Trận Chiến An Lộc 1972 (Mùa Hè Đỏ Lửa)


Trận An Lộc là trận chiến tại An Lộc. Đây là một trận chiến mà phía Việt Nam Cộng hòa xem là đợt 2 trong Chiến dịch Hè 1972 hay "Mùa Hè Đỏ Lửa" trong Chiến tranh Việt Nam. Về phía quân Giải phóng, thì đây là một trận đánh hiệp đồng binh chủng trong đợt 1 của Chiến dịch Nguyễn Huệ (1 tháng 4 năm 1972 - 19 tháng 1 năm 1973).
An Lộc là địa bàn quân sự chiến lược tối quan trọng đối với Quân lực Việt Nam Cộng hòa vì đây là cửa ngõ Tây Bắc ngăn quân Giải Phóng tiến về thủ đô Sài Gòn sau khi quận lỵ Lộc Ninh rơi vào tay quân Giải Phóng ngày 7 tháng 4 năm 1972.
Quân đội miền Bắc dùng 35.000 quân bao vây, tấn công suốt 2 tháng nhưng không chiếm được, bị thiệt hại nặng nề phải rút lui.
Ngày 12 tháng 6/1972 khi cờ Việt Nam Việt Nam Cộng Hòa bay trên đỉnh đồi Đồng Long, Tướng Lê Văn Hưng tuyên bố "Thành phố An Lộc được hoàn toàn giải tỏa." (tuy nhiên thực tế Thành phố vẫn bị vây lỏng cho đến ngày kí Hiệp định Paris)

Posted by Admin ĐN
Tại phi trường Lai Khê, đoàn trực thăng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đang thi hành kế hoạch Trực Thăng Vận Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù tăng cường cho Chiến Trường An Lộc. Posted by Admin ĐN
Tại phi trường Lai Khê, đoàn trực thăng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đang thi hành kế hoạch Trực Thăng Vận Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù tăng cường cho Chiến Trường An Lộc.
Posted by Admin ĐN
Thả dù tiếp tế cho An Lộc. Posted by Admin ĐN
Thả dù tiếp tế cho An Lộc.
Posted by Admin ĐN
Một xe tăng Type 59 của phía VNDCCH bỏ lại, đang được mang lên tầu của Úc. Phía VNCH tặng xe tăng này cho nước Úc. Ngày nay, chiếc xe tăng này nằm tại viện bảo tàng thiết giáp tại Puckapunyal, Victoria, Úc. Xe tăng Type 59 này do TQ biến chế từ xe tăng T54 của LX. Posted by Admin ĐN
Một xe tăng Type 59 của phía VNDCCH bỏ lại, đang được mang lên tầu của Úc. Phía VNCH tặng xe tăng này cho nước Úc. Ngày nay, chiếc xe tăng này nằm tại viện bảo tàng thiết giáp tại Puckapunyal, Victoria, Úc. Xe tăng Type 59 này do TQ biến chế từ xe tăng T54 của LX.
Posted by Admin ĐN
Binh sĩ VNCH đang khám xét một xe thiết giáp PT-76 của quân CS Bắc Việt bỏ lại chiến trường An Lộc. Posted by Admin ĐN
Binh sĩ VNCH đang khám xét một xe thiết giáp PT-76 của quân CS Bắc Việt bỏ lại chiến trường An Lộc.
Posted by Admin ĐN
Binh sĩ VNCH đang khám xét một xe thiết giáp PT-76 của quân CS Bắc Việt bỏ lại chiến trường An Lộc. Posted by Admin ĐN
Binh sĩ VNCH đang khám xét một xe thiết giáp PT-76 của quân CS Bắc Việt bỏ lại chiến trường An Lộc.
Posted by Admin ĐN
Một xe tăng T54 của phía VNDCCH bị sa lầy trong bùn. Posted by Admin ĐN
Một xe tăng T54 của phía VNDCCH bị sa lầy trong bùn.
Posted by Admin ĐN
Lính VNCH đang khám xét một xe tăng T54 bỏ lại bởi quân Bắc Việt. Posted by Admin ĐN
Lính VNCH đang khám xét một xe tăng T54 bỏ lại bởi quân Bắc Việt.
Posted by Admin ĐN
Xe tăng T54 bị phá hủy tại chiến trường An Lộc. Posted by Admin ĐN
Xe tăng T54 bị phá hủy tại chiến trường An Lộc.
Posted by Admin ĐN
Tòa tỉnh trưởng Bình Long, 1972. Posted by Admin ĐN
Tòa tỉnh trưởng Bình Long, 1972.
Posted by Admin ĐN
Tượng đài chiến sĩ đối diện sân vận động Nguyễn Huệ, An Lộc 1972. Posted by Admin ĐN
Tượng đài chiến sĩ đối diện sân vận động Nguyễn Huệ, An Lộc 1972.
Posted by Admin ĐN
Thánh lễ đầu tiên sau 2 tháng chiến tranh tại An Lộc, 24/6/1972. Posted by Admin ĐN
Thánh lễ đầu tiên sau 2 tháng chiến tranh tại An Lộc, 24/6/1972.
Posted by Admin ĐN
Thánh lễ đầu tiên sau 2 tháng chiến tranh tại An Lộc, 24/6/1972. Posted by Admin ĐN
Thánh lễ đầu tiên sau 2 tháng chiến tranh tại An Lộc, 24/6/1972.
Posted by Admin ĐN
Thánh lễ đầu tiên sau 2 tháng xảy ra trận chiến An Lộc. Một giáo dân đọc sách thánh trong lễ, mặc dầu đã bị thương. Posted by Admin ĐN
Thánh lễ đầu tiên sau 2 tháng xảy ra trận chiến An Lộc. Một giáo dân đọc sách thánh trong lễ, mặc dầu đã bị thương.
Posted by Admin ĐN
Tượng Chúa Ky Tô Vua cuối Đại Lộ Hoàng Hôn trước khi bị phá hủy trong trận chiến An Lộc 1972, hình chụp vào khoảng năm 1967-68. Posted by Admin ĐN
Tượng Chúa Ky Tô Vua cuối Đại Lộ Hoàng Hôn trước khi bị phá hủy trong trận chiến An Lộc 1972, hình chụp vào khoảng năm 1967-68.
Posted by Admin ĐN
Bản đồ trận chiến An Lộc năm 1972. Posted by Admin ĐN
Bản đồ trận chiến An Lộc năm 1972.
Posted by Admin ĐN
Một xe tăng T-54 của phiá VNDCCH bị phá hủy bởi không lực Đồng Minh. Posted by Admin ĐN
Một xe tăng T-54 của phiá VNDCCH bị phá hủy bởi không lực Đồng Minh.
Posted by Admin ĐN
Một thiết giáp của phía VNDCCH bị phá hủy tại An Lộc. Posted by Admin ĐN
Một thiết giáp của phía VNDCCH bị phá hủy tại An Lộc.
Posted by Admin ĐN
Xe thiết giáp phòng không ZSU-57 (súng 57 ly) của phía VNDCCH bị phá hủy bởi không lực Đồng Minh tại An Lộc. Posted by Admin ĐN
Xe thiết giáp phòng không ZSU-57 (súng 57 ly) của phía VNDCCH bị phá hủy bởi không lực Đồng Minh tại An Lộc.
Posted by Admin ĐN
7 tháng 4 năm 1972. Đàn bà và trẻ em đang được di tản khỏi An Lộc bởi trực thăng CH-47 Chinook Mỹ trước khi bị phía CS pháo kích. Hình của Bettmann. Posted by Admin ĐN
7 tháng 4 năm 1972. Đàn bà và trẻ em đang được di tản khỏi An Lộc bởi trực thăng CH-47 Chinook Mỹ trước khi bị phía CS pháo kích. Hình của Bettmann.
Posted by Admin ĐN
9 tháng 4 năm 1972. Đoàn lính Dù đang đi trên Quốc Lộ 13 để giúp lính giải tỏa An Lộc. Hình của Bettmann. Posted by Admin ĐN
9 tháng 4 năm 1972. Đoàn lính Dù đang đi trên Quốc Lộ 13 để giúp lính giải tỏa An Lộc. Hình của Bettmann.
Posted by Admin ĐN
11 tháng 4 năm 1972. Một người lính Dù trên Quốc Lộ 13 tại Chơn Thành. Hình của Bettmann. Posted by Admin ĐN
11 tháng 4 năm 1972. Một người lính Dù trên Quốc Lộ 13 tại Chơn Thành. Hình của Bettmann.
Posted by Admin ĐN
14 tháng 4 năm 1972. Xác của những người lính phiá VNCH sau khi bị bắn chết bởi phiá VNDCCH trong trận chiến An Lộc. Phía VNDCCH quyết định muốn chiếm An Lộc để làm thủ đô cho phía vc. Posted by Admin ĐN
14 tháng 4 năm 1972. Xác của những người lính phiá VNCH sau khi bị bắn chết bởi phiá VNDCCH trong trận chiến An Lộc. Phía VNDCCH quyết định muốn chiếm An Lộc để làm thủ đô cho phía vc.
Posted by Admin ĐN
16 tháng 4 năm 1972. Lính Dù của phiá VNCH đang đợi trực thăng chở đi giải tỏa An Lộc. Hình của Bettmann. Posted by Admin ĐN
16 tháng 4 năm 1972. Lính Dù của phiá VNCH đang đợi trực thăng chở đi giải tỏa An Lộc. Hình của Bettmann.
Posted by Admin ĐN
16 tháng 4 năm 1972. Lính Dù của phiá VNCH đang đợi trực thăng chở đi giải tỏa An Lộc. Hình của Bettmann. Posted by Admin ĐN
16 tháng 4 năm 1972. Lính Dù của phiá VNCH đang đợi trực thăng chở đi giải tỏa An Lộc. Hình của Bettmann.
Posted by Admin ĐN
21 tháng 4 năm 1972. Hình từ trên không của thị trấn An Lộc. Posted by Admin ĐN
21 tháng 4 năm 1972. Hình từ trên không của thị trấn An Lộc.
Posted by Admin ĐN
21 tháng 4 năm 1972. Bom của không lực Đồng Minh nổ giữa những căn nhà ngoài thị trấn An Lộc. Một nửa thành phố An Lộc đã bị san bằng bởi pháo từ phiá CS và bom từ phiá không lực Mỹ và VNCH. Posted by Admin ĐN
21 tháng 4 năm 1972. Bom của không lực Đồng Minh nổ giữa những căn nhà ngoài thị trấn An Lộc. Một nửa thành phố An Lộc đã bị san bằng bởi pháo từ phiá CS và bom từ phiá không lực Mỹ và VNCH.
Posted by Admin ĐN
28 tháng 4 năm 1972. Đoàn quân VNCH tiếp viện An Lộc bị ngăn lại bởi mọt chê và mìn trên QL13. Hình của Bettmann. Posted by Admin ĐN
28 tháng 4 năm 1972. Đoàn quân VNCH tiếp viện An Lộc bị ngăn lại bởi mọt chê và mìn trên QL13. Hình của Bettmann.
Posted by Admin ĐN
Pháp binh phiá VNCH trên QL13 đang nhìn phi cơ Skyraider của Không Quân VNCH oanh tại một vị trí của phía VNDCCH, 4 dặm phía nam của Chơn Thành. Súng 105ly của pháo binh VNCH chỉa thẳng vào vị trí của phía CS. Hình của Bettmann. Posted by Admin ĐN
Pháp binh phiá VNCH trên QL13 đang nhìn phi cơ Skyraider của Không Quân VNCH oanh tại một vị trí của phía VNDCCH, 4 dặm phía nam của Chơn Thành. Súng 105ly của pháo binh VNCH chỉa thẳng vào vị trí của phía CS. Hình của Bettmann.
Posted by Admin ĐN
Lính VNCH trong trận đánh tại An Lộc 1972. Hình của Patrick Chauvel. Posted by Admin ĐN
Lính VNCH trong trận đánh tại An Lộc 1972. Hình của Patrick Chauvel.
Posted by Admin ĐN
Bản đồ theo Quốc Lộ 13 từ Bến Cát tới Lộc Ninh và qua Cam Bốt. Posted by Admin ĐN
Bản đồ theo Quốc Lộ 13 từ Bến Cát tới Lộc Ninh và qua Cam Bốt.
Posted by Admin ĐN
8 tháng 6 năm 1972. Lính phía VNCH làm lều bằng gỗ, giấy, và võ đạn để tránh nắng và giúp chống đạn pháo, 8 dặm phía bắc của Chơn Thành. Có còn hơn không, khi không có phương tiện để đào hầm cá nhân. Posted by Admin ĐN
8 tháng 6 năm 1972. Lính phía VNCH làm lều bằng gỗ, giấy, và võ đạn để tránh nắng và giúp chống đạn pháo, 8 dặm phía bắc của Chơn Thành. Có còn hơn không, khi không có phương tiện để đào hầm cá nhân.
Posted by Admin ĐN
8 tháng 6 năm 1972. Một người lính VNCH bị thương 8 dặm phía bắc của Chơn Thành. Posted by Admin ĐN
8 tháng 6 năm 1972. Một người lính VNCH bị thương 8 dặm phía bắc của Chơn Thành.
Posted by Admin ĐN
13 tháng 5 năm 1972. Xác một người lính VNCH bị bắn chết tại An Lộc. Hình của Henri Bureau. Posted by Admin ĐN
13 tháng 5 năm 1972. Xác một người lính VNCH bị bắn chết tại An Lộc. Hình của Henri Bureau.
Posted by Admin ĐN
13 tháng 5 năm 1972. Xác một người lính bộ đội miền Bắc Vệt Nam bị bắn chết tại An Lộc. Hình của Henri Bureau. Posted by Admin ĐN
13 tháng 5 năm 1972. Xác một người lính bộ đội miền Bắc Vệt Nam bị bắn chết tại An Lộc. Hình của Henri Bureau.
Posted by Admin ĐN
13 tháng 5 năm 1972. Lính pháo binh phía VNCH trong trận chiến An Lộc. Hình của Henri Bureau. Posted by Admin ĐN
13 tháng 5 năm 1972. Lính pháo binh phía VNCH trong trận chiến An Lộc. Hình của Henri Bureau.
Posted by Admin ĐN
19 tháng 5 năm 1972. Nhiếp ảnh gia người Anh, Don McCullin và một lính cứu thương phía VNCH giúp một người lính đang bị thương. Hình của Henri Bureau. Posted by Admin ĐN
19 tháng 5 năm 1972. Nhiếp ảnh gia người Anh, Don McCullin và một lính cứu thương phía VNCH giúp một người lính đang bị thương. Hình của Henri Bureau.
Posted by Admin ĐN
19 tháng 5 năm 1972. Lính VNCH trong cuộc chiến tại An Lộc. Hình của Henri Bureau. Posted by Admin ĐN
19 tháng 5 năm 1972. Lính VNCH trong cuộc chiến tại An Lộc. Hình của Henri Bureau.
Posted by Admin ĐN
19 tháng 5 năm 1972. Lính VNCH trong cuộc chiến tại An Lộc. Hình của Henri Bureau. Posted by Admin ĐN
19 tháng 5 năm 1972. Lính VNCH trong cuộc chiến tại An Lộc. Hình của Henri Bureau.
Posted by Admin ĐN
22 tháng 5 năm 1972. Một người lính VNCH dùng mảnh thép để bảo vệ chống rốc kết 122 ly. Hình của Henri Bureau. Posted by Admin ĐN
22 tháng 5 năm 1972. Một người lính VNCH dùng mảnh thép để bảo vệ chống rốc kết 122 ly. Hình của Henri Bureau.
Posted by Admin ĐN
Trung Tướng VNCH Nguyễn Văn Minh, Tư Lệnh Chiến Trường An Lộc. Posted by Admin ĐN
Trung Tướng VNCH Nguyễn Văn Minh, Tư Lệnh Chiến Trường An Lộc.
Posted by Admin ĐN
1972 - Máy bay thám thính Cessna O-2 Skymaster đánh dấu các mục tiêu oanh tạc tại An Lộc bằng rốc kết khói. Hình chụp từ đuôi máy bay. Posted by Admin ĐN
1972 - Máy bay thám thính Cessna O-2 Skymaster đánh dấu các mục tiêu oanh tạc tại An Lộc bằng rốc kết khói. Hình chụp từ đuôi máy bay.
Posted by Admin ĐN
Binh sĩ miền Nam Việt Nam được trực thăng đổ xuống trên Quốc Lộ 13, phía nam An Lộc để giải vây thành phố. Đằng sau máy bay là xác một chiếc xe tăng T-54 của quân Bắc Việt. Posted by Admin ĐN
Binh sĩ miền Nam Việt Nam được trực thăng đổ xuống trên Quốc Lộ 13, phía nam An Lộc để giải vây thành phố. Đằng sau máy bay là xác một chiếc xe tăng T-54 của quân Bắc Việt.
Posted by Admin ĐN
Một xe tăng Type 63 của quân Bắc Việt sau khi bị cháy tại An Lộc. Posted by Admin ĐN
Một xe tăng Type 63 của quân Bắc Việt sau khi bị cháy tại An Lộc.
Posted by Admin ĐN
Trực thăng đổ quân Dù tăng viện cho An Lộc, đồng thời tải thương binh ra khỏi mặt trận. Trực thăng không thể đáp xuống vì phải cất cánh ngay nhằm tránh hỏa lực của địch. Posted by Admin ĐN
Trực thăng đổ quân Dù tăng viện cho An Lộc, đồng thời tải thương binh ra khỏi mặt trận. Trực thăng không thể đáp xuống vì phải cất cánh ngay nhằm tránh hỏa lực của địch.
Posted by Admin ĐN
4 tháng 4 năm 1972. Một người đàn ông Việt Nam nằm khóc trên đường Quốc Lộ 12 sau khi vợ ông bị giết chết trong một cuộc phục kích bởi quân Bắc Việt. Người đàn ông này cũng bị thương trong cuộc phục kích này. Quân Bắc Việt dùng hoả tiễn phóng lựu và súng cá nhân để bắn xe này (AP Wirephoto). Posted by Admin ĐN
4 tháng 4 năm 1972. Một người đàn ông Việt Nam nằm khóc trên đường Quốc Lộ 12 sau khi vợ ông bị giết chết trong một cuộc phục kích bởi quân Bắc Việt. Người đàn ông này cũng bị thương trong cuộc phục kích này. Quân Bắc Việt dùng hoả tiễn phóng lựu và súng cá nhân để bắn xe này (AP Wirephoto).
Posted by Admin ĐN
30 tháng 6 năm 1972. Các thương binh miền Nam Việt Nam đang được di chuyển ra chổ trực thăng dáp tại An Lộc (AP wirephoto). Posted by Admin ĐN
30 tháng 6 năm 1972. Các thương binh miền Nam Việt Nam đang được di chuyển ra chổ trực thăng dáp tại An Lộc (AP wirephoto).
Posted by Admin ĐN
9 tháng 6 năm 1972. Thương binh miền Nam Việt Nam trèo lên trực thăng, sau khi quân đội tiếp viện đã được thả xuống. Trực thăng không thể đáp vì để tránh hõa lực của phia bên kia. (AP wirephoto) Posted by Admin ĐN
9 tháng 6 năm 1972. Thương binh miền Nam Việt Nam trèo lên trực thăng, sau khi quân đội tiếp viện đã được thả xuống. Trực thăng không thể đáp vì để tránh hõa lực của phia bên kia. (AP wirephoto)
Posted by Admin ĐN
1972. Hình bên trái, lính miền Nam Việt Nam đang trên đường giải vây An Lộc. Hình bên phải, thường dân và thương binh đang chen chúc trèo lên trực thăng để thoát khoải mặt trận. Posted by Admin ĐN
1972. Hình bên trái, lính miền Nam Việt Nam đang trên đường giải vây An Lộc. Hình bên phải, thường dân và thương binh đang chen chúc trèo lên trực thăng để thoát khoải mặt trận.
Posted by Admin ĐN
1972. Hình chụp từ trên không của thị xã An Lộc sau trận chiến.  Posted by Admin ĐN
1972. Hình chụp từ trên không của thị xã An Lộc sau trận chiến.
Posted by Admin ĐN
Hình chụp từ trên không của thị xã An Lộc sau trận chiến 1972. Posted by Admin ĐN
Hình chụp từ trên không của thị xã An Lộc sau trận chiến 1972.
Posted by Admin ĐN
1972. Hình chụp trên không của thị xã An Lộc. Một xe thiiết giáp Type 63 của quân Bắc Việt bị bắn nằm tại một ngã trên đường, bên cạnh những xe vận tải và xe buýt. Posted by Admin ĐN
1972. Hình chụp trên không của thị xã An Lộc. Một xe thiiết giáp Type 63 của quân Bắc Việt bị bắn nằm tại một ngã trên đường, bên cạnh những xe vận tải và xe buýt.
Posted by Admin ĐN
Thị xã An Lộc trước tháng 4 năm 1972, trong cảnh yên bình. Posted by Admin ĐN
Thị xã An Lộc trước tháng 4 năm 1972, trong cảnh yên bình.
Posted by Admin ĐN
Những người lính miền Nam Việt Nam đang nhìn xuống một đoàn xe tăng T-54 của quân Bặc Việt bị bắn hạ tại An Lộc. Posted by Admin ĐN
Những người lính miền Nam Việt Nam đang nhìn xuống một đoàn xe tăng T-54 của quân Bặc Việt bị bắn hạ tại An Lộc.
Posted by Admin ĐN
Những người lính phòng thủ An Lộc đứng cạnh một xe tăng T-54 và một xác chết của một người lính Bắc Việt. Posted by Admin ĐN
Những người lính phòng thủ An Lộc đứng cạnh một xe tăng T-54 và một xác chết của một người lính Bắc Việt.
Posted by Admin ĐN
Một xe tăng T-54 của quân Bắc Việt bị bắn cháy tại An Lộc. Posted by Admin ĐN
Một xe tăng T-54 của quân Bắc Việt bị bắn cháy tại An Lộc.
Posted by Admin ĐN
Một xe tăng T-54 của quân Bắc Việt bị bắn nổ mất tháp pháo. Bên cạnh xe tăng là xác chết của một người lính Bắc Việt. Posted by Admin ĐN
Một xe tăng T-54 của quân Bắc Việt bị bắn nổ mất tháp pháo. Bên cạnh xe tăng là xác chết của một người lính Bắc Việt.
Posted by Admin ĐN
Chó hoang tại thành phố An Lộc đang tìm ăn đằng trước một xe tăng T-54 của quân Bắc Việt, có lẽ chó đang tìm ăn một xác chết nằm gần xe tăng. Posted by Admin ĐN
Chó hoang tại thành phố An Lộc đang tìm ăn đằng trước một xe tăng T-54 của quân Bắc Việt, có lẽ chó đang tìm ăn một xác chết nằm gần xe tăng.
Posted by Admin ĐN
Các binh sĩ phòng thủ An Lộc đang vui mừng chiến thắng trên một xác xe tăng T-54. Posted by Admin ĐN
Các binh sĩ phòng thủ An Lộc đang vui mừng chiến thắng trên một xác xe tăng T-54.
Posted by Admin ĐN
Thiết giáp Type 63 bị hỏa tiền chống xe tăng M72 bắn hạ. Posted by Admin ĐN
Thiết giáp Type 63 bị hỏa tiền chống xe tăng M72 bắn hạ.
Posted by Admin ĐN
Một đoàn xe tăng T-54 bị phá hủy tại An Lộc. Posted by Admin ĐN
Một đoàn xe tăng T-54 bị phá hủy tại An Lộc.
Posted by Admin ĐN
Những trẻ em đang chơi bắn súng tại thị xã An Lộc. Posted by Admin ĐN
Những trẻ em đang chơi bắn súng tại thị xã An Lộc.
Posted by Admin ĐN
Xe tăng T-54 này bị phá hủy bởi một bịch thuốc súng đạn 155mm và một trái lựu đạn để làm nổ thuốc súng. Bộ binh miền Nam Việt Nam mở cửa xe tăng thả bịch chất nổ vô bên trong làm nổ tung tháp pháoi. Posted by Admin ĐN
Xe tăng T-54 này bị phá hủy bởi một bịch thuốc súng đạn 155mm và một trái lựu đạn để làm nổ thuốc súng. Bộ binh miền Nam Việt Nam mở cửa xe tăng thả bịch chất nổ vô bên trong làm nổ tung tháp pháoi.
Posted by Admin ĐN
Một xe tăng T-54 bị bắn hạ tại An Lộc. Posted by Admin ĐN
Một xe tăng T-54 bị bắn hạ tại An Lộc.
Posted by Admin ĐN
Lính VNCH đang ngồi trên thiết giáp Type 63 của quân Bắc Việt. Posted by Admin ĐN
Lính VNCH đang ngồi trên thiết giáp Type 63 của quân Bắc Việt.
Posted by Admin ĐN
Thương binh của phía miền Nam Việt Nam đang được tải thương bởi trực thăng. bên trái hình là một sọ người của phiá miền Bắc Việt Nam trên một xe tăng T-54 đã bị phá hủy. Hình của Bruno Barbey. Posted by Admin ĐN
Thương binh của phía miền Nam Việt Nam đang được tải thương bởi trực thăng. bên trái hình là một sọ người của phiá miền Bắc Việt Nam trên một xe tăng T-54 đã bị phá hủy. Hình của Bruno Barbey.
Posted by Admin ĐN
Thiếu Úy Tô Phạm Thái đứng cạnh một xe tăng 54 bị phá hủy tại An Lộc. Posted by Admin ĐN
Thiếu Úy Tô Phạm Thái đứng cạnh một xe tăng 54 bị phá hủy tại An Lộc.
Posted by Admin ĐN
Hình trên, xe tăng T-54B và quân Bắc Việt tấn công An Lộc đợt thứ ba trong ngày 14 tháng 5 năm 1972. Hình dưới, những người lính miền Nam Việt Nam này với hoả tiền chống xe tăng M72 đã làm thiết hại nhiều xe tăng và thiết giáp của quân Bắc Việt. Posted by Admin ĐN
Hình trên, xe tăng T-54B và quân Bắc Việt tấn công An Lộc đợt thứ ba trong ngày 14 tháng 5 năm 1972. Hình dưới, những người lính miền Nam Việt Nam này với hoả tiền chống xe tăng M72 đã làm thiết hại nhiều xe tăng và thiết giáp của quân Bắc Việt.
Posted by Admin ĐN
Các chiến sĩ Biệt Cách Dù tiến vào An Lôộ ngày 17 tháng 4 năm 1972. Hình của Đỗ Đức Thịnh LĐ81/BCND. Posted by Admin ĐN
Các chiến sĩ Biệt Cách Dù tiến vào An Lôộ ngày 17 tháng 4 năm 1972. Hình của Đỗ Đức Thịnh LĐ81/BCND.
Posted by Admin ĐN
Đơn vị Biệt Động Quân trền đồi 169 đang nấu ăn và chờ trực thăng tải thương ngày 16 tháng 4 năm 1972. Hình của Đỗ Đức Thịnh LĐ81/BCND. Posted by Admin ĐN
Đơn vị Biệt Động Quân trền đồi 169 đang nấu ăn và chờ trực thăng tải thương ngày 16 tháng 4 năm 1972. Hình của Đỗ Đức Thịnh LĐ81/BCND.
Posted by Admin ĐN
Phi cơ vận tải Lockheed C-130 Hercules tiếp tế quân đội miền Nam Việt Nam phòng thủ An Lộc. Posted by Admin ĐN
Phi cơ vận tải Lockheed C-130 Hercules tiếp tế quân đội miền Nam Việt Nam phòng thủ An Lộc.
Posted by Admin ĐN
Xe tăng T-54 của quân Bắc Viêt bỏ lại sau khi rút lui khỏi An Lộc. Posted by Admin ĐN
Xe tăng T-54 của quân Bắc Viêt bỏ lại sau khi rút lui khỏi An Lộc.
Posted by Admin ĐN
21 tháng 8 năm 1972 - Quốc Lộ 13. Lính miền Nam Việt Nam trên xe thiết giáp M113 đang chờ lệnh để đi tiến tới (AP wirephoto). Posted by Admin ĐN
21 tháng 8 năm 1972 - Quốc Lộ 13. Lính miền Nam Việt Nam trên xe thiết giáp M113 đang chờ lệnh để đi tiến tới (AP wirephoto).
Posted by Admin ĐN
Lính miền Nam Việt Nam đang nhào xuống đường mương dọc theo Quốc Lộ 13 để tránh đạn pháo từ phía quân Bắc Việt. Posted by Admin ĐN
Lính miền Nam Việt Nam đang nhào xuống đường mương dọc theo Quốc Lộ 13 để tránh đạn pháo từ phía quân Bắc Việt.
Posted by Admin ĐN
Xe tăng T54 của quân Bắc Việt bị phá hủy tron trận chiến An Lộc. Posted by Admin ĐN
Xe tăng T54 của quân Bắc Việt bị phá hủy tron trận chiến An Lộc.
Posted by Admin ĐN
5 tháng 8, 1972. Một xe cứu thương chạy về hướng bắc của QL13. Bên cạnh đường là mộ không tên của một chiến sĩ VNCH, cách phia bắc An Lộc khoảng 14km. Posted by Admin ĐN
5 tháng 8, 1972. Một xe cứu thương chạy về hướng bắc của QL13. Bên cạnh đường là mộ không tên của một chiến sĩ VNCH, cách phia bắc An Lộc khoảng 14km.
Posted by Admin ĐN
Trực thăng bay vào An Lộc, năm 1972. Posted by Admin ĐN
Trực thăng bay vào An Lộc, năm 1972.
Posted by Admin ĐN
Chiến xa T-54 của bộ đội Cộng Sản bị bắn hạ trong thị xã An Lộc vào tháng 4 năm 1972. Posted by Admin ĐN
Chiến xa T-54 của bộ đội Cộng Sản bị bắn hạ trong thị xã An Lộc vào tháng 4 năm 1972.
Posted by Admin ĐN
13 tháng 6 năm 1972. Các binh sĩ miền Nam Việt Nam đang chờ trực thăng vận chuyển đến giải vây TP. An Lộc. Posted by Admin ĐN
13 tháng 6 năm 1972. Các binh sĩ miền Nam Việt Nam đang chờ trực thăng vận chuyển đến giải vây TP. An Lộc.
Posted by Admin ĐN
Bộ chỉ huy Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù 1970-1975. Posted by Admin ĐN
Bộ chỉ huy Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù 1970-1975.
Posted by Admin ĐN
Khói lửa chiến tranh trong thành phố An Lộc, nhìn từ trên một nóc nhà. Posted by Admin ĐN
Khói lửa chiến tranh trong thành phố An Lộc, nhìn từ trên một nóc nhà.
Posted by Admin ĐN
Cảnh khổ của người dân An Lộc, năm 1972. Posted by Admin ĐN
Cảnh khổ của người dân An Lộc, năm 1972.
Posted by Admin ĐN
Chiến xa T-54 của quân CSBV bị quân trú phòng của quân lực VNCH bắn hạ tại An Lộc. Posted by Admin ĐN
Chiến xa T-54 của quân CSBV bị quân trú phòng của quân lực VNCH bắn hạ tại An Lộc.
Posted by Admin ĐN
Cô Pha tác giả của 2 câu thơ:
Cô Pha tác giả của 2 câu thơ:
"An Lộc địa sử ghi chiến tích
Biệt Cách Dù vị quốc vong thân."
được các chiến sĩ 81 Dù tải thương khoảng tháng 6 năm 1972.
Posted by Admin ĐN
19 tháng 6 năm 1972, một gia đình với 5 con của cư dân An Lộc vượt thoát vòng vây của quân Cộng Sản Bắc Việt trên Quốc Lộ 13 từ An Lộc về Chơn Thành. Hình của Nick Út (AP Photo). Posted by Admin ĐN
19 tháng 6 năm 1972, một gia đình với 5 con của cư dân An Lộc vượt thoát vòng vây của quân Cộng Sản Bắc Việt trên Quốc Lộ 13 từ An Lộc về Chơn Thành. Hình của Nick Út (AP Photo).
Posted by Admin ĐN
Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng đứng cạnh TT Nguyễn Văn Thiệu tại An Lộc, trong chuyến đi thị sát mặt trận của TT Thiệu, tháng 6 năm 1972. Posted by Admin ĐN
Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng đứng cạnh TT Nguyễn Văn Thiệu tại An Lộc, trong chuyến đi thị sát mặt trận của TT Thiệu, tháng 6 năm 1972.
Posted by Admin ĐN
Tướng Lê Văn Hưng, người hùng An Lộc:
Tướng Lê Văn Hưng, người hùng An Lộc: "Nếu An Lộc mất, tôi sẽ tự sát ngay tại thị trấn này". Ảnh chụp trong hầm hành quân của Sư Đoàn 5 Bộ Binh ở An Lộc, với Trung Tá cố vấn James H. Willbanks.
Posted by Admin ĐN
Giao thông hào của quân phòng thủ tại mặt trận phía đông của Biệt Động Quân Việt Nam Cộn Hoà. Posted by Admin ĐN
Giao thông hào của quân phòng thủ tại mặt trận phía đông của Biệt Động Quân Việt Nam Cộn Hoà.
Posted by Admin ĐN
Trực thăng Huey bay vô An Lộc. Posted by Admin ĐN
Trực thăng Huey bay vô An Lộc.
Posted by Admin ĐN
Thị sát mặt trận An Lộc/Bình Long của Chuẩn Tướng Đỗ Kế Giai, Chỉ Huy Trưởng Biệt Động Quân, Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Posted by Admin ĐN
Thị sát mặt trận An Lộc/Bình Long của Chuẩn Tướng Đỗ Kế Giai, Chỉ Huy Trưởng Biệt Động Quân, Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.
Posted by Admin ĐN
Thăm viếng của Bộ Chỉ Huy Biệt Động Quân tại mặt trận An Lộc/Bình Long. Posted by Admin ĐN
Thăm viếng của Bộ Chỉ Huy Biệt Động Quân tại mặt trận An Lộc/Bình Long.
Posted by Admin ĐN
Hình trên: 12 tháng 5, 1972. Đa số những súng pháo 105ly có khoảng 2 tới 3 viên đạn HEAT để sẵn gần súng. Chiết thiết giáp Type 63 này có lẽ bị bắn trúng đài pháo bởi môt viên đạn HEAT, rồi sau đó bị phá hủy bở hoả tiễn M72. Hình dưới: Tất cả xe tăng của phiá Bắc Việt vô An Lộc không mang theo bình xăng bên ngoài, nên nhiều xe bị hết xăng trước khi bắn hết đạn. Posted by Admin ĐN
Hình trên: 12 tháng 5, 1972. Đa số những súng pháo 105ly có khoảng 2 tới 3 viên đạn HEAT để sẵn gần súng. Chiết thiết giáp Type 63 này có lẽ bị bắn trúng đài pháo bởi môt viên đạn HEAT, rồi sau đó bị phá hủy bở hoả tiễn M72.
Hình dưới: Tất cả xe tăng của phiá Bắc Việt vô An Lộc không mang theo bình xăng bên ngoài, nên nhiều xe bị hết xăng trước khi bắn hết đạn.
Posted by Admin ĐN
Vài xe tăng bị phá hủy bởi đạn pháo. Hình bên tay trái là chiếc xe tăng mất đài pháo vì bị một bao thuốc súng đạn 155ly liệng vô xe tăng cùng với lựu đạn làm ngòi nổ.  Hình trên bên phải: 20 người lính Bắc Việt đã ngồi trong xe thiết giáp BTR50-PK này khi xe này bị phá hủỵ  Hình dưới bên phải: Phi cơ phá hủy xe thiết giáp phòng không ZSU-57/2. Posted by Admin ĐN
Vài xe tăng bị phá hủy bởi đạn pháo. Hình bên tay trái là chiếc xe tăng mất đài pháo vì bị một bao thuốc súng đạn 155ly liệng vô xe tăng cùng với lựu đạn làm ngòi nổ.
Hình trên bên phải: 20 người lính Bắc Việt đã ngồi trong xe thiết giáp BTR50-PK này khi xe này bị phá hủỵ
Hình dưới bên phải: Phi cơ phá hủy xe thiết giáp phòng không ZSU-57/2.
Posted by Admin ĐN
Một người lính Nam Việt Nam đang giơ tay mừng chiến thắng bên cạnh một xác xe tăng của quân Bắc Việt bị rớt xuống hố bom và bị phá hủy tại An Lộc. Posted by Admin ĐN
Một người lính Nam Việt Nam đang giơ tay mừng chiến thắng bên cạnh một xác xe tăng của quân Bắc Việt bị rớt xuống hố bom và bị phá hủy tại An Lộc.
Posted by Admin ĐN
Thiếu Tá Wade Lovings (bên trái) đang nhìn hầm Chỉ Huy của Trung Đoàng 44 VNCH bị hư hại. Cạnh đó là một xe tăng của quân Bắc Việt bị phá hủy gần cửa vô hầm. Posted by Admin ĐN
Thiếu Tá Wade Lovings (bên trái) đang nhìn hầm Chỉ Huy của Trung Đoàng 44 VNCH bị hư hại. Cạnh đó là một xe tăng của quân Bắc Việt bị phá hủy gần cửa vô hầm.
Posted by Admin ĐN
Đường phố An Lộc ngày 17 tháng 4 năm 1972. Hình của Đỗ Đức Thịnh, Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù. Posted by Admin ĐN
Đường phố An Lộc ngày 17 tháng 4 năm 1972. Hình của Đỗ Đức Thịnh, Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù.
Posted by Admin ĐN
Nổ kho đạn ở Lai Khê do đặc công VC, ngày 16 tháng 4 năm 1972. Hình của Đỗ Đức Thịnh, Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù. Posted by Admin ĐN
Nổ kho đạn ở Lai Khê do đặc công VC, ngày 16 tháng 4 năm 1972. Hình của Đỗ Đức Thịnh, Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù.
Posted by Admin ĐN
Trung Tướng James F. Hollingsworth thị sát An Lộc, tháng 10 năm 1972. Posted by Admin ĐN
Trung Tướng James F. Hollingsworth thị sát An Lộc, tháng 10 năm 1972.
Posted by Admin ĐN
Trong hầm súng cối ở An Lộc, 1972. Posted by Admin ĐN
Trong hầm súng cối ở An Lộc, 1972.
Posted by Admin ĐN
Nhà thờ Bình Long khánh thành tạm sau cuộc chiến 1972. Posted by Admin ĐN
Nhà thờ Bình Long khánh thành tạm sau cuộc chiến 1972.
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN

Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nội dung này bạn nhé !


Xem Thêm những ảnh xưa cùng chuyên mục Sử Kiện Lịch Sử khác