Tổng Thống Đệ Nhất Cộng Hòa Ngô Đình DiệmĐệ Nhất Cộng Hòa (1955-1963) là chính phủ của Việt Nam Cộng hòa được thành lập sau cuộc trưng cầu dân ý năm 1955 ở miền Nam Việt Nam. Bằng cuộc trưng cầu dân ý truất phế Bảo Đại, thủ tướng Ngô Đình Diệm thay thế Bảo Đại làm Quốc trưởng. Sau đó Quốc trưởng Ngô Đình Diệm tổ chức bầu Quốc hội Lập hiến cho Quốc gia Việt Nam. Quốc hội này ban hành Hiến pháp đổi tên Quốc gia Việt Nam thành Việt Nam Cộng hòa. Người đứng đầu Việt Nam Cộng Hòa là tổng thống Ngô Đình Diệm với lập trường chống cộng sản. Ngày Quốc hội Lập hiến chính thức ban hành Hiến Pháp (26/10/1956) được xem là ngày quốc khánh của nền cộng hòa. Được sự hậu thuẫn của Mỹ và các nước Tây phương, nền Đệ nhất Cộng hòa đã thành công trong việc thống nhất quyền lực, buộc các lực lượng vũ trang giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo giải tán hoặc gia nhập vào quân đội chính phủ và tiêu diệt nhóm Bình Xuyên.

Nền Đệ nhất Cộng hòa chấm dứt với cuộc đảo chính năm 1963 và tổng thống Ngô Đình Diệm bị ám sát. Danh xưng "Đệ nhất Cộng Hòa" chỉ xuất hiện sau năm 1967 khi nền cộng hòa thứ nhì được thành lập, tức Đệ nhị Cộng Hòa Việt Nam (1967-1975).

 Ban Mê Thuột - Hội Chợ Tết 1957
Ban Mê Thuột - Hội Chợ Tết 1957
 Ban Mê Thuột - Hội Chợ Tết 1957
Ban Mê Thuột - Hội Chợ Tết 1957
 Ban Mê Thuột - Hội Chợ Tết 1957  TT Diệm và tướng Lê Văn Kim, người 6 năm sau đã tham gia cuộc đảo chánh 1-11-1963 dẫn đến cái chết của TT Diệm
Ban Mê Thuột - Hội Chợ Tết 1957 TT Diệm và tướng Lê Văn Kim, người 6 năm sau đã tham gia cuộc đảo chánh 1-11-1963 dẫn đến cái chết của TT Diệm
 Ban Mê Thuột - Hội Chợ Tết 1957
Ban Mê Thuột - Hội Chợ Tết 1957
 Ban Mê Thuột - Hội Chợ Tết 1957    Gia Đình Tổng Thống Ngô Đình Diệm,từ trái qua: TT Diệm,Giám Mục Ngô Đình Thục,Bà Trần Lệ Xuân (Bà Nhu) và Ông Nhu.
Ban Mê Thuột - Hội Chợ Tết 1957 Gia Đình Tổng Thống Ngô Đình Diệm,từ trái qua: TT Diệm,Giám Mục Ngô Đình Thục,Bà Trần Lệ Xuân (Bà Nhu) và Ông Nhu.
 Ban Mê Thuột - Hội Chợ Tết 1957    Gia Đình Tổng Thống Ngô Đình Diệm,từ trái qua: TT Diệm,Giám Mục Ngô Đình Thục,Bà Trần Lệ Xuân (Bà Nhu) và Ông Nhu.
Ban Mê Thuột - Hội Chợ Tết 1957 Gia Đình Tổng Thống Ngô Đình Diệm,từ trái qua: TT Diệm,Giám Mục Ngô Đình Thục,Bà Trần Lệ Xuân (Bà Nhu) và Ông Nhu.
 Gia Đình Tổng Thống Ngô Đình Diệm,từ trái qua: TT Diệm,Giám Mục Ngô Đình Thục,Bà Trần Lệ Xuân (Bà Nhu) và Ông Nhu.
Gia Đình Tổng Thống Ngô Đình Diệm,từ trái qua: TT Diệm,Giám Mục Ngô Đình Thục,Bà Trần Lệ Xuân (Bà Nhu) và Ông Nhu.

Tổng Thống Ngô Đình Diệm kinh lý Quy Nhơn - Bình Định tháng 5 năm 1955 (lúc này đang còn là Thủ Tướng)

 Tổng Thống Ngô Đình Diệm kinh lý Quy Nhơn - Bình Định tháng 5 năm 1955 (lúc này đang còn là Thủ Tướng)
Tổng Thống Ngô Đình Diệm kinh lý Quy Nhơn - Bình Định tháng 5 năm 1955 (lúc này đang còn là Thủ Tướng)
 Tổng Thống Ngô Đình Diệm kinh lý Quy Nhơn - Bình Định tháng 5 năm 1955 (lúc này đang còn là Thủ Tướng)
Tổng Thống Ngô Đình Diệm kinh lý Quy Nhơn - Bình Định tháng 5 năm 1955 (lúc này đang còn là Thủ Tướng)
 Tổng Thống Ngô Đình Diệm kinh lý Quy Nhơn - Bình Định tháng 5 năm 1955 (lúc này đang còn là Thủ Tướng)
Tổng Thống Ngô Đình Diệm kinh lý Quy Nhơn - Bình Định tháng 5 năm 1955 (lúc này đang còn là Thủ Tướng)
 Tổng Thống Ngô Đình Diệm kinh lý Quy Nhơn - Bình Định tháng 5 năm 1955 (lúc này đang còn là Thủ Tướng)
Tổng Thống Ngô Đình Diệm kinh lý Quy Nhơn - Bình Định tháng 5 năm 1955 (lúc này đang còn là Thủ Tướng)
 Tổng Thống Ngô Đình Diệm kinh lý Quy Nhơn - Bình Định tháng 5 năm 1955 (lúc này đang còn là Thủ Tướng)
Tổng Thống Ngô Đình Diệm kinh lý Quy Nhơn - Bình Định tháng 5 năm 1955 (lúc này đang còn là Thủ Tướng)
 Tổng Thống Ngô Đình Diệm kinh lý Quy Nhơn - Bình Định tháng 5 năm 1955 (lúc này đang còn là Thủ Tướng)
Tổng Thống Ngô Đình Diệm kinh lý Quy Nhơn - Bình Định tháng 5 năm 1955 (lúc này đang còn là Thủ Tướng)
 Tổng Thống Ngô Đình Diệm kinh lý Quy Nhơn - Bình Định tháng 5 năm 1955 (lúc này đang còn là Thủ Tướng)
Tổng Thống Ngô Đình Diệm kinh lý Quy Nhơn - Bình Định tháng 5 năm 1955 (lúc này đang còn là Thủ Tướng)
 Tổng Thống Ngô Đình Diệm kinh lý Quy Nhơn - Bình Định tháng 5 năm 1955 (lúc này đang còn là Thủ Tướng)
Tổng Thống Ngô Đình Diệm kinh lý Quy Nhơn - Bình Định tháng 5 năm 1955 (lúc này đang còn là Thủ Tướng)
 Tổng Thống Ngô Đình Diệm kinh lý Quy Nhơn - Bình Định tháng 5 năm 1955 (lúc này đang còn là Thủ Tướng)
Tổng Thống Ngô Đình Diệm kinh lý Quy Nhơn - Bình Định tháng 5 năm 1955 (lúc này đang còn là Thủ Tướng)


Nguồn : Page Phóng Viên Chiến Trường

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Nhân Vật Lịch Sử khác