Tổng Y Viện Cộng Hòa


Chỉ cần nhìn thấy năm chữ Tổng Y Viện Cộng Hòa các thương binh dù nặng nhất cũng tràn trề hy vọng được cứu sống !

Tổng Y Viện Cộng Hòa
Tổng Y Viện Cộng Hòa - Sài Gòn ngày 15 tháng 4 năm 1975.
Tổng Y Viện Cộng Hòa
Tổng Y Viện Cộng Hòa
Tổng Y Viện Cộng Hòa
Tổng Y Viện Cộng Hòa


Nguồn : Page Phóng Viên Chiến Trường

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Địa Danh Xưa khác