Tỉnh Sông bé - Tỉnh Bình Long Ngày xưa


LỊCH SỬ:

Bình Long là một tỉnh cũ ở miền Đông Nam Bộ Việt Nam.

Tỉnh Bình Long được thành lập theo Sắc lệnh số 143-NV ngày 22 tháng 10 năm 1956 do Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa ký, chia Nam phần thành 22 tỉnh. Bình Long là tỉnh được tách ra từ tỉnh Thủ Dầu Một. Tỉnh lị đặt tại An Lộc, trước đây thuộc quận Hớn Quản của tỉnh Thủ Dầu Một.

Theo Nghị định số 4 ngày 3 tháng 1 năm 1957 của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa thì tỉnh Bình Long bao gồm 2 quận (không có cấp tổng):

1 - An Lộc có 36 xã, 118 ấp. Năm 1960 hợp nhất một số xã, nên còn 21 xã
2 - Lộc Ninh có 18 xã, 95 ấp. Năm 1960 hợp nhất một số xã, nên còn 10 xã

Năm 1964, lập quận mới Chơn Thành, gồm 5 xã tách ra từ quận An Lộc và lập thêm 7 xã, tổng cộng có 12 xã.

Sau năm 1975, 3 tỉnh Bình Long, Phước Long và Bình Dương hợp nhất thành tỉnh Sông Bé, đến cuối năm 1996, tỉnh Sông Bé lại tách ra làm 2 tỉnh Bình Phước và Bình Dương. Trong đó, tỉnh Bình Phước có địa giới bao gồm 2 tỉnh Bình Long và Phước Long cũ. Tỉnh lị tỉnh Bình Phước hiện nay là thành phố Đồng Xoài, vốn là quận lị quận Đôn Luân, tỉnh Phước Long trước đây.

Hiện nay, địa danh "Bình Long" chỉ còn được dùng để chỉ thị xã Bình Long, đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc tỉnh Bình Phước.

Địa bàn tỉnh Bình Long cũ nay là một phần của tỉnh Bình Phước (thị xã Bình Long và các huyện Chơn Thành, Hớn Quản, Lộc Ninh) và một phần các huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo của tỉnh Bình Dương.

(Tài liệu của @Phóng Viên Chiến Trường sưu tầm)

 Bình Long 1965 - Đồn Điền Cao Su Đất Đỏ Quản Lợi.
Bình Long 1965 - Đồn Điền Cao Su Đất Đỏ Quản Lợi.
 An Lộc 1960s
An Lộc 1960s
 Bình Long 1965 - Chợ cũ An Lộc
Bình Long 1965 - Chợ cũ An Lộc
 AN LỘC 1967-68 - Chợ Mới, đường Hùng Vương
AN LỘC 1967-68 - Chợ Mới, đường Hùng Vương
 AN LỘC 1967-68
AN LỘC 1967-68
 AN LỘC 1967-68 - Lò bánh mì Hòa Thành, ngã tư Hùng Vương-Ngô Quyền
AN LỘC 1967-68 - Lò bánh mì Hòa Thành, ngã tư Hùng Vương-Ngô Quyền
 Nhà thờ Quản Lợi 1967
Nhà thờ Quản Lợi 1967


 AN LỘC 1967-68 - Chùa Từ Quang, đường Ngô Quyền. Đã bị phá hủy trong trận chiến An Lộc 1972.   by John Beck
AN LỘC 1967-68 - Chùa Từ Quang, đường Ngô Quyền. Đã bị phá hủy trong trận chiến An Lộc 1972. by John Beck
 Bình Long 1965 - Ấp Phú Miêng,gần Quản Lợi  Photo by Doug Barchus
Bình Long 1965 - Ấp Phú Miêng,gần Quản Lợi Photo by Doug Barchus
 Bình Long 1965 - Ấp Phú Miêng,gần Quản Lợi  Photo by Doug Barchus
Bình Long 1965 - Ấp Phú Miêng,gần Quản Lợi Photo by Doug Barchus
 AN LỘC 1967-68   by John Beck
AN LỘC 1967-68 by John Beck
 AN LỘC 1967-68   by John Beck
AN LỘC 1967-68 by John Beck
 AN LỘC 1967-68   by John Beck
AN LỘC 1967-68 by John Beck
 AN LỘC 1967-68 - Có lẽ là đường Thủ Khoa Huân  by John Beck
AN LỘC 1967-68 - Có lẽ là đường Thủ Khoa Huân by John Beck
 AN LỘC 1967-68 - Trường Trung Học Bình Long, đường Phan Bội Châu.  by John Beck
AN LỘC 1967-68 - Trường Trung Học Bình Long, đường Phan Bội Châu. by John Beck
 AN LỘC 1967-68 - Ngã tư Nguyễn Trãi-Nguyễn Du - Đường vào Quản Lợi  ngã tư phía dưới dốc Quản Lợi, rẽ phải là đường vào ga xe lửa Saigon-Lộc Ninh, nhà thờ cũ ở xóm ga (trước 1962), chùa Chưởng Phước, đài vô tuyến điện trên đường Nguyễn Du (đường nằm ngang).  by John Beck
AN LỘC 1967-68 - Ngã tư Nguyễn Trãi-Nguyễn Du - Đường vào Quản Lợi ngã tư phía dưới dốc Quản Lợi, rẽ phải là đường vào ga xe lửa Saigon-Lộc Ninh, nhà thờ cũ ở xóm ga (trước 1962), chùa Chưởng Phước, đài vô tuyến điện trên đường Nguyễn Du (đường nằm ngang). by John Beck
 AN LỘC 1967-68   by John Beck
AN LỘC 1967-68 by John Beck
 AN LỘC 1967-68   by John Beck
AN LỘC 1967-68 by John Beck


 AN LỘC 1967-68 - Chợ Mới, phía xa là đồi Đồng Long.  by John Beck
AN LỘC 1967-68 - Chợ Mới, phía xa là đồi Đồng Long. by John Beck
 AN LỘC 1967-68  Tiệm chú sáu khế
AN LỘC 1967-68 Tiệm chú sáu khế
 AN LỘC 1967-68
AN LỘC 1967-68
 AN LỘC 1967-68
AN LỘC 1967-68
 AN LỘC 1967-68  Tiệm thuốc lào Hoàng Long, đường Hùng Vương.
AN LỘC 1967-68 Tiệm thuốc lào Hoàng Long, đường Hùng Vương.
 Không ảnh AN LỘC 1967-68 - Gần góc dưới bên phải là Tòa Hành Chánh tỉnh Bình Long
Không ảnh AN LỘC 1967-68 - Gần góc dưới bên phải là Tòa Hành Chánh tỉnh Bình Long
 Không ảnh AN LỘC 1967-68 - Bản đồ 1966
Không ảnh AN LỘC 1967-68 - Bản đồ 1966


 Đồn điền Cao su XA CAM   Đất miền Nam Xa Cát, Xa Cam vươn lên dưới cờ... Lòng miền Trung kiên gan Cửa Việt phơi xác 5 công trường thù.
Đồn điền Cao su XA CAM Đất miền Nam Xa Cát, Xa Cam vươn lên dưới cờ... Lòng miền Trung kiên gan Cửa Việt phơi xác 5 công trường thù.
 An Lộc 1965-66 - Tượng đài Chiến sĩ phía trước SVĐ Nguyễn Huệ   Photo by Everett Runnells
An Lộc 1965-66 - Tượng đài Chiến sĩ phía trước SVĐ Nguyễn Huệ Photo by Everett Runnells
 An Lộc 1965-66 - Phía trước SVĐ Nguyễn Huệ   Photo by Everett Runnells
An Lộc 1965-66 - Phía trước SVĐ Nguyễn Huệ Photo by Everett Runnells
 Quản Lợi 1968-69. Nhà thờ Quản Lợi.   Photo by Steve Simpson
Quản Lợi 1968-69. Nhà thờ Quản Lợi. Photo by Steve Simpson
 Quản Lợi 1968-69 - Phía trước bên phải là nhà thờ Quản Lợi, nay không còn nữa.   Photo by Steve Simpson
Quản Lợi 1968-69 - Phía trước bên phải là nhà thờ Quản Lợi, nay không còn nữa. Photo by Steve Simpson


Quản Lợi - Bình Long 1965

Photo by Doug Barchus

 Quản Lợi - Bình Long 1965  Photo by Doug Barchus
Quản Lợi - Bình Long 1965 Photo by Doug Barchus
 Quản Lợi - Bình Long 1965  Photo by Doug Barchus
Quản Lợi - Bình Long 1965 Photo by Doug Barchus
 Quản Lợi - Bình Long 1965  Photo by Doug Barchus
Quản Lợi - Bình Long 1965 Photo by Doug Barchus
 Quản Lợi - Bình Long 1965  Photo by Doug Barchus
Quản Lợi - Bình Long 1965 Photo by Doug Barchus
 Quản Lợi - Bình Long 1965  Photo by Doug Barchus
Quản Lợi - Bình Long 1965 Photo by Doug Barchus
 Quản Lợi - Bình Long 1965  Photo by Doug Barchus
Quản Lợi - Bình Long 1965 Photo by Doug Barchus
 Quản Lợi - Bình Long 1965  Photo by Doug Barchus
Quản Lợi - Bình Long 1965 Photo by Doug Barchus


 Lộc Ninh 1970 - Bù Đốp  Photo by Bill Posey
Lộc Ninh 1970 - Bù Đốp Photo by Bill Posey
 Lộc Ninh 1970 - Bù Đốp  Photo by Bill Posey
Lộc Ninh 1970 - Bù Đốp Photo by Bill Posey
 Lộc Ninh 1970   Photo by Bill Posey
Lộc Ninh 1970 Photo by Bill Posey
 Lộc Ninh 1970   Photo by Bill Posey
Lộc Ninh 1970 Photo by Bill Posey
 Lộc Ninh 1970 - Suối Lộc Ninh chảy qua phía sau chợ.  Photo by Bill Posey
Lộc Ninh 1970 - Suối Lộc Ninh chảy qua phía sau chợ. Photo by Bill Posey
 Lộc Ninh 1970   Photo by Bill Posey
Lộc Ninh 1970 Photo by Bill Posey


"Thượng Đế hỡi có thấu cho Việt Nam Này" An Lộc - Mùa hè đỏ lửa 1972 - Người lính Việt Nam Cộng Hòa đang cầu nguyện trước tượng Chúa Kytô Vua, cuối Đại Lộ Hoàng Hôn,Thị xã An Lộc, tỉnh Bình Long.
 Nhà thờ An Lộc, Bình long 1963 Nhà thờ được xây dựng từ khung kèo gỗ và mái ngói tháo dỡ từ Chợ cũ An Lộc khi chợ này được dỡ bỏ và chợ Mới An Lộc đã xây dưng xong. Trong hình là cha sở Vincenté Trần Minh Khang (sinh năm 1922, năm 1970 cha đổi về họ đạo Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương). Mặt tiền nhà thờ này vài năm sau đã được sửa lại như thấy trong các bức hình khác.
Nhà thờ An Lộc, Bình long 1963 Nhà thờ được xây dựng từ khung kèo gỗ và mái ngói tháo dỡ từ Chợ cũ An Lộc khi chợ này được dỡ bỏ và chợ Mới An Lộc đã xây dưng xong. Trong hình là cha sở Vincenté Trần Minh Khang (sinh năm 1922, năm 1970 cha đổi về họ đạo Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương). Mặt tiền nhà thờ này vài năm sau đã được sửa lại như thấy trong các bức hình khác.
 Nhà thờ An Lộc, tháng 6/1972 (24/6/1972) CHÚ BÉ GIÚP LỄ CHÂN ĐẤT quỳ gối trong lúc linh mục cử hành thánh lễ đầu tiên sau hai tháng tại thành phố An Lộc đã được phòng thủ. Giáo dân đã trở lại ngôi nhà thờ nhỏ thủng lỗ chỗ vết đạn pháo sau khi giao tranh lắng dần tại thành phố tỉnh lỵ cách Sài Gòn 65 dặm về phía bắc. (AP)
Nhà thờ An Lộc, tháng 6/1972 (24/6/1972) CHÚ BÉ GIÚP LỄ CHÂN ĐẤT quỳ gối trong lúc linh mục cử hành thánh lễ đầu tiên sau hai tháng tại thành phố An Lộc đã được phòng thủ. Giáo dân đã trở lại ngôi nhà thờ nhỏ thủng lỗ chỗ vết đạn pháo sau khi giao tranh lắng dần tại thành phố tỉnh lỵ cách Sài Gòn 65 dặm về phía bắc. (AP)
 Nhà thờ An Lộc 1972  An Loc, South Vietnam 1972 Thánh lễ đầu tiên sau hai tháng kể từ ngày xảy ra trận chiến An Lộc. (Trong hình là Cha Minh, Chánh xứ An Lộc từ 1970)
Nhà thờ An Lộc 1972 An Loc, South Vietnam 1972 Thánh lễ đầu tiên sau hai tháng kể từ ngày xảy ra trận chiến An Lộc. (Trong hình là Cha Minh, Chánh xứ An Lộc từ 1970)
 Nhà thờ An Lộc 1972
Nhà thờ An Lộc 1972


Nguồn : Page Phóng Viên Chiến Trường

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác