hoa Hoa dissident leader Le Quang Vinh, alias Ba Cut, captured in Southwestern Vietnam, is being temporarily interned here, Long Xuyen, Vietnam, April 1956. He will be moved to Saigon, where government authorities will decide what to do with him and his close associates. Ba Cut (left), clothed in peasant disguise, is seen in headquarters of the National Army General Duong Van Minh, right. (Photo by PhotoQuest/Getty Images)
Tỉnh LONG XUYÊN và con sông Hậu đầu thế kỷ 20
Women preparing to protect as members of the Hoa Hao women's troop.
Tỉnh LONG XUYÊN và con sông Hậu đầu thế kỷ 20
Tỉnh LONG XUYÊN và con sông Hậu đầu thế kỷ 20
Tỉnh LONG XUYÊN và con sông Hậu đầu thế kỷ 20
Tỉnh LONG XUYÊN và con sông Hậu đầu thế kỷ 20
Tỉnh LONG XUYÊN và con sông Hậu đầu thế kỷ 20
At US-Vietnam solidarity rally in Hoa Hao, as General Chief of Staff Maxwell Taylor (L) & Defense Secretary Robert McNamara (R) hold hands with Premier Minister Nguyen Khanh (C). (Photo by Larry Burrows/The LIFE Picture Collection/Getty Images)
Tỉnh LONG XUYÊN và con sông Hậu đầu thế kỷ 20Nguồn : Page Sài Gòn Xưa

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác