Tỉnh Quảng Tín ngày xửa ngày xưa


Quận Lý Tín, tỉnh Quảng Tín (phía nam Tam Kỳ năm 1969.

Tỉnh Quảng Tín ngày xửa ngày xưa
Quận Lý Tín, tỉnh Quảng Tín (phía nam Tam Kỳ năm 1969.
Tỉnh Quảng Tín ngày xửa ngày xưa
Quận Lý Tín, tỉnh Quảng Tín (phía nam Tam Kỳ năm 1969.Nguồn : Page Phóng Viên Chiến Trường

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác