Trại tù binh Phú Quốc 1973


Đây là toàn cảnh nhà tù Phú Quốc Các nhân viên của ủy ban quốc tế kiểm soát và giám sát tù binh chiến tranh. Một nhóm quân nhân thuộc lực lượng QC đang cấp phát các phần ăn và nước uống cho các tù binh cộng sản. Các nhân viên của ủy ban quốc tế kiểm soát và giám sát tù binh chiến tranh. Một nhóm quân nhân thuộc lực lượng QC đang cấp phát các phần ăn và nước uống cho các tù binh cộng sản. Các nhân viên của ủy ban quốc tế kiểm soát và giám sát tù binh chiến tranh. Các nhân viên của ủy ban quốc tế kiểm soát và giám sát tù binh chiến tranh.  Phi trường An Thới, Phú Quốc. Tù binh được trở về tự do. Các nhân viên của ICCS (International Commission of Control & Supervision) cùng tham gia kiểm soát và giám sát việc chuyển giao tù binh. Một nhóm quân nhân thuộc lực lượng QC đang cấp phát các phần ăn và nước uống cho các tù binh cộng sản. Các nhân viên của ủy ban quốc tế kiểm soát và giám sát tù binh chiến tranh. Tù binh được trở về tự do.

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Sài Gòn Xưa khác